Zámek v Trmicích. Kynologický areál je v parku.

Jak zašantročit psí cvičiště. Spor kynologů o lukrativní areál v Trmicích řeší i celostátní svaz

Napsal/a Robert Malecký 16. července 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Část zámeckého parku v Trmicích je na prodej. Jde o kynologické cvičiště o rozloze dva a půl hektaru, k němuž patří i rodinný domek. Za 7,5 milionu korun ho chce prodat tamní základní organizace kynologického svazu. Ta k areálu přišla bezúplatně – v roce 2002 ho na ni převedl stát, aby v parku provozovala kynologickou činnost. Proti prodeji se zvedla vlna odporu, lidé hromadně podávají do spolku přihlášky, aby rozhodnutí zvrátili.

„Bydlet nebo podnikat v zámeckém parku? Ano, to Vám umožníme! Realitní kancelář RENO Vám v exkluzivním zastoupení majitele nemovitosti zprostředkuje prodej části bývalého parku v Trmicích s vilkou,“ píše se v inzerátu, který visí na stránkách litoměřické realitky RENO.

Nabídka přímo zmiňuje i možnost komerčního využití – severní část areálu je totiž v územním plánu určena i ke komerční výstavbě.

Areál zatím prodán nebyl, zájemci se příliš nehrnou. V Trmicích ale způsobil možný prodej značně negativní odezvu. Zmíněný kynologický spolek už totiž nějakou dobu vlastní činnost nevyvíjí, areál pouze příležitostně pronajímal jiným pejskařským organizacím, například pro agility. Velká část jeho původních členů už před časem spolek opustila a založila a vybudovala jiné cvičiště v nedalekém Újezdu.

Nabídka litoměřické realitní kaceláře RENO.

Počet členů spolku se tak podle dostupných dokumentů ustálil na přibližně deseti, což je podle stanov Českého kynologického svazu minimální počet, aby se vyhnul zrušení. Jde navíc o lidi, kteří jsou buď v příbuzenském nebo zaměstnaneckém vztahu. Všechny spojuje osoba předsedy výboru Karla Hainze.

Ten pro HlídacíPes.org uvedl, že důvody prodeje jsou ekonomické. Spolek nemá na údržbu areálu prostředky, proto by rád pořídil „něco menšího“.


Kolik máme členů? To je naše interní věc, říká předseda spolku

Předseda Základní kynologické organizace Trmice Karel Hainz nechce prozradit, kolik má jím vedený spolek aktuálně členů a zda jde o lidi z jedné rodiny. „Jsou to naše vnitřní údaje,“ říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

 • Jaký je hlavní důvod, proč se spolek areálu zbavuje?

Je ekonomický.

 • To znamená přesně co?

Já nevím, jestli se trochu tím problémem zabýváte…

 • Trochu ano, něco o tom vím. Vy jako spolek na to nemáte kapacity?

Jasně. Ten areál je obrovský a jeho údržba stojí poměrně dost peněz a dost úsilí, což teďka v tuto chvíli není aktuální pro nás a rozhodli jsme se, že ten areál pustíme.

 • Jak bude prodej vypořádán, resp. jak bude naloženo s výnosem?

To v tuto chvíli ještě neřešíme.

 • Kde budete potom provozovat vlastní kynologickou činnost?

To předpokládáme, že bude z výnosu prodeje.

 • Čili chcete koupit někde něco jiného?

Menšího, ano.

 • Kolik má aktuálně spolek členů?

To není předmětem takovéhoto vyprávění. Jsou to naše vnitřní údaje.

 • Čili o tom, kolik vás je a s kolika lidmi jste v příbuzenském nebo zaměstnaneckém vztahu, mluvit nechcete?

To jsou naše osobní vnitřní problémy, které nehodláme nikomu zviditelňovat.

 • V jakém je prodej stavu?

V tuto chvíli nemáme žádné nabídky a preferujeme nabídku, kterou učiníme městu Trmice, které projevilo určitý zájem získat areál v loňském roce. Oni projevili zájem ho získat bezúplatně, ale to jaksi úplně nejde.

