Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Prezident Beneš na cestě z Anglie do Československa, 1945. Foto: Profimedia
,

Jan Urban: Prezident ničitel. Je na čase si přiznat pravdu o systematickém teroru a vraždění

KOMENTÁŘ. V posledních několika letech se po více než tři čtvrtě století začal konečně prosazovat střízlivější a pravdivější pohled na poválečné Československo a jeho takzvanou třetí republiku. Obraz, který se teprve začíná vynořovat, je děsivý. Stále jasněji z něj vystupuje z dnešního pohledu neomluvitelná zvrhlost sociálního a politického inženýrství, kterému propadla absolutní většina poválečné společnosti a především její reprezentace.

Diktatura, kterou jsme si zvykli nazývat komunistickou, začala ve skutečnosti už v roce 1945; její základy vědomě nedemokraticky stavěli českoslovenští „demokraté“ napříč celým politickým spektrem.

Násilí a teror měly vypadat jako „domácí revoluce proti německému utlačiteli, za niž nemůže býti nikdo činěn zodpovědným“.

Destrukce právního státu i jeho parlamentního systému byla připravována již exilovou „vládou“ a především „prezidentem“ Edvardem Benešem už v průběhu války. Beneš je přesto dodnes považován za budovatele, obnovitele a symbol poválečné státnosti. Jeho zločiny jsou i dnes zamlčovány a skrývány kvůli nepohodlné a zároveň raději nevyřčené „zásluze“ na tom, že „dokázal zbavit Československo Němců“.

Proč ne civilizovaně

Není smyslem tohoto textu posuzovat historickou oprávněnost či politický smysl „vylikvidování německého problému“, jak vyhnání prakticky všeho českého německého obyvatelstva nazýval sám Beneš. Jde o to, že už v březnu 1944 Studijní skupina ministerstva národní obrany v Londýně předložila propracovaný návrh „řízené revoluce“, opakovaně konzultovaný s prezidentem a velením armády.

Plán předpokládal udržení válečných pravomocí armády, omezení práv a svobod, cenzuru a především násilnou etnickou očistu území obnovené republiky. Ta měla podle plánu začít okamžitě po příchodu branné moci na území státu, ale ještě před ustanovením orgánů státní moci.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Mělo jít o „údobí násilí, teroru a bez oficiální úřední kontroly, a tudíž i zodpovědnosti ze strany vládních činitelů“. Násilí a teror měly vypadat jako „domácí revoluce proti německému utlačiteli, za niž nemůže býti nikdo činěn zodpovědným.“

Exilová vláda i prezident si snad mohli představovat, že prosazují „vůli lidu“. Dochované depeše domácího odboje v roce 1944 tvrdě požadovaly „vyhnání všech Němců a Židů“ z poválečné republiky.

Válka je vždy plna nelidských emocí a druhá světová válka byla tím nejstrašnějším, co moderní doba zažila. Nic z toho však nemůže z politické elity sejmout zodpovědnost za zneužití válkou vyvolaných emocí k masakrům civilního obyvatelstva, prováděných cílevědomě armádou v době míru.

Násilná a bezprávní etnická čistka měla masovou podporu společnosti, vítající slepě i zavedení tuhé cenzury, zákaz nepohodlných politických stran či ovládnutí všech mocenských nástrojů státu stalinskými komunisty. Stačilo rozdávat uvolněné byty, majetek a půdu…

Řečeno jinak: když už československá vláda od roku 1943 ve shodě s velmocemi připravovala etnické očištění území republiky, nebránilo jí nic v zajištění civilizovaného transferu německy mluvícího obyvatelstva, včetně jeho legálního vyvlastnění majetku za úhradu – třeba v říšských dluhopisech v držení českých bank.

Namísto toho – z čistě politických důvodů a potřeby – byla armáda demokratického státu vyslána vraždit bezbranné civilisty. Češi a Slováci, pobízeni svými představiteli a státní mocí, se těsně po válce chovali k Němcům podobně, jako se Němci, pod vlivem hitlerismu, chovali k Židům.

Porada k vyčišťovacím akcím

Ostrakizace Němců, včetně desítek tisíc antifašistů, jejich dehumanizace a nastolení teroru, byly součástí předem připravené armádní kampaně, která měla pro jistotu zůstat bez písemných rozkazů a dokumentů neodhalena. Přesto se dochovalo několik desítek dokumentů, které tuto operaci prokazují, včetně slavného a klíčového záznamu porady „k vyčisťovacím akcím“, konané 6. června 1945 přímo u prezidenta republiky Edvarda Beneše.

Ministr obrany Ludvík Svoboda tam tehdy mluvil zcela upřímně: „MNO (ministerstvo národní obrany, pozn. autora) přikázalo nejprve likvidovat jazykové ostrůvky jihlavský a svitavský. Zde se zřizují jakési koncentrační tábory, podle možností četnější a menší, aby Němci mohli být používáni na běžné práce. Jakmile velitelé oblastí dosáhnou svými vojsky hranic, budou tlačit Němce přes hranice. Požádal jsem sovětské velitele, aby nám v tom nečinili potíže. Takovýmto způsobem ale již nyní přechází hranice několik tisíc osob denně s nejnutnějšími zavazadly, někde i s použitím ruských vozidel.“ Byly to tedy akce řízené armádou domněle demokratické země – ne jen „spontánní výbuchy lidového hněvu“.

 

 

Československé vedení chtělo mít „vylikvidování německého problému“ hotové co nejrychleji – ještě před spojeneckou konferencí v Postupimi v polovině července 1945. Během sedmi týdnů byla všechna větší města zcela „očištěna“, přes hranice státu bylo přehnáno více než čtyři sta tisíc lidí a více než jeden milion českých Němců byl držen v nelidských podmínkách v oněch generálem Svobodou zmíněných „koncentračních táborech“.

„Lidový hněv“, „revoluční spravedlnost“, „odčinění Bílé hory“ – propaganda jela na plné obrátky, ale nebylo jí ani potřeba. Násilná a bezprávní etnická čistka měla z dnešního pohledu možná šokující masovou podporu české i slovenské společnosti, vítající ve stejné chvíli slepě i zavedení tuhé cenzury, zákaz nepohodlných politických stran či ovládnutí všech mocenských nástrojů státu stalinskými komunisty. Stačilo rozdávat uvolněné byty, majetek a půdu…

Skoro osmdesát let po válce by pravda dávno neměla bolet.

Téměř osmdesát let po skončení druhé světové války bychom si měli přiznat, že tehdy tak populární „vylikvidování německého problému“ bylo neoddělitelnou součástí likvidace československé demokracie. A že brutalita této etnické čistky byla zcela zbytečná, uměle provokovaná a řízená nejvyššími představiteli poválečného Československa, včetně prezidenta Beneše.

Přes veškerou snahu o utajení se o tom dochoval drsný důkaz v na desítky let zapomenutých výslechových protokolech takzvané Bunžovy komise. V roce 1947 ji ustavil tehdejší parlament k aspoň formálnímu vyšetření informací o poválečných popravách a mučení německých zajatců a civilistů v květnu a červnu 1945, především v Postoloprtech.

Řízeno z vyšších míst

Ze svědectví vyslýchaných příslušníků Obranného zpravodajství, kteří vraždění a mučení řídili a prováděli, se dají vyčíst dvě základní informace. Všechno bylo řízeno z nejvyšších míst a v koordinaci se sovětským velením.

Rozkazy čtyřem příslušníkům OBZ, řídícím vraždění v Postoloprtech, vydával osobně generál Oldřich Španiel, vedoucí vojenské kanceláře prezidenta republiky. Podle zaznamenaných svědectví se generál Španiel se čtyřmi příslušníky OBZ sešel v Praze na utajené schůzce v hotelu Belveder na Letné. Podle svědectví jednoho z nich, Jana Čupky, jim generál Španiel vydal rozkaz, aby „vyčistili rajón, aby se tam mohla přestěhovat divize“.

A dále řekl: „Závidím vám, máte teď velkou možnost. Pamatujte, že dobrý Němec je mrtvý Němec. Čím méně jich zůstane, tím méně budeme mít nepřátel. Čím méně jich půjde přes hranice, tím méně budeme mít nepřátel.“ Generál Oldřich Španiel 13. srpna 1947 před vyšetřovací komisí tuto výpověď potvrdil.

Mezi stejné „vyčišťovací operace“, které měly u ostrakizovaných Němců a Maďarů vyvolávat strach a paniku, je nutné řadit všechny větší akce a masakry na celém území republiky, u kterých byli příslušníci OBZ a vojáci speciálních jednotek 4. divize – kromě Postoloprt tedy i pochod smrti v Brně, masakr na Švédských šancích, pogrom v Ústí nad Labem nebo vraždění v koncentračním táboře na Petržalce u Bratislavy. Nic z toho nebylo spontánní. Nic z toho se nestalo bez vědomí a rozkazu Edvarda Beneše a Ludvíka Svobody.

Ano, zní to nepříjemně. Češi se po válce chovali k Němcům stejně, jako se Němci chovali předtím k Židům, protože v obou případech společnost schvalovala totální „konečné řešení“. A obě společenství stejně tupě následovala své vůdce do nejstrašnějších diktatur svých dějin.

Ta československá měla svůj počátek dávno před únorem 1948. Skoro osmdesát let po válce by pravda dávno neměla bolet. Dokud ale Edvard Beneš a Ludvík Svoboda budou považováni za hrdiny a ulice či nábřeží ponesou jejich jména, bolest zůstane.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

276 komentářů

 1. JanaBa napsal:

  Zrovna včera jsem naprostou náhodou narazila na jméno Karol Pazúr a s úděsem si přečetla o masakru na Švédských šancích. Na čtení dalších mi teď chybí odvaha. Aby pravda nebolela je 80 let málo. Ulice a nábřeží by se měly jmenovat jen po květinách a umělcích.

  • Myšák napsal:

   „Jude und Tchechise raus.“ To byl oblíbený pokřik Němců. Najednou jsou všich nevinní a antifašisti. Za vše prý mohl jen Hitler.

   • František napsal:

    Souhlas. Článek je další ze střípků překroutit dějiny. A jak se Němci chovali k Čechům, to autor nezmiňuje. Jen připomenu, že no napadení Pearl Harboru amíci vyhnali všechny Japonce.

    • Láďa napsal:

     To není překrucování dějin. Obojí se stalo, jen třeba mít odvahu obojí přiznat.

    • Zdenál napsal:

     Copak, jak se chovali Němci k Čechům, ale jak se chovali a chovají k Čechům Češi. Dříve, když Čech chodil udávat na gestapo, tak mu po válce šoupli na krk tabulku a pověsili ho na nejbližší strom. Dnes by za tato svinstva dostal Řád bílého lva.

   • Pavao napsal:

    Byl to masakr provedený Slováky a jedním Židem na karpatských Němcích, Maďarech a Slovácích, se zcela okrajovým zapojením jednoho místního Čecha.

   • Jiří Antonín napsal:

    Jane Urbane!
    Škoda, že jsi nepřipomenul, že do jednostoletého výročí počátku osvobozování československých státních občanů mluvících německý od útlaku, násilí že strany Českolovenské republiky humanistyTGM, demokrata Ed. Beneše,podporovaých K.Čapkem, Vl. VANČUROU a jimi podobnými, zbývá jen 17 léta necelé tři měsíce, počítáno k 29.9.2038, k tzv. MNICHOVSKE DOHODĚ.
    A že chceš být toho dne na tribuně k oslavě postavené pod okny pražského hradu, tím oknem z něhož A. HITLER 16.3. 1939 položil své laskavé oko protektora na Čechy a Protektorát B+M.
    A za tímto účelem pomlouvat a špinit E. BENEŠE, ČECHY, neb se to B. POSSELTOVI náramně líbí. A smlčel jsi, že vyhnání Němců že strední Evropy popré vyslovil Augusta Zaleski, polský ministr zahranič. věci již v říjnu 1939 a takový transfer Churchil prosadill v Postupimi v 08/1945.

    • MiG napsal:

     Jiří Antoníne.
     Nezáleží, kdo vyřkl poprvé potřebu vyhnání Němců ze střední Evropy. Záleží na tom, jak se Češi a Slováci chovali!
     A že se chovali jako absolutně necivilizovaný národ, to je jasné. Češi se (pod vedením Beneše, Svobody a sovětských vojenských poradců) chovali jako velmi pomstychtiví násilníci. I když již byl mír a vše mohlo proběhnout civilizovaně. Vždyť Němci si měli „sbaleno“ a s vyhnáním počítali, byli spořádaní a smíření s opuštěním svých domovů, které obývali od 13. století…
     Vyhnání Němců bude navždy velkou skvrnou na naší historii. Právě kvůli tomu, jak jsme se chovali. I k Němcům, kteří během války třeba ukrývali pronásledované Židy, Čechy, Rusy…Hnus a odpornosti se děly s vědomím vedení státu a byly pečlivě naplánovány. To je na tom celém to nejhorší.
     Beneš a Svoboda nebyli hrdinové, ale zločinci.

     • A. S. Pergill napsal:

      Potřeba „vyhnání“ Němců byla vyvolána jimi samotnými tím, že předvedli neschopnost soužití s jinými národy v jednom státě. V Československu (respektive v Čechách a na Moravě) působily dvě divize Wehrwolfu, speciálně vycvičené na vraždění, sabotáže, žhářství apod. V podstatě fungovaly, přes veškerou snahu policie a armády, až do odsunu Němců.
      Prokázaní antifašisté do odsunu nemuseli, ale někteří z nich do něj šli dobrovolně.

     • Lass napsal:

      …proboha, raději již nepřispívejte těmito zkreslenými nesmysly a polopravdami. Lidé, kteří zažili Mnichov, poté obsazení Československa, vznik Protektorátu, zvěrstva na československých občanech v Sudetech, včetně jejich pronáledování, stané právo během heydrichiády, zatýkání, popravy, tak ti by Vám jistě vysvětlili, jak se Němci, či tzv. sudeťáci k nim během těchto let „civilizovaně“ chovali. A co se týká poválečného odsunu, tak ne každý Němec měl dopbrovolně sbaleno a počítal s tím, že bude muset opustit své domovy. Tito lidé pouze sklidili to, co sami zaseli v období pře 2.sv. válkou a během ní…ono už samotný vznik Československa v roce 1918, nebyl těmto lidem moc po chuti, přitom historicky se vždy jednalo o území Koruny české…

     • Jan Raszka napsal:

      A že se Němci nechovali civilizovaně při obsazování Československé republiky.

     • Redan napsal:

      Hoď kamenem, kdo jsi bez viny. Tady je spíš zajímavé to načasování. Čekalo se až vymřou pamětníci, oběti a viníci? Po 1989 si revanšisté připravovali půdu, testovali a sondovali co si můžou dovolit. Dnešní mládeži můžete předhodit jakoukoliv myšlenku, hlavně tendenčně výběrově a masivně. Němečtí obyvatelé dali přednost diktatuře před ČSR demokracií, protože si v ní svoje představy o postavení německé menšiny nemohli vybojovat. Okupace v roce 1939 proběhla v míru a humánně a podle německého práva pak občany ČR vraždila. Tak jaké ohledy mohli Němci očekávat. Demokracie je děvka, která slouží vítězům (a to Češi nebyli), případně hyne v objetí jiné diktatury.

     • Frantisek Blaha napsal:

      Milý pane anonymní MIG, zřejmě si až tak nestojíte za svými názory, kdyz se bojíte se podepsat. K Vašemu příspěvku – kdo chtěl Heim ins Reich? Kdo toužil po tom žít v Německé říši? Tak jim to bylo po prohrané valce umožněno. Dostalo to, co chtěli. A všichni vyhnáni nebyli, máme v rodině také německé předky, kteří nebyli vyhnáni, a spoustu jich znám za svého okolí. Byli to většinou haviri a zůstali zde díky své profesní kvalifikaci.

    • Eduard napsal:

     Bravo, přesně tak.

     • Ivo napsal:

      Zajímavý dokument z archivu listu LA DOMENICA DEL CORRIERE připomínající návštěvu E.Beneše v Řîmě ,kde sondoval možnosti spolupráce s italským fašismem.Při této příležitosti pochválil Mussolini vynikající české vojáky kteří bojovali proti Italům na řece Soča a řekl že chce vychovat z Italů stejné vojáky ,jakými byli Češi v roce 1916 na kótě 144 v osmé italské ofenzivě./ tuto kótu bránili branci z Benešovska…./ Beneš mu oponoval,,to nebyli Češi,ale Rakušáci ..,, Mussolini učinil nečekaný závěr:,,To byli praví čeští husité,takové vojáky vychovám pro Itálii…,, Benito Mussolini držitel nejvyššího československého vyznamenání,Bílého lva,byl autorem knižní monografie o Janu Husovi ,, Giovanni Hus.Il veredico,,

   • Standa napsal:

    Nikdo neměl právo mstít se. Nejhorší je, že mezi obětmi byli i lidé, kteří proti tzv. Říši vystupovali. HAMBA

    • A. S. Pergill napsal:

     Prakticky nikdo takový mezi Němci nebyl. Ti všichni, co vystupovali proti nacismu, skončili v koncentráku.

     • Ivo napsal:

      Mezi zavražděnymi na Švédských šancích byli prokazatelně i protifašistictí odbojáři.Zato mezi vraždicimi byli jejich sousedé, kteří kolaborovali s nacisty a obávali se že se na jejich činy přijde.Takže se jednalo o vražděni svědků kolaborace s nacisty.

     • A. S. Pergill napsal:

      to Ivo
      Zastřelení byli agenti gestapa a dalších nacistických bezpečnostních složek. A jejich rodinní příslušníci, což je, pochopitelně, špatné. Byli rozpoznáni svými sousedy, jejichž rodiny pomáhali vyvražďovat. Takže to bylo jakési „oko za oko, zub za zub“.

     • Ivo napsal:

      To Pergill Bohužel neříkáte pravdu.Agenti a spolupracovníci nikoliv gestapa /to na území Slovenska neoperovalo/ ,ale Hlinkovych gard a protipartyzanských oddílu německého velitele pro území Slovenska byli mezi vojáky 17 pěšího pluku z Petržalky který byl na cestě z Prahy. Sám Pazur byl bývalý člen Hlinkovy gardy.Prostě kolaboranti ,kteří složili přísahu novému režimu postříleli své evakuované sousedy ,aby se neprovalily jejich zločiny za války.Je otázkou nakolik se na tomto vražděni podílelo Reicinovo OBZ neboť Pazur se na místě oháněl průkazem pravě OBZ….

     • A. S. Pergill napsal:

      Ti zastřelení byli Němci evakuovaní na západ, protože po porážce SNP udávali spoluobčany, kteří spolupracovali s partyzány. Gestapo se na německých aktivitách na územích zabraných po porážce SNP podílelo. A kdyby to nebylo gestapo, ale vraždící komanda SS, vyšlo by to na stejno.
      Byla prostě smůla, že se vedle sebe zastavily vlaky, jeden s těmi, co měli na hlavě tohle máslo a jeden s těmi, kteří měli mezi jejich oběťmi příbuzné. Nepředpokládám, že by se na železnici, ještě pořádně poškozené bombardováním a přechodem fronty, dala taková věc zorganizovat, třeba tím OBZ. Na Boha nevěřím, ale na Boží mlejny ano.
      K tomu členství v Hlinkově gardě mám vzpomínku z vojny, kde jsme dostali (jako už hodně poválečný ročník) poněkud zastaralé dotazníky, kde byly dotazy na členství nastupujícího vojáka v Národním souručenství, HG apod. Když jsem se zeptal žertem kolegy ze Slovenska, zda nebyl v Hlinkově gardě, tak odvětil: „No čo, veď tam boli všetci slušní Slováci“. Do jisté míry mě tenhle zážitek připravil na to, co se začalo dít po roce 1990 a vedlo k rozpadu Československa.
      A osobní historii v Hlinkově gardě mela opravdu významná část bojovníků SNP. Doporučil bych vám shlédnout film „Obchod na korze“, který se tím, jak se Slováci dali masově zblbnout fašistickou propagandou, a pak z toho postupně střízlivěli (alespoň někteří), zabývá také.

     • Ivo napsal:

      Ti zavražděnî na Švédských šancích pocházeli z vesnice Dobšinná a okolních obcí stejně jako jejich vrazi a byli evakuováni z důvodu příchodu fronty.V případě že by byl člen Hlinkovych gard Pazur členem Reicinova OBZ /prukazem OBZ se Pazur legitimoval dokonce i důstojníkum Rudé armády privolanym lidmi ze sousední vesnice na místo vražděni./ ,vypovídalo by to o OBZ vše.Při pozdějším soudu se Pazur snažil svést vinu na volyňské Čechy,svobodovce,vyslýchán byl i Ludvík Svoboda,ale ten obviněni rázně odmítl.V te době již byla železnice v bývalém protektorátu opravena a fungovala bez problému,takže přistavit dva vlaky vedle sebe nebyl problém.

