Piráti a Starostové podepisují koaliční smouvu pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Jan Urban: Šance na novou revoluci. Jak o smyslu politiky přesvědčit unavenou společnost

Napsal/a Jan Urban 9. února 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Tak jako vždy v české politice se i po dlouho očekávaném výroku Ústavního soudu o protiústavnosti některých ustanovení volebního zákona bude ještě pár dní – ale určitě ne déle – rozléhat křik potrefených. Novinářům silné výroky politiků vydrží nejvýše týden. A v české hře na politiku se dál to skutečně důležité bude odehrávat potichu za scénou. Ono dlouho odkládané rozhodnutí Ústavního soudu má ale pro budování demokratického českého státu zásadní význam.

Nejenom že díky němu zmizí poslední pohrobek takzvané opoziční smlouvy, ale nová politická generace dostane konečně šanci skoncovat i s pozůstatky a důsledky dlouhých stínů nevynucených chyb a omylů „sametové revoluce“. Skutečná revoluce v českém politickém myšlení a praxi tak může s více než třicetiletým zpožděním konečně začít.

Není samozřejmě vůbec jisté, zda nastupující mladá politika (mám na mysli koalici Pirátů a STAN) bude mít dost schopností, znalostí a odvahy se do tak grandiózního úkolu pustit. Může se nechat otrávit pohodlím sněmovního obchodování, může utéci do alespoň na čas bezpečné koalice s „klasickými“ stranami a může se také nechat zastrašit.

Bude mít proti sobě zkostnatělý státní aparát, zkorumpovanou justici, korupční kliky prorůstající vše od sportu přes policii, zemědělství, politiku a regionální souručenství, stejně jako nevýkonné univerzity a dobíhající penzijní systém. Když k tomu připočteme dopady pandemie a na ní parazitující populistickou nezodpovědnost, můžeme mít jen velmi neúplnou představu o složitosti postavení „nové politiky“.

Symbolem rozchodu s minulostí by se mělo stát odvolání prezidenta Miloše Zemana společným postupem obou parlamentních komor podle článku 66 Ústavy pro jeho prokázanou neschopnost vykonávat úřad a ohrožování bezpečnosti státu.

Odvolat Zemana, poslat Rusy domů

Představme si ale, že „nová politika“ dokáže přes odpor Hradu a dnešního premiéra vyhrát regulérní volby a podaří se jí sestavit fungující vládu bez účasti regionálních šíbrů zavedené stranické politiky.

Ztroskotat může hned na začátku, pokud si neuvědomí, že bude stát proti třicet let budovanému a provázanému systému politické ochrany korupce a mocenské beztrestnosti, který se dobrovolně nepodrobí. Měla by proto už nyní připravovat podrobnou rozvahu a plán konkrétních kroků pro přinejmenším prvních sto dní po převzetí zodpovědnosti.

Takový plán by měl být předložen voličům už ve volební kampani. Koalici SPOLU by měla být nabídnuta šance na stejný postup. Mladé voliče – a nejenom je – by něco tak nového určitě zaujalo a donutilo přijít k volbám.

 

 

Zmiňme alespoň několik takových možných troufalostí:

Symbolem rozchodu s minulostí by se mělo stát odvolání prezidenta Miloše Zemana společným postupem obou parlamentních komor podle článku 66 Ústavy pro jeho prokázanou neschopnost vykonávat úřad a ohrožování bezpečnosti státu.

Vytvoření Úřadu speciálního státního zastupitelství, odděleného útvaru protikorupční policie a specializovaného protikorupčního tribunálu podle vzoru Slovenské republiky by rozbilo souručenství vzájemně se chránících jednotlivců a skupinek v orgánech činných v trestním řízení a justici. Soubor zákonných sankcí by měl penalizovat kraj, ve kterém dojde ke zneužití dotací nebo veřejné zakázky, poměrným krácením příjmu ze státního rozpočtu. Tímto opatřením samotným by kraje byly donuceny bránit „politickým kšeftům“ preventivně a vlastními silami.

Snížení počtu diplomatického personálu velvyslanectví Ruské federace na úroveň běžných mezistátních vztahů – tedy o dvě třetiny oproti současnosti – by narovnalo historický koloniální nepoměr, vzniklý ve čtyřicátých letech minulého století, stejně jako vyloučení ruských a čínských firem s vazbami na státní orgány ze strategických projektů a zakázek v České republice.

Zrušení úřadu a funkce vládního zmocněnce pro sport, zrušení „sportovních“ zařízení pod Ministerstvy vnitra a obrany, ukončení státní podpory velkých akciových společností podnikajících ve sportu a převedení naprosté většiny prostředků z příslušné kapitoly na podporu sportu a tělesné výchovy ve školách by pro rozvoj tělesné zdatnosti a zdravého vývoje české mládeže udělalo stonásobně víc než podpora současných přinejmenším neprůhledných poměrů.

Nad tím vším bude stát úkol nejvyšší – přesvědčit unavenou společnost, že lze provádět důvěryhodnou politiku, která dokáže zvládnout psychologické a ekonomické důsledky pandemie.

Navzdory české průměrnosti

Jeden každý z těchto čtyř kroků by proti vládě okamžitě postavil zuřivou sjednocenou frontu zastánců starých pořádků. Ale přesně o to by mělo jít. Porazit je v otevřeném střetu by předznamenalo historický obrat české politiky.

Nad tím vším bude, samozřejmě, stát úkol nejvyšší – přesvědčit unavenou společnost, že lze provádět důvěryhodnou politiku, která dokáže zvládnout psychologické a ekonomické důsledky pandemie, a v příhodnou chvíli podpořit co nejrychlejší obnovu hospodářství. V českém prostředí, navyklém už od dob národního obrození na průměrnost a hledání výmluv, se takový úkol může zdát nemožný. Nic menšího ale nebude stačit.

O schopnostech „nové politiky“ se voliči budou moci přesvědčit už v nastávající debatě nad pouhými čtyřmi paragrafy volebního zákona, zrušenými kvůli rozporu s Ústavou. Největší tradicí českého parlamentarismu je vymýšlet už stokrát vymyšlené. Ctihodný Otakar Motejl k tomu říkal: „Kolo se dá vymyslet jen jednou. Český poslanec je schopen ho vymýšlet každé čtyři roky…“

Co kdyby ta snad už opravdu vznikající „nová česká politika“ vzala původní text zmíněných čtyř paragrafů, platných před rokem 2000, a rehabilitovala je opětovným prohlasováním do volebního zákona? Jenomže kdo by se osm měsíců před volbami zbavoval možnosti plamenně řečnit, že?

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)