Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Milo Komínek ve vězení
Post Bellum,

Jánošíci v Beskydech čekali na třetí světovou válku. Místo ní přišlo udání, proces a lágry

V létě 1948 se v obcích Moravskoslezských Beskyd necítili komunisti a udavači StB bezpečně. Šířila se zvěst, že v horách se utábořili zbojníci, kteří přepadají soudruhy a likvidují je. Skutečnost byla trochu jiná. V beskydských lesích dva letní měsíce roku 1948 tábořila protikomunistická skupina sedmi chlapců ve věku 17 až 21 let. Vzpomínky jejich velitele jsou součástí Příběhů 20. století.

Ozbrojeni samopaly se 30. července 1948 za tmy vypravili za horlivým komunistou, hajným Slívou. Pohrozili mu, že ho odprásknou, jestli hned druhý den nepožádá o přeložení. Uposlechl. Ale také incident nahlásil.

Do týdne členové odbojové skupiny Portáš-Jánošík seděli za mřížemi. Jejich velitel Miloslav Komínek u soudu dostal dvacet let.

Ve stodole s průstřelem břicha

Miloslav „Milo“ Komínek se narodil 20. června 1926 v rodině hutního mistra Josefa Komínka, zaměstnaného ve válcovnách ve Frýdku-Místku, a jeho ženy Marie. Vyučil se strojním zámečníkem a kinooperatérem (promítačem filmů), jeho vášní se stala gymnastika a akrobacie.

Milo Komínek, mládí (Foto: Post Bellum)

V nepoužívaném sále jedné hospody si s přáteli natáhli lano a naučili se na něm balancovat. Stal se žákem Masarykovy letecké ligy, začal létat, měl za sebou řadu parašutistických seskoků. Své nadání a zkušenosti využil a stal se vyhledávaným leteckým akrobatem a filmovým kaskadérem. Jeho asi nejslavnější artistické číslo byla hrazda pod letícím letadlem, na které různě balancoval. Vystupoval v Evropě, Asii, Africe i Austrálii.

V březnu 1948 mu již komunistické úřady nevydaly cestovní doložku, bez které nemohl za hranice: „Měl jsem uzavřenou smlouvu, že ve Spojených státech natočím dva letecké filmy. Nezbylo mi nic jiného než utéct. Vydal jsem se se studenty přes hranice u Tří seker. V Mariánských Lázních jsme vystoupili z vlaku a šli pěšky,“ popisoval Komínek, který ve tmě padl pohraničníkům přímo do náruče.

Vojáci stříleli podle sluchu a ve tmě náhodou zasáhli Komínka. Nacházel se asi kilometr od německé hranice. Jednalo se o čistý průstřel břicha. Studenti zraněného Komínka odnesli do nedaleké usedlosti:

„Tady jsem se probudil ve stodole na patře na slámě. Nade mnou se skláněl doktor a sedlák s manželkou. Když jsem viděl, jaký mají strach, bylo jasné, že se tam dlouho zdržet nesmím,“ vzpomínal Komínek, který se po deseti dnech vytratil do tmy i se svojí aktovkou, kde měl tři granáty a pistoli.

Přecenil své síly. Zcela vyčerpán se zhroutil několik set metrů před čárou. V té chvíli netušil, jak daleko se nachází, proto se doplazil k nějakému stavení, kde požádal o pomoc. Slovenský osídlenec pohraničí ho vzal do tepla, zatímco jeho manželka doběhla pro SNB.

Co je to za chlapa?

„Zatkli mě a odvezli na stanici pohraničního úseku v Broumově, kde mě dotloukli. Když jsem ležel na zemi ve zvratkách a ve všem, co z člověka vyjde vrchem i spodkem, stojí nade mnou nějaký kapitán. Říká mi důvěrně ,Milošů‘, kope do mě. Pomyslím si: ,Co je to za chlapa?!‘ A pak si vzpomenu! ,Pane Bože, vždyť to je tatínkův bratranec!‘,“ vzpomínal Komínek na příbuzného – kapitána Jana Mokrého, oblastního velitele StB oblečeného jako gestapák v koženém kabátě.

Mokrý vydal rozkaz, aby zbitého a nemocného Komínka převezli do Prahy do Bartolomějské 4 na hromadnou celu. Po několika dnech ho tam znovu brutálně vyšetřovali až do nečekané amnestie.