    • vlad napsal:

     1) píše se HANBA (příbuzné ke slovu HANEBNÝ),
     2) po válce zůstalo v pohraničí dost Němců, kteří nebyli odsunuti
     (dokonce i ti, kteří bojovali v řadách wehrmachtu – znal jsem osobně)
     3) nikdo nemá právo odsuzovat lidi za chování, které bylo vyvoláno
     něčím, co kritik na vlastní kůži neprožil – vy nejste ten, kdo by
     mohl moralizovat, když jste neprožil to, co museli zažít oni
     4) válka je zlo a Češi nebyli těmi, kdo ji rozpoutali….ani těmi, kdo ji
     Hitlerovi umožnili rozpoutat (mám na mysli určité velmoci, nikoli
     konkrétní lidi, kteří řídili politiku těchto velmocí – kvůli stručnosti)

     • Redan napsal:

      Tyhle články jsou podezřelé načasováním, paušalizací a bez kontextu. Dobré je třeba zamlčet a zlé zdůraznit.

     • Frantisek Blaha napsal:

      Ano, naprostý souhlas.

     • kingi napsal:

      Válku rozpoutal SSSR,Německo a Slovenský stát.Píšeš,že nikdo nemá právo odsuzovat lidi,za něco,co jsi nezažil….na druhou ale odsuzuješ,Němce,přitom jsi odsun po mnichovské dohodě nezažil.Edvard Beneš nese zodpovědnost za to,co po osvobození u nás nastalo,včetně komunistického puče.Přitom to byl samovládce,na funkci prezidenta abdikoval.

   • Sapén napsal:

    Všimněte si, že článek nepojednává o tom, že všichni Němci jsou nevinní, Pojednává o aktech bezpráví, které se staly ze strany tentokrát té naší.

   • Jiří Holinec napsal:

    Milý pane, ten článek je jen odvárek z toho, co předvedli čecháčkové po válce, škoda, že se neučí ve škole, jak vznikalo tak zvané Československo, vyhnání Němců ze Sudet českou zblblou naplaveninou je jen důsledek její vlastní neschopnosti a lenosti, Němci zde žili po staletí a zejména obdělávali území, která líní Češi obdělávat nechtěli a kdyby nebylo trapného odsunu v režii toho ubožáka Beneše, zůstaly by Sudety rájem na zemi. Dnes je to jen vypleněné území s pozůstatky hospodařících statků a sadů, většina z nich stejně tak jako jejich obyvatelé a tvůrci zmizela ze světa. Toto nemá, co dělat s diletantem Hitlerem, který byl stejně jen nástrojem v rukách těch mocnějších.

    • A. S. Pergill napsal:

     Nesmysl. Řada sudetských Němců byli poněmčení Češi. Nacisté je považovali za sice silně politicky loajální, ale rasově naprosto nevyhovující část německého národa. Plánovali po vítězné válce jejich masívní sterilizaci s tím, že by dostali do péče „rasově čisté“ válečné sirotky, případně produkty Lebensbornu.
     Čili část obyvatelstva Sudet byla původně česká a pracovala naprosto stejně jako ti Němci.

    • Zahrab Al Bagr napsal:

     Oni ti „líní Češi“ obývali vnitrozemí a kdyby nebylo časté,nadšené a efektivní regulace počtu Čechů ze strany toho přátelského většího souseda,tak by nakonec ty pohraniční hvozdy osídlili také. Pohraničí Němci osídlili na pozvání českého panovníka a časem tak nějak pozapomněli,že když chtějí „zpátky do Říše“, tak zemi tu musejí nechat. A kdyby tu zůstali,tak by ten „ráj na zemi“ už zase nebyl náš. Je ale možné,že by si toho všiml i Gorbačov a žádné sjednocení „dojčlandu“ by se nekonalo a Rus by tady byl dodnes.

    • Karel Jánský napsal:

     Nikdo vám nebrání všechny křivdy na nevinných napravit.Ale to vy zcela určitě neuděláte protože vy sám jste neschopný a líný pokrytec.Proč jste již dávno nevytvořil ráj na zemi pro své oblíbené odsunuté místo plkání nesmyslů.Vy jste takový moderní Čurda,tomu se podobáte nejvíc.

  • Pavel napsal:

   doporučil bych vám jinou četbu a to jak byli čechoslováci likvidování tempem cca 6 kusů za hodinu těch pár tisích do kterých jsou zahrnuti i sudetáci zahrabáni u stalingradu moskvy nebo na kubáni není tak hrozný no a když v tom máte zahrnuty i ty co spáchali sebevraždy a zemřeli věkem v tu dobu tak je to v podstatě asi důvod proč spojenecké velení na západě vyzdvihli jak humanitárně proběhl oduns němců z československa oproti odtatním odsunům například z polska ale asi mě to zase asi smažou

   • Ivo napsal:

    Lžete ,žádné spojenecké velení žádný odsun sudetských Němců z našeho území nekomentovalo.A kdyby ano,tak by jej muselo označit za všivárnu.Na Polskem dočasně obsazených německých územích,jak se až do roku 1991 uzemí východně od hranic na Odře a Nise jmenovala zůstaly 3 miliony Němců.Zbytek byl z velké části evakuován už před příchodem fronty.A o likvidaci 6 Čechů za hodinu se možná dočtete v bolševický plánech z padesátých let na vytvoření beztřídní komunistické společnosti.

    • A. S. Pergill napsal:

     Odsun Němců, kteří jasně ukázali, že spolužití s nimi naprosto není možné, z těch států, kde byly německé menšiny, byl schválen konferencí v Postupimi. Dá se to najít v příslušných materiálech.

     • Jan napsal:

      Jedna z klasickejch lzi kterejma se omlouvame. Ne, nebylo to tam spojenci schvaleno ci tak. Nebylo to na poradu jednani, stalin to tam „dotlacil“ a spojenci to zhodnotily ze uz to probiha takze to tezko.muzou zastavit, jen ze to teda bude kontrolovat cervenej kriz aby to nebylo uplny zverstvo. Ale zacalo to pred konferenci, nejvetsi zverstva probehli red konferenci a kdyby to uz nebylo v procesu tak to neodsouhlasi.

     • Standa napsal:

      A, že to tady od 12 století vcelku v pohodě šlo? Kolektivní vina je lumpárna, které fandí jen bezohlední hlupáci.

     • A. S. Pergill napsal:

      Stando, nešlo o kolektivní vinu. Šlo o nemožnost posoudit individuální vinu.

     • Luděk napsal:

      Ovšem je odsun a je také vraždění-jak vypadá dnešní pohraničí bída, vlastenectví ani náhodou a opět stát kašlal při pandemii na Vary ,Cheb usteckej kraj .Nic moc se po odsunu k lepšímu neposunulo včetně a hlavně životního prostředí -Němci by se do bordelu rozhodně nevraceli

    • J. Kulas napsal:

     Spojenci odsun Němců jak v ČSR, tak v Polsku, Maďarsku atd. podporovali, měl zabránit vypuknutí další války. Například Britové trvali na úplném odsunu, tj. včetně antifašistů, což Beneš odmítal. Britové to vysvětlovali tím, že odsun není trest, ale řešení nestabilní situace ve střední Evropě.

    • Láďa napsal:

     Přečti si závěry Postupimské konference

   • Adalbert napsal:

    Tady je věčný problém, co oni nám udělali a co my jim. Co kdyby dotyční použili hlavu a došlo jim o co je lepší vraždící mstitel nebo klasický esesák ? Když mi soused zabije záměrně moje dítě, mám jít a zabít mu jeho dítě? Ne zabiju jeho. V případě našeho národa a zločinců Beneše, Svobody apod. je problém v tom, že „my čeští hrdinové“ jsme se mstili na těch nejslabších.Počkali jsme, až ti ostří SS zmizeli a šli jsme po těhotných ženách a dětech. Co oni měli na triku? Jsme na stejné úrovni jako náckové, i kdyby zabili každou vteřínu 1000 Čechů, tak nikdo nemá právo vraždit a ukájet se na někom, kdo jen mluví německy, nebo na naše spoluobčany německého původu, bez jakéholiv soudu.. My jsme v podstatě jen ukázali, co jsme zač, pak nastoupilo po roce 1948 vraždění českých spolubčanů, které jsme oddělili díky původu, samozřejmě jsme nejdřív všechny okradli, pak nastoupilo naplnění rudých koncentráků podřadnou rasou, což byli lidé jiného smýšlení, nejdřív se provolávala sláva našim válečným hrdinům a postupně jsme z nich udělali lovnou zvěř, mučili jsme je, vraždili jsme je a bylo nám také jedno, že lidé kteří přežili německé koncentráky umírali v těch komunistických , do kterých je zavřeli jejich spoluobčané/my/. Třešínkou na vraždícím dortu bylo to, že bývalí vězni koncentračních táborů byli ti, kteří toto organizovali, jako Zápotocký, Margolis, Novotný a spol. a když jim posílali prosby o milost, tak je zamítali stejně jako SS a gestapo. A je třeba vědět, že vraždící esesáky pustili domů a podpis pod toto rozhodnutí dal Zápotocký , bývalý vězeň a kápo..Od té doby, co tohle vím, což je dávno, se stydím a o národu nechci ani slyšet…

    • roman napsal:

     Souhlasím s vámi

    • Jaromir Pondělek napsal:

     Víte co si tihle vrazi prožili? Já to nevím a nedokážu si to ani představit a pochybuji že vy ano. Proto já nikoho nebudou soudit a ani vy by jste neměl.

     • A. S. Pergill napsal:

      Komu záleží na tom, co „prožije“ vrah? Je mi líto, tihle zločinci se sami a aktivně vyčlenili z okruhu bytostí, s nimiž je možné mít soucit.

    • vlad napsal:

     kdyby sem Němci v r.1939 nevtrhli – a kdyby si nepřipravovali půdu pro válku rok předtím v tzv. Sudetech – nic z toho nemuselo nastat…..kdo seje vítr, sklízí bouři (to není můj výtvor, to je staré známé přísloví)…..soužití v pohraničí jakž takž fungovalo již od vnitřní kolonizace ve 13.století a nebyl důvod, aby se sousedé navzájem mordovali…..k tomu došlo až tehdy, kdy jistý pán s knírkem začal vykřikovat cosi o vyvolené rase…..a Sudeťáci na to velice ochotně slyšeli…..nakonec se jim splnilo, co volali v 38. roce: Heims in Reich….a vy, kteří jste nezažili hrůzy okupace a nežili 6 let ve strachu, kdy si pro vás přijde gestapo, kteří jste neprožívali vypálení Lidic (a nejen Lidic) takřka v přímém přenosu, vy máte teď tu drzost soudit ty, kteří si tím vším prošli? jasně, v míru a bezpečí za klávesnicí si troufáte kázat o morálce a oháníte se ženami a dětmi……v Lidicích a Ležácích snad ženy a děti nežily?…..pokud vím, tak nikdo Němce po válce nehnal „osprchovat“ do plynových komor nebo je nedusil výfukovými plyny (jako to udělali Němci – opakuji NĚMCI!!!) s lidickými dětmi….k excesům pochopitelně docházelo, ale byla to pouze reakce na cosi…..na něco, co vy jste sice neprožili, ale nyní máte dosti nestoudnosti na to, abyste téměř 70 let po válce moralizovali jiné…odplivnout si před vámi je asi to nejmenší….zasloužili byste cosi horšího, nejlépe na vlastní kůži prožít to, co lidé za protektorátu – a nevědět, zda se dožijete příštího dne……s radostí bych vám dopřál „ozdravný pobyt“ v koncentračním táboře…..pokud byste přežili, možná by vám něco málo docvaklo…možná….

     • Redan napsal:

      Národ je konstrukt, který nahradil feudální pořádky. Nelze soudit co je lepší a horší. Prostě dokud země byla v majetkovém držení feudálů, bylo jedno, kdo je jaké národnosti i když už byli lidé z majetku vyčleněni. České vlastenectví bylo odpovědí na německý nacionalismus a pangermánství už od 18. století. Národní státy pak demokratické poměry neudržely, protože demokracie je jen přechodný stav mezi autoritářskými režimy.

     • A. S. Pergill napsal:

      to Redan
      S pojmem jazykově definovaného národa se setkáte už v Dalimilově kronice.

    • Milan Mikeš napsal:

     Promińte, ale jak „my“? Copak my jsme byli v té době na světě? To nás má ještě po generace tížit pocit kolektivní viny? Za zvěrstva, kterých se dopustili předkové některých? Přičemž nikdo z mých blízkých ani vzdálených příbuzných se ničeho podobného nikdy neúčastnil? Přesto si mám sypat popel na hlavu i já? Proč?

     • kingi napsal:

      Sypat popel na hlavu tě nikdo nenutí,je ale otázka,jestli jsi dost lidský.Nevím,proč čteš tyto články,a taky proč píšeš komenty….

    • Luděk napsal:

     Holá a tvrdá pravda

   • Jarmila Vondráková napsal:

    Jedno násilí plodí další násilí. A násilí,krutosti a vraždy nelze omlouvat. Omlouvat výše popsanou poválečnou odvetu Čechů tím, že budu poukazovat na předchozí fašistické krutosti ? Myslíte, že takovými argumenty je vymažete ? To je snad poněkud nelidské,nemyslíte ? Autor článku pouze připomíná,že je potřeba přiznat pravdu. A to neunesete ? Jistě, je to nepříjemné, raději bychom četli,že Češi se po Mnichovu odhodlail jít do boje,byť šance na vítězství byla minimální. A že český prezident podpořil svůj národ, neutekl od zodpovědnosti,aby si užíval exilového života v Anglii. Zatímco jiní zde umírali za vlast,pan Beneš žil v klidu ve vile,kterou mu velkoryse přidělila britská vláda.Aby pak později kul pikle se Stalinem. A připomínám ještě v této souvislosti,že britská královská rodina zůstala celou válku v Londýně,byť na Buckinghamský palác spadly dvě bomby.Ten článek je hlavně o odvaze. O odvaze obecně. Tedy i o odvaze vzít na vědomí trapnou pravdu.A z toho lze i odvodit, co vše může způsobit bezbřehá zbabělost.

    • A. S. Pergill napsal:

     Prostě nelze přijmout německý výklad dějin, že žádná druhá světová válka, genocida atd. nebyly, že jen „náhle nastalo naprosto nepochopitelné násilí Čechů proti nevinným Němcům“.
     MMCH sověti to řešili jejich kompletním vybitím, takže nějací „sovětští Němci“, kteří by naříkali, jak nelidsky se s nimi zacházelo, prostě nejsou.

     • kingi napsal:

      Sovětští němci nebyli vybiti,zbytek jen demagogie

    • Mras napsal:

     Rád s vaším názorem souhlasím, přestože článek pana Urbana vnímám úkorně, nicméně s vědomím, že je třeba skutečně se historii postavit čelem a hlavně v kontextu doby. „Není kouře bez ohně“ platí pro obě strany a důvodů proč dát někumu „přes držku“ se vždy najde přehršle. Mrzí mě, když se hodnotí jenom ona viditelná facka a nebere se v úvahu její příčina. I v Bibli se píše „zub za zub, oko za oko“. Omlouvat či krýt zvěrstva humanismem považiji za cestu do pekel vlastní záhuby. Podlehne-li člověk mentálnímu imperativu před pudem sebezáchovy, pak zdegeneroval a patří mu zahynout pod knutou silnějšího!

     • MiG napsal:

      Odpověď zn. MRAS.
      Jaký pud sebezáchovy máte na mysli?
      Snad ten, který nás z jedné diktatury zahnal do druhé diktatury? Mnohem horší než byla diktatura válečná?
      Diktatury sovětské a československých komoušů, kteří vraždili lidi z vlastního národa? Kteří konstruovali procesy a věšeli naše vlastence?
      Kteří zavinili, že jsem se z předních míst světového a evropského průmyslu propadli mezi rozvojové země?

     • A. S. Pergill napsal:

      to MiG
      Problém je, že nic z toho, co uvádíte s vyhnáním Němců nijak nesouvisí. O našem pádu do komunistické totality bylo rozhodnuto už v Jaltě, viníkem je jednoznačně US president Roosevelt, který „strýci Joeovi“ lezl do prvoůst, ačkoli nemusel.

   • Detox napsal:

    Článek perfektně zapadá do promyšleného systému ospravedlnění německých vrahů československých občanů. Nemyslím, že by bylo nutné nějak zatajovat, že těsně po válce se Němcům dostalo tvrdé odplaty a doplatili na to občas i nevinní. Jenže se není čemu divit. Okupanti zde povraždili statisíce Čechů. Stříleli je po tisících v rámci stanného práva, byli jsme podlidé, vyvraždili celé vesnice a třeba Lidice srovnali se zemí. Odtransportovali do koncentráků statisíce našich lidí a značnou část z nich zplynovali nebo zavraždili nějakým jiným způsobem. Spousta mladých lidí byla donucena místo studia pracovat v Německu. Vraždili i děti… A pak se divte, že se někdo, komu pozabíjeli Němci ženu, děti, rodiče nebo přátele rozhodne pomstít. U nás dnes mají velké slovo sudetští „krajané“, kteří financují projekty, slooužící k vyzvednutí viny českého nárooda tak, aby překryla zločiny německých okupantů. Upozorňoval na to už Beneš, že přijde doba, kdy se něco takového stane. Ta doba přišla a zejména mladí lidé podléhají propagandě pohrobků nacistů. Článek pana Urbana má sloužit právě těmto účelům.

  • wiliams napsal:

   Zkuste, a to je těžké vcítit se do období po válce, vztahů Čechů Němců. Jak by jste se zachovaly Vy? Vyhnání Němců bylo realizováno na popud „spojenců“ hlavně USA a Velké Británie. Z odstupem času si troufám říci, že to byl záměr. Udržet napětí ve Střední Evropě a následně z toho těžit. Jinak z toho článklu číší nenávist k prezidentu Benešovi a potažmo k jeho Dekretům, které chtějí dnes některé aktivity zneplatnit. Kdo neví o co jde tak je mu to asi jedno, ale zkuste si je přečíst.

   • A. S. Pergill napsal:

    Dekrety už dávno neplatné jsou. Nahradily je odpovídající zákony, přijaté prvním po válce zvoleným parlamentem. Dekrety byly jen nouzové opatření v rámci ústavního pořádku, kdy president při nefunkčnosti Parlamentu mohl vládnout pomocí dekretů, ale ty musely být po obnovení ústavního pořádku schváleny Parlamentem, jinak by přestaly platit.
    Autoři ústavy se patrně inspirovali římským právem. V Římě za mimořádných situací mohl být jmenován diktátor, který měl neomezené pravomoci, ale po ukončení jeho funkce musely být jeho akty schváleny Senátem (tedy vlastně římským parlamentem).

    • williams napsal:

     Ale to se pletete Vážený pane. Podívejte se na stránky revanšistů a landsmanšaftu.

    • petrph napsal:

     Tedy, ono bohužel právnické právo, už od dob starého Říma jest dosti složité, daleko složitější než pouhá představa o právu jako čiré spravedlnosti – navíc jak pro koho.
     Takže už od dob starého Říma platí právní stále uznávaná zásada lex retro non agit, tedy zákon nepůsobí zpětně.
     Jinak řečeno, protože po tu dobu krátce po válce platily Benešovy dekrety, tak je nutné a stále i dnes, pro právní spory týkající se té doby používat právě je. Nelze pro jejich řešení, zpětně použít nějaký novější právní předpis, který v té době ještě neplatil. Ale taky připomnout, že tyto dekrety skutečně dodatečně – pro tu dobu odhlasoval tehdejší parlament.

     A ještě takovou drobnost, pro větu „..Autoři ústavy se patrně inspirovali římským právem. V Římě za mimořádných situací mohl být jmenován diktátor, který měl neomezené pravomoci – vyhlašovat si své dekrety, mimo parlament.
     Ve skutečnosti právě na tomto systému funguje dodnes americký systém. Americký prezident (který současně předsedá vládě) tu pravomoc vyhlašovat si své dekrety, má a využívá často taky..

