Edvard Beneš na cestě z Anglie do Československa (1945). Foto: Profimedia

Jan Urban: Trýznění duší, Mnichov a trvající ztráta naší sebeúcty

Napsal/a Jan Urban 4. října 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Největší židovský svátek Jom kipur, překládaný do češtiny jako Den smíření, připadá velmi blízko výročí mnichovské dohody z roku 1938. Pro sefardské Židy je to „den trýznění duší“ a zároveň den „očisty od hříchu“. Způsob, jakým se minulý týden připomínalo už 85. výročí Mnichova, znovu prokázal, že české společenství po více než osmi desetiletích nechápe ani podstatu smíření, natož důležitost očisty od hříchu. O to více si libuje v sebelítostivé póze věčně znejistělé bezmoci, tedy v onom sefardském „trýznění duší“.

Je už sice přijatelné lehce kritizovat tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše, a i to je určitě pokrok. Ale problém Mnichova se stále ještě omezuje na podružnou otázku, zda se Československo mělo vojensky bránit, nebo ne.

To, že se celý ústavní systém samostatného Československa zhroutil už půl roku předtím a parlament i vláda přestaly fungovat, zůstává mimo pozornost. Stejně jako to, že se celá zahraničně politická koncepce československého státu zhroutila nejpozději v roce 1935 a omezenost jeho vedení ho zavedla do absolutní mezinárodní izolace.

Stále se totiž odmítáme podívat do vlastních duší a na vlastní chyby, natož abychom se tím dobrali smíření a odpuštění.

Hrdinský pokus za nás úspěšně a soukromě udělal až mladý anglický bankovní úředník Nicholas Winton a pár jeho britských přátel. Kde byl onen státotvorný československý humanismus?

Cena devíti mrtvých vojáků

Otázka obrany území suverénního státu je sama o sobě nesmyslná. Stát a společenství, které ho tvoří, ztrácí smysl samotné existence, pokud se v jakékoliv situaci nepostaví na odpor agresi.

Nezáleží na tom, na jak dlouho a jak symbolicky. Česká politika jakoby nikdy nepochopila, že největším symbolem je čin – ne nečinnost.

Mnichovanství obracíme proti jiným, ale největšími Mnichovany jsme přitom my sami. A budeme jimi, dokud nepřestaneme opakovat velkou mnichovskou lež o tom, že jsme byli zrazeni, a jen proto jsme navždy bez viny.

Všech svých státotvorných hodnot humanismu a demokracie jsme se vzdali dlouho před zářím 1938. Pak už se prý nedalo nic dělat, a tak jsme nepříteli bez odporu odevzdali nepoškozený obrovský zbrojní průmysl, kompletní výzbroj moderní armády, zlaté rezervy, naši důstojnost a sebeúctu – a za krátký čas i naše československé Židy a antifašisty českého i německého jazyka. Není omluvy – my jsme se nemuseli ponížit.

Prý jsme byli bezmocní – ale to nevysvětluje, proč advokáti, lékaři, státní služba, a dokonce i některá divadla začala vylučovat Židy ze svých řad jen pár dní po Mnichovu.

To ještě nedělali nacisté – to dělali Češi Čechům. Nic nebránilo státu a společnosti v té době alespoň se pokusit zachránit tisíce židovských rodin jejich vysláním do emigrace.

Hrdinský pokus za nás úspěšně a soukromě udělal až mladý anglický bankovní úředník Nicholas Winton a pár jeho britských přátel. Kde byl onen státotvorný československý humanismus?

Mnohem menší Dánsko se v mnohem bezvýchodnější situaci v dubnu 1940 nevzdalo. Po pouhých šesti hodinách bojů nařídil král Kristián X. ukončit vojenský odpor.

Za cenu devíti mrtvých vojáků si Dánsko dokázalo vynutit podmínky kapitulace, které uchovaly důstojnost, státnost a čest dánského státu.

Dánský král neutekl jako Edvard Beneš. Naopak prakticky každý den projížděl na koni ulicemi hlavního města a dodával svým spoluobčanům hrdost a naději. Dánská společnost v odporu nacismu dokázala zachránit i přes devadesát procent svých Židů.

Demokraté německého jazyka

O svoji důstojnost v beznadějné situaci bojovaly i Finsko, Polsko, Norsko, Pobaltí, Jugoslávie, Řecko… Na záchranu statisíců nacismem ohrožených ale české společenství ve své naprosté většině nehnulo prstem. Naopak.

Půl roku před Mnichovem jsme po anšlusu Rakouska násilně vyháněli tisíce židovských uprchlíků zpět do rukou nacistických ordnerů, vraceli desetitisíce československých občanů, Židů a levicových antinacistů z obsazovaných Sudet přímo do rukou gestapa.

K udržení mnichovské lži musíme zapírat sudetoněmecký levicový a katolický odboj proti hitlerismu. Odboj s partyzánskými skupinami a stovkami odbojářských obětí.

Připomeňme i drsná ultimáta vedení domácího odboje z podzimu roku 1944 požadující vyhnání „všech Němců a Židů“ z poválečné republiky. Ideály humanitní? Demokracie? Jen ubohé lži.

K udržení mnichovské lži musíme zapírat sudetoněmecký levicový a katolický odboj proti hitlerismu. Odboj s partyzánskými skupinami a stovkami odbojářských obětí.

To byli Čechoslováci, kteří myšlenku nadnárodní demokracie, vlastenectví, občanství a ideálů humanitních brali vážně až do těch hrdel.

Českoslovenští demokraté německého jazyka proti nacistům stejného jazyka. Byli pro československou demokracii stokrát cennější, než všichni čeští kolaboranti dohromady. Všechny jsme je po konci války ale stejně raději vyhnali. Kdo o nich dnes ví?

Na desítky let jsme sami sobě zapřeli i tisíce našich letců a vojáků ze západní fronty. Stovky z nich jsme dokonce na dlouhé roky zavřeli do lágrů.

Odhozená vlastní důstojnost

Pro udržení představy o naší nevině musíme udržovat i lživou legendu o Edvardu Benešovi, prý státníku s pronikavým úsudkem a předvídavostí, zrazeném na konci života spiknutím československých komunistů.

On sám byl přitom léta jeho součástí. On sám a osobně ještě před koncem války na přání Moskvy zlikvidoval velení zahraniční armády na Západě a okamžitě po návratu do Prahy stejně tak odstavil i všechny představitele domácího odboje.

Musíme lhát o demokratickém charakteru poválečného státu a společnosti, zamlčovat etnické a politické čistky, věznění odpůrců, cenzuru, všemi takzvanými demokratickými politickými stranami jednomyslně schvalované zákazy opozice či předání všech mocenských a kontrolních mocí ve státě už otevřeně totalitní komunistické straně.

Přestaňme na Mnichov pohlížet jako na zradu spojenců. To v té době už neexistující Čechoslováci zradili ideály, na kterých vznikla Československá republika. Mnichov nám jen dovolil odhodit důstojnost, kterou dodnes naše politika a kultura nepovažují za něco důležitého.

Nikdy však není pozdě začít se učit mluvit pravdu. Je to odzkoušené – očista od hříchu vede ke smíření. Můžeme začít teď hned – zbouráním naší mnichovské lži.


Zkrácená verze textu byla přednesena na semináři Památníku ticha 26. září 2023

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)