Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Ilustrační foto
Profimedia,

Jan Urban: Tak tedy znovu k české spravedlnosti, státním zástupcům i JUDr. Máchové

KOMENTÁŘ. Diskuze o nedostatcích výkonu práva a pochybeních či přímo o zločinech v systému jeho nalézání je pro rozvoj české demokratické společnosti důležitější než fotbalová a hokejová liga dohromady. Doktorce Máchové je proto především třeba poděkovat za to, že se jí účastní, píše publicista Jan Urban v reakci na polemiku státní zástupkyně Dagmar Máchové s jeho prvním textem.

Ti, kdo by především měli odpovídat na kritiku, v tomto případě tedy Městské a Vrchní státní zastupitelství v Praze, však – jako vždy – raději mlčí. A proto je velmi pravděpodobné, že porušování zákonů i fair procesu bude v jejich mocenském teritoriu nadále pokračovat.

Reakce doktorky Máchové však nechtěně potvrzuje, že v české, přesněji přinejmenším v pražské justici, stále existuje systém uvnitř systému, vyřizující případy, které by mohly ohrozit politicky a jinak vlivné. Jak si ukážeme, beztrestně funguje i dnes.


K tématu jsme vydali již tyto texty:

úvodní text Jana Urbana: Prý spravedlnost. Proč nikdo nestíhá zločiny státních zástupců

reakce Dagmar Máchové: Česko a skandální způsob vymáhání spravedlnosti? Dagmar Máchová reaguje na Jana Urbana

reakce Ivana Gabala: Jak je to s vymáháním spravedlnosti. Je u nás nebezpečné nebo bezvadné?


Doktorka Máchová si je jistá tím, že za jejího působení coby dozorové státní zástupkyně v trestní věci, známé jako Opencard II „v průběhu trestního řízení nebyly příslušnými orgány (soudy, státní zastupitelství, GIBS) žádné nezákonnosti zjištěny“. A tvrdí: „Jednala jsem vždy v souladu s trestním řádem a dalšími zákony.“

Jak je to s  podjatostí

Dne 9.12.2014 shodil soudce pražského Městského soudu Petr Novák obžalobu JUDr. Máchové ve zmíněné věci ze stolu s řadou zásadních výhrad. S věcí seznámení právníci mluví o neobvyklém rozsahu výhrad:

V souhrnu platí, že v přípravném řízení byly opomíjeny návrhy na provedení důkazů ve prospěch obviněných a bagatelizovány jejich požadavky odkazující na spravedlivý proces.“

„…poukaz na selektivnost postupu policie a státního zastupitelství může mít své opodstatnění, když v prvním případě radní stíháni nebyli, zatímco nyní za hlasování stíháni jsou.“

V dané době platí, že se senát Městského soudu v Praze, jemuž byla věc přidělena, nesetkal s nikým, kdo by podanou žalobu považoval za spravedlivou.“

A nakonec se konstatují „závažné vady ve skutkových zjištěních i vady právní“.

Odvážný soudce Petr Novák na svoji upřímnost doplatil. Doktorka Máchová se odvolala a Vrchní soud v Praze 29.6.2015 mu rozsudkem soudce Radka Hartmanna věc odebral pro podjatost… A opět pro právníky s bezprecedentním argumentem.

S omluvou za právní vsuvku: podjatost je nástrojem práva na fair proces a je dána speciálním poměrem soudce k věci, nebo k zúčastněným. Pravidlo zní: „Z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.“

Rozhodnout má především ten, koho se týká, v tomto případě tedy soudce Novák.

Podjatost však nenamítl nikdo z těch, k jejichž ochraně toto pravidlo slouží. „Namítl“ si ji soudce Hartmann z Vrchního soudu sám a vyčetl ji jen z věcné kritiky obžaloby. Jde o velmi zvláštní situaci – obhájci, které jsem konzultoval, takovou intervenci v otázce podjatosti soudce viděli poprvé.

Případ byl pak přidělen s obžalobou otevřeně spolupracujícímu soudci Sotolářovi. Není známo, zda podle předem daných pravidel. Tento soudce držel při životě invalidní obžalobu do té míry, že byl přistižen při falšování důkazů. Také, samozřejmě, tvrdil, že vše „probíhá podle zákona“.

Směšný Pelta a ticho vůkol

Mimochodem – naprosto stejný postup použilo v roce 2011 Vrchní státní zastupitelství proti dalšímu nepohodlnému soudci Městského soudu v Praze JUDr. Petru Braunovi. 

I on se odvážil zkritizovat protiprávní postup státního zástupce a policie (JUDr. Boris Havel a komisař Gejza Rakaš) a osvobodit většinu obviněných. Státní zástupce se odvolal a soudci Braunovi bylo domluveno. Napříště už s obžalobou raději spolupracoval.

Nejde o jednu doktorku Máchovou, s jejímiž prohřešky se v této kauze nakonec – a naštěstí – vyrovnaly dva soudy. Její další protiprávní konání ji nakonec postavilo mimo službu.

Jde o celý systém, jehož vnitřní kontrola nefunguje. V podmínkách české bezprávnosti pak stačí i nevelká provázaná skupina policistů, státních zástupců a soudců, aby zlikvidovala důvěryhodnost celé soustavy vymáhání a nalézání práva.

Připomeňme už jen nebetyčnou hloupost aktuální výpovědi fotbalového bosse Miroslava Pelty před soudem a stejných nebes dosahující nestoudnost soudců, kteří si od něj nechali platit statisícové zájezdy na mistrovství Evropy ve fotbale.