   • MiG napsal:

    Odpověď zn. wiliams
    Vyhnání Němců nebylo z popudu VB a USA.
    Vyhnání Němců bylo promyšleno Benešem již během jeho londýnského pobytu a následně na jeho cestě z londýnského exilu přes Moskvu do Prahy. Beneš tyto plány konzultoval se Stalinem a Stalin pro tento účel poskytl sovětské válečné poradce.
    Benešovy dekrety?
    Beneš jako prezident odstoupil a odešel do exilu v Londýně. Vrátil se v r. 1945 a ihned začal vykonávat prezidentský úřad, avšak žádná prezidentská volba neproběhla.
    V tomto období začal vydávat své dekrety!
    T. zn., že dekrety byly od svého počátku neplatné a všichni odborníci na mezinárodní právo to dávno vědí!
    Kdyby skutečně kdokoliv chtěl prohlásit tyto dekrety za neplatné, mohl to již dávno udělat.
    To, že dekrety zůstávají v platnosti, je dáno tím, že se těžko dá cokoliv změnit.
    Mimochodem, Beneše ve funkci prezidenta „potvrdil“ až sjezd komunistů v r. 1946. To již byla většina dekretů vydána a uvedena praxe…

    • Jiří Antonín napsal:

     K tobě „MIG“u, i všem ostatním, kteří znevažují E. Beneše

     Přečti si knihu Karla Richtery “ Češi a Němci v zrcadle dějin“, svazek druhý. Vydanýv v roce 1999 vydavatelstvím Akcent v Třebíči. Postačí obsah textu na straně 267a268.
     A záměr Poláků, vyslovený Augustem Zaleskim, krátce po 1.9.1939 o vymístění Němců ze střední Evropy, Ed. Beněš akceptoval až po „Lidicích a Ležákách“.

     A Augusta Zalieski nebyl žádné “ mýdlo“. Po válce byl presidentem exilové polské vláda v Londýne až do své smrti v r. 1957. Lech Walenca po roce 1980 schválil jeho
     záměry a presidentské úkony jako úkony presidenta Polska. I jeho záměr odsunu Němců ze střední Evropy.

     Ed. Beneš byl a bude nejvýznamnějším českým politikem v době po smrti Jiřího z Poděbrad. až dodnes.
     Odsun Němců nevymyslel, jen vykonal vůli spojenců v Postupimi.

    • williams napsal:

     Jste naprostý ignorant dějin. Vaše znalosti odpovídají vyuce po roce 1995. Jsou-li to Vaše osobní poznatky a závěry tak je mi Vás dost líto. Vypadá to jako byjste se podílel s těmi „historiky“ na překrucování dějin. Proč některým spolkům, politikům a zájmovým organizacím jde o zneplatnění Bierutových a Benešových dekretů? Podívejte se, kdo je schvaloval. Jaltská konfrence a Postupimská dohoda je podepsána spojenci. O dosunu a vypořádání s Němci rozhodlo již v roce 1943.

     • Ivo napsal:

      Proč se odsunovali staří sudetští Němci,ženy a děti ,když dlouholetým ministrem obrany ČSSR byl armadni generál Martin Dzur,za své kariéry ve Slovenské armádě vyznamenaný vysokým vyznamenáním německým velením za statečnost při dobytí Charkova? Voják který bojoval roky na straně nepřítele se stal dlouholetým ministrem a ženy a děti šly do odsunu?

   • kingi napsal:

    k prezidentu Benešovi,nebo exprezidentovi Benešovi….Beneš abdikoval.Vyhnání němců nebylo na popud spojenců,to jsou bolševické lži.

  • karel neubauer napsal:

   …….se mluví o vraždění Židů a chudácích ublížených Němcích – o vyhlazování desítek miliónů Slovanů téměř TICHO………….

  • Pavel napsal:

   A cetla jste neco o hnusarnach a brutalite ordneru v letech 1937 az 39 v pohranici? Vrazdy a zabijeni cetniku, finacaku a obycejnych lidi? Videla jste fotky z prijezdu Nemcu a Hitlera do pohranici? Zaznamenala jste nejake protesty. A co rikate na 180 000 prislusniku SA ze Sudet? Co volebni vysledky SDP od roku 1933, co tomu rikate? Myslite ze by to nastalo, tedy vysidleni Nemcu, kdyby tak zurive nebojovali za navrat do jedne rise, jednoho lidu a prekvapive i jednoho vudce. Benese nemam rad, ale proc se nenapise, ze vysidleni schvalili v Jalte spojenci. To neni cesky vymysl. To bylo schvalene pro Ceskoslovensko, Polsko, Madarsko. Vite proc tohle neni u Polaku? Protoze oni nikoho neodsunuli. Kdo neutekl, toho zabili. Vsechny. Deti, stare. Neni kdo by si ztezoval. Valku a zabrani Sudet udelali Nemci. Tecka. Vysidleni bylo nasledek jejich volby. Hotovo… ano, vse nebylo hezke. Ale Lezaky, Lidice, Oradur a stovky dalsich vesnic a mest, co Nemci vyhladili, to bylo ok? To jako fakt?

   • MiG napsal:

    Němci v Sudetech byli zneužiti Hitlerem. Do nástupu Hitlera nebyly mezi českým a německým obyvatelstvem v pohraničí za celá staletí (od počátku 13. století, kdy Němci začali osídlovat české pohraničí, hlavně „vyšší polohy“, pročež byli nazývání „skopčáky“) žádné problémy. Češi si
    brali Němky, Němci si brali Češky.
    Vysídlení v Jaltě byla taková obezlička. Vyhánění, vraždy starých lidí, malých dětí atd. – to vše bylo v plném proudu…V Jaltě nezbylo nic jiného nežli to vraždění dodatečně posvětit…
    Faktem však zůstane, že Beneš vyhnání Němců „vymyslel“ v exilu a v Moskvě si ho nechal posvětit od Stalina. Tedy v době, kdy se vracel z Londýna přes Moskvu!
    V žádné válce není moc hezkých věcí.
    Ale vyhánění Němců se dělo po válce, násilí na civilních občanech bylo naprosto zbytečné. A brutální násilí na ženách, kojících matkách s miminky v náruči atd. – to bylo hnusné, odporné a nemělo by nikdy patřit k národu, který se do té doby považoval za „kulturní“.
    „Odsun“ je ostudou českého národa, říkejte si a pište si co je Vám libo.
    Vyhnání Němců mělo proběhnout v klidu, Němci si sbalili svých 35 kg, seřadili se a spořádaně mohli odejít za hranice.
    Nebylo zapotřebí je mlátit a také umlátit k smrti!

    • vlad napsal:

     víte, vy odborníku, kdy se konala Jaltská konference a kdy začalo docházet k tomu vraždění, o kterém píšete, že ho „Jalta“ měla legalizovat? Ušetřím vám čas – od 4. do 11. února 1945. Chcete mi tvrdit, že již před tím začal tzv. divoký odsun Němců z pohraničí? Dochází vám, že jste směšný?

    • A. S. Pergill napsal:

     Soužití s Němci nebylo pokojné minimálně od sjednocení Německa po Prusko – Rakouské a Prusko – Francouzské válce. Poté narostl jejich nacionalismus na pro ostatní národy (nejen Čechy naprosto nesnesitelného rozsahu. Byli to Němci, kdo rozbil Rakousko – Uhersko.

     • Frantisek Blaha napsal:

      Ano, mate pravdu. Obdobná situace jako v Sudetech byla i v Praze a dalších větších městech s  nacionalistickými Němci.

  • Ivana Otýsová napsal:

   Nevím, jak se dostat k vlastnímu komentáři, tak aspoň reakce. Článek nepřispívá k dobrým vztahům nás a našich sousedů. Rozdmychava dávno prošlé emoce. Prosím, žil autor v té době a dovede si představit, jaké pocity byly nezi lidmi, informoval se například v historických ústavech? Křivdy se jistě staly, ale co jim předcházelo? Pravdou však je, ze po Nemcich šli většinou ti, kteří křivdy a utrpení nezažili. Pomůže našim vzájemným vztahům, když budeme KONEČNĚ vědět, co řekl Edvard Beneš v Londýně? O co jde autorovi? Asi to správné opravdu nebylo, ale možná bych se být autorem zamyslela také nad tím, jak v té době stradal nas národ, jak probíhal holocaust a heydrichiada.

  • Jaroslav Hác napsal:

   Narodil jsem se počátkem války a tak něco pamatuji. Na mého otce, který narukoval v září 1938, stříleli ilegálně vyzbrojení Sudeťáci. Kdyby se trefili, tak jsem tu nemusel být. Znal jsem řadu lidí, kteří byli hodnými Sudeťáky v roce 1938 vyhnáni z pohraničí, a vím od nich, jak to probíhalo. O tom se ale v Kroupových Post bellum nic nedočtete.
   Za války zahynulo 300 000 lidí z Čech a Moravy, z toho 70 000 Židů. Měl jsem šéfa, který byl totálně nasazený, dostal se do koncentráku a po válce jel hledat do Ústí sudeťáckého kápa, aby si to s ním vyřídil. V 50. letech byla v Ústí slyšet němčina zcela běžně, změnilo se to někdy v roce 1955, kdy SRN nabídla Němcům možnost vystěhování. Po zkušenostech s budováním socialismu toho většina využila. Majetek Sudetských Němců byl součástí reparací, přes to mnozí dodnes doufají, že jim bude vrácen. Mohl bych pokračovat, jak se Němci v protektorátu chovali, a co nám chystali po vyhrané válce, co zažívali moji rodiče…

 2. Honza napsal:

  „Skoro osmdesát let po válce by pravda dávno neměla bolet. Dokud ale Edvard Beneš a Ludvík Svoboda budou považováni za hrdiny a ulice či nábřeží ponesou jejich jména, bolest zůstane.“

  Bez léčby bolest nezmizí. Ona by asi ta léčba bolela mnohem víc. Celý polistopadový, tzv. demokratický režim, se o Beneše a legitimitu 3. republiky opírá. Bez mýtů o demokratičnosti 3. republiky totiž nezbude žádná idea, na které by se dal stát udržet. Jiného „Otce vlasti“ než Beneše tu totiž už skoro 100 let nemáme.

  • petrph napsal:

   Tedy, jestli bych si dovolil oponovat, právě tento Benešův vklad, se
   v poslední době popírá, banalizuje ba dokonce odsuzuje (stejně jako v tomto článku) .
   Zatímco ten demokratický odkaz se snaží navazovat na idealizaci masarykovské první republiky. V čem ovšem může být omyl , protože dobře víme, že právě tato demokratická republika – v mezinárodním pojetí, zkrachovala, Mnichovským paktem, přijatým evropskými velmocemi (včetně těch demo). Nechci to vulgarizovat, těch příčin, bylo jistě více, fakt ovšem je, že tehdy se ukázalo, že onen koncept malých demokratických států, které budou „ve spojenectví a pod ochranou“ těch velkých demokratických velmocí se vlastně neosvědčil.
   Čímž tedy ale zase nechci tvrdit, že by existovalo nějaké jiné, funkční a trvalé řešení, které by tuto stabilitu malých států v Evropě zajištovalo, jak se snaží tvrdit někteří naší političtí extrémisté..

   • Karel napsal:

    Já se domnívám, že zločincům a novým vykladačům dějin placeným našimi nepřáteli jde hlavně o zrušení Benešových dekretů!

    • Honza napsal:

     Správně mluvíte o Benešových dekretech. Bylo jich poměrně hodně. Sudeťáků a dalších nepřátel, o které vám předpokládám jde, se týkalo jen mizivé procento. Většina těch dekretů dopadla na Čechy. Jedním z důsledků je, že místo velkopodnikatelů Bati či Havla tu dnes máme velkopodnikatele Babiše.

     • MiG napsal:

      Souhlasím s Vámi.
      Dekrety zničily naše české velkopodnikatele, z nichž mnozí byli podnikateli se silným sociálním cítěním.
      Na rozdíl od nynějších komoušských zbohatlíků, kteří v devadesátých letech zbohatli na úkor českého národa, mnoha českých generací bude jejich zbohatnutí splácet…Nakradli si, ale kradou stále dál a ničí naše státní rozpočty, které nakonec povedou ke krachu.

  • williams napsal:

   V současné době je velká móda označovat osoby, které jsou na překážku jakémusi smíření, za zrádce, vlastizráce či dokonce velezrádce. Vystěhování Němců v roce 1945 mělo přispět k tomu, aby v této zemi již v budoucnu nedošlo k tomu, co bylo pro Hitlera záminkou k obsazení ČSR a vzniku protektorátu Čech a Morava. Prostudujte si záměry Hitlery jak chtěl naložit se Slovanskou rasou v Evropě a ČSR nevyjímaje. Označovat Beneše a Svobodu za zrádce je minimálně hloupé a neopodstatněné. Posuzovat jejich z dnešních hledisek je ještě hloupější. Někomu asi vyhovuje překrucování dějin.

   • vlad napsal:

    naprostý souhlas, děkuji Vám…

   • kingi napsal:

    Bolševika a polobolševika nemůžem označovat za zrádce?To,že jednali ve prospěch SSSR není zrada?Já jsem Čech,nikoliv slovanská rasa,zanech tu bolševickou propagandu.

 3. martin napsal:

  pro me je nepochopitelny, ze president benes, kterej se usidlil v azylu na Zapade, se stocil na Vychod, i kdyz moc dobre vedel o spojenectvi mezi komunistickym CCCP a nacistickym nemeckem. a zda se, ze ho ani nerozhodilo, kdyz nam rusaci ukradli podkarpatskou rus.
  ja benesoj nechci krivdit, ale uz davno jsem prehodnotil jeho historickou roli z hrdiny na padoucha.

  • A. S. Pergill napsal:

   Uvědomte si, že se tak stalo krátce poté, co nás západní mocnosti předhodily Hitlerovi, zatímco jediný s čistým štítem z toho vylezl protestující SSSR. Prostě se ukázalo, že se těm státům věřit nedá. Byť orientace na SSSR byla vyhánění ďábla Belzebubem, ale po bitvě je chytrej i ten nejblbější vojín.

   MMCH, v Řecku zase vyvolali ozbrojenci pravice za asistence spojeneckých vojáků (hlavně britských) masakry levicově orientovaného obyvatelstva, které vedly k občanské válce a výsledkem byl docela masový útěk Řeků ze země. Spousta jich skončila u nás. Tohoto původu jsou třeba zpěvačky Martha a Tena Elefteriadu a mnoho dalších osobností. Já jsem měl jak na gymplu tak na VŠ spolužáky, co byli potomci v první generaci řeckých emigrantů. A naše třídní ze ZŠ si nám na třídním starustěžovala, že po nás přišla na školu řada řeckých dětí, které si posílaly po třídě psaníčka, psaná česky, ale alfabetou, takže to učitelé neuměli přečíst 🙂

   Je také třeba konstatovat, že Němci zdaleka nebyli vyháněni jen od nás, ale prakticky z celé Evropy. I ze západních států.

   • Tomáš Krystlík napsal:

    Pergille, nechce se mi věřit, že jste tak neinformovaný! Západní velmoci nepředhodily ČSR Hitlerovi, to si způsobili Češi sami svou národnostní nesnášenlivostí v cs-státě vůči menšinám. Domácí Němci (tj. občané mezi válkami dotyčných zemí) byli vyháněni takto: v ČSR zůstalo z cca 3,2 mil. asi 200 000 Němců, v PL z 1,3 mil. cca 1,1 milionu (kdo dovedl polsky Otčenáš, směl i s rodinou zůstat, obyvatelé nově získaných území na úkor D jsou jiná otázka), YU vyhnala skoro všechny své domácí Němce, H jen jednu čtvrtinu z nich, RO nikoho, NL 3691 z asi 170 000, F nikoho, B nikoho, I vrátila všem svým Němcům občanství a mohli se vrátit, DK nikoho. Dokonce ani SSSR své Němce za hranice nevyháněl.

    • Vlado1 napsal:

     Krystlíku – to je VAŠE desinterpretace mnichovské zrady. Jak se tato údajná česká národnostní „nesnášenlivost“ (která byla pouze kverulantstvím většiny Němců, kteří ochutnali vlastní medicínu a ocitli se po roce 1918 na území ČSR v pozici národnostní menšiny) mohla projevit totální nepřipraveností Francie na válku s nacistickým Německem ? –

     • Martin Dlabač napsal:

      Ono se dnes o tom nemluví, jak se choval nové zrozený stát ČSR k menšinám po roce 1918, protože by to narušilo pracně budovanou pověst. Kdo chce, dozví se. Posílám tímto srdečný pozdrav panu Krystlikovi, který se nebojí říci pravdu, i když není vždy příjemná . Tak to s  pravdou často bývá.

     • A. S. Pergill napsal:

      Nikde v současné EU nemá žádná menšina taková práva, jako Němci v meziválečné ČSR. Ani menšiny v současném Německu.

     • kingi napsal:

      Němci byli početnější,než Slováci,a byli utiskovány.Ale o to nejde,Hitlerovy byli v podstatě ukradený,jen chtěl válku…SSSR byl taky totálně nepřipraven na válku se svým spojencem-Německem.

    • A. S. Pergill napsal:

     Jistěže nás předhodili, a velice debilně, protože za necelý rok „mír pro jednu generaci“ skončil. Kdyby nás měl Hitler v zádech, byly by západní mocnosti v podstatně lepší strategické pozici. Nehledě k tomu, že Francii v podstatě převálcovaly československé tanky, které oni sami Hitlerovi dali.

     Kantonální systém, který Masaryk plánoval, se ukázal být nemožný (nebo ne hned možný) poté, co Němci hned po vyhlášení republiky povstali a do cca poloviny roku 1919 muselo být pohraničí postupně dobýváno.

     Těm statistikám odsunutých se z mnoha důvodů věřit nedá.

    • ČERT napsal:

     Tak jak to bylo s Československem, Hitlerem a západními velmocemi v roce 1938, to je asi tak nějak všeobecně známo (jistě, nelze říci, že by národnostní politika ČSR po roce 1918 byla ideální)…
     Ale jen pár poznámek vlastně jen zcela mimochodem, pokud jde o ty některé další státy. Nevím, jestli někoho přímo vyhnalo Rumunsko, ale každopádně i odtud jistá část tamní německé komunity po druhé světové válce odešla. U té Itálie by se dalo poznamenat, že právě tam se objevil asi nejvážnější problém s německy mluvící menšinou v neněmecké části Evropy ještě pak i v období po druhé světové válce (narážím samozřejmě na Jižní Tyroly- Horní Adiži)… A s tím Polskem a těmi získanými územími na východ od Odry a Nisy, tam bych si dovolil poznamenat, že když zpětně pohlédneme na cca 1000-letou historii polského státu a povážíme, jak se ten geograficky hýbal a posouval, tak ty jeho dnešní hranice, vytvořené právě v roce 1945, můžeme nejspíš, možná považovat za historicky docela jaksi „spravedlivé“…

    • otto napsal:

     Churchill po Mnichovu k britské vládě: „Měli jste na výběr mezi hanbou a válkou, vybrali jste si hanbu a budete mít válku“. Takže asi tak. Jinak předválečná ČSR nebyla dozajista dokonalá, ale na tehdejší poměry se k menšinám chovala nadmíru slušně, což se o ostatních evropských státech říct úplně nedá. A co se týče míry demokracie – víte například, že ve Francii měly ženy volební právo až po 2. sv. válec? V ČSR od doby jejího vzniku.

    • Redan napsal:

     Pokud jste si nevšiml, západní státy a další impéria zrazují a předhazují jiné někomu neustále. Protože nemají přátele, ale jen zájmy. Z této perspektivy jsou naše pocity, interpretace a dezinterpretace historie bezvýznamné, ba bezpředmětné. Historie není věda, je to názor – vyjádření postoje, jehož jste vy nejlepším příkladem.

     • kingi napsal:

      jj,SSSR a Rusko nikoho nezrazují,nenapadají.SSSR druhou světovou válku rozpoutal se svým spojencem-nacistickým Německem.

   • martin napsal:

    mnichovska zrada znamenala prodlouzeni miru. zrada ribbentrop-molotov mezi nemeckymi nacisty a sovetskymi komunisty znamenala rozpoutani valky. zeptej se polaku, cemu by dali prednost – jestlli mnichovu nebo ribbentrop-molotov. sovetsky svaz podpisem R-M uznal nejen mnichov, ale i protektorat, a slovensky fasisticky stat, ktere Zapad neuznal. skoro cely 2 roky sovetsti komunisti dodavkami potravin, ropy a nerostnych surovin podporovali nacisticke nemecko, zatimco Zapad namorni blokadou se snazil nacisty od nerostnych surovin odriznout. CCCP kritizoval GB a francii za to, ze druhy nebo treti den od napadeni polska vyhlasili nacistum valku a delali z nich valecne stvace. CCCP 14 dni po napadeni polska od zapadu nacisty napadl polsko od vychodu a mesic od podpisu R-M wermacht a ruda armada usporadaly v okupovanem polskem brestu spolecnou vojenskou prehlidku.
    tak o jakym cistym stite CCCP tady pises?

    nemci byli vyhnani zejmena od nas a z polska. z polska diky tomu, ze CCCP obsadil historicky polska uzemi na vychode, coz bylo kompenzovano historicky nemeckymi uzemimi na zapade.
    zdaleka ne vsichni sudetaci u nas kolaborovali s nacisty podobne, jako zdaleka ne vsichni cesi po 1948 kolaborovali s komunisty.
    mnozi sudetsti nemci na to byli hur nez cesi, protoze jako nemci museli narukovat do valky, z niz se mnozi nevratili.
    ceske zeme byly jedny z nejmene postizenych valkou. vetsina obeti z cca 350tis byli zide, coz vyplyvalo z rasove nenavisti nacistu vuci zidum podobne, jako obeti komunistu, jakozto obeti tridni nenavisti.

    benesuv priklon k totalitnimu komunistickemu CCCP, ktery jen mezi obema valkami je zodpovedny za cca 20mil obeti je pro me nepochopitelny. tech 20 mil obeti komunistickych represi v CCCP by odpovidalo cca 1mil lidi v CSR mezi valkami, ktere by se stali obeti represi za 1. republiky.
    nebo 3/4 milionu zavrazdenych behem velkych cistech mezi roky 1937-1939 v CCCP by znamenalo cca 50tis obeti behem 2 let od 1937 do zacatku valky.

    umis si vubec predstavit, jak by se psalo o masarykovi a spol, kdyby byli zodpovedni za takovy masakry ??
    kde je ten cisti stit CCCP o kterem pises?

