Foto: Petr Lemberk / MAFRA / Profimedia

Jan Urban: Češi jako národ, který pořád potřebuje nepřítele, výmluvy a falešné modly

Napsal/a Jan Urban 1. března 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Fake news, stereotypy či nepravdivé mýty nejsou nic nového. Jsou s námi odnepaměti. Fejkům jsme dříve říkávali drby nebo propaganda a pohádky o blanických rytířích nebo lochnesské příšeře psychické zdraví společenství nijak zásadně neovlivňovaly. Jak vidno, situace se postupem času dramaticky změnila.

Sklony nevidět a nevnímat realitu a nahrazovat skutečnost bludy explozivně nabyly na významu ve společenských krizích následujících po průmyslové revoluci. Rozkladný dopad komunismu a fašismu, které se je snažily vysvětlit, zasáhl miliardy lidí.

Nástup televize v polovině 20. století a na přelomu tisíciletí rozšíření internetu a vzápětí i sociálních sítí stvořily nový svět informačního chaosu, tak odlišného od „doby, kdy noviny psali gentlemani pro gentlemany“.

Dnes žijeme v historicky úplně novém paradigmatu informačního přehlcení – tvrdí se, že množství informací, které člověku doby průmyslové revoluce stačilo na celý život, dnes přijímáme za jediný týden.

Kdysi nenáviděný Masaryk

Naším specificky českým problémem je, že se dezinformace a falešné mýty, bohužel už v 19. století, staly základním stavebním materiálem a obsahem českého společenského sebevnímání.

Šablony, stereotypy a nepravdy formovaly moderní českou národní identitu a staly se její neoddělitelnou součástí. Některé, jako byly nedotknutelné národní poslání, doba temna, rukopisy a tři sta let poroby, se staly základem moderní české politiky i kultury a v mnoha ohledech mají vliv až do dnešních dnů.

Čtenáři HlídacíPes.org řadu příkladů znají z našich dřívějších textů. Nejnenáviděnější politik přelomu 19. a 20. století Tomáš G. Masaryk se obratem ruky změnil v nekritizovatelného „tatíčka“ a „prezidenta osvoboditele“.

Edvard Beneš za války neváhal udávat stovky svých politických odpůrců britským úřadům, jako podezřelé ze styků s nacisty. Ti pak byli preventivně na dlouhé měsíce zavíráni do zajateckých táborů.

Nestačilo mu to. Po návratu do Prahy v roce 1945 nechal zavírat jako rukojmí dokonce rodiny těch nejaktivnějších. Dnes má ale sochu před ministerstvem zahraničních věcí a stovky měst a obcí po něm pojmenovaly ulice či náměstí.

Strašidlo poválečného účelově násilného vyhnání českých Němců je pro českou politiku nedotknutelným tématem. Stále mluvíme o jejich „odsunu“, přestože jich československý stát vědomě a záměrně násilně vyhnal v prvních třech měsících po květnu 1945 přes hranice více než tři čtvrtě milionu a další milion nahnal do „koncentračních táborů“ (jde o dobový termín zachycený v dokumentech a mapách Československé armády).

Údajně demokratický československý stát vyhnal za dva roky po válce ze svého území přes tři miliony českých Němců – přidal k nim i nejméně stovky německy hovořících českých Židů, kteří přežili nacistické koncentrační tábory. Sebral jim byty, majetky, půdu i zaměstnání.

Až nebudeme potřebovat obraz nepřítele, výmluvy a falešné modly, přestaneme být konečně otrokem lží o minulosti a začneme mluvit o budoucnosti. Zatím nám stále ještě stačí zábava a předstírání, že se nic neděje.

A pak už bylo pozdě

Komunistický puč z února 1948, který jsme si v těchto dnech připomínali, je stejně nesmyslným stereotypem. V únoru 48 nespadl z nebe a sám o sobě je jen nepravdivým obrazem.

Edvard Beneš nedemokraticky a nezměnitelně svázal existenci Československa se sovětskou imperialistickou expanzí už o pět let dříve, v roce 1943.

Je trochu zvláštní dodnes nazývat demokraty politiky, kteří, ve shodě s většinou společnosti, nechtěli vidět, že organizaci a moc ve státě převzala diktatura už v roce 1944. Stačilo si přečíst Košický vládní program.

Nač se po konci války starat o demokracii či zákonnost, když se v té chvíli přiděluje ukradený majetek po vyhnání tří a půl milionu českých Němců? Takzvané demokratické strany, které se podílely na absolutně nedemokratickém podvodu s Národní frontou, nevzývaly demokracii, ale diktátora Stalina a jeho loutku Beneše.

Nevadila jim cenzura, nevadily jim zákazy konkurenčních politických stran, nevadilo jim násilí. A pak už bylo pozdě. Únor 48 byl důsledkem – ne příčinou.

Žijeme v přelomové době skokových změn v informačních technologiích. Vymýšlet realitu nebylo nikdy snazší. A my jako jazykové společenství češtiny jsme se stále ještě nedokázali dopracovat ani k pozitivní národní identitě, která by byla natolik sebevědomá, že už nebude potřebovat obraz nepřítele, výmluvy a falešné modly.

Teprve pak by konečně přestala být otrokem lží o minulosti a začala mluvit o budoucnosti. Zatím nám stále ještě stačí zábava a předstírání, že se nic neděje.

Šťastní ve svém neštěstí

Genocidní ruská agrese proti Ukrajině, prodávaná ruské společnosti jako „boj s celým kolektivním Západem“, by nás měla probudit. Stačí se podívat na ruské kanály na YouTube. Najdete tam stovky popových songů o vítězství nad Západem, rozdávání medailí za zničení Washingtonu nebo dobytí Paříže. Mají miliony zhlédnutí a nadšených komentářů.

Nedejme se zmýlit. Desítky milionů Rusů jsou ve svém neštěstí šťastny. Ukrajinská tragédie bude naší budoucností, pokud se na ni budeme jenom dívat v televizi. Česká společnost neumí vést dialog a slušně diskutovat. A dokud české školy nebudou učit samostatnému kritickému myšlení a zodpovědnosti, lepší to nebude.

Všichni psychologové se shodnou, že racionální argumentace na dezinformace či drby nefunguje. Nestačí ani potlačování zjevně cílených dezinformací či represe. Je třeba proti nim postavit pozitivní výklad světa.


Zkrácená verze textu byla přednesena jako příspěvek na setkání Památníku ticha „Temný únor“ 24.února 2023

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)