Prezident Miloš Zeman při udílení vyznamenání ve Vladislavském sále v roce 2019. Vpravo prezidentův poradce Martin Nejedlý, vzadu hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Jan Urban: Prezident za hranou. Seznamy agentů může chtít jen blázen nebo zrádce vlasti

Napsal/a Jan Urban 2. prosince 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Vláda, stejně jako všechny parlamentní politické strany, zastoupené ve sněmovním výboru pro kontrolu Bezpečnostní informační služby, mají už několik týdnů v rukou důkaz o tom, že se prezident Miloš Zeman rozhodl ještě jednou rozvrátit bezpečnostní struktury státu a ovládnout jejich trosky.

Naprosto stejným způsobem Miloš Zeman coby premiér už koncem devadesátých let zničil na doporučení svého kriminálním podsvětím a ruskou vlivovou agenturou motivovaného šéfporadce Miroslava Šloufa vedení všech protikorupčních útvarů policie i zpravodajských služeb. Policie se z této destrukce nevzpamatovala dodnes.

V současnosti, plně kontrolován Šloufem vybranými dědici a svými nikdy neprověřenými hlavními poradci Nejedlým a Mynářem, se pokouší rozvrátit a ovládnout Bezpečnostní informační službu. Jeho požadavek, aby mu zpravodajská služba předala jmenovité seznamy ruských zpravodajců na českém území, spolu s jejich českými kontakty a rozkrytím jejich operací, je otevřeně nezákonný a představuje přímé ohrožení bezpečnosti státu.

Blázen, nebo zrádce?

Zákon č.153/1994 Sb. o zpravodajských službách ČR v §8(3) „natvrdo“ uvádí: „Zpravodajské služby předávají státním orgánům a policejním orgánům informace o zjištěních, která náleží do oboru jejich působnosti; to neplatí, jestliže by poskytnutí ohrozilo důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou službou.“ Dokáže si vůbec někdo představit důležitější zájem zpravodajské služby než utajení rozsahu a zdrojů zpravodajských informací? Jmenovité seznamy agentů může chtít od jakékoliv zpravodajské služby jen nesvéprávný blázen, nebo zrádce vlasti.

 

 

Kdyby to nebyla tragédie, destruující důvěryhodnost státu na mnoho let, určitě by šlo o povedenou, rozverně přihlouplou komedii na úrovni českého filmu „Pytlákova schovanka“. Představa prezidenta členské země Evropské unie a Severoatlantické aliance, jehož nejbližší poradce (Nejedlý) nemůže doložit, co po celá devadesátá léta dělal v Rusku, jeho mnohamilionové dluhy zaplatila ruská polostátní firma Lukoil a nosí (nebo ještě vloni nosil) fotografii ruského prezidenta Putina v černých brýlích na krytu svého mobilního telefonu, je opravdu jako vystřižená ze špatné komedie. Nemluvě o kancléři Mynářovi, který se po letech marných pokusů raději přestal snažit o získání bezpečnostní prověrky.

Jedinou možnou reakcí na tuto bezprecedentní krizi je zproštění Miloše Zemana jeho úřadu pro opakovaně prokazovanou a stupňující se nezpůsobilost vykonávat funkci prezidenta republiky.

Ústavní článek 66

Ústava České republiky přesně definuje cestu, jak takto výjimečného kroku dosáhnout. Jde samozřejmě o velezradu, jak ji má na mysli Ústava. Současně je zřejmé, že poslepovaná vládní většina s podporou komunistů nedovolí Senátu a Sněmovně dospět k třípětinové shodě na podání žaloby Ústavnímu soudu.

Jednání Miloše Zemana však už dávno demonstruje něco jiného, a to nezpůsobilost k výkonu jeho funkce. Je lhostejné, zda k ní dospěl z důvodů zdravotních či jiných. Ústava je v tomto bodu záměrně zcela obecná. Dotyčný je nezpůsobilý k výkonu funkce prezidenta republiky, je-li touto republikou „demokratický a právní stát“, založený na respektu k lidským právům.

Soustavné uzurpování exekutivní moci za hranice Ústavy, mocenské manipulace, vzpírání se rozsudkům soudní moci a faktická agenturní činnost ve prospěch diktátorských režimů jsou veřejně známými a nepopiratelnými fakty.

Je proto správné aktivovat čl. 66 Ústavy České republiky. Návrh na projednání návrhu v obou komorách může vznést kterýkoliv poslanec nebo senátor. Na jeho přijetí stačí pouze nadpoloviční většina přítomných poslanců a senátorů. Účinnost usnesení začíná okamžikem jeho přijetí v obou komorách Parlamentu ČR. Prezident, kterému by takto Parlament „pozastavil výkon funkce“, by od této chvíle nesměl vést jakákoliv jednání a činit rozhodnutí. Ústava mu dává ještě možnost odvolání k Ústavnímu soudu, který ho musí přednostně projednat v plénu.

Usnesení a jeho odůvodnění musí být v obou komorách parlamentu identické. V aktuálním případě by mohlo, například, jít o „hrozící nebo pokračující jednání prezidenta republiky, které by mohlo znamenat velezradu nebo hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, jemuž by nebylo možné zamezit jiným způsobem – například zneužívání přístupu k utajovaným informacím a jejich předávání osobám, jejichž činnost směřuje proti ústavnímu zřízení České republiky“.

Nemocný stařec a cizí moc

Dnešní situace se vymyká všemu, co platí pro demokratické politické systémy. Nemocný stařec, který se bez pomoci nedokáže už ani posadit na židli, ve svojí záštiplnosti a chorobné pomstychtivosti ohrožuje stát, kterému složil tento slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Miloš Zeman, který fakticky slouží zájmům cizí moci, který se odmítá řídit Ústavou a dalšími zákony, by neměl mít další možnost ohrožovat stát.

Dnešní česká politika ale nemá dost charakteru ani síly, aby se zabývala principy demokracie a státnosti. Vládní koalice je příliš zaměstnána každodenní protipandemickou agendou, stejně jako skandály svého premiéra. Rozdrobená a zčásti bezcharakterní opozice kšeftuje s premiérem svoje parciální zájmy a na prezidentovy eskapády nemá chuť ani čas reagovat. A přitom by to bylo tak jednoduché…

Nikdo ale nesejme z parlamentu odpovědnost za ohrožení integrity státu jakýmkoliv ústavním delikventem. Parlament jednat musí. I v této věci složí účet u voleb. V případě jeho nečinnosti ovšem může být v září 2021 už pozdě.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)