    • Hraničář napsal:

     Již v r. 1934 uzavřelo Polsko smlouvu s Německem proti SSSR!

     • Ivo napsal:

      Lžete,v roce 1934 uzavřelo Polsko smlouvu o neútočení se Sovětským svazem.Smlouvu o neútočení s Německem uzavřelo v roce 1936.V roce 1939 oba tyto imperialistické státy (SSSR i Velkoněmecka říše) tyto smlouvy porušily.

     • martin napsal:

      jiz v roce 1922 v rappale uzavrel CCCP smlouvu s nemeckem, ktera umoznila nemcum vyvijet tanky a letadla proti duchu versailske smlouvy a tim zacit nove kolo zbrojeni.
      tanky a leptadla byly hlavni bojovou silou o 20 let pozdeji za ww2.
      diky spolupraci mezi nemeckem a CCCP.

    • vlad napsal:

     🙂 já bych se rád něco dozvěděl o té námořní blokádě Německa, kterou se Angličané snažili odříznout Hitlera od surovin…zejména pak v době o niž píšete, tzn. před vstupem SSSR do války. pokud mne paměť neklame, byly to německé ponorky a korzárské nájezdy křižníků, kdo narušoval námořní spoje do Británie…..Angláni byli tehdy rádi, že si jakžtakž dokáží uhájit (za cenu strašných ztrát – až do půlky roku 1942) vlastní přístupové cesty, takže v téhle době si o blokádě Německa mohli nechat pouze zdát……jak vidno, dnes může být historikem kdekdo, že p. Krystlíku?
     btw: o jakých historicky polských území na východě to ten člověk mluví? celá staletí se vedly spory (a války) o území kolem Lvova, Brestu apod. přičemž si na tato území dělaly nárok všechny zúčastněné strany….trojí dělení Polska kdysi tuto otázku načas vyřešilo, poté došlo k odstoupení západních území Ruska ve prospěch císařského Německa výměnou za Brest-Litevský mír a na versaillské mírové konferenci byla tato území vítěznými mocnostmi přiznána Polsku (Německo muselo být poníženo a Rusko po revoluci bylo nepřítelem).
     že sudetští němci museli do války, mi fakt vrásky nedělá – chtěli Heim ins Reich, tak samozřejmě to přišlo zcela automaticky, že museli rukovat – po tom, co předváděli (zejména) v létě 1938, mi jich líto opravdu není…
     že autor nechápe Benešův „příklon“ k SSSR je zcela symptomatické – on totiž nechápe spoustu věcí. zkuste mu někdo vysvětlit, že SSSR si v Mnichově ruce neušpinil, že drtivou většinu ČSR osvobodila Rudá armáda, a pak mu možná dojde, proč obyvatelstvo ve volbách masově volilo KSČ….a zkuste mu také někdo naznačil, že Evropa byla ještě před koncem války již rozporcována mezi vítězné velmoce a ČSR připadla do sovětské sféry vlivu, což Beneš samozřejmě věděl….
     že většina obětí během okupace byli Židé je sice fakt, ale stejně tak je faktem i to, že po „vítězné válce“ (z pohledu Německa), by tento prostor byl osídlen Němci a Češi by byli dílem odsunuti, dílem vyhubeni a dílem přinuceni asimilovat (koneckonců Heydrich to před atentátem v květnu 1942 formulovat jednoznačně)….že k tomu nedošlo, není zásluhou Němců, ale Rudé armády, která wehrmachtu zlomila páteř, překročila předválečné hranice a začala OSVOBOZOVAT (!) Evropu, čímž donutila Spojence, aby s otevřením druhé fronty poněkud přidali na rychlosti, neb hrozilo nebezpečí, že se RA zastaví až na březích La Manche…o vylodění v Itálii není třeba příliš mluvit – ta politicky oreintovaná invaze měla znemožnit vstup SSSR na Apeninský poloostrov a co možná nejméně do střední Evropy…..však Churchill zbůhdarma nehoroval pro invazi na Balkáně namísto Normandie…
     máme ještě nějaký problém, pane Martine?

     • A. S. Pergill napsal:

      Německo bylo jak za první tak i za druhé světové války odříznuto od možnosti nakupovat suroviny a dovážet je po moři. Něco málo šlo přes Španělsko a Švédsko, ale jak za první tak i za druhé světové války nakonec Německo vybudovalo flotu nákladních ponorek, které vozily z Jižní Ameriky (dokud byla neutrální) a z Japonska některé přísady do ocelí, opium, kaučuk a další strategické suroviny.
      V obou válkách Německo zachránil Haberův proces výroby amoniaku ze vzdušného dusíku (za té druhé zdokonalený Boschem; Haber, protože byl Žid, musel z Německa utéct), protože bez toho by neměli ani výbušniny ani umělá hnojiva.

     • kingi napsal:

      klasická ruská demagogie,Německo,SSSR a Slovenský stát rozpoutali druhou světovou válku napadením Polska,a to jako spojenci.Když západ bojoval s Německem,tak soudruzi z SSSR dodávali Hitlerovy suroviny.Kdyby nebylo západu,SSSR by válku prohrál.bez dodávek munice,jídla,zbraní,surovin,nákladáků a jeepů by SSSR v roce 1942 a 1943 nic neměli.Jediný SSSR porušil s námi smlouvu,kus našeho území okupoval a následně anektoval.Před otevřením druhé fronty,západ drtil na té první frontě v Africe němce,víc jak SSSR v rusku-v Tunisku spojenci zajali cca 250 000 němců,v Stalingradu jen 90 000…..spi dál soudruhu

  • Ondrej napsal:

   tak to je bez debat, ze Benes neni zadny hrdina, co udelal dobreho pro vznik republiky na konci kariery totalne zadupal do zeme a odevzdal nasizem Stalinovi, bez nej by to meli komunisti mnohem tezsi, je to bohuzel tak, je to tragicka postava nasich dejin

   • martin napsal:

    benes byl nemocnej a slabej. a takovej president neni schopnej zastavat zajmy sve zeme. vidime to i dnes. snad to nebude mit tak tragicke nasledky.
    umeni je odejit vcas.

   • Vlado1 napsal:

    Další generál po bitvě . . .

   • virus napsal:

    Jak jste přišel na 20 milionů mrtvých ? SSSR mělo mezi válkami asi 150 milionů obyvatel , když odečteme ženy , zbývá 75 milionů , když odečteme staré a děti , zbývá necelých 50 milionů lidí , kdo asi bojoval v Rudé armádě a ve výrobě , kdo bylo těch 27 milionů sovětů , zavražděných Němci ? ? Ženy to všechno nezvládly !

    • martin napsal:

     8mil obcanska valka, 5-10mil hladomor, 3/4mil velky cistky, par milionu v gulagu.
     +- 20mil mezi valkama obeti ruskych komunistu
     tedy 1mil rocne, 3tis denne
     muzi, zeny, deti

     v prepoctu na obyvatele jako kdyby Masaryk byl odpovedny za vice nez 50tis lidi rocne

  • Pavao napsal:

   Východ si nás k sobě otočil sám, za přihlížení Západu. Beneš zmohl jen málo.

   • Honza napsal:

    Ale no tak, proč si lžete do vlastní kapsy 🙂

   • martin napsal:

    benes uz v 1943 v moskve souhlasil s tim, ze prvnich „svobodnych“ voleb po valce se zucastni jen 4 strany – komunisti, socialni demokrati, narodni socialiste a lidovci. tam bych hledal prvopocatek.
    dalsi volby v 1948 uz byly v rezii komunistu a pak uz komunisticky teror vypuk naplno

    • Pavao napsal:

     Prvopočátek byl v tom, že Stalin chtěl Československo a západ to umožnil.

     • vlad napsal:

      prvopočátek byl v tom, že Británie od nástupu Hitlera do funkce kancléře „jela“ vůči Německu politiku ústupků a vůbec neměla zájem Hitlera „umravnit“ v době, kdy ještě zdaleka nebyl tak silný ….jen si to uvědomte: Sárský plebiscit, obsazení demilitarizované pásma Porýní, budování válečné flotily….a VB blahosklonně přihlížela a neměla v úmyslu jakkoli zasáhnout, protože jak prohlásil ministr zahraničí Halifax – vládu Jeho Veličenstva nezajímá, co se děje na východ od Rýna…pokud tam v budoucnu dojde k nějakým změnám hranic, nebo dokonce zanikne státní útvar, vláda VB tím nebude rozhodně znepokojena….výsledek se dostavil: Britové Francouze naprosto pacifikovali a dostali do svého vleku (což se projevilo naplno za mnichovské krize)….. ve své nebetyčné hlouposti věřili tomu, že když Hitlerovi otevřou „dálnici“ na východ, půjde AH naplnit Drang nach Osten……a až se společně se Stalinem vzájemně vyčerpají, stane se hegemonem v Evropě VB…..tady hledejte důvod, proč Spojenci nepřišli v září 1939 Polsku na pomoc (i když s ním měla – na rozdíl od nás – F i VB spojeneckou smlouvu o pomoci v případě války). Prostě nechali Poláky zmasakrovat, protože stále věřili tomu, že Hitler potáhne na východ….v květnu 1940 jim to teprve „docvaklo“
      tedy shrnu: k válce vůbec nemuselo dojít, pokud by Francie – a hlavně Velká Británie – trvaly na dodržování podmínek versaillských mírových smluv….ty roky války, ničení, desítky miliónů mrtvých jdou především za nimi….a s tím i ruku v ruce poválečné rozdělení Evropy (a tedy i ČSR pod vlivem Moskvy)…….může se vám to nelíbit, ale fakta nezměníte…

     • martin napsal:

      Zapad byl slabej, CCCP mel uz v predvecer vypuknuti ww2 nejvetsi armadu na svete

     • A. S. Pergill napsal:

      to vlad
      Naprostý souhlas.

  • Jaromir Pondělek napsal:

   Benešovy zásluhy jsou nepopíratelné. Bohužel stejně tak i jeho chyby… jako např. všepartajní vláda po válce. O únoru 48 jsem si dlouho myslel že komančové využili jeho stáří a špatného zdraví, ale čím dál si myslím, že to byla srabárna a naivní hloupost…a to vlastně už od 45. roku. Tím si to u mně dost podělal.

   • vlad napsal:

    Beneš pouze respektoval ústavu….jasně „demokratické“ ministry varoval, když za ním v únoru 1948 přišli s demisí…..“Doufám, že víte, co děláte….“

    • kingi napsal:

     kdyby Beneš respektoval ústavu,musel by vyhlásit volby,protože počet ministru,co rezignovali,mu jinou volbu neumožňovalo.Dále podle ústavy ani nebyl prezident,abdikoval před válkou.

 4. Petr Novák napsal:

  No, Vy to zase schytáte. Ale naprostý souhlas!

 5. petrph napsal:

  Ono tedy 3x bohužel, že to je do jisté míry pravda, i když diskuze (doložitelná důkazy, i kvantitativně ) by se měla vést o tom zda to byl zde zmíněný „..systematický a vládou řízený teror a vraždění“, a nebo ojedinělé, někým iniciované excesy.
  A na tom se bohužel dnešní demokratická justice podepsala ještě hůře než ta tehdejší. Kdybych dal srovnání, po zmíněném masakru na Švédských šancích, byl v roce 1949 hlavní iniciátor, velící důstojník, odsouzen vojenským soudem na 20 let. (Ovšem v lágru působil jako práskač, a později propuštěn na amnestii):

  Zatímco, pokud se podíváme na vyšetřování zmíněného masakru v Postoloprtech, kde bylo zastřeleno přes 700 Němců, tak zjistíme že když byl tento případ otevřen a vyšetřován po slavné listopadové revoluci, naši kriminalisté s největším úsilím zjistili viníky napřed 5 vražd a pak dalších 3 (jako jejich pachatel označen vyučený švec a obecní policista z Postoloprt), zatímco u těch dalších ca 700 sorry jako, nezjištěno. A stejně ani ty odhalené už nestačili odsoudit. Mimochodem, stejně jako se nepodařilo naší polistopadové justici odsoudit a potrestat naprostou většinu bolševických zločinců za jejich zločiny.
  To tedy jen, že při připomínáním i tehdejšího surového období těsně po válce už nenastolujeme spravedlnost, ale čistě o proklamaci, kterou jedna generace morálně odsuzuje ty předešlé – což je asi pro tu současnou naprosto markantní. Nakonec, co je pár tisíc pobitých Němců proti zločinům na životním prostředí, jak připomíná idol mladých, Greta Thunberg. To těm starším snad neodpustí nikdy.

  • Tomáš Krystlík napsal:

   Jaký zločin a životním prostředí? Víte vůbec, že ještě ve 14. století vše v Grónsku pěstovala a sklízelo obilí? Bez průmyslových a lidských exhalací!

   • A. S. Pergill napsal:

    Ve 13. století to tam končilo, protože na jeho konci se mohutně ochladilo a obilí se tam přestalo dát pěstovat. Je to ale jen ukázka toho, že „antropogenní globální oteplování“ jsou jen žvásty a nesmysly, současné oteplování je jen návrat k dřívějším teplotám (MMCH obilí tč. v Grónsku vypěstujete, ale postupy pro středověké rolníky nedostupnými).

 6. Antonín Hošek napsal:

  Už ten nadpis je zarážející , snažim se pochopit kdo to je Jan Urban co tímto štvaním sleduje ,kam patří a kdo ho platí . Jak může v tak krátkém článku hodnotit Prezidenta E.Beneše. Toto je silně štvavý a protičeský článek který jednoznačně odsuzuji. A.Hošek

  • Mašinka napsal:

   Přesně to, co zde píšete, je známkou nedostatku sebereflexe potřebné k tomu, abychom si uvědomili důležité. Totiž to, že násilím na starých lidech a dětech, (vojáci byli mrtví, nebo v zajetí) jsme se zařadili po bok těch, kdo za války páchali násilí. A navíc se excesů dopouštěli hlavně ti, kdo se báli toho, že by Němci o nich promluvili. Poněvadž Češi byli vedle Francouzů nejvíc udavačským národem. Smývat svoji vinu cizí krví je naše národní vlastnost, bohužel.

   • A. S. Pergill napsal:

    Sepsat udání na gestapo může klidně i invalida na vozíčku.

    A ten „udavačský národ“ je taky problematický. Protože když se za tím jde, tak se prakticky vždy zjistí, že dotyčný/á nebyl Čech/Češka ale v tuzemsku žijící Němec/Němka, schopný/á mluvit bez akcentu perfektní češtinou. Zejména na konci války, když tu působily sovětské výsadky, tak se na tyhle lidi nachytalo dost jejich příslušníků, i velitelů.

    Ono i v té Bibli se píše „oko za oko, zub za zub“.

    • Zahrab Al Bagr napsal:

     Ten produkt německé propagandy o českém udavačství má neskutečnou vitalitu a naskakují na něj i dnes hlavně ti naši lepšolidi. V Protektorátu (přepočteno na počet obyvatel)se udávalo míň než ve Franci nebo Nizozemsku. A to ještě nemalou část udání měli na svědomí naši milí, německy podivně hovořící krajané,kteří,podle Hitlera vlastně žádní Němci nebyli. Snad proto byli tak aktivní.Češi si uvědomovali ten rozdíl udat někoho a pak se chechtat,že dostal pokutu, nebo udáním zavinit něčí smrt.

     • Ivo napsal:

      Šéf pardubického gestapa se v roce 1944 vyjádřil ,že kdyby měl reagovat na všechna udání od protektorátních občanů na spoluobčany,tak budou Pardubice za 14 dni prázdné.

    • Tomáš Krystlík napsal:

     Tak jako tak v protektorátu mezi cca 7 mil. Čechů se přihlásilo k Němcům něco přes 270 000 Němců. Račte se podívat na seznam odměn za dopadení pachatelů atentátu na Heydricha. Podle příjmení a hlavně křestních jmen to byli minimálně z 80 % Češi!

     • A. S. Pergill napsal:

      Řada sudeťáků měla česká příjmení. A ze zápisu, učiněného nějakým negramotným Němcem nerozluštíte, zda tam byla nebo nebyla „nabodeníčka“. A mnoho „Čechů jak poleno“ mělo příjmení typicky německé.

   • petrph napsal:

    Tedy, zase bych to vůbec nehrotil tak emočně , „..násilím na starých lidech a dětech, (vojáci byli mrtví, nebo v zajetí) „, protože a samozřejmě u nás byl těsně po válce nemalý počet Němců (mužů), kteří měli mnohé na svědomí řekněme od úředníků, různých správců, soudců, až třeba ke gestapu, nebo i těch co se vrátili z fronty. O velkém počtu těch ostatních mužích Němců z řad civilistů ani nemluvě – Takže i ti byli /a hlavně/ obětmi zmíněných represí.
    Nicméně, kdyby Vám šlo jen o to, že tehdejší doba byla surová, a Češi po šesti letech životě v Protektorátu (v neustálém strachu, že mohou být sami kdykoliv zlikvidováni, jako že často spoustu svých blízkých ztratili), skutečně suroví a často se i bezprávně mstili, tak toto přiznat lze, a vědělo se to i tehdy a vždycky, nakonec právě proto prezident Beneš tu známou amnestii vyhlásil, aby toto surové období ukončil..
    Nicméně, taky je nutné přiznat věc druhou, toto se netýkalo jen Němců, v dalších lidových soudech a masově byli rovněž (a často na udání a ne zcela právně) souzeni a odsuzováni i čeští lidé.

    • Tomáš Krystlík napsal:

     Češi nežili za protektorátu „v neustálém strachu, že mohou být zlikvidováni“! To nebyl General Gouvernement se svými lapankami! Žádné spousty příbuzných neztratili!

     • A. S. Pergill napsal:

      Píšete nepravdu. Strach o život byl prakticky permanentní od 15. 3. 1939 až po osvobození. Mluvil jsem s mnoha lidmi, co to zažili.

   • Tomáš napsal:

    Vypadá to na přípravu na restituci sudetských Němců. Že tu nebyla po roce 45 demokracie je jasné.Vždyť Beneš byl socan !!!!

   • Jirka napsal:

    P. Mašinka to trefil velmi přesně ; totéž mi říkali rodiče, kteří se na ten odsun koukali hodně zblízka – špatné svědomí byl velký motivátor. A jinak – msta je msta, a trest je trest, v tom je rozdíl mezi právem zvěrstvem

   • Drubes napsal:

    Ano, Mašinko, přesně to, co píšete, je známkou nedostatku seberefexe.

  • Ludvík Svoboda napsal:

   V článku chybí jedna podstatná věc. Válku začali Němci, okupovali nás Němci. Bez této příčiny by teď nějaký Urban neměl o čem psát. Tento článek není psán jako omluva. Tento článek je součástí překrucování dějin. Není pravda, že Češi se chovali k Němcům stejně, jako se Němci chovali k židům. Je to urážka jak Židů, tak Čechů.

   • J. Kalaš napsal:

    Plně souhlasím, tohle vše je priprava na likvidaci dekretů.

   • Jaroslav Bartoš napsal:

    Souhlasím s Vámi. Malá poznámka: Po německém konečném řešení České otázky by v roce 2021 nebyl nikdo, kdo by česky kecal na HP o této době, pravděpodobně ani pan autor článku. Takže díky všem osvoboditelům a doufejme, že se něco takového nebude opakovat.