Nikdo je za to neodvolá, přestože by měl. Když se jich ptali novináři, jejich reakce byla na úrovni imbecilních recidivistů: „Už si nepamatuji… proč se ptáte? Nevím, kdo to platil, myslel jsem, že je to v pořádku…“

Ostatní soudci ani nezvednou obočí. Vedení policie, Vrchní i Nejvyšší státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti budou, jak se zdá, i nadále mlčet.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

4 komentáře

 1. Jan Macháček napsal:

  Je to prosté, všichni zneužívají uměle vytvořeného nedostatku kompetencí a státnosti na straně České republiky. Oni sice jednají v souladu s trestním řádem, v souladu se zákony, ale obcházejí občanský soudní řád při zahájení každého řízení od roku 98. V pravé podstatě nebylo v Čechách zahájeno jediné řízení v souladu s o.s.ř., kdy by se ten který úředník zabýval prejudiciálními otázkami ztotožnění a ověření statutu účastníků řízení. Když to řeknu absolutně laicky, občanský soudní řád ukládá, zabývat se otázkou, kdo je kdo v rámci řízení, aby nedošlo k tomu, že třeba dlužník zažaluje svého věřitele. A nedostatek kompetencí na straně státu zavinil, že třeba o sporu dvou dlužníků rozhoduje dlužník. Všechny „účastníky“ řízení spojuje vztah k jednomu dluhu, k jednomu věřiteli státu. Kdyby takový úředník jednal v souladu s o.s.ř., tak zjistí, že z pozice dlužníka nemůže rozhodovat o ničem. A pak je tu otázka zákonů, tedy zákonů dlužníků, které jsou neplatné, a nedá se proti nim provinit. Nedostatek kompetencí zaručuje pak beztrestnost za nezákonné jednání. Jestliže se ten který úředník nezabýval předběžnými otázkami v souladu s o.s.ř., tak vlastně nezahájil žádné řízení, ale vedl je pouze fiktivně bez zahájení. Tímto způsobem se do Čech vrátila skrytě totalita, založená na hierarchii ve společnosti dlužníků. K umělému vyvolání nedostatku kompetencí stačilo zničit život jednoho jediného člověka, zaměstnaného v Německu, kterému byla ukradena identita, aby jako nic netušící musel být dvojitě ztotožňován jako český občan a německý zaměstnanec. Status takového člověka je německý zaměstnanec, poškozený státní mocí ČR, a nikoliv jen český občan !!! A ostatní spoluobčané bez výjimky, jsou jeho dlužníci, aniž by o tom „věděli“. Jednoduché, ale zločinně geniální !!! Z deseti miliónů se vytipuje člověk, který musí být ztotožněn německými úřady a podle německého soudního řádu, a německým úřadům se zamlčí, že byl nezákonně zadržen v České republice jejich zaměstnanec, a to bez právního důvodu!!! A proč byl vytvořen nedostatek kompetencí? Aby komunisté mohli zůstat na svých postech a nebylo možné, postavit je mimo zákon. Jak prosté !!! Proto by se lidé měli ptát, a to i zpětně, kdy budou jejich řízení řádně zahájena v souladu s o.s.ř. !!! Jen tak totiž se dá udělat něco pro stát a národ !!! Důkazy existence legitimních věřitelů ČR lze najít na FB na stránkách Společenství legitimních věřitelů ČR. Když existuje člověk se statutem legitimní věřitel státu, tak jaký status mám já a jaký vy ? To je otázka, kterou by měl každý občan položit každému úředníkovi !!! Jak může vzejít z řízení,které nebylo nikdy zahájeno, nějaké právoplatné rozhodnutí? Když se vrátíme k článku a jeho obsahu, můžeme konstatovat, že v právní fikci je anarchie !!! Dokud lidi nevědí, že se jedná o právní fikci, pokládají vše za zákonné a právoplatné !!! Pomozte svému státu, pomozte svému národu, abychom zase mohli žít v právním státu a nikoli v totalitě !!! A na závěr dávám k úvaze, může si společnost dlužníků zvolit právoplatně svého prezidenta, premiéra, poslance, atd.? To opravdu ne !!!

 2. petrph napsal:

  Bohužel. to co je popsáno spíše ukazuje něco jiného. Totiž dosti tvrdou rivalitu v rámci justice, kde si jednotlivé složky vzájemně (a dosti účelově, až nelegitimně ) vzájemně vyrací své argumenty a ruší si vzájemně svá rozhodnutí…Těžko posoudit (a dle jakých kritérií) kdo je v právu.
  Jenže, ono jde o něco jiného. Napsal to tady v diskuzi nedávno Jos „nikomu nevadí že v Kauze Opencard zmizela více jak miliarda Kč..“
  Tudíž, těžko lze předstírat a tvrdit že se nic nestalo a státní zastupitelství vyšetřovalo bezdůvodně..Spíše to vypadá tak, že (když už) ti praví viníci se z toho vykroutili (radši se neptejme jak) a nechali v tom ty, kteří měli tu vinu menší nebo žádnou…

 3. Liberal shark napsal:

  Žádná součást státní moci nemůže kontrolovat sama sebe. SZ a policii by měla hlidat a trestat vláda, soudce například Senát.

 4. TH napsal:

  Mám na stole něco obdobného – pravomocný zprošťující rozsudek s kritikou spolupráce policie a znaleckého ústavu American Appraisal – policie si pod dohledem státního zástupce sama revidovala závěr posudku, AA byli nuceni posudek doplnit v neprospěch obžalovaných pod pohrůžkami ztráty znaleckého oprávnění (výhružné dopisy z ministerstva financí, spravedlnosti, ze Senátu ČR a policie). AA tlak neustál. Soudce označil jednání OČTR za nehorázné a vyzval k vyšetření postupu – samozřejmě je ticho…

Přidávání komentářů není povoleno