Po dvou měsících věznění ho v červnu 1948 propustili, když se stal Klement Gottwald prezidentem: „Byla to podvodná amnestie. Protože jedněmi dveřmi se pouštělo, druhými zase přiváděli ty lidi zpátky. Nemohl jsem tomu uvěřit, že budu svobodný. Dostal jsem ale moták od přátel, abych se nezdržoval, nešel domů, ale počkal na Dolním náměstí,“ vyprávěl Komínek, který se skutečně sešel s jedním důstojníkem generálního štábu a přítelem, který mu nabídl pomoc.

„Buďto prý mohu jít znovu za hranice, může to vyjít, nemusí to vyjít, anebo mám jít do hor, protože je znám. Tak jsem se rozhodl jít do těch hor a připojil se k odboji,“ vysvětloval Komínek, jak se dostal do Moravskoslezských Beskyd k odbojové skupině Portáš – Jánošík. Stal se jejich velitelem a nechal si říkat kapitán Miko.

Čekání na třetí světovou válku

Milo Komínek v roce 1968 (Foto: Post Bellum)

Komínek a jeho společníci měli každodenně sledovat tzv. Jablunkovský průsmyk spojující Moravu se Slovenskem. Informace o přesunech techniky a vojáků shromažďovali a informace předávali do tzv. mrtvé schránky. Budovali také síť informátorů a spolupracovníků v místních vesnicích.

Očekávali vypuknutí třetí světové války a zde v horách se připravovali na partyzánský boj: „Nic z toho se nepodařilo. Všude jen zrada, zrada, zrada. Snad každá skupina byla shozená,“ litoval Milo Komínek, který se svými přáteli tenkrát v horách provedl pouze dvě ozbrojené akce.

Ve své knize „I pod oblohou je peklo“ detailně popsal přepadení hajného Slívy. Od svých spojek se dozvěděli, že komunista Slíva spolupracuje s těšínskou StB, na vlastní pěst prý pátrá v horách po lidech, kteří zde našli dočasný úkryt.

„Je jasné, že tento horlivec musí dostat řádnou lekci,“ píše Komínek v knize. Nejdříve přestřihali telefonní vedení k hájovně. Komínek se ukryl v křoví na dohled. Vyslal zaklepat na vrata hájovny dva své kumpány. Otevřela žena s malým dítětem v náručí. Co že prý otravují takhle brzo ráno a že hajný není doma. A zabouchla jim před nosem.

Najednou se za nimi objevil Slíva s namířenou flintou, a nepříjemným tónem se vyptával, cože tu chtějí?! Komínek duchapřítomně vyskočil z křoví a klidným sarkastickým hlasem k přátelům pronesl: „Nechte toho, on tu chrápe, a tam mu hoří les!“

„Kde hoří?!,“ polekal se Slíva a sklonil pušku. V tu chvíli na něj Komínek namířil samopal schovaný pod pláštěm. A nařídil hajnému, aby šel s nimi hlouběji do lesa:

„Třese se jako huspenina a škemrá o život, má prý ženu a dítě. Asi bude hrdina, jen když má pušku a stojí proti bezbranným horalům, kteří sbírají dřevo anebo lesní plody. Je mi z něj na nic. Jasně a srozumitelně mu říkám, že se mu nic nestane, ale že musí okamžitě zítra na lesní správě požádat o přeložení do jiného revíru. V případě, že tak neudělá, nebude už pak jiná možnost, než ho přesvědčit, že to udělat měl,“ píše ve své vzpomínkové knize Milo Komínek.

Doteď vím, jak se ten pes jmenoval…

Hajný prý hned následující den požádal o přeložení, ale nahlásil i loupežné přepadení. Vyšetřujícímu příslušníkovi SNB tvrdil, že mu kluci ukradli všechny jeho pušky. Esenbák nejspíš patřil ještě do staré školy a nezajímalo ho, že Slíva je členem KSČ a spolupracovník StB. Obvinil ho z podvodu, protože v hájovně pušky objevil. Slíva údajně několik dní strávil za mřížemi. Vedle toho se rozběhlo rozsáhlé pátrání po Jánošících v Beskydech.