  • Tomáš Hnízdo napsal:

   Pana Urbana nelze brát vážně. Jeho nenávist k E. Benešovi je až patologická. A argumenty chatrné. Před časem mě skoro rozesmál v jiném článku – pan Urban vyčítal E. Benešovi, že nezůstal za německé okupace doma a srovnával to se situací dánského krále Kristiána, který jezdil po Kodani na koni a tím Dány povzbuzoval. To je na hraně grotesky. Dány považovali nacisté za árijce, okupace Dánska byla do roku 1943 relativně mírná a dokonce se tam konaly volby. Češi byli dle nacistické teorie podlidé a Beneš by skončil přinejlepším v koncentráku. Už vidím, jak Beneš jezdí za heydrichiády po Praze na koni 🙂

   • vlad napsal:

    a že třeba nezůstal v Norsku Haakon VII? Norové se alespoň bránili, Dánové to zabalili hned první den a bez boje…..tak co by si Kristian necválal na koni? Nehledě na to, že Beneš dokázal demaskovat německou politiku již dlouho před válku….Hitler ho měl plné zuby (stačí nahlédnout do Goebbelsových deníků z té doby)

   • kingi napsal:

    Válku začali Němci a jejich spojenci-SSSR a Slovenský stát,lež má krátké nohy

   • kingi napsal:

    Němci nás jako podlidi nepovažovali,zjistili,že češi jsou víc arijští,než sudetští němci….Beneš abdikoval,nebyl již prezident.

  • Ivo napsal:

   Co si představujete pod pojmem protičeský ?Kdo je to podle vás Čech? Počítáte mezi Čechy i kolaboranty s armádami Waršavské smlouvy z roku 1968? Považujete za Čechy členy KSČ a KSČM otevřené kolaborujici se SSSR a nyní Ruskem ,stejně jako Henleinovci otevřené kolaborovali s hitlerovským Německem? Souhlasite tedy s odsunem komunistů a znárodněním jejich majetku ,abychom všem měřili stejným metrem?

  • Honza napsal:

   Článek je protibenešovský, ale nikoliv protičeský. Benešovi šlo vždy jen o vlastní prospěch a nikoliv o národ. Národ klidně zaprodal. Přečtěte si někdy Benešovy dekrety (nemyslím tím ty o vyhnání Němců a Maďarů, ale ty o znárodňování majetků Čechů). Dost depresivní čtení, které si dikcí a atmosférou nezadá s protektorátními vyhláškami.

   • Vlado1 napsal:

    Vydávat vlastní představy a bludné interpretace za realitu historie je obvyklá taktika revanšistických aktivistů mezi které jste se zařadil. Bez detailní znalosti kontextu vytrhávat jednotlivosti a lepit z nich čepici s čerty – to je práce propagandisty – nikoli historika.

    • Honza napsal:

     Některé činy neomluví žádný kontext. Navíc jsem nemluvil o dekretech týkajících se Němců, ale Čechů. Čepice s „revanšistickými aktivisty“ tu lepíte vy.

    • kingi napsal:

     a co tedy kontext-Beneš abdikoval před válkou,tak kdo ho zvolil??Sám sebe?

  • Jeník napsal:

   Jan Urban je zřejmě ten jeden „ze sedmi statečných“ čelných disidentů, které prezident Mitterand při své návštěvě v Praze v 80. letech pozval na snídani a tím nechtěně i z něho udělal osobnost Od 90. roku byl kritice v Lidových novinách, jeho manželka byla personální ředitelkou na MZV.

 7. Jiří Svoboda napsal:

  Komentář pana Urbana svědčí o absenci osobních zkušeností z doby končící vítězným únorem a ten byl v plánu „třetí internacionály“ v Moskvě, v duchu třídního boje. Svědčí o tom přiznání tehdejšího poslance KSČ Klementa Gott-
  walda: „My se od ruských bolševiků chodíme do Moskvy učit, jak vám zakroutit krk.“ Citát z výtisku „Blesk extra 1918-2018, KLEMENT GOTTWALD RUDŸ TYRAN S DŸMKOU“.

 8. LD77 napsal:

  Právě jsem přišel o dalšího hrdinu… Pravda se blbě polyká, je totiž suchá a tvrdá. I po 80letech. Beneše jsem si hodně vážil. Pořád mi nešlo do hlavy, proč nezabránil masakrům civilistů. Teď už vím proč… Děkuji za pravdu

  • virus napsal:

   Nesmíte všemu na HP věřit , ti jsou placeni kapitalisty a jejich srdce je na západě !

   • Ondřej Neumann napsal:

    Ano, naše srdce je na Západě. I mozek. A kdo nás podporuje, si snadno můžete zjistit na našem webu…

    • Zahrab Al Bagr napsal:

     Svoje srdce i mozek mám stále při sobě.Zkuste to také!

   • kingi napsal:

    kapitalisté jsou v Rusku a dokonce Číně,to jsi zabil,soudruhu

  • Zahrab Al Bagr napsal:

   Byl Beneš snad Bůh , který jediným slovem mohl zachránit všechny nevinné.

 9. Jan Marek napsal:

  Také zapomínáte, že tehdy po zradě západních spojenců při tzv. Mnichovské dohodě, nebyla společenská poptávka po spojenectví se západem. V dnešní době nepochopitelné, v tehdejší omluvitelné a zcela pochopitelné. Takže to bych panu presidentovi Benešovi nevyčítal. Ono se lehce soudí, když už o všch souvislostech víme.

  • Honza napsal:

   Ono to s tou zradou není tak jednoznačné. Mnichovská dohoda nevznikla jen tak ze vzduchoprázdna, že by se Francie, Británie s Itálií sešly a řekly „dáte půlku státu Německu“. Existenci Československa podmiňovaly určité podmínky definované ve Versailles. No a s jejich plněním byli TGM s Benešem jaksi na štíru.

   • petrph napsal:

    A v tom byl právě ouraz. Máte jistě pravdu, že během jednání ve Versailles byly doporučeny určité podmínky pro uspořádání menšin v poválečném Československu. A můžeme diskutovat o tom, do jaké míry byly (ne)splněny, a kdo za to mohl.
    Jenomže, mnohem tvrdší podmínky byly stanoveny pro poražené Německo. – bylo mu zakázáno aby se jakkoliv angažovalo ve prospěch německých menšin v jiných státech – právě proto aby to nemohl být důvod k další válce.
    Čili, i pokud by snad západní státy chtěly jakkoliv řešit situaci německých menšin u nás, měly o tom jednat diplomaticky s námi – a od nás diplomaticky požadovat politické řešení – ale v žádném, žádném případě neměl být požadavkem, natož výsledkem připojení Sudet k Německu. Jestli toto ty západní velmoce připustily a o tomto požadavku jednaly s Hitlerem, samotné tím popřely obsah Versaillských dohod jako takoych a otevřely Německu cestu k další válce..

    • A. S. Pergill napsal:

     Faktem je, že v předválečném Československu měli Němci menšinová práva, o jakých si příslušníci prakticky všech menšin v rámci EU mohou leda nechat zdát. Měli školství od mateřských škol (jesle tehdy nebyly) až po techniku a univerzitu. Němec nemusel klápnout hubou česky za celý svůj život, pokud nechtěl jít dělat státního úředníka. V takovém případě se musel dokázat česky domluvit se „stranami“ a rozumět příslušné úřední terminologii.
     Němci ovšem neustáli, že jejich derdýdas už není Herrensprache, a že se vše bude točit na jejich rozkaz.

     • Ivo napsal:

      Pergille vědomě tady lžete.Chcete snad říci ze menšiny v rámci EU mají menší práva než měli sudetští Němci v Československu? Víte jaká práva mají třeba Lužičtí Srbové v Německu? Na podvratné živly si nicméně 1 Československa republika dávala pozor.Třeba k letectvu,obrněné vozbě a dalším armádním specialistům nesměl jít člen KSČ ani z rodiny komunistů neboť tito byli již z principu považováni za zrádce.Což bylo jistě prozíravé.

     • A. S. Pergill napsal:

      to Ivo
      Lužičtí Srbové jsou v Německu jednoznačně genocidováni poněmčením. Prakticky ihned po sjednocení Německa se začakly zavírat školy s lužickosrbským vyučovacím jazykem. V současnosti už nemají ani jednu lužickosrbskou střední školu a stále se redukuje počet škol základních.
      Němci měli za celou dobu trvání meziválečného Československa kompletní školství od mateřských škol po techniku a univerzitu. Trochu rozdíl, ne?

     • Ivo napsal:

      Neřikate pravdu.Lužičti Srbové mají stejný počet škol a instituci jako měli za bývalé NDR.Mají několik základních škol a dvě střední školy.Dále mají kromě jiného Srbské národní divadlo a Srbský kultirní institut.

     • Karel Pátý napsal:

      Pergille, trochu jsem si početl vaše komentáře a můj názor je, že jste velmi nešikovný manipulátor. Ale nutno podotknout. že svou hloupost a neznalost doháníte snahou, byť marnou.

  • kingi napsal:

   nebyla společenská poptávka…tak proč Beneš byl ve Vel.Británii?

 10. Osobně napsal:

  I když nemusím souhlasit s vraždícími excesy na německých civilistech, je třeba zdůraznit že se jednalo o jednotlivé a celkem ojedinělé případy v rámci izolovaných míst ČSR. Považuji za skandální, jak se nástupnický stát Třetí říše, tedy fakticky dněšní SRN „vyrovnalo“ se svojí obludnou historií automatizovaného vyvraždování celých národů Evropy v německých továrnách na smrt, tedy německých vyhlazovacích táborech. Skutečností totiž je, že ze statisíců němců, kteří se podíleli na plánovitém vyvraždění desítek milionů lidí v německých vyhlazovacích táborech bylo nakonec odsouzeno doslova pár stovek a to ještě z většiny ke směšným trestům odnětí svobody, které jim povětšinou byly odpuštěny po uplynutí poloviny trestu. Jen zdejší část proněmecké propagandy nám bájí o německém „vyrovnání“ z nacistickou historií jako o vzoru. Nic než očernující jednostranná propaganda, bez objektivního pohledu na směšnou až groteskní „denacifikaci“ poválečného německa.

  • A. S. Pergill napsal:

   Spojenci tak zjistili, že nemohou denacifikovat německé vysoké školství, protože by na těch školách neměl kdo učit. NSDAP to měla pod daleko tvrdší a důkladnější kontrolou než třeba KSČ u nás.

  • Ivo napsal:

   Považuji za skandální jak se KSČM,nástupnická strana KSČ ,,vyrovnala ,, se svoji obludnou historií devastace,vraždění a okrádání českého národa.Ze statisíců komunistu ,kteří se podíleli na ničení,zastrašování a genocidě českého národa nebyl odsouzen téměř nikdo.Jen zdejší část komunistické propagandy placená Ruskem mluví o komunistickém vyrovnání s minulostí.Nic než jednostranná propaganda bez objektivního pohledu na zločinná léta bolševického režimu v Československu.

  • kingi napsal:

   Komunisti byli horší,než nacisté,soudruhu

 11. A. S. Pergill napsal:

  K tomu „pochodu smrti“: Jeho trasu velice dobře znám, protože jsem ji před dostavením dálnice Brno – Pohořelice projel mockrát. To se dá opravdu bez problémů ujít i s malými dětmi.

  Faktem taky je, že jeho motivací nebylo Němcům nějak ublížit, ale dostat je všechny z Brna, než se sověti zorientují, kdo jsou místní a kdo „krajané z východu“ (= uprchlí „východní osadníci“). Po těch druhých šli sověti naprosto nemilosrdně a likvidovali je bez ohledu na pohlaví a věk, čemuž se ale nelze dost dobře divit, když se člověk seznámí s tím, co tam ti lidé místním prováděli. Mnohdy se toho aktivně účastnili i výrostci obou pohlaví, věkem tak 10+. Němci se patrně inspirovali Spartou, kde si dítě vládnoucí vrstvy muselo v tomto věku zabít svého heilóta.
  Čili tím, že byli vypochodováni z Brna, byl mnohým zachráněn kejhák.

  Organizovali to odbojáři ze Zbrojovky, kteří byli jediná dobře ozbrojená složka brněnského odboje. A ti také s Němci měli zažito svoje. Maminka tam byla totálně nasazená a byla několikrát svědkem zastřelení českého pracovníka Gestapem přímo na pracovním místě. Takže Němci v podstatě jen sklidili, co zaseli.

  • Ivo napsal:

   Problém Brna byl v tom ze tam Němci natáhli do fabrik tu největší svoloč z půlky Reichu a tato lůza potom stála za největšími zločiny na německem obyvatelstvu.Ne rodilí brňáci.Jinak byty po vyhnaných obyvatelích Brna potom vykrádali samozřejmě všichni tito revolucionáři společně.A potom se tito gauneři stali zpravidla členy KSČ.

   • A. S. Pergill napsal:

    Prázdné byty zabírala Rudá armáda. Těm se toho moc ukrást nedalo, a když, tak leda s nasazením života (a většinou s prohrou).

 12. Sam napsal:

  Mimo komunistických demagogů se po přečtení podobných článků svírají půlky spoustě potomků osídlenců z pohraničí, kteří se obávají, že se čeští Němci vrátí a budou chtít svůj majetek. Mezi nimi získává Okamura hlasy.

 13. Hosten napsal:

  Doporučuji přečíst knihu – Sto let pádů republiky – kde je o zločinech Edvarda Beneše též krásně, výstižně a fakticky psáno. Vydal to v roce 2018 AOS Publishing. Všechna čest autorovi.

 14. Jan Klapáč napsal:

  Vzhledem k tomu, kolik Němci povraždili a umučili našich lidí, je toto čajíček a Němci z toho vyváží lacino.

 15. Jaromir napsal:

  Že se Češi se po válce chovali k Němcům stejně, jako se Němci chovali předtím k Židům je lež. Tupě nenásledovali své vůdce do nejstrašnějších diktatur svých dějin. 360 000 obětí způsobili Čechům Němci. Nic takového se Němcům nestalo. A jejich odsun bylo rozhodnutí vítězných mocností.

  • Ivo napsal:

   8327 občanů Československa včetně některých sudetských Němců bylo za okupace nacisty popraveno,20 000 občanů Československa zahynulo v koncentračních táborech.V koncentračních táborech zahynulo 277 000 československych občanů židovské národnosti .Do Gulagu v SSSR bylo odvlečeno 80000 československych občanů.Mezi lety 1948 až 1989 z ČSSR emigrovalo 268 000 československych občanů.

  • David Dvořák napsal:

   A Češi následovali Beneše a Gottwalda kam? Jinak 360 000 není rozhodně počet mrtvých Čechů, ale celkově československých občanů – Češi přitom netvořili většinu obyvatelstva republiky. V tom čísle jsou započítány např. i oběti holokaustu. A je strašně zajímavé se podívat, jak se k těm přeživším, co se vrátili, zachovali Češi. Tak báječně, že drtivá většina z nich během pár měsíců opustila republiku navždy.

   • A. S. Pergill napsal:

    Když se nějaký Žid hlásil k německé národnosti, tak měl prostě smůlu. Když dokonce sponzoroval sudetoněmeckou stranu, měl smůlu tím tuplem.

    • ČERT napsal:

     Jen bych poznamenal, naše I.Republika po roce 1918 uznávala i národnost židovskou (což, vzhledem ke stupni asimilace Židů s ostatními etniky u nás, taková samozřejmost nebyla, a víme, že pak ani v komunistickém Československu nebo v dnešní ČR se s nějakou židovskou národnostní menšinou nijak „neoperovalo/neoperuje“) – a je tedy zjevné, že roli tu hrál i zájem poněkud oslabit podíl právě národnostní menšiny německé. Jistě, že k té židovské národnosti se hlásila jen menší část osob židovského původu. Ale pokud jde o nějaké případné politické vazby k jiným národnostním skupinám, lze upozornit na koalici polských a židovských stran, která se dostala do parlamentu (Národního shromáždění) ČSR po volbách v roce 1929.

    • petrph napsal:

     Mimochodem, přesněji řečeno, pokud se ten Žid přihlásil při sčítání lidu v roce 1929 k německé národnosti, tak potom měl skutečně v roce 1945 smůlu, to ho odsunuli společně s ostatními Němci, dle direktiv Benešových dekretů.
     Ovšem, obávám se , že pokud by se snad někdo (nejenom Žid, ale i Čech) přihlásil k německé národnosti až později za okupace, tak toho by už nezachránil ani ten odsun, to by s ním udělali u nás krátkej proces jako s kolaborantem…

 16. Zahrab Al Bagr napsal:

  Projev prezidenta E.Beneše v reakci na tzv.Karlovarský program Sudetoněmecké strany (24.4.1938):
  „Německo prožívá strašnou nemoc. Nacism je jed a zkáza! V Německu to nemůže skončit jinak,nežli buď novou velikou revolucí uvnitř, a nebo strašnou katastrofální válkou. Bude to válka na život a na smrt a odnesou ji mimo jiné všude v Evropě především všechny minority a u nás speciálně naši Němci. Velmi tudíž našim Němcům doporučuji , aby si to ještě jednou uvážili. Nejde jen o nás! Jde o veliký ideový a mocenský zápas v celé Evropě a nebude to nacism,který nakonec tento boj v Evropě vyhraje.“

  Politika SdP koordinovaná s Hitlerem má jedinou zásadu: požadovat stále víc!

  Filmový záběr ze sjezdu SdP-Heinleinův projev:
  „Utlačovali nás a mrzačili.Zavírali nás a mučili.Vysmívali se nám.Honili nás jako lovnou zvěř,ale nikdo,moji soukmenovci,nás už nebude litovat,neboť není většího štěstí,než to naše.Vracíme se domů,do Říše!“
  Pak záběr na plakát „Wir wollen heim ins Reich!“ a obrovský jásot a les zdvižených pravic.

  E.Beneš (14.12.1945)
  „Přijde brzo chvíle,kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho,co napáchali. A budou tomu sami věřit,až tyto své nové lži budou přednášet.“ ……..“A konečně přijdou opět,aby od očištění přešli k útoku.“(zkráceno)

  Ten Beneš byl snad jasnovidec.Myslím že chápu,proč ho Poselt či Swarzenberg nenávidí,ale proč Diágo Urban? Že by za peníze?

  • Honza napsal:

   Zkuste se zamyslet nad pojmem „naši Němci“. Dávalo by vám smysl, kdyby italsky mluvící Švýcar řekl o neměcky mluvícím Švýcarovi „náš Němec“?

   • Vlado1 napsal:

    – Bezpochyby. Myslel by tím německojazyčného občana svého státu.
    – Co s tím máte za problém? Za první republiky měli Němci svoji politickou reprezentaci v parlamentu, své školy, svůj tisk … a všichni rozumní lidé doufali, že se zbaví svého kmenového nacionalismu a přijmou princip občanský a demokratický, že konečně přijmou ČSR (mimochodem ostrůvek demokracie v Evropě třicátých let) za svůj stát – a u mnohých k tomu skutečně došlo. Bohužel ne u rozhodující většiny. Nestalo se tak, podíleli se na rozbití ČSR – a proto ti, kteří s nacismem s jeho plány na etnické vyčištění českých zemí kolaborovali, nesli historickou odpovědnost za vlastní osud.

   • Zahrab Al Bagr napsal:

    Mně by to smysl dávalo.Jak jinak by rétorománsky hovořící občan Švýcarska měl uvažovat o jiném spoluobčanu Švýcarské konfederace německé národnosti,než jako o našem Němci , když Němci žijí i v mnoha jiných státech.

    • JKD napsal:

     Protože je to německy mluvící Švýcar, ne Němec ve Švýcarsku. Jazyk není národnost. Mnoho staletí tvořili německy mluvící občané část českého národa či státu (pojem národ je mnohem novější než velká přítomnost německy mluvících). Jen tak na okraj, takový Dobrovský či Jungmann taky mluvili německy, jen německy. Byli to „cizáci“.

     • JKD napsal:

      Sakryš, na konci měl být otazník. „Byli to cizáci?“

     • Vlado1 napsal:

      A co kdybyste nechal na ostatních, aby tuto věc pojímali, jak to cítí a vnímají? Je docela legitimní s našimi historickými zkušenostmi nepovažovat Němce za Čechy (oni nás za Němce také nepovažují). Čímž není řečeno, že nemohou být spoluobčany, těšit se stejným právům a vzájemné úctě v jinakosti. Naše národní identita je jazykově založená. Takže v případě českého národa do značné míry platí že „jazyk JE národnost“.

     • Zahrab Al Bagr napsal:

      Dobrovský a Jungmann mluvili jen německy? A to jste vzal kde? Vycucal z prstu?
      Dobrovský (správně by mělo být Doubravský) se česky naučil už v dětství od spolužáků . Psal si v němčině a latině,ale ovládal i hebrejštinu a v té době známé „všechny slovanské jazyky“. Takže rozhodně nemluvil jen a jen německy. Jeho gramatika je dodnes základem spisovné češtiny. Asi moc česky tedy neuměl.
      A Jungmann vyučoval češtinu na gymnáziu a poté i na univerzitě, takže aspoň při vyučování česky mluvil. Nebo myslíte , že to řešil znakovou řečí?

