Jan Urban: Zbabělé násilí a terorismus v nás

Napsal/a Jan Urban 12. ledna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

V neděli na pařížském bulváru stáli mezi evropskými představiteli i český premiér a ministr zahraničí. Premiér Sobotka pronesl i pamětihodné odsouzení terorismu, které bylo státnické, tvrdé a závazné. Oběma našim politikům za to patří poděkování. Tolik, tolik by se chtělo věřit, že to nebyla zase jenom slova.

Že právě tato konkrétní tragédie v „cizí“ zemi se pro českou politiku může stát zlomovým okamžikem pochopení tíhy její zodpovědnosti – a neodvratnosti krizí. Je nejvyšší čas.

České instituce se v minulých patnácti letech naučily zvládat obrovské povodně. Naši vojáci jsou dnes už v zahraničních misích srovnatelní s kýmkoliv ze spojenců. Sám český stát a jeho politici ale dodnes připomínají narychlo postavený dům bez střechy, jehož obyvatelé vedle svých hlasitých sporů o ničem stále jenom usilovně předstírají, že je všechno v pořádku – protože už nikdy nebude pršet.

Zbraň proti terorismu – otevřenost

Pařížský incident v této chvíli nastavuje poloslepé české politice nové zrcadlo. Vždycky ho potřebovala, ale málokdy si s tím, co v něm viděla, věděla rady. A tak ho raději rozbíjela, a ve chvílích, kdy převzetí zodpovědnosti hrozilo rizikem, raději předstírala, že žádné zrcadlo a problémy neexistují.

V této pro ni tak neočekávané situaci stojí zády u zdi, neboť ztratila prostor pro mudrlanství, kterým doposud nahrazovala definování obsahu českého národního zájmu jako součásti vztahů středoevropského regionu a části evropské politiky.

Současný globální terorismus představuje pouze zbabělé politické násilí. Iracionální fanatismus pomsty za domnělá či skutečná příkoří a nespravedlnost, ospravedlňující cokoliv nezákonného a nemravného. Je nutné ho nekompromisně odsoudit a bránit mu na základě hodnot demokracie a nedotknutelnosti lidských a občanských práv. Není to snadné řešení.

Nepromyšlená a přehnaná reakce americké politiky na teroristické útoky z 11.září 2001 vedla na tamní domácí scéně ke zbytečnému omezení občanských práv a v zahraniční politice k drahým a neúspěšným válkám v Iráku a Afganistánu, s jejichž důsledky se celý demokratický svět bude potýkat ještě po mnoho let.

Jenom obtížně se dopracováváme k poznání, že nejlepší zbraní proti terorismu a fanatismu je více demokracie i otevřenosti – a ne jejich omezování. Že proti bigotnosti se nedá bojovat stejnou bigotností, ale otevřeností a tolerancí.

Zamlčovaný státní terorismus

V kontextu české politické a společenské debaty to ovšem bude důvěryhodné a pro historii platné, jenom když tyto principy použijeme i sami na sebe. Komunistický režim byl nesporně teroristický. Vyšetřovatelé StB a ti, kdo jim dávali příkazy a „politické“ krytí, byli skutečnými teroristy, kteří vraždili a ničili životy tisíců lidí. Nikdy nebyli potrestáni – a jako preferovaní státní zaměstnanci pobírali a dodnes pobírají nejvyšší penze.

Státní terorismus je omlouván, jako v případě Ruska, nebo zamlčován, jako ten náš. Poválečný československým státem organizovaný a tolerovaný teror proti německému civilnímu obyvatelstvu s tisíci nevinných obětí je ještě dnes považován za správný a nedotknutelný. I to byl stejný iracionální fanatismus pomsty za domnělá či skutečná příkoří a nespravedlnost, navždy ospravedlňující cokoliv nezákonného a nemravného. Fanatismus, který zničil především demokracii.

Česká politika se jistě může pokusit předstírat, že jde jenom o problémy někoho jiného, které se nás zas tak moc netýkají. Může utíkat k tradičnímu obecnému teoretizování o škodlivosti multikulturalismu či potřebě vystěhovat jinověrce z Evropy.

Poslední dva prezidenti se do toho ostatně už s chutí pustili. Podobná chorobná populistická žvanivost bez zodpovědnosti je jistě směšná a neevropská. Je dobré si připomenout, že je také jenom jinou, další tváří zbabělosti a fanatismu. A jenom ty mohou ohrozit demokracii.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)