Foto: Jan Handrejch/ Právo/ Profimedia

Jan Urban: Případ soudce Fremra a česká neschopnost diskutovat o své minulosti

Napsal/a Jan Urban 1. srpna 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Už ve středu 2. srpna bude Senát parlamentu České republiky rozhodovat o budoucnosti jednoho z nejlepších trestních právníků v zemi. Bude to pro senátory obtížné rozhodování. Měl by se Robert Fremr stát ústavním soudcem, nebo ne? Přinášíme k jeho předlistopadovému příbehu další informace.

Na jedné straně budou mít senátoři před sebou jednoho z mála českých právníků, kteří si po skončení komunistického režimu dokázali získat mezinárodní uznání a respekt. Proti tomu se postaví třicet pět let zapomenutý, a jenom díky lidskoprávním aktivistům a novinářům znovu připomenutý odstrašující příběh asi posledního politického procesu komunistické éry, brutálně zmanipulovaného Státní bezpečností.

Případ soudce Fremra je za všeho nejvíce smutnou ilustrací neochoty a neschopnosti české polistopadové společnosti vůbec diskutovat o minulosti a pojmenovat hodnoty, které by pomohly se s jejími křivdami a zločiny vyrovnat.

Dojmy a politické zájmy

Tehdy třicetiletý soudce Robert Fremr a jeho senát Městského soudu v Praze v případu vynesli dnes jen těžko pochopitelný rozsudek pro záškodnictví, tedy jazykem tehdejšího pseudopráva „trestný čin proti republice“.

Šlo o tehdejší § 95 trestního zákona:

(1) Kdo v úmyslu poškodit socialistické společenské a státní zřízení nebo obranyschopnost republiky

a) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo 

b) obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

Mají ale senátoři vůbec kvalifikaci k rozhodnutí „Fremr ano, či ne“, když až s dětinskou arogancí podcenili přípravu na zásadní ústavní akt, jakým bezesporu je jmenování soudců Ústavního soudu?

Senátoři a senátorky se až dosud nezajímali o fakta ani o kontext zřejmě posledního velkého politického procesu před listopadem 1989. Nevědí nic o pozadí této kauzy a důvodech, proč StB „potřebovala“ vykázat růst „neonacistických tendencí“ mezi českou mládeží.

Nevědí a ani nebudou chtít vědět cokoliv o sérii tajných operací StB z téže doby, které měly ve spolupráci se sovětskou KGB posilovat pocit ohrožení neonacistickými skupinami z NSR a zároveň podkopávat tamní demokratický systém.

Budou pravděpodobně soudit a rozhodovat jen na základě dojmů a „politických zájmů“.

Případ soudce Fremra je za všeho nejvíce smutnou ilustrací neochoty a neschopnosti české polistopadové společnosti vůbec diskutovat o minulosti a pojmenovat hodnoty, které by pomohly se s jejími křivdami a zločiny vyrovnat.

Něco je zásadním způsobem špatného a nefunkčního, když soudce Fremr až po pětatřiceti letech s hrůzou zjišťuje, že svým rozsudkem v roce 1988 zničil životy dvou nevinných lidí, paní Boženy Eretové a jejího syna Alexandra.

Česká justice jako celek totiž dodnes nepocítila potřebu osvětlit svoji stavovskou kolaboraci a selhání z předlistopadové doby. Ani tento konkrétní případ justiční zvůle či slepoty nebyl nikdy přešetřen.

Odsouzená soudkyně Hrušková

Alexandr Eret musel v roce 1990 nelegálně opustit svou vlast, aby se vyhnul soudem nařízenému nucenému pobytu v psychiatrické léčebně. Soudní „znalci“ pro něj dokonce navrhovali kastraci, jinak myslitelnou pouze v případech nejtěžších sexuálních deviantů.

Pan Eret se raději zřekl českého občanství a léta žil jenom s mezinárodním utečeneckým pasem. Pracoval na stavbách, vydělával, aby mohl vystudovat. Dnes je váženým rakouským občanem a vysokým státním úředníkem.

Český stát se však jemu ani jeho matce dodnes nestačil omluvit. Senát by mohl přijmout třeba usnesení požadující přešetření případu a rehabilitaci rodiny Eretových…

Postižen nebo alespoň vyšetřován nebyl nikdo z důstojníků Státní bezpečnosti, kteří z původně čistě kriminálního případu dvou vandalů „udělali“ protistátní záškodnickou činnost „vedenou“ podle nich Alexandrem Eretem, který přitom u oněch vandalských skutků vůbec nebyl.

Postižen nebyl nikdo z těch, kdo organizovali jeho fyzické i psychické mučení nastrčenými „spoluvězni“, informátory StB. Ani nikdo z 3a odboru 5.oddělení Správy Stb Praha, kteří vědomě vyfabrikovali vynucené „přiznání“ jeho matky i jeho samého.

Kde skončili nejagilnější z nich nadstrážmistr Jiří Klepetko a jeho šéf – v Moskvě opakovaně školený – podplukovník Antonín Chmelíček? Po listopadu 1989 v tichosti možná jen odešli do civilu, nebo dokonce mohli zůstat u některé ze složek „obrozené“ policie. Bude tento fakt zajímat Senát?

Jediným z herců této tragédie, na koho dopadla ruka polistopadové spravedlnosti, byla soudkyně Irena Hrušková, která tehdy zasedala v pětičlenném senátu, jenž soudil zmíněný případ „záškodnictví“.

Nebyla ovšem postižena za nic spojeného s tímto případem. Jenom se o mnoho let později jako advokátka dopustila řady milionových podvodů, ve kterých okradla svoje klienty. Byla za to odsouzena alespoň k podmíněnému trestu. Čtyřpatrový dům, který pořídila z ukradených peněz, ovšem stačila převést na svoje děti a sama vyhlásila osobní bankrot.

Češi v době totality

Byla to někdejší soudkyně Hrušková, kdo prvního července 1989 podepsal jménem Městského soudu v Praze rozhodnutí o zničení věcí, zabavených při domovních prohlídkách teď už pravomocně Nejvyšším soudem odsouzeným „záškodníkům“.

Podle odůvodnění proto, že „je v obecném zájmu, aby byly zabrány, neboť jejich vydání odsouzeným by odporovalo pravidlům socialistického soužití a umožňovalo by jim po propuštění na svobodu páchat další trestnou činnost“.

Na seznamu zabavených věcí dnes vedle „dvou částí dřevěného kůlu“ a „1 ks plechové helmy“ vyniká několik položek s dokumenty, fotografiemi a časopisy z roku 1968. Alexandr Eret si totiž shromažďoval materiál k napsání knihy o onom roce. Jak podvratné…

Díky ironii osudu se jen dva týdny po sepsání tohoto „rozhodnutí“ za spoluúčast na okupaci Československa v roce 1968 oficiálně omluvily polský Sejm a maďarská vláda.

Objevily se dokonce archívní záběry tehdejší Československé televize z procesu a především celý pořad „Stalo se 31.května“ z roku 1987.


Jako autor scénáře tohoto otevřeně propagandistického dílka je na archívním listu televize uveden dnes známý český investigativní novinář a spisovatel Stanislav Motl.

Středeční hlasování Senátu o soudci Fremrovi by rozhodně nemělo být tečkou za diskuzí o tom, jaká byla česká společnost v době totality a jaké ponaučení, pokud vůbec nějaké, si odneseme pro budoucí zkoušky.

 

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)