    • Honza napsal:

     Domnívám se, že by o něm vždy mluvil jako o Švýcarovi ne jako o Němci. To že někdo mluví německy neznamená, že je Němec (občan Německa). Klidně to může být Švýcar, Rakušan, Liechtensteiňan a kdysi paradoxně i Čechoslovák. Ostatně ani tehdejší Němci neměli „české Němce“ tak úplně za Němce. A s tím, že jsme z občanů Liechtensteinska udělali Němce, se naše justice potýká dodnes.

     • Zahrab Al Bagr napsal:

      Lichtensteinové asi nebyli „Říští Němci“ ale jinak jsou to Němci jako poleno. Možná ale mluví švýcarsky,stejně jako Rakušané rakousky.Proč myslíte,že se uvádí zvlášť národnost a státní příslušnost?

     • Zahrab Al Bagr napsal:

      My už jsme pozapomněli,že v Českých zemích žili dva národy (pokud tedy nebudeme počítat Židy) z nichž ten český opravdu nebyl ten privilegovaný. A pozapomněli jsme i na ten rozdíl mezi tschechisch a böhmisch. Holt nám dlouho nikdo přezíravě nepředhazoval,že jsme jen tschechisch. A naše „česká“ šlechta,která se téměř národu odrodila,byla vlastenecká,ale jen ve smyslu böhmisch – tedy ve smyslu zemském, nikoli národním.

     • ČERT napsal:

      Ad Zahrab Al Bagr:

      Nevím, jestli to s tou švýcarštinou myslíte jako ironii nebo ne, ale při těch různých nářečích, jaká obecně v němčině existují, ta švýcarská němčina (říkají tomu, tuším, „schwyz Dytsch“, namísto schweizerisches Deutsch) se tak nějak přinejmenším polooficiálně i používá, třeba na cedulích ve městech či obcích, vedle standardní němčiny.
      Jinak, řekl bych, že Švýcaři (většinově německy mluvící) se od Němců už nějakým svým povědomím dost diferencovali již v dost hluboké minulosti (vestfálský mír z roku 1648 definitivně potvrdil separaci Švýcarska od Svaté říše římské, přičemž šlo o potvrzení stavu, platného tehdy fakticky už po cca 150 let).
      Jistě, s Rakušany a jejich diferenciací od ostatních Němců (třeba sousedních Bavorů) je to dost jinak. Asi už i Hitlerův anšlus z roku 1938 může být důkazem, že myšlenka existence nějakého samostatného rakouského národa byla všeobecněji přijata teprve po druhé světové válce.
      Ty Lichtenštejnce bych v tomhle ohledu přirovnal spíš k Rakušanům. Tak taky až po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 ten jejich státeček politicky a ekonomicky přilnul ke Švýcarsku.

     • Robert of Prague napsal:

      My bad, pokud jsi ten samy Honza ohledne ‚nas Nemec.‘ Ted mi doslo, ze’s to myslel retoricky. Posilam ze Skalistych omluvu v zini a popelu. 😉

    • Ivo napsal:

     Rodiče nejlepšího československého stíhače Karla Kuttelwaschera byli německé národnosti.On sám si zapsal národnost českou ,protože jinak by se nedostal k letectvu. U československé jednotky v Anglii v roce 1940 třetina mužstva uváděla jako dorozumívací jazyk češtinu.A vzpomeňme na to že v roce 1940 ,v době kdy českoslovenští piloti bojovali na nebi Anglie ,tak příslušníci Komunistické strany Československa ve Velké Británii odmítali bojovat proti spojencovi Stalina Hitlerovi. Angličane se s nimi ovšem nemazali a poslali je spolu s německými špióny a irským nacionalisty do vězení ve Skotsku.To je jedna z věci která je v Česku zatím tabu.

   • Robert of Prague napsal:

    Honziku, placas hlouposti. Tesinak, ani nikdo z Lausanne by zarucene nerekl ‚nas Nemec‘, ale nas nemecky mluvici (deutschsprachig) Svycar. Take nerikaji ‚francouzsky‘ Svycar, ale ‚Welsch‘, ve franine ‚vaudoise‘ podle Kantonu Vaud. A naopak, nekdo z Bernu, ci Curychu by nikdy nerekl o Tesinakovi, ‚nas Ital‘, ale naopak ‚italsky mluvici‘ Svycar, nebo ‚ein Tessiner‘, tj Svycar. Ve Svycarsku jsem zil 12 let a mluvim vsemi jejich jazyky s vyjimkou retoromanstiny. Naucil jsem se tam i anglicky.

   • Robert of Prague napsal:

    Moje omluva nize se objevila, ale bez canciku zde nedava smysl. Ten nebyl proveren.
    Honziku, placas hlouposti. Tesinak, ani nikdo z Lausanne by zarucene nerekl ‚nas Nemec‘, ale nas nemecky mluvici (deutschsprachig) Svycar. Take nerikaji ‚francouzsky‘ Svycar, ale ‚Welsch‘, ve franine ‚vaudoise‘ podle Kantonu Vaud. A naopak, nekdo z Bernu, ci Curychu by nikdy nerekl o Tesinakovi, ‚nas Ital‘, ale naopak ‚italsky mluvici‘ Svycar, nebo ‚ein Tessiner‘, tj Svycar. Ve Svycarsku jsem zil 12 let a mluvim vsemi jejich jazyky s vyjimkou retoromanstiny. Naucil jsem se tam i anglicky.

    • Honza napsal:

     Pochopil jsem a omluva přijata. Dlouhé schvalování příspěvků v tom dělá guláš.

 17. Kamil napsal:

  Všichni řešíte důsledek, ale ne příčinu. Příčinou se stala zrada na ČESKOSLOVENSKU. Pokud naše území přestalo být naše a to je neodiskutovatelný fakt. Na bázi Mnichovské dohody. V podstatě a hodně zjednodušeně v tomto dokumentu bylo konstatováno, že většina populace na tomto území je Německá. Tak po válce přišlo nevyhnutelné. Aby nemohlo být uplatněno to samé v budoucnosti. Vysídlení Němců. A ten dle článku zrádce Beneš měl natolik chochmes, že k tomu vydal Benešovy dekrety. A o ty tady jde hlavně. V každém takovém článku jsou v podstatě bagatelizovány. A je překrucován důvod proč k vysídlení došlo. A je nezmíněna příčina, která k tomu všemu vedla. Protože by se ukázalo v plné nahotě, že nás podrazila Francie, Velká Británie, Itálie. A samo sebou Německo. A o to jde. Neřešme co bylo. Poučme se s toho. Nikomu nejde o naše dobro. Každý hledí na to své. A tak bychom měli na vše nahlížet. A řešit naše dobro.

  • vlad napsal:

   uvedu na pravou míru: podrazila nás pouze Francie, s VB ani s Itálií jsme žádné spojenecké smlouvy neměli………ale největší vinu za Mnichov nese VB, která naprosto bezprecedentně „šla na ruku“ Hitlerovi, prováděla neuvěřitelný a diplomaticky nepřípustný nátlak na čs. vládu a prezidenta, tlačila na Francouze, aby je zviklala v přesvědčení, že jsou povinni své závazky vůči nám dodržet a opakované (předtím) dovolovala Hitlerovi beztrestně porušovat jednotlivá ustanovení versaillské mírové dohody…..že pak Poláky nechali utopit ve vlastní krvi, je už jenom třešinka na dortu…….za bitvy o Británii pak byli úžasně vděční za polské a čs. piloty, bez kterých by měli veliké potíže aby obstáli……po válce se pak „suprově“ zachovali k Polákům – v podstatě je vypověděli ze země a oni se neměli kam vrátit – do Polska nesměli a VB je už nepotřebovala/nechtěla…..naštěstí jim povolili vstup do země Amíci…..od nás si pak nechali zaplatit každý knoflík u košile, který tam zůstal jako dluh po našich padlých pilotech….

   • Ivo napsal:

    Opakujete lež o tom že VB si nechala vše zaplatit do poslední tkaničky.Británie si nechala zaplatit pouze materiál ,který později dle mezistátní smlouvy přešel do majetku ČSR.Těžko mohla nárokovat zaplacení materiálu který byl majetkem třeba RAF.I materiál 1.smíšené letecké divize v SSSR byl do ČSR odprodán.Ale doufam ze si Anglie nechala proplatit náklady za vězněni československych komunistů ve Skotsku/kde byli uvěznění s německými špiony a irským separatisty/.Tito zrádci odmítali bojovat proti spojenci jejich idolu Stalina Hitlerovi .

    • A. S. Pergill napsal:

     GB nám prodala např. veškerá letadla, na nichž létali naši letci, munici, kterou spotřebovali, opravárenské kapacity atd.
     To vše jsme museli zaplatit, byť jsme bojovali za ten stát a ta válka byla jednoznačně vinou GB.

     • Ivo napsal:

      Ne pane Pergille ,naši piloti bojovali za náš stát,za naše svobodné Československo.Anglie jim dala zbraně a umožnila jim boj.Sovetsky svaz v tom osudném roce 1940 naše vojáky zavřel do koncentráků.Hanba by nás musela fackovat ,kdybychom po tomto s takovým úsilím vyhraném boji ještě žebrali v Anglii o bezplatné darování výzbroje pro povalečná léta.Žadonili bychom o ,,dotace na příští válku..,, jako nejmenovaný zemědělsky podnik v ČR…:-)

     • A. S. Pergill napsal:

      Ivo,
      jenže jsme museli platit i za letadla a munici, co přišly vniveč za Bitvy o Británii.
      A ta bitva by nenastala, kdyby nebylo Mnichova.

 18. Kamil napsal:

  Po hrůzách války, jsme Němce nechtěli tady mít, neb se německá menšina ukázaly jako skutečně pátá kolona, která pomohla rozbít 1. republiku. A Pak si uvědomit třeba že odsun Němců, bych schválen na postupimské konferenci. A dále Němce vyhnali z Polska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie.
  Pan Urban napsal jen to za b. Nenapsal za a. Za a, to je vyhnání Čechů ze Sudet v roce 1938. A že to Němci neprováděli v rukavičkách.

  • Jaromír Lukavský napsal:

   Základ úvah je co je příčina a co následek. Občas to vypadá, že Československá republika plánovala a prováděla nejdříve odnárodňování a posléze průmyslovou likvidaci Sudetských Němců. Takže ti chudáci prostě museli jít za Hitlerem, aby neskončili v koncentráku. Jistě ČSR nebyla žádným rájem, ale Němci měli svoje základní, střední i vysoké školství, svoje noviny, knihy, poslance…. Pohraniční oblasti všech zemí jsou obvykle chudší nežli hlavní město. To, že uvěřili Henleinovi a Hitlerovi, že budou pány světa byla chyba – a za chyby se platí. Takže kdyby nebyly Lidice, nebyl by pochod z Brna, kdyby nebylo bombardování Coventry či Londýna nelehl by Berlín a Drážďany…… takže kdo seje vítr….

 19. David Dvořák napsal:

  Edvard Beneš má sochu v Brně před hlavním vchodem právnické fakulty Masarykovy univerzity. A v jejím vestibulu má bustu.

  Jinak ten pá byl ve vleku komunistů už od roku 1941 kdy se rozhodl prohlásit znovu za prezidenta. Existuje svědectví, jak komunisté ovládli československé orgány pro uprchlíky v anglii financované Benešovou vládou a zneužívali je hned několika způsoby. Jednak při vydávání posudků odmítali doporučit udělení asylu odpůrcům komunismu a nechávali je deportovat zpět do protektorátu s plným vědomím, že je tam čeká smrt. A naopak zajišťovali udělení asylu v Anglii všem komunistům, kteří dostali i finanční podporu ze zlata exilové vlády, jenže její podstatnou část museli odvést do černých fondů komunistické strany, z kterých se financovala její propaganda.

  A košický vládní program byl Benešuv definitivní comming out. Tvářit se, že Československo bylo v letech 1945-1948 svobodné a demokratické je nechutným pokrytectvím. Celkem přesně to vystihly četné protektorátní texty, které Beneše vinily z toho, že za to, aby dostal svůj úřad Gubernátora Československa zaprodá zemi komunistům. O tom, jak bylo toto Československo svobodné a suveréní dobře svědčí totální Benešova nečinnost při odvlékání desítek tisíc československých občanů (ruských exulantů) a při anexi Podkarpatské Rusi, kdy se zmohli jen na to zakázat Čechoslovákům cenzurou o ní mluvit. Jenže si to dnes nikdo nechce přiznat. Snad se příliš mnoho lidí bojí toho, že by se mohlo vracet, co bylo ukradeno. Vždyť i dnešní ČR si přišla na velmi slušné peníze privatizací majetků znárodněných v letech 1945-1948, které nepodléhaly restitucím.

  To by šlo ještě pochopit….ale opravdu musíme stavět sochy Benešovi před právnickou fakultou na místě činu? A opravdu potřebujeme zákon, že se „zasloužil o stát“? Jistě, ano – rozhodně se zasloužil o právní a politickou kulturu v této zemi a poznamenal ji, jako snad nikdo jiný. Celá 40. léta bezostyšně uváděl k moci komunisty, kteří se jí drželi dalších 40 let.

  • Honza napsal:

   Řekl bych, že ten pán byl ve vleku komunistů již od roku 1935, kdy sháněl hlasy pro svou volbu presidentem.

 20. A. S. Pergill napsal:

  Po válce existovaly v podstatě tři možnosti:

  1. Němce soudit regulérním způsobem s tím, že by těmi třemi miliony potenciálních zločinců byla totálně zahlcena justice (některé procesy by možná běžely ještě dnes), a že by, což je ještě důležitější, řada vyslovených zločinců musela být puštěna pro nedostatek důkazů. S naprosto šíleným dopadem na stabilitu státu, zejména jako voda na mlýny rudé propagandy.

  2. Němce soudit v nějakých rychlosoudech, které by např. alibi od Němců jinými Němci nebraly v potaz a neřešily rozpory a protimluvy ve svědectví od Čechů. Bylo by to spojeno s totálním totálním morálním i profesionálním rozvratem justice.

  Beneš neměl k dispozici kříšťálovou kouli, aby věděl, že komunisté se stejně dostanou k moci (viz bod 1) a poté rozvrátí justici na rudou pseudojustici (viz bod 2).

  3. Němce plošně odsunout, bez technicky nemožného korektního rozhodování o individuální vině.

  Beneš tohle považoval za nejmenší zlo z těchto tří možností.
  Je taky dobré si uvědomit, že jsme tu měli nasáčkované sověty a naše možnosti tím byly velice omezené.

  • petrph napsal:

   Jen tedy pro poznámku k bodu 2), ony se ty rychlosoudy stejně konaly, ve velkém množství a týkaly se Čechů, kteří byli obviňováni z kolaborace, udavačství a zrádcovský za války. A i v těchto případech bylo jich řada nevinných a řešili si tím lidi účty mezi sebou.
   Čiže i to je taková temná skvrna povalečného vývoje, která by se měla nyní diskutovat a ti nevinní rehabilitováni. Vlastně ještě dřív, než ti Němci, protože ti skutečně tím odsunem do Němec těm soudům a trestům obvykle unikli

   • A. S. Pergill napsal:

    Souhlas, ale uvědomte si, že to byly snad jen stovky případů, zatímco těch Němců bylo přes tři miliony. To by zcela rozvrátilo právní řád.

 21. Ivan Beneš napsal:

  Kdo je autor Jan Urban? Novinář nebo historik? Jeho pohled na uvedené události je pohledem člověka, který vytrhne z historie kousek a na základě vybraných událostí skandalizuje ústavní a vojenské činitele té doby. Takže je to spíš bulvár, než odhalení čehosi, o čem by se již dřív nevědělo.

 22. Vlado1 napsal:

  Tisíckrát obehraná sudetoněmecká písnička. U tohoto Urbanova kafemlejnku se mi chce už jenom spát . . .

 23. Michaela napsal:

  Odvážné vystoupení. V zásadě souhlasím, chybí mi snad jen „Zpráva o kořenu zla“, tj. české politice vůči národnostním a náboženským menšinám po roce 1918. Záměrně používám slovo „české“, protože i vztah Čechů ke Slovákům byl poněkud ambivalentní. Abych se ale vrátila k původní myšlence: v železniční stanici Sokolov z původních tuším 360 německých zaměstnanců Češi propustili všechny kromě dvou (a nahradili je do města importovanými Čechy), postižené rodiny byly bez náhrady vyhozeny ze služebních bytů a domků, jejich děti vesměs ztratily možnost dostudovat nebo se vyučit řemeslu (vyšší školství bylo zpoplatněno), část postižených neměla nárok ani na podporu v nezaměstnanosti (gentský systém). Dosud středostavovské rodiny se propadly na úplné sociální dno. Totéž se dělo v úřadech, u finanční stráže, četnictva, na statcích zabraných v rámci pozemkové reformy. Výskyt TBC v severozápadní části Sudet stoupl do počátku 30. let o třetinu, vzrostla novorozenecká a kojenecká úmrtnost, klesla porodní hmotnost dětí. Výstavba českých menšinových škol a bytů pro české úřednictvo se děla na úkor projektů sociálního bydlení pro místní nezaměstnané. Národnostně smíšené rodiny byly nevybíravými prostředky nuceny přehlásit své potomky z německých škol do českých. Čeští legionáři na počátku 20. let pochodovali ulicemi měst, strhávali josefinské sochy a pomníky Hanse Kudlicha a do protestujících občanů např. v Aši pálili tříštivými střelami. Bezprostředně po 1. sv. válce lidnaté a tradičně chudé pohraniční okresy s německým a polským obyvatelstvem obdržely nedostačující obilní příděly – do hladových demonstrací plných žen a dětí bylo opět stříleno. Čeští sokolové chodili ve 30. letech s harmonikou pravidelně rušit katolické (německojazyčné, potažmo latinské) bohoslužby, kromě katolíků zároveň šikanovali i německy hovořící židy, židovské děti jdoucí do odpoledních hodin honili po ulicích s pokřikem, že se „ty svině židácký učí německy“ – čeští četníci tyto excesy většinou neřešili. A tak dále a tak dál. Jaká tedy motivace menšin k identifikaci s novým státním útvarem, který je v mnoha ohledech stále více zatlačoval do pozice občanů druhé kategorie a co do míry práv a svobod leckdy nedosahoval úrovně „žaláře národů“? Mimochodem: heslo K. Henleina při oslavách 1. máje 1935 znělo „Für Brot und Arbeit“. Podstatu tzv. sudetoněmeckého problému pochopili a pojmenovali W. Jaksch, R. Appelt, M. Jesenská nebo – což mne fascinuje – mladý Kl. Gottwald. Bohužel jim nikdo nenaslouchal. Bohužel pro tuzemskou společnost, která se z následků kulturní, hospodářské a mravní újmy způsobené jí ve 2. polovině 40. let 20. století nevzpamatuje, ani kdyby byl Cheb blahodárnými montovnami a překladišti obestavěn ze všech světových stran…

  • Marek napsal:

   Německo přepadlo sousedy, loupilo, zotročovalo a vraždilo po celé Evropě. Bez těchto událostí by nikdy nemohlo dojít k odsunu. Pokud je kauzální souvislost války a odsunu přehlížena, pak nejde o historické pochopení ani o smíření, ale jen o pokleslé lhaní. Doporučuji prolistovat dobové německé noviny dostupné v každé větší knihovně, např. Völkischer Beobachter, který v rasových otázkách skutečně nezdržuje. Němci nás chtěli jako nižší slovanskou rasu připravit o naše práva a zemi. Nepovažovali nás za plnohodnotné lidi. Zajímalo by mě, kolik uplakaných sudetských pamětníků projevilo sebemenší nesouhlas s děním v Německu po roce 1933. Na fotkách z obsazovaného pohraničí jsou pravidlem nadšené hajlující davy. Henleinova SdP měla v demokratických parlamentních volbách víc než milion voličů … . Nyní máme věřit tomu, že Češi jsou v pozici viníků, náš protifašistický odboj byl ve skutečnosti antisemitský, koncentrační tábor (pro většinu lidí se toto označení kryje s Osvětimí) byl pro změnu český a týráni v něm byli Němci, odsun byl motivován snahou o získání německého majetku, zločincem nebyl Hitler, nýbrž Beneš atp. Naštěstí je podobně nespravedlivý pohled na minulost v současném Německu věcí naprosté menšiny.

  • A. S. Pergill napsal:

   Kdyby nebylo masívního povstání Němců v pohraničí, vyhlášení německých ministátů atd., hned po 28. 10. 1918 a nebylo nutno pohraničí dobýt „ohněm a mečem“, tak tyhle problémy Němci neměli. Němečtí zaměstnanci byli propouštěni pro neloajalitu. Když jste propuštěn, tak přijdete o služební byt i dnes.
   Faktem je, že jakmile bylo nějaké území s Němci osvobozeno od povstalců, jednak tam proudily potraviny, jednak byly tisíce německých dětí umístěny v rolnických rodinách v Polabí a na Hané a tam vykrmovány.