Za osm dní po incidentu se Slívou navštívil místní policejní stanici jeden z odbojářů Pavel Turoň s tím, že chce udat své druhy. Četa příslušníků SNB pak vyrazila do hor se psem. „V mojí skupině jsme měli zrádce. Ukradl mi mapu, kde jsem měl zakresleno, kde táboříme. Ten udavač ji donesl na Státní bezpečnost. A tím nás dostali. Pomohl jim pes, doteď vím, jak se jmenoval – Korda, a dovedl je přímo k nám. A začala palba. Dostal jsem to do nohy, tak jsem se tam složil,“ popisoval Komínek.

Sám ze vystřílel ze samopalu přesně devět ran, jak se uvádí v policejních dokumentech. U soudu byl obviněn, byť přímo nikoho nezranil, z pokusu o vraždu a podle zákona 50 z roku 1923 za zločin úkladů proti republice. Dostal dvacet let vězení.

V září a na začátku října 1948, kdy probíhalo soudní přelíčení, ještě neplatil zákon o ochraně republiky 231/1948, podle kterého by nejspíš čekal na Komínka trest smrti za velezradu. Jeho přátelé ze skupiny dostali deset, pět a tři roky vězení. Milo Komínek, velitel skupiny, dostal nejvyšší trest. A seděl až do května 1965. Ve vězeních a lágrech strávil takřka celé své mládí – sedmnáct let svého života.

Mlčet? Až na zločiny proti lidskosti

Ve svých vzpomínkách Komínek popisuje brutální způsoby a chování dozorců a vyšetřovatelů. Nejednou jeho výslech končil v bezvědomí. Na dvaadvacetiletém klukovi, který se při zatýkání bránil střelbou, si estébáci vybíjeli vztek. Zachránil ho prý vězeňský německý lékař Dr. Titzl, vězeň odsouzený za kolaboraci s nacisty, který zjistil jeho vnitřní krvácení.

Mlčet? Vyjma zločinů proti lidskosti, připsal Komínek do propouštěcích dokumentů (Foto: Post Bellum)

Po soudu putoval na Bory, prošel Leopoldovem, Mírovem, Valdicemi, krátce rubal uran na jáchymovské Rovnosti, než ho těžce zmrzačil zával a vrátil se do Leopoldova.

Podle soudních dokumentů nacházejících se v Národním archivu se choval vzdorovitě, nezlomeně, dozorci ho hodnotí jako vězně, u kterého se převýchova nepodařila. Minimálně – podle dochovaných hlášení – byl pětadvacetkrát trestán korekcí, ztrátou výhod korespondence, návštěv, sníženou porcí stravy, a izolací od ostatních vězňů.

Milo Komínek vyšel z vězení po sedmnácti letech takřka jako mrzák. Na šachtě mu zával zlomil bederní páteř, trpěl zánětem žaludku, několikrát měl zlomenou ruku, prostřelené břicho a nohu ze zatýkání. Během závěrečné procedury ho dozorci, tak jako každého propouštěného vězně, donutili podepsat tzv. mlčenlivost:

„Prohlašuji, že zachovám naprostou mlčenlivost o všem, co jsem se během výkonu trastu dozvěděl…“ Milo Komínek, než podepsal, odvážně připsal dovětek: „Vyjma zločinů proti lidskosti“.

V roce 1968 emigroval přes Rakousko a Švýcarsko do Kanady. V Torontu vydával noviny, časopisy a knihy. V roce 1974 byl zvolen viceprezidentem „Canadian Journalist Clubu“, sdružujícího přes 160 časopisů, novin, rozhlasových a televizních vysílání různých národností v Kanadě.

Po roce 1989 se vrátil domů. Založil regionální redakci časopisu „Svědomí-Conscience“, vydával časopisy „Naše hlasy“ a „Vězeň“. Zemřel dne 25. května 2010 ve věku nedožitých čtyřiaosmdesáti let.


Autor textu Mikuláš Kroupa působí v projektu Paměť národa – jedinečné rozsáhlé sbírce vzpomínek pamětníků, kterou řadu let buduje nezisková organizace Post Bellum se svými partnery – Českým rozhlasem, Českou televizí a Ústavem pro studium totalitních režimů. Ve sbírce je shromážděno víc než pět tisíc výpovědí. Z Paměti národa vznikají každý týden rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století. Jde o subjektivní vzpomínky pamětníků, které nemusejí vždy zcela odpovídat skutečnému průběhu historických událostí.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

21 komentářů

 1. Petr Kaminsky napsal:

  1) Dalo by se rici, ze skupina Masinu mela stesti, ze nemela „sveho zradce“. Pochytali by je a nejspis popravili. 2) Nevim, jestli ten Pavel Turon vlastne neni typickym Cechem. Zaprodal/zradil by klidne i svou matku. Priznacny je nedostatek jakychkoliv moralnich zasad. Je indoktrinovany propagandou a pro vlastni uspech udela cokoliv. Aktualni vcera jako (i)dnes.

