Jančura zveřejnil mobily na Sobotku a Chovance. Z bezpráví ale právo nevznikne…

Napsal/a Aleš Rozehnal 18. června 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Sami sebou deklarovaní bojovníci za právo a spravedlnost občas porušují při tomto boji morální či právní předpisy. Měli by mít ale na paměti starou právní zásadu, že z bezpráví právo nevznikne, upozorňuje v souvislosti se zveřejněním čísel mobilních telefonů premiéra Sobotky a ministra vnitra Chovance v textu pro HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal. 

Majitel společnosti Student Agency Radim Jančura nechal polepit desítky svých autobusů velkou fotografií ministra vnitra Milana Chovance a zveřejnil také jeho telefonní číslo a číslo premiéra Bohuslava Sobotky.

Důvodem je prý obava z narušení spravedlivého a nezávislého vyšetřování významných kauz, která vyplývá z plánovaného slučování policejních útvarů, a podpora odstupujícího ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty.

Číslo na mobilní – věc veřejná?

Přesto že není rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů zcela konzistentní (zde a zde), standardně považuje číslo mobilního telefonu určité osoby za osobní údaj. Podle zákona o ochraně osobních údajů je možné až na zákonem stanovené výjimky zveřejnit osobní údaje pouze se souhlasem dotčených osob. Prostřednictvím tohoto čísla je totiž možno tuto osobu přímo kontaktovat.

Zveřejnění těchto čísel je tedy přestupkem, který může být postižen peněžitou pokutou. Úřad pro ochranu osobních údajů v minulosti již obdobný případ posuzovat, tehdy uzavřel s tím, že se o přestupek nejedná, neboť „nejvyšší ústavní činitelé musejí strpět vyšší míru zásahu do svého soukromí“.

Takový přístup je však v současné době neudržitelný. Míru přípustnosti invaze do soukromí politika totiž může posoudit pouze soud. Úřad na ochranu osobních údajů má úlohu jednodušší, a to sice v tomto případě posoudit, zda došlo ke zveřejnění osobního údaje, za který číslo mobilního telefonu sám prohlašuje, z některých důvodů uvedených v zákoně.

Mobilní telefonní číslo je tedy osobním údajem a tvoří část soukromí politika. Pokud má politikovo soukromí vztah k jeho schopnosti nebo způsobilosti vykonávat veřejnou činnost nebo význam pro hodnocení jeho činnosti ve veřejném životě, je zásah do soukromí přípustný, o čemž však může rozhodnout pouze soud.

Vzhledem k citlivosti dané problematiky je však zapotřebí vždy velmi pečlivě zkoumat, zda takový vztah existuje či nikoli. Rovnováhu mezi svobodou projevu a právem na informace na jedné straně, a právem na soukromí na straně druhé nemůže překračovat určité hranice spojené s atributy demokratické společnosti.

Pobídka k obtěžování

Nevyhnutelnou stránkou výkonu veřejné funkce je nutnost větší míry tolerance k negativním postojům či hodnocením, kterým se osoba veřejně činná vystavuje přijetím této funkce a srozumění takové osoby se snášením důsledků vyvozených z její společenské a politické odpovědnosti.

Zveřejnění čísla mobilního telefonu však v tomto případě ve veřejném zájmu není a pouze vybízí některé jedince, aby tyto politiky obtěžovali a pronásledovali.

Často se stává, že údajní a sami sebou deklarovaní bojovníci za právo a spravedlnost porušují při tomto boji morální či právní předpisy. Měli by mít ale na paměti starou právní zásadu, že z bezpráví právo nevznikne.


POLEMIKA:

Zveřejnění čísel politiků bylo v souladu s právem. Stejně jako Chovancův podpis pod „reformou“.


Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)