   Těmi harmonikáři katolíci jen sklízeli svou setbu z dob, kdy šikanovali nekatolíky a aktivně se účastnili poněmčovacích akcí.

   Naprostá většina Židů se, bohužel, aktivně hlásila k německé národnosti (skoro 90. procent), a mnohdy stylem „poturčenec horší Turka“. Někteří nutili zaměstnance k vnitropodnikové komunikaci v němčině, jiní, nebo i ti samí, zase pod hrozbou vyhazovu posílat děti do německých škol. Takže když je pak Němci „arizovali“, tak jim to zprvu (než proskočily zvěsti o skutečné podstatě koncentráků) spousta lidí přála. Dá se najít jak v literárních zdrojích, tak i v pamětech lidí, co tu dobu zažili.

   Obávám se, že kdybychom Němce neodsunuli, tak bychom hned na začátku devadesátých let přišli o samostatnost.

  • Zahrab Al Bagr napsal:

   Osadníky z lidnatějších Německých zemí k  dosídlení pohraničí českého království zvali přemyslovští čeští králové.Osadníci se tak stávali poddanými českého krále – v dnešní terminologii se stali občany českého státu. Ale protože jich bylo hodně a úspěšně se množili ,podobně jako dnešní migranti,časem vytvořili oblasti,kde jich byla většina (podobně jako v Kosovu). Navíc se pak českými králi stala německá knížata honosící se tituly Římských králů a (později Rakouských) císařů a oni jaksi pozapomněli,že jsou součástí Českého království. A tak jako příslušníci většinového privilegovaného národa,dlouho úspěšně bránili emancipaci a zrovnoprávnění českého národa.Dokonce zabránili korunovaci Franze Josefa I. (i když to slíbil) českým králem. V roce 1916 dokonce připravili zákon rušící české politické okresy v Českých zemích a ponechával pouze okresy německé a smíšené.Pro Němce v Českých zemích byl vznik ČSR noční můrou. A když pak nový stát požadoval pro státní zaměstnance znalost češtiny (do té doby znalost němčiny u státních zaměstnanců byl zcela nepřekročitelný kvalifikační předpoklad) brali to jako šikanu a osobní ponížení a houfně opouštěli svá místa v naději,že se státní správa bez nich zhroutí. Nuž,nestalo se a Češi to ustáli.To vaše proklamované vyhazování Němců z práce,byla spíše německá sabotáž. Němci dokonce dostali možnost vystěhování z ČSR a to dokonce za jakéstakés odškodnění,čehož asi deset tisíc Němců využilo. Někteří se bouřili a to dokonce tak,že muselo zasáhnout vojsko. Němci se s novou republikou sžívali jen pomalu a to přes to,že měli svoje základní,střední a dokonce i vysoké školství.Pak ale přišla krize,která (i kvůli bojkotu československého zboží Německem) zasáhla nejvíce pohraničí s převahou lehkého a textilního průmyslu,což byla voda mlýn henleinovcům.Mnichovská zrada pak byla jen součástí francouzské a hlavně britské snahy dostat do konfliktu Hitlera a Stalina,stejně jako podvodná garance pomoci při napadení Německem Polsku. No a po válce byl českým Němcům zařízen návrat do Říše,jenom s sebou nemohli vzít i kus Českých zemí,místo aby byli souzeni za vlastizradu. Tím samozřejmě nechci nijak omlouvat excesy,které se po válce udály,ale tehdejší události je třeba posuzovat v tehdejším kontextu a ne prizmatem dnešních znalostí a velkého časového odstupu.

   • Martin Dlabač napsal:

    Woodrow Wilson a jeho 14 bodů pro poválečné uspořádání po 1. světové válce- právo na sebeurčení- bylo uplatňováno jen tehdy, když se to hodilo vítězům 1. světové války. Versailská smlouva jako předpoklad vzniku Druhé světové války -pokračování První světové. Neochota Anglie a Francie před První světovou válkou akceptovat existenci Německého císařství jako ekonomického a politického konkurenta . Nekompromisní postup československé vlády a úřadu po roce 1918 proti Němcům z pohraničí- Nepamatuji si, že bych v  pamětech německých občanů naší obce (Ferdinand Hahn – Chronik beide Gemeinde Sodau und Lessau)četl zmínku o tom, že by houfně dávali vypovědi . Naopak bylo v několika různých pramenech jasně řečeno, že kvalifikační předpoklady byly stanoveny tak , že pokud státní zaměstnanec nesplnil zkoušku z českého jazyka, byl propuštěn . Pokud ji splnil , byl přeložen do oblasti , kde bylo většinově české obyvatelstvo- zejména učitelé) . Na německý mluvící státní zaměstnance byl činěn nátlak, aby svoje děti dávali výhradně do českých škol. Vojáci z povolání byli propoušteni jen kvůli tomu, že byli Němci nebo Rakušané, přestože byli loajální nově vzniklému státu. Státní zakázky v pohraničí dostávaly jen české firmy.
    Snaha o důsledné počeštění oblasti, kde žilo běžně 95 % německy mluvícího obyvatelstva. Atd. … Když už mluvíme o zločinech druhých, nezapomeňme si vždy také zamést před vlastním prahem.( Vždy jsem si říkal, co se těm Němcům tady na té První republice nelíbilo, vždyť to přece byl učiněny ráj na zemi. A ono to třeba vždy nemuselo být tak , jak se dnes obvykle říká , vždyť se přece nemusí hnedka lhát. Stačí jen neříct všechno. Mohl bych uvést doslovně , co odpověděli Masaryk a Kramář na dotaz německých poslanců, jak to bude s autonomií německých a maďarských oblastí dle švýcarského vzoru, kteroužto se Masaryk a Benešem oháněli, když si zajišťovali podporu v Americe pro vznik ČSSR. Jak se říká , není kouře bez ohně.

    • Zahrab Al Bagr napsal:

     Na tu loajalitu Němců k nově vzniklému státu bych tedy ruku do ohně nedal. To souvisí i se státními zakázkami , kdy byly zvýhodňovány (aspoň zpočátku a pak při budování pohraničních pevností) české firmy,aby se zamezilo sabotážím. A představte si,že i dnes dávají dobře situovaní rodiče svoje děti do cizojazyčných školek a škol. Asi je na ně vyvíjen nátlak.

    • Zahrab Al Bagr napsal:

     Traduje se,že americký prezident Wilson řekl tajemníkovi: „Zavolejte mi Masaryka. Slíbil jsem mu stát a teď nevím jaký.“ Jaký že to stát mu slíbil nevěděl. Zato dobře věděl,že Masaryka poslouchá padesátitisícová armáda neexistujícího státu,ovládající Transibiřskou magistrálu,po které zvažoval přepravovat intervenční vojska na zadušení bolševické revoluce.

     • A. S. Pergill napsal:

      Ono šlo hlavně o to, že závěrečná německá ofenzíva ztroskotala na tom že se po Brest Litevském míru nevrátili němečtí zajatci, protože Čechoslováci obsadili Transsibiřskou magistrálu a Němce z lágrů na frontu prostě nepustili.

  • petrph napsal:

   No, ono v podstatě ve faktech máte pravdu (asi, nebudu do podrobností ověřovat), leč je nutné pochopit důvod. A tím je, že v tom roku 1918, tady proběhla opravdová revoluce, hodná svého jména. Zaniklo Rakousko-Uhersko, vznikla Československo jako nová republika. Čili, opravdu a tvrdě, předešlé c-k úřady byly zrušeny a nahražovány novými, nového státu. A dřívější c-k úředníci, obvykle tedy Rakušané, rakouští Němci, resp. i zde žijící Němci byli skutečně propuštěni a nahraženi ve státní správě Čechy. To byla historická nutnost,. Plus tedy, co asi víte, že byla nastavena povinnost že český úředník, státní zaměstnanec musel umět česky. Že k tomu uměl třeba navíc i německy, se hodilo, leč bez češtiny něvazmóžno…
   A pochopitelně i touto cestou docházelo k řadě sociálních nepravostí, které popisujete. Mimochodem, bylo by zase historickým omylem, se domnívat že se to týkalo jen Němců, že snad i všichni Češi na tom byli skvěle a chválili Masaryka a jeho novou republiku. Jenže , jak se občas publikuje, i oni na tom byli často sociálně špatně, cítili mnohou nespravedlnost, a snažili si „pomoci “ „jak se dalo“, takže i proti nim často musela vláda posílat četníky, nebo i vojsko.

  • vlad napsal:

   jestlipak to náhodou nebylo tím, že v tom západním pohraničí Němci začali organizovat ozbrojené jednotky a usilovali o odtržení od nově vzniklé ČSR? To se pak těžko můžete divit, když poté přijde trest, milostivá….

   • Ivo napsal:

    Vznik Československa nevyvolal velké nadšeni ani mezi Čechy.Dobře znali své politiky a proto o budoucím směrování státu neměli většinově velké iluze.To nadšeni ,které je vidět v některých týdenících bylo dáno spíše radosti z konce války. Od jedné stařenky jsem před lety slyšel jakou nevoli a odpor mnoha českých občanů proti novému státu na Benešovsku vyvolalo okradení a vyhoštění sirotků po Arcivévodovi Ferdinandovi.Také se tam dlouho tradovalo ,že stát který okrade sirotky brzy zanikne. Jak se zdá,na těch předpovědích byla velká část pravdy….

 24. Václav napsal:

  Mě by zajímalo, kolik zde diskutujících zažilo (na vlastní kůži) život v Protektorátu Č.+ M.

  • Honza napsal:

   Tipoval bych, že hodně málo, ale podle mě nejde o to, čeho se na nás dopustili Němci, ale o to, čeho jsme se na sobě dopustili (a dopouštíme) sami.

  • David napsal:

   Ještě by se to chtělo zeptat, kolik z nich bylo tehdy dost velkých, aby chápali svět, a kolik z nich je dnes dost zdravých na to, aby na to mohli relevantně vzpomínat.

   Dostaneme se někam do kategorie 90+ a mezi nimi budeme hledat ty, kteří umí pracovat s počítačem, slouží jim zrak a prsty a hlava., aby se mohli této diskuse účastnit.

   • Martin Dlabač napsal:

    Předpokládejme, že většina pamětníků nežije. Ale máme historické prameny, jejichž autory byli očití svědkové.

 25. Tomáš Novotný napsal:

  Prezident nadrobitel.

 26. David Dvořák napsal:

  Zajímavý odkaz na rozhovor s pamětnicí:

  https://www.idnes.cz/brno/zpravy/rozhovor-s-editou-bartlovou-o-odsunu-nemcu-v-brne.A160609_2252200_brno-zpravy_vh

  Paní měla otce němce, takže matka ji poslala po osvobození do „sběrného“ tábora pro němce v Kounicových kolejích. Vzpomíná na sovětský armádní bordel v Brně. A na to, jak tam nutili i dvanáctileté holčičky. Vzpomenu si na to vždy, když slyším vyprávět o japonských zločinech na korejcích, které nemají obdoby, nebo o osvobození rudou armádou a jejím vítání s šeříky.

  Báječný svět nám to stvořil ten doktor Edvard Beneš.

  Jinak není bez zajímavosti, že národní socialista Edvard Beneš měl i další 2 politicky činné bratry – sociální demokraty. A Zejména bratr a poslanec Vojta Beneš stojí za pozornost. Edvarda zrazoval od spolupráce s komunisty, po „vítězném únoru“ rezignoval na funkce a snažil se organizovat svobodný politický život v ilegalitě a nakonec emigroval. Takový to byl suprový prezident, co se zasloužil o stát, že jeho vlastní bratr socialista před režimem, který dovedl k moci musel utéct.

  Opravdu nechápu, když už má někdo nutkavou potřebu stavě sochu Beneše, proč si nemůže vybrat raději Vojtu Beneše.

  • MiG napsal:

   Souhlasím s Vámi, pane Dvořáku.
   Bylo to opravdu tak. Znám to z vyprávění prarodičů i rodičů.

 27. Radomír napsal:

  Nešťastný Urban, ta snaha obvinit účelově a paušálně ze všeho špatného a z excesů bezprostředně v měsících po osvobození Československa Edvarda Beneše a Ludvíka Svobodu není rozumná. Obvyklé nepochopení a ignorace faktů. Jako by nebylo Mnichova, protektorátu, Lidic, Ležáků, vyhlazení českých židů a Romů v Osvětimi. Jako by Churchill, Roosevelt a Beneš byli ti zlí, co chtěli za každou cenu ublížit Němcům. Jako by nebylo v posledních měsících války a okupace pochodů smrti ve který procházeli Československem a umírali vězni koncentračních táborů a váleční zajatci Třetí říše, vůči kterým se nacismu propadlí čeští Němci chovali jako zvěř.

  • JKD napsal:

   To je roztomilé. Byli to čeští katolíci či husité, kdo trpěl za 2. války nejvíc? Nebo to byli čeští židé a cigáni? Političtí vězni a praktikující homosexualove? Kdo tedy po válce měl největší „právo“ se mstít? Po válce ale byli opet nejvíce poškozeni čeští židé jakožto často německy mluvící,a často byli týráni i poté, hlavně po 48. O ostatních skupinách nemluvě. Jedna věc je jednoznačná vina nazi Německa na zvěrstvech WW2 a na Šoa, druhá věc je pak poválečné, zdůrazňuji poválečné jednání Čechů na německy mluvící části populace. Všechno šmahem, nevybirame mezi viníky a hrdiny.

   • Vlado1 napsal:

    Jste nebetyčný pokrytec. Tedy vraždění Čechů, Romů, Židů, Polánků, Rusínů …a.t.d. – bylo v pořádku, protože „byla válka“. : pak někdo nakreslil čáru, zvolal MÍR a vše, co se od toho momentu odehrálo bylo na zelené louce . . . . :))))
    Věste si tyhle bulíky na nos vlastní babičce – pleas. Němci seli vítr zvěrstva, sklidili bouři nenávisti. Prostý zákon akce a reakce. Ale klidně se v tom lejně dál válejte když vás to baví (ono je to ostatně dobře – jinak bychom mohli pomalu zapomenout, čeho se tehdy dopustili).

    • ČERT napsal:

     Tak jestliže narážíte na případné zdůrazňování, že se ty masakry našich Němců staly až v „době míru“, to bych souhlasil… Jistě, že se lze sotva na válku, a zvlášť brutálně vedenou válku, dívat jako na nějaké sportovní utkání, kdy se prostě odpíská a je konec. Jistě, i válku lze vést tak nějak relativně kavalírsky, a jsou tu tendence sešněrovat ji do nějakých etičtějších norem nebo nějak humanizovat (viz i ty různé ženevské a haažské konvence od druhé poloviny 19.století)… Jenže je jasné, jaký byl případ druhé světové války, víme nakonec, jak dost brutální a nevybíravou válku proti německému obyvatelstvu/civilistům vedli i západní Spojenci (anebo proti japonskému obyvatelstvu, a tady stačí upozornit na to, že vedle holocaustu někteří upozorňují právě na atomové údery na Hirošimu a Nagasaki jako na další hlavní symbol hrůz druhé světové války, a jistě nejen komunisté, kterým se to propagandisticky muselo hodit). Tak k rozbití Československa v letech 1938/1939 taky došlo zase ještě v „době míru“ z mezinárodněprávního hlediska, že…
     Na druhou stranu, mnohé rysy německé okupační správy, a zvlášť třeba ten holocaust, ani tak přímo s válkou (válečnými operacemi) nesouvisely; a když zvážíme vývoj u nás od těch let 1938/1939, jsou úplně pochopitelné ty názory některých pamětníků, že válka přišla až s Rusy v roce 1945.
     Teď se možná může zdát, že jsem to všechno nějak zamotal, ale tím vším jsem chtěl říct (kromě toho, že nejen Češi se chovali „nespravedlivě zle“ vůči Němcům jako celku) hlavně to, že ty termíny „válka“ a „mír“ v tomhle případě můžou opravdu poněkud ztrácet smysl…

     • A. S. Pergill napsal:

      Jsem přesvědčen, žre pokud by Němci odpískali v tom roce 1945 konec v momentě, kdy byla porážka jasná (jak to udělali v roce 1918), tak by k žádným „masakrům“ nedošlo a patrně ani ten odsun by nebyl tak horký. To, že tu Němci vraždili v době,kdy už byla jejich porážka naprosto jistá, a v podstatě ještě po oficiální kapitulaci, nazírání na ně velice zhoršilo.

     • ČERT napsal:

      A.S. Pergill

      Tak určitě právě ty německé represe v době českého povstání v počáteční fázi května 1945, ty musely hodně „přilít olej do ohně“ té protiněmecké nenávisti, bezesporu… Jinak, když už se tu spekulovalo o těch termínech „válka“ a „mír“, pro pochopení té atmosféry mohou být relevantní i jiné termíny – prostě „tyranie“ (brutální a vlastně otevřeně na principu nadvlády jednoho národa nad druhým založená tyranie) a s jejím pádem spjatá „revoluce“… Nakonec, ta revoluční atmosféra je zmíněna i v tom výše představeném článku…

  • Manfred Strnad napsal:

   Téměř nic jste nepochopil. Nešťastná je povaha čecháčků… Vzpomínám si na vtip z Dikobrazu z roku 68 – Stojí chlap pod horami a volá přes ně: Jak je ti Rakousko? Zpoza hor se ozve: Jde to, jde to… (v narážce na rčení z posledních let monarchie: Rakousko, bude ti ouzko… ) Václav Klaus sliboval v roce 90, že do 20ti let doženeme Německo. S čecháčky nikdy… je to nekonečný příběh slepoty…

 28. Martin Dlabač napsal:

  Přečtěte si knihu Der Krieg, der viele Väter hatte. Autor Gerd Schulz-Rhonhof. Velice zajímavá kniha, která mnohé objasňuje . Bohužel nebyla přeložena do češtiny. 566 stránek informací pro ty , co chtějí vědět více, než jen povinně černobílé informace.

 29. jan komárek napsal:

  Benše byl naprosto neschopný, nechápu, jak ho mohl TGM doporučit jako následovníka. Vím od dědy, že když se rozhodl odletět do Anglie, tak guvernér ČNB pobral do tašek valuty, co se mu vešly, Beneš za to pak v Anglii koupil vilu. Celou emigraci cestoval po státnících a dožadoval se anulování Mnichovské smlouvy od samého počátku, až ho asi všichni měli plné zuby, tak to nakonec udělali. Ale prý – i podle dikce té „smlouvy“ po agresi Němců pozbyla platnosti. Po návratu už v něm hlodala multiifarktová demence (to vím od jednoho profesora, který ho ošetřoval), takže byl neschopný řídit stát.

  • Vlado1 napsal:

   Pane Komárek – škoda, že jsme vás tehdá neměli za prezidenta :DDD

  • vlad napsal:

   jen hlupák bude tvrdit, že mnichovská dohoda byla „oduznána“ jenom díky tomu, že Beneš „otravoval“ všechny státníky v blízkém i dalekém okolí……první odlvolala svůj podpis VB a stalo se to kdy, pane Komárku? No přece po bezprecedentním vyhlazení Lidic…..do té doby o tom nikdo nechtěl moc diskutovat…..ale chápu, že oni jsou hlava, pane vachmajstr…..jo, a to zlato, co Bank of England vydala Hitlerovi, to také zorganizoval Beneš, že je to tak? a FYI – TGM tehdy prohlásil: „A kdo jiný, když ne Beneš?“ Nebyla tu adekvátní náhrada místo Beneše, nakonec i jeho kritici to museli uznat………Navíc Beneš – jako jeden z mála – uměl „číst“ politiku a viděl hodně daleko do budoucnosti……..byl snad úplně první, kdo svět varoval před Hitlerem….ale ve srovnání s Janem Komárkem to byl žabař, to je fakt

  • Zahrab Al Bagr napsal:

   Itálie a Francie oduznala Mnichovskou dohodu od samého počátku. Pro Británii bylo nemyslitelné,že by vláda Jejího Veličenstva uzavřela neplatnou smlouvu a tak to vyřešili tím,že jí Německo zneplatnilo obsazením zbytku Českých zemí. Transferu německého obyvatelstva se Západní Spojenci dlouho bránili,ale po vyhlazení Lidic a Ležáků a následném teroru proti českému obyvatelstvu uznali, že další klidné soužití s Němci v obnoveném ČSR by nebylo možné a souhlasili.

 30. Martin Dlabač napsal:

  Ono se dnes o tom nemluví, jak se choval nové zrozený stát ČSR k menšinám po roce 1918, protože by to narušilo pracně budovanou pověst. Kdo chce, dozví se. Posílám tímto srdečný pozdrav panu Krystlikovi, který se nebojí říci pravdu, i když není vždy příjemná . Tak to s  pravdou často bývá.