  • Evropan napsal:

   Velkou pravdu měl tedy můj spolužák Vilém, když ho po několikátém trestu za krádež propustili z výkonu: „Nikomu nevěř, i nejlepší kamarád tě zradí, na všechno jdi zásadně sám!“

 2. martin napsal:

  kazdy, kdo se vzeprel komunistum a nacistum, ma moji uctu

 3. Dušan napsal:

  Pro mě jsou Všichni, co bojovali jakýmkoliv způsobem proti Komunismu hrdinové, to znamená i kluci z Beskyd. Za tím si stojím!
  Proč? Protože po Fašistickém pekle, nechtěli připustit, že nastane Komunistické peklo. Svoboda a Lidská práva jsou mi nadevše.
  Určitě se v komentářích objeví takoví co budou obhajovat Komunismus. Měli by si uvědomit, že obhajují zlegalizováné zabíjení, mučení, zavírání, znásilňování, šikanování, ponižování a lhaní. Snažíme se my zodpovědní, aby se tyhle příběhy lidí už nikdy neopakovali. Myslete na naše děti.

  • vala napsal:

   Jaké tu bylo za Husáka peklo ? Myslíte , že by se rodilo v pekle daleko víc dětí než dnes ? Za Husáka jsme žili v pohodě , bez nezaměstnaných , bezdomovců , exekucí , obstavených penzí , měli jsme český průmysl , zemědělství , které nás stačilo uživit , dobré školství bez inkluze , kapitalisti po 89. stát zničili , rozkradli , zadlužili , místo průmyslu jsou cizí montovny , dnes se dováží nekvalitní potraviny, na polích je většinou řepka , neustále rostou ceny potravin , nájmů , bytů , naši vojáci v zájmu USA okupují cizí země , 100 tun zlata kapitalisti vyměnili za jakési papíry , které už dnes žádnou cenu nejspíš nemají , neustále přibývají muslimové , cikáni nepracují ! Za totáče se vše zlepšovalo , dnes se všechno jen zhoršuje , jsme jen bruselská , německá a americká kolonie !

   • Sosna napsal:

    Ano, jsou lidé, kteří se za komunistů měli dobře. A když byli aktivní a spolupracovali a udávali, tak se měli ještě lépe. Bodejť by nevzpomínali na staré dobré husákovské časy.

    • vala napsal:

     Nepište nesmysly , vy jste se měl za Husáka špatně , někoho jste udával nebo někdo udával vás ? Napište , jak jste trpěl , pokud jste byl vůbec v té době na světě ? Těch 1 200 000 panelákových bytů dostali jenom udavači , miliony majitelů aut , chat , chalup byli také udavači , miliony lidí , jezdících každý rok k moři byli také udavači ? Teď tu někdo udal nějakou poslankyni ,že nemá ráda muslimy , to je ta kapitalistická svoboda , co předsudečná nenávist ?

     • Martin napsal:

      porovnej, kam to dotahli kapitalisti v rakousku a kam komunisti v ceskoslovensku. v 1955 mělo ceskoslovensko vyssi HDP nez rakousko, o 34 let později mělo rakousko 4x vetsi HDP nez ceskoslovensko. rakousko mělo v 1989 postavenou dalnicni sit, ceskoslovensko melo jen dalnici z phy do bratislavy, na ostravu nic, D11 koncila u podebrad, D10 koncila u turnova, D8 nebyla vůbec, D7 nebyla vůbec, D6 nebyla vůbec, D5 koncila za berounem, D4 koncila u pribrami, D3 nebyla vůbec, okruh phy nebyl vůbec. v ramci socialistických zemi jsme se měli relativne dobře, ale proti zapadu chudy pribuzny. a kdo chtěl na zapad utyct, toho na care zastrelili nebo vypustili psy jako na toho mladyho nemce v 1986 a pak ho nalozili jako ulovenou zver a nechali zemrit. a kdo pozadoval, aby sami komunisti dodrzovali aspoň svoje zákony, dopad jako Pavel Wonka.
      komunismus je zalozenej na teroru vlastního obyvatelstva, všude kde jste se vy komunisti dostali k moci tekly potoky krve a nasledoval ekonomickej a moralni rozvrat