 31. Tomáš Novotný napsal:

  No on ten článek je trochu pro rusky psaný že…😃 Takový typický příklad trolího psaní ze strany jistých agentur…účelem je hlavně rozhádat, zvednout si rating ale také především navodit pocit, že známe v podvědomí špatné osobnosti které tvoří morální páteř našeho smýšlení a že jsou vlastně zlí, zlomit tak naše sebevědomí a přemýšlet jestli „jiné“ politiské hnutí než demokratické není vlastně lepší? Chce to naznačit že vlatně celý socializmus vznikl díky těm „zlým“ osobám a že vlastně všechno špatné co se dělo potom je možné svalit už na ty osoby (Beneš, Londýnská vláda atd) a jejich tzv „plán“. Ale tak to není že?! Za to co se dělo potom (po 1948) můžou ti co to potom dělali a kdo stáli v pozadí – Stalin a jeho pohunci a nástupci a u nás Gotvald, Svoboda a ti jak víme se jasně vymezili proti demokracii a dělali to vraždění ve jménu komunismu. Chce to být obezřetný na takové články – ono se to nezdá ale takové manipulace jsou dnes fakt všude a jsou propracovanější než před pár lety.

 32. Pozorovatel Jan napsal:

  Naštěstí všechno dopadlo jinak, než by si to Urban. Němci válku pros**li a byli po zásluze (velmi mírně) potrestáni odesláním k soukmenovcům…
  Nakonec tisícům z nich se tím zachránil život. Nebylo v moci policie ani armády zabránit pomstě rodin obětí německého vraždění a přeživších vězňů z koncentráků. Četl jsem vzpomínky vězně z Osvětimi: „po osvobození Osvětimi jsem měl pocit, že musím zabít každého Němce, kterého potkám. Zbavil jsem se toho až dlouhé měsíce po válce. „…. Urban to maluje tak, že dějiny začaly někdy 9. května 45 .. kdy přestali Němci zabíjet české civilisty.
  No a dokáže si někdo představit, že by se po roce 1989 udrželo pohraničí, kdyby tam zůstala německá menšina? Jeden sudeťák to řekl jasně: „Slováky jste nechali jít, tak po nás by jste také nestříleli, kdyby jsme se připojili zase k Německu“. Takže by tu byl zase miniaturní český státeček, jen by se nejmenoval Protektorát…

 33. jaro napsal:

  Beneš to začal už první smlouvou s CCCP v r. 1935. RA dostala mapy ČR, za války je měla RA v ruštině, na to mi naši vojáci neodpověděli jak to. Nakolik je před válkou aktualizovali, nevím, ale některé komunikace chybí. A nabídka Sudet?

 34. vlad napsal:

  Kdyby nás západní spojenci v Mnichově nezradili, vše mohlo vypadat úplně jinak. Beneš se zachoval tak, jak bylo správné. Vyhnal sudetstké Němce po právu, protože se hlásili k říši a nevěřil západu, když nás zradil. Rusko nás nikdy nezradilo a vždy nám pomohlo. Zrada se neodpouští, kdo zradil jednou, zradí po i druhé. Nevěřit západu je historická zkušenost.

 35. Tomáš napsal:

  Naše dějiny jsou z mnoha důvodů velmi těžko přijatelné. Malé státy jsou k takovým dějinám předurčeny, zvlášť když je jejich území v exponovaném místě a jsou národnostne smíšené. A sousedi byly mocnosti, které byly porazeny, Rakousko, Německo, Polsko, kdysi to bylo iMadarsko. Naše dějiny patří tak k těm nejsložitější, ale sousedé na tom nejsou lépe. Musíme tu knutu nést, není jiné možnosti.

  • Honza napsal:

   Máte pravdu, jen pro zpřesnění. Rakousko (i Maďarsko) jako mocnosti nebyly vedle nás. To jsme byli i my. Všichni tři dohromady. Mocnost jsme si rozbili společně a teď tak akorát můžeme čekat, jestli nás napadne dřív němec nebo Rus.

   • A. S. Pergill napsal:

    Bohužel, Rakousko – Uhersko se dostali vlivem mentální impotence Habsburků do vleku německých nacionalistů a nebyla jiná možnost než ho rozbít, pokud jsme chtěli přežít jako národ.

    • Honza napsal:

     To si úplně nemyslím. Vždyť i celé národní obrození probíhalo „za Rakouska“. Mně osobně je jedno jakým jazykem kdo mluví, spíš jde o to, zda je to dobrý nebo zlý člověk. Nakonec si ani nemyslím, že by Rakousko-Uhersko rozbili Češi. Podíleli se na tom všechny národnosti žijící v monarchii. Vidina teplých místeček v těch všech národních parlamentech a na ministerstvech a dalších úřadech byla lákává. A že jich vzniklo.

     • A. S. Pergill napsal:

      Obrození bylo dost nechtěným dítětem mariatereziánských a josefínských reforem. Faktem také je, že narůstal tlak ze strany Němců na poněmčení ostatních etnik (a v Uhrách taky tlak na pomaďaršťování).
      Dovolím si konstatovat, že porovnání maďarštiny a němčiny vychází pro maďarštinu (berou-li se v úvahu výskyty nepravidelností v gramatice i obtížně vyslovitelné fonémy), takže např. v porovnání se slovenštinou vychází maďarština jako lepší komunikační prostředek (proto bylo úspěšnější), zatímco němčina v porovnání s  češtinou ne.
      A od pádu Badeniho reformy (předpokládala, že občané budou dávat podání v národním jazyce a úřady si to samy přeloží do němčiny, v němčině s tím budou pracovat a výsledek zase přeloží do jazyka, jímž bylo napsané to podání) na základě řevu německých nacionalistů bylo jasné, že jim monarchie ustupuje tak, že není schopná příslušníky ostatních národů chránit. Takže Habsburkové si za pád monarchie mohli sami. Další věcí je, že od časů Marie Terezie nedokázali dodat na český trůn mentálně kompetentní osobu.

     • Honza napsal:

      ad Pergill
      Obávám se, že tady spojujeme do jedné věty události vzdálené od sebe 100 let a to je přesně mechanismus, jak vznikají mýty a legendy.
      Co se týče obrození, věřím, že (nejen německé a české, ale i další) vznikala po vzoru „sjednocení“ v porevoluční Francii v rámci vzniku (moderních) národů.

     • A. S. Pergill napsal:

      to Honza
      Historie tvoří souvislý řetěz událostí, majících často vztah příčin a následků.
      Narůstání německého nacionalismu a snaha o germanizaci jiných národů vedly ke vzniku obranných reakcí u těchto národů. Ty události kolem Badeniho reformy byly prostě poslední kapka, pak bylo jasné, že v R-U nemáme jako národ žádnou budoucnost.

   • Zahrab Al Bagr napsal:

    Honza
    My to tak docela nebyli. Při revoltě Maďarů Češi byli loajální panovnickému domu,za což byli odměněni tím,že zrovnoprávněni s německým národem byli pouze Maďaři (za což v nemalé míře vděčíme i našim milým spoluobčanům nepřesně nazývaným sudetští Němci). Kupodivu na rozbití Habsburské říše neměli Češi takový podíl (i když měli legie) jak se uvádí,ale největší podíl na vojenském kolapsu R-U měli Maďaři,kteří hromadně opouštěli bojiště s tím,ze musí bránit především Uhersko. Už tehdy se ukázalo,že dvoučlenná federace je méně stabilní než vícečlenná a nejstabilnější je unitární stát. Proč myslíte,že po rozpadu Československa se ihned vynořila otázka Moravy?

    • Honza napsal:

     V tomhle se určitě shodneme. Snad s výjimkou té Moravy. Ta otázka se vynořila hned po ´89 ne až po ´92. Trojčlenná federace by možná byla stabilnější. Navíc tradice Moravského markrabství jako země Koruny české je tísíciletá.

     • Zahrab Al Bagr napsal:

      Všichni ti cizí páni si dobře uvědomovali,že je lepší mít český národ rozdělený a tak vždy pečlivě dbali , aby se na Moravské markrabství nezapomínalo.

     • Honza napsal:

      Bagr
      Myslím, že tohle určitě ve své době ti páni neřešili. Navíc český národ v intencích Palackého ani neznali.

    • A. S. Pergill napsal:

     Otázka Moravy se vynořila hned v roce 1990. Jsem toho názoru, že kdyby se tehdy udělala trojfederace, tak by se Československo nemuselo rozpadnout. Za první republiky hrála roli toho „třetího vzadu“, co to stabilizuje, Podkarpatská Ukrajina.

 36. Paul F Cat napsal:

  Dejuji za Vas clanek pane Urbane. Pravda byva obcas velmi horky lek (horky jako „bitter“, ne „hot“). Ale pro toho, kdo chce jit zivotem moudre a cestne, lek nezbytny. Nejtragictejsi na teto pravde je to, co vypovida o Cesich. O tom dobrem narodu s „holubicci“ povahou. Ano, hnus je v kazdem narodu, je pritomen i v kazdem znas. Dostat to zlo ze sebe pryc lze jen skrze pravdu, vedeni (knowledge) a soucit. Vas clanek je dobrym lekem pro ty, kdo chteji byt moudri, cestni a slusni lide. Nelze jiz napravit vsechno zlo a spachana zverstva. Ale chceme-li branit jejich opakovani, musime o nich vedet a zaujmout k nim rozhodny postoj. V tomto smeru je Vas clanek statecnym a moudrym cinem. Dekuji. Paul F. Cat
  P.S.: angl. terminy uzivam jen aby nedoslo k vyznamovym zmenam u slov, kde mi na klavesnici chybi napr hacek nad pismenem.

  • Zahrab Al Bagr napsal:

   Národy nejsou jen dobré , nebo špatné. A i národy mají dobrá období i období ne právě nejlepší. Ono také hodně záleží na úhlu pohledu.
   Třeba pro Ukrajince je Bohdan Chmelnickij národní hrdina , pro Poláky zrádce nejtěžšího kalibru. A co takový Stěpan Bandera.
   U historických událostí není až tak důležité,jak se udály,ale jaký je jejich výklad,případně co se zdůrazní a co se upozadí nebo zcela zamlčí. Tady záleží na postoji „interpreta“. Od „Diágo“ Urbana jsem ještě nenarazil na článek,v němž by o nás a našich dějinách napsal něco kladného. V tom se zcela drží tradice německých protičeských pisálků,kteří vždy dehonestovali vše,nač by Češi mohli být hrdí. Sámovu říši musel založit francký kupec (Sámo-divné jméno na Franka,že? a dnes víme,že to nebyl kupec), bratrovrah Boleslav I. Veliký(záměrně píšu Veliký,protože teprve za jeho vlády začali němečtí panovníci ty české brát vážně -Ukrutný je církevní konstrukt), Žižka byl lapka (k čemuž ho donutili Rožmberkové) a Husiti vraždící lůza ničící umělecká díla (husitská krutost nijak zvlášť nevybočovala z tehdejších válečných zvyklostí a ničením klášterů a chrámových nádher se snažili obrodit církev,jenž propadala modloslužebnictví a Mamonu) , falza Rukopisů (dnes se ukazuje,že to s těmi falzy není tak jednoznačné a i jako falza to jsou díla mimořádné hodnoty) a ČSR byla horší než „Žalář národů“(kdy ČSR byla jediná demokratická země obklopená nepřátelskými totalitními sousedy,kdy si v zájmu přežití ani nemohla brát moc servítky a přesto menšiny v ní měly mnohem lepší podmínky než v sousedních státech) a konečně vyhnání nevinných Němců (nevíte náhodou někdo,co za národ byli ti Nacisti,co v květnu 1945 náhle zmizeli a česká soldateska se místo nich mstila na náhle se objevících naprosto nevinných německy hovořících stařečcích a kojících matkách).
   Ano,staly se věci,co se stát neměly a jejichž nepotrestání nebylo správné.
   Tehdejší události ale musíme hodnotit v tehdejším kontextu. Zloba v lidech byla veliká a vina Němců (tedy nejen nacistů) zřejmá.Tak zřejmá,že ji žádné překrucování ani relativizování a dokonce ani obvińování jiných ,nezakryje.

   • A. S. Pergill napsal:

    Jméno Sámo není ve franštině doloženo. Patrně to byl židovský kupec celkem obvyklého židovského jména Samuel.
    Rukopisy mohly být připraveny pro Rudolfa II jako úplatek k získání jeho podpory a nebyly aplikovány, protože se jeho stav pro současníky neočekávaně zhoršil natolik, že musel být zbaven moci.

    • Zahrab Al Bagr napsal:

     Sámo ,jak se zdá,je spíše titul než jméno i když může vycházet ze jména (Samuel,Samos),jak se tomu stalo i u titulu král (Karel Veliký).Sámo však pravděpodobně nebyl kupec,ale velitel ochranky (zřejmě dobře vycvičeného menšího kontingentu vojska) kupecké výpravy ke Slovanům,vezoucí strategický materiál (dlouhé francké meče,jež vlastníkům dodávaly taktickou výhodu), jímž si Francká říše chtěla zajistit zastavení pronikání Avarů. Sámo se zřejmě velice osvědčil a tak ho starší slovanských kmenů učinili jakýmsi vrchním velitelem. Ze slovanských kmenů pak vytvořil nejen pro Avary neprostupné nárazníkové pásmo,ale docela vážného konkurenta samotné Francké říši. Proto Dagobert žádal jeho poddání se přičemž posel Sáma urazil. Sámo zřejmě nebyl přímým poddaným Dagoberta,nebo si už zvykl neposlouchat příkazy a pak v bitvě u Wogastisburgu Fraky porazil. Slované se naučili s franckými meči zacházet tak dobře,že později byl obchod s nimi na Východ zakázán.

     • A. S. Pergill napsal:

      Ono hodně kupců se tím mečem umělo ohánět taky. Muselo. Pro verzi, že to byl opravdu kupec a ne jen nějaký nájemný žoldnéř svědčí jeho organizační úspěchy, které se dají čekat spíš u člověka uvažovat ekonomicky a logisticky, tedy spíš u toho kupce.

    • Zahrab Al Bagr napsal:

     Máte pravdu. Sámo určitě byl nejen skvělý voják a velitel s vynikajícím taktickým uvažováním,ale i skvělý organizátor (možná bychom mohli říci i politik) s velkým rozhledem a strategickým talentem. Jeho vzpoura proti Dagobertovi ale vzbuzuje dojem,že nebyl přímým Dagobertovým poddaným.Král Dagobert vedením této obzvláště důležité a vlastně i diplomatické výpravy jistě pověřil nějakou osvědčenou , spolehlivou a asi i dost vysoce postavenou osobnost , u které byla záruka loajality. Taková osoba by se jistě neprotivila králi,aby neohrozila zbytek rodiny,která byla v blízkosti panovníka. Sámo,jako cizinec a kariérní voják,by takový problém neměl. Sámovi kvůli nějaké nehodě mohl velení předat, nebo Sámo svými kvalitami ostatní zcela zastínil.

     • A. S. Pergill napsal:

      Je otázka, jestli měl v Francku nějakou rodinu, tu měl víc než dvacet manželek.
      Navíc stojíme na začátku feudalismu, kdy přímými podřízenými panovníka byli akorát členové jeho vojenské družiny. Takže nějaký bohatý kupec mohl stát do značné míry mimo. A např. nějaký jeho majetek u Židů mohl být zcela mimo Dagobertovo zorné pole.
      Druhou věcí je, že tehdy mezi obchodem a lupičstvím nebyla zrovna ostrá hranice, takže Sámo mohl mít klidně i vojenské zkušenosti z nějakých přepadení a hrabání kořisti, jen mu ale včas docvaklo, že když se postaví do čela odboje proti Avarům, tak mu to vynese mnohem víc. Navíc mohl být s Avary ve při prostě proto, že jejich vláda obchodování moc nepřála.

     • Zahrab Al Bagr napsal:

      Omlouvám se.Samozřejmě má býti Franská říše.Nějak mi to v tom zaujetí uniklo.

  • Jaroslav Bartoš napsal:

   Nevím, jak jsme po válce Němcům ubližovali, ale po vítězství Němců by nastalo konečné řešení České otázky a určitě by jsme v roce 2021 k tomuto tématu česky nediskutovali a pan Urban by takový ,, pěkný článek,, nanapsal.

 37. Stanislav Ryba napsal:

  Kritičtí popisovatelé odsunu sudeťáků nepíší vyhnání Čechů ze Sudet , jak se pamatuji na jejich málo věcí vezoucích na trakařích a vozíčkách. Naši příbuzní bydleli n Chomutově včas neodešli skončili (+) v koncentrák. Ani nesdělí, že Sudeťáci měli Frei Korpes vycvičený v vyzbrojený v Reichu a soudní rozsudky o trestní činnosti jsou utajené ( proč ? )

 38. Pavel napsal:

  Vážený autore, nevím jak moc jste vzdělán a z jakých pramenů čerpáte, zřejmě od pana Posselta, ale konkrétně. Při obsazování Sudet ze dne na denvíc jak 90% sudetských Němců začalo označovat a vyhánět špinavé Čechy z jejich majetků. Násilím. Mé prarodiče a mého otce chtěli upálit v domě. Naštěstí jela kolem jednotka wermachtu, která je zachránila. To co napáchali sudetští Němci se jim po válce vrátilo, někdy víc než bylo zdrávo a někdy míň. V každém případě ti sudetští Němci, kteří se toho neúčastnili mohli v ČR zůstat – osobní znalost. Pokud by vám někdo vyvraždil rodinu, nebo její část, jistě byste tak smířlivý nebyl… . O vysídlení rozhodli vítězné mocnosti a prezident Beneš opakovaně upozorňoval na budoucí snahy o revizi svých dekretů, které vycházely z rozhodnutí vítězných mocností. A je to tady. Nezapomeňte, že sudetští Němci zradili ČR – svou vlast a jako takoví museli počítat trestem za zradu svého státu i za zvěrstva, která dělali…. Kdo se choval jako občan ČR, neměl podstatný problém. A že ti sudetští Němci – gestapáci příslušníci SS, henleinovci kteří se přímo podíleli na zvěrstvech proti Čechům pak měli problémy se stejnou sortou lidí? Zažili jen to, co dělali sami v roce 38 a během celé války. Že to nebylo správné? Zkuste se vžít do těch pozůstalých po zavražděných, do těch co zemřeli v koncentračních táborech. Pak pište.

 39. Jan Pospíšil napsal:

  Zase jeden hodně tendenční článek, bohužel! Češi se po válce chovali k Němcům stejně, jako se Němci chovali předtím k Židům? Zdaleka ne ! Pouze slepý nebo neznalý člověk je schopen toto napsat. Je třeba srozumitelně popsat dějiny a vzít si z nich ponaučení, ale nesmí se „přepisovat“ a tendenčně vykládat.

  • A. S. Pergill napsal:

   Po osvobození byl Němcům „zvednut žlab“ a skutečně dostali lístky, jaké dostávali za okupace Židé (ti, co neseděli ve frontě na plyn v nějakém koncentráku). Nicméně lze to chápat jako akt dějinné spravedlnosti.
   Samotný odsun byl prováděn podle těch samých pravidel, která použili Němci po obsazení sudet k odsunu tamního českého obyvatelstva (co si směli a co nesměli vzít, váhový limit na zavazadla apod.).

 40. Luboš napsal:

  Po tom co zde Němci prováděli se ničemu nedivím,Jinak zmíněné Svitavsko bylo baštou Henleinovců.Ti ˇ(ordneři) se vydali přepadnout Moravskou Chrastovou,což se jim ze začátku zdařilo.Přítrž jejich řádění a odvlékání místních občanů na které ukazovali zde žijící Němci učinila až přivolaná ČS armáda.Ten pomníček padlých vojáků zde stále stojí,zatím jej nikoho nenapadlo zničit jako Koněva.A Němci,kteří se ničím neprovinili vyhnáni nebyli.Více v knize Oty Holuba Poslední pásmo vzdoru

 41. franta napsal:

  O čem tady proboha mluvíte , historie je jasná a my v tomto našem státě nemáme uznanou češtinu jako úřední jazyk, kde to žijeme a nikoho to nebere. No a když si přečtete své komentáře, zamyslete se nad tím kam patříte a kdo do vás nacpal takové nesmysly a zlo , nebudete schopni bránit ani svou rodnou hroudu, podrazíte jeden druhého, nejednota při historických faktech vás rozdělí , kdyby byly ryby…samé dohady a překřikování, historie už byla a má svá fakta ,jsou jasná a strohá, je to tak jak to bylo a bude dál a na nás je kam to dotáhneme. Ti co byli před námi a bojovali, v lesích nebo někde v Anglii, nebo na druhé východní straně fronty, bojovali za totéž ,za vás ,za vaší budoucnost , kterou posíláte svým dětem a vnukům , je to naše odpovědnost tak to laskavě ne………..

Přidávání komentářů není povoleno