     • Sosna napsal:

      Vyzval bych tě na souboj rozumu,
      …ale vidím, že jsi neozbrojen.
      (W. Shakespeare)

      Jak jsem napsal výše a Vy jste (asi úmyslně) přehlédl, skutečně se někteří měli dobře. Vy sám se k tomu hlásíte. Ale zde jsme jednoznačně v pozici, kdy sytý hladovému nevěří. Komunismus byl a je zločinecký režim, který si v ničem nezadal s fašismem. Za fašismu se taky někteří měli dobře na úkor jiných.
      Z těch Vašich argumentů asi jen toto:
      Bytu se mí rodiče nedočkali, byly na pořadník a tam se do roku 89 neposunuli skoro nikam (někteří zezadu však ano, ti byt dostali).
      Automobil si směli koupit po třech letech čekání v pořadníku (i zde se někteří posouvali dopředu rychleji, než jiní).
      Moje máma viděla moře poprvé v 50 letech, otec v 55 (1990). Po letech čekání dostali výjezdní doložku, ale ne devizový příslib.
      Mimochodem ty Vaše chalupy (my žádnou nevlastnili) lidi drželi hlavně z důvodu, že se na dovolenou k moři každý rok nedostali, pokud vůbec. Jestliže Vy jste jezdil k moři rok co rok, tak to o Vás také leccos vypovídá, protože devizový příslib rok co rok dostávali jedině straníci (případně horníci, ale také ne všichni). Pak jste ovšem značně neobjektivní a nechcete vidět fakta, která jsou skutečná, ale Vám se nehodí.
      Mimochodem přestože jsme na ZŠ prospíval s vyznamenáním, byl mi vydán posudek, kde se NEDOPORUČUJE studium na SŠ (podařilo se obejít výběrem školy, jejíž obor byl t.č. na okraji zájmu, ale že bych mohl jít studovat, co jsem sám chtěl, to ani náhodou). V práci pak neustálé kádrování a i vyhrožování, jak se mnou Strana zatočí. Ještěže jsem v té době neměl děti!
      A to jsem se skutečně měl dobře, protože jsem neseděl v kriminálech za „rozvracení republiky“, nebo „hanobení hlavy státu“ (stačilo říct, že Husák je vůl) aj.
      Proč sem do tématu taháte nějakou poslankyni a muslimy mi opravdu rozum nebere! To je tak Babišovské… Rozume, pojď domů!

  • vala napsal:

   Irák , Afganistán , Libyi , Syrii snad přepadli a bombardují tam a vraždí komunisti ? Těch milionů mrtvých a migrantů mají na svědomí komunisti ?

   • ČERT napsal:

    Jenom k tomu, co píšete výše… Ten příběh v článku se ale týká doby poněkud starší než „za Husáka“, jak zdůrazňujete…
    Ale k té myšlence, otázce, „že by se rodilo v pekle daleko víc dětí než dnes…“ To může být dost relevantní právě v té migraci… Ono totiž v těch zemích, odkud ti migranti přicházejí, a které třeba někteří nepovažují za země „k životu“ (a zdůrazňuji, teď nemám vůbec na mysli konkrétně válku nebo jakékoliv jiné násilí) se totiž zpravidla už dlouhá desetiletí rodí daleko víc dětí než v takovém „ráji“, plném „blahobytu, míru a svobody“, jako je EU (a to je přece „ráj“, kam se na to hrabe Sovětský svaz, a že to taky byl nějaký „ráj“)… To srovnání EU a SSSR jako „rájů“ si proberte jak chcete, ale přece právě i ve faktoru té vysoké porodnosti v těch zemích, odkud přicházejí ti migranti, spočívá takový dost podstatný důvod té rozšířené, určité (říkejme tomu tak) xenofobie…

    • vala napsal:

     Snad nechcete srovnávat život v černé Africe s životem v Evropě , u nás se ty děti za Husáka rodily , protože pro to byly vytvořeny ekonomické podmínky , v Africe se rodí děti naopak z bídy , aby se měl kdo starat o rodiče ! V USA se také právě v době blahobytu rodilo v bílé rodině až 5 dětí !

     • ČERT napsal:

      Tak když jste psal výše o tom „rození dětí v pekle“, tam jsem, s trochou nadsázky, reagoval těmi „nešťastnými“ zeměmi… Ale tak samozřejmě, to by bylo na hrozně dlouhý rozbor, je to otázka nějakého vývoje, který je pochopitelně úplně jiný v Evropě a úplně jiný v černé Africe. Jistě, už Husákovo Československo byl slabý „odvar“ v rámci světové populační exploze, která se v té druhé polovině 20.století netýkala už ani Evropy (ať té západní nebo té východní, komunistické), ale velké části toho tzv. třetího světa (zdaleka nejen, a v první řadě možná totiž ani ne tolik, právě černé Afriky)… Jenže to bychom se pak také mohli dostat i k rozvoji medicíny, třeba i k tomu, jak to kdysi bývalo i u nás, atd. atd.

   • Pavlos napsal:

    Vala: „Za totáče se vše zlepšovalo , dnes se všechno jen zhoršuje“. Tvoje neobjektivita a bias jsou strašně nudný. Neumíš bejt ani originální?

   • martin napsal:

    tak zrovna afganistan jste rozvratili vy komunisti, nejdriv krvavym prevratem v 1978 a pak skoro desetiletou vojenskou okupaci od vanoce 1979, kdy jste terorizovali mistni obyvatelstvo, 500tis – 2.5 milionu jste jich povrazdili a 5-10mil vyhnali do sousednich zemi.

    • nováček napsal:

     Neplácejte blbosti, Afganistán byl totálně rozvrácen díky pomoci USA mudžahedínům a Bin-Ládinově Al-Kájdě a dalším zahraničním skupinám, kteří bojovali proti komunistické vládě („Smlouva o spolupráci Afghánistánu a SSSR umožnila sovětské straně zasáhnout, bude-li třeba na obranu Afghánistánu. V zemi panovala anarchie, když byl 14. září 1979 Tarakí zavražděn. V prosinci roku 1979 vstoupily do země sovětské jednotky a byla ustavena komunistická vláda v čele s Babrakem Karmalem (vládl 1979–1986), bývalým velvyslancem země v Československu. Afghánistán vstoupil do desetileté války.[12] Sovětská invaze do Afghánistánu proběhla 27. prosince 1979.[13][14] Tím byl zahájen konflikt mezi sovětskými jednotkami, které do Afghánistánu přišly na pozvání afghánské komunistické vlády, a mezinárodními povstaleckými skupinami mudžahedínů. Spojené státy, znepokojené vznikem komunistického režimu, začaly už od léta 1979 dodávat peníze a zbraně povstaleckým skupinám mudžáhedínů, které byly od vypuknutí bojů vyzbrojovány a cvičeny agenty CIA.[15] V květnu 1979 se začali američtí představitelé prostřednictvím pákistánských vládních kontaktů tajně setkávat s vůdci afghánských povstalců. Dne 3. července 1979 podepsal americký prezident Jimmi Carter prezidentský výnos, v němž pověřil CIA utratit přes půl milionu dolarů na pomoc mudžáhedínům. Tím začala Operace Cyklon. Jednu z nejdelších a nejdražších utajených operací v historii CIA zpopularizoval film Soukromá válka pana Wilsona v hlavní roli s Tomem Hanksem.[16]“). Po 11.září 2001 vtrhly do Afganistánu USA po záminkou, že „Afghánistán byl potrestán za to, že dovolil mezinárodní organizaci Al-Káida naplánovat teroristické útoky ze svého území“. Ovšem všechna letadla, co narazila do budov WTC a do Pentagonu startovala z území USA a plánovat bylo možné a pravděpodobně také bylo plánováno v Saudské Arábii, Usáma bin Muhammad bin Avad bin Ládin (10. března 1957 Rijád – 2. května 2011 Abbottábád), pocházel z prominentní saúdskoarabské rodiny bin Ládinů.

     • martin napsal:

      ano, to je pro komunistu typicky
      dostane se k moci krvavym prevratem a prvni co si zajisti, je pomoc komunistu primo z hnizda zla, aby mu pomoh jeho krvavej rezim udrzet
      umis neco jinyho nez CTRL-C – CTRL-V ???

 4. Dušan napsal:

  valo to myslíte vážně?
  Když vzpomínáte Husáka, tak zrovna ten s Bilakem pozval Sovětské vojska v 1968 na návštěvu. A ta pekelná návštěva si tu střílela jak na honu, zabíjela a 21 let znásilňovala naší zem. Po 1989 poděkujte převlečeným pekelným Komunistům za pseudo-kapitalismus, který dodnes přetrvává.
  Afgánistán? Ten Sověti napadli po nás, v 1979. Zabijeli tam a válčili 20 let. Syrie, Irak? Sovětské spřátelené země, s dosazenými diktátory Husajnem a Asadem, kteří se neštítili použít chemické zbraně proti civilnímu obyvatelstvu. Lybie? Lidového socialistického diktátora plukovníka Kadaffiho, toho radši nevzpomínejte.

  • vala napsal:

   Tak Rusové tu stříleli 21 let jako na lovu , kolik těch mrtvých bylo , také 360 000 jako za německé okupace ? Jak nás znásilňovali , že nám pomohli postavit metro , jaderné elektrárny , že jsme měli vyšší životní úroveň než ten “ okupant “ ? Naopak po 89. se z nás stala zničená , rozkradená , zadlužená země ! A jestli věříte , že Asad někoho bombardoval chemickými zbraněmi je zbytečné s vámi diskutovat ! Do Afganistánu přišli Sověti na pozvání afgánské vlády , to se o USA nedá říci ! Libye za Kadáfiho měla nejvyšší životní úroveň v Africe , auta stála na ulici s klíčky v zapalování ( článek z mfDnes) , potom Kadáfi už nechtěl obchodovat v dolarech a malér byl na cestě ! Syrie byla až do roku 2011 vyspělá sekulární země se slušným školstvím , zdravotnictvím , potom nedovolili postavit Američanům plynovod přes Syrii ke Středozemnímu moři a najednou tam vznikla jakási umírněná ozbrojená opozice , islámský stát , vše s penězi a zbraněmi od USA a jeho poskoků , západ dělá z Asáda zločince , přitom největší zločinci sídlí v USA a západních metropolích ! Doporučuji nečíst jen západní propagandu !

   • Dušan napsal:

    Oběti světového komunismu (dle tzv. Lindbladovy resoluce z roku 2016):

    Čína: 65 milionů mrtvých
    Sovětský svaz: 20 milionů mrtvých
    Kambodža: 2 miliony mrtvých
    Severní Korea: 2 miliony mrtvých
    Afrika: 1,7 milionů mrtvých
    Afgánistán: 1,5 milionů mrtvých
    Vietnam: 1 milion mrtvých
    východní Evropa: 1 milion mrtvých
    Latinská Amerika: 150 000 mrtvých
    Svět: 94 350 000 mrtvých

    (Göran Lindblad, člen švédského parlamentu, člen Parlamentního shromáždění 2004-2010 a od roku 2011 předseda Platformy evropské paměti a svědomí)

    valo.
    Fašismus = Komunismus = Koronavirus.
    Jsou to podobné viry, které zanechávají za sebou nevinné oběti.

  • nováček napsal:

   Dušane, přestaňte ze sebe dělat kašpara nesmyslným falšováním snadno dohledatelných ověřených údajů o době po únoru 1948 (zlé byly první roky do roku 1951, byl jsem, jako synek „vykořisťovatelů“ nejen vyslýchán v souvislosti s vězněním mých rodičů, a to obou, vyslýchán policajty a jinak šikanován , ale dalo se to všechno přežít a nebylo všechno pro obyčejné lidi špatné). Navíc tady ještě pořád žije dost přímých pamětníků té doby, kteří si o Vás asi myslí ledacos nelichotivého.
   Spíše se zamyslete nad tím, že za 30 let od listopadu 1989, tedy za jeden a půl násobek doby existence Masarykovy První republiky jsme tam, kde jsme, zejména politicky, ale i hospodářsky a není to věc jen Babiše-Bureše a důchodců, ale zejména takových Čecháčků, co třeba před pár dny jeli na lyžovačku do Itálie. přes varování a informace v médiích o riziku zavlečení nemoci COVID-19 do ČR,což se v plném rozsahu také stalo (všichni s potvrzenou nákazou si ji přivezli odtam tud, z Itálie).

Přidávání komentářů není povoleno