 • Existuje skupina asi třiceti lidí, kteří nejsou s nabídkou prodeje spokojeni, a ti poslali přihlášky do vašeho spolku. Už jste o nich rozhodli?

Ne.

 • Kdy o nich budete rozhodovat?

Až se uskuteční výborová schůze, na konci prázdnin.


Dostupných dokumentů ve spolkovém rejstříku k trmickému spolku příliš není. Kromě samotných stanov Českého kynologického svazu najdeme pouze zápisy z valných hromad konaných v letech 2014 a 2019. Z obou vyplývá, že bylo v té době registrováno kolem deseti členů spolku.

Prezence výroční členské schůze z roku 2014. Hainzovi, Kočkovi a Sedláčkovi jsou v příbuzenském poměru.

Ze schůze v roce 2019 byl pořízen zápis, který ukazuje, že bylo k rozhodování vydáno devět hlasovacích lístků. Jiné dokumenty k činnosti spolku v rejstříku nejsou, chybí i jakákoli zmínka o jeho činnosti například na internetu nebo na sociálních sítích.

Spor mezi kynology

O tom, že se dříve nebo později chystá prodej a proměna areálu kynologického cvičiště ke komerčnímu využití, se v Trmicích mluví už delší čas. Konkrétně od roku 2002, kdy byl tehdejším okresním úřadem areál bezúplatně převeden na kynology. O rok později se pak záměr stal jedním z důvodů rozmíšky mezi členy spolku, která vyvrcholila odchodem řady členů a založením druhé organizace Trmice-Újezd.

Ta vybudovala úplně nový areál a reálně je dnes jedinou kynologickou organizací, která ve městě působí. Má zhruba tři desítky členů, z nichž zhruba dvě třetiny nedávno požádaly o přijetí do původní organizace. Pokud by je Hainzem vedený tříčlenný výbor přijal, chtějí poté na členské schůzi prodej zvrátit. Spolu s nimi se do organizace hlásí i další lidé, dohromady jich je něco přes třicet.


Předsedkyně „nového“ spolku Jaroslava Šindlerová: Chceme se do zámku vrátit!

 • Kdy a za jakých okolností došlo k odchodu části členů z původní základní kynologické organizace v Trmicích?

Na úplném začátku téhle anabáze byla snaha o komerční využití kynologického cvičiště. Pan Hainz tehdy coby řadový člen přišel za vedením ZKO s nápadem využít areál k vybudování golfového hřiště. Tahle jeho myšlenka se mezi pejskaři ale neujala, a tak zřejmě vymyslel plán B. K vyloučení a odchodu došlo někdy v březnu 2003. Tehdy skupina členů vyvolala střet uvnitř původní trmické základní kynologické organizace. Došlo i k pokusu o kriminalizaci tehdejšího výboru a k jeho nařčení z nehospodárného nakládání s prostředky klubu. V důsledku toho byla část tehdejších členů vyloučena a část členů, znechucená praktikami skupiny okolo pana Hainze a jeho ženy, z místní organizace odešla. Žádné protiprávní jednání se tehdy ale neprokázalo. Z dnešního pohledu bych řekla, že šlo o předem připravený puč a převzetí kontroly nad majetkem organizace.

 • Jak se věc vyvíjela dál a jak nyní funguje druhý trmický kynologický spolek?

Část členů, kteří byli ze cvičáku v zámeckém parku vyloučeni nebo se znechucením sami odešli, založila v květnu 2004 novou základní organizaci v Trmicích-Újezdě. V opuštěném a zčásti zchátralém městském areálu během několika let svépomocí vybudovali důstojné zázemí pro kynologickou činnost, které funguje do dneška. Takže v Trmicích dnes formálně existují dvě základní kynologické organizace. Reálně ale funguje jenom ta nová v Újezdě.

 • Co říkáte situaci kolem prodeje původního cvičáku?

To, že je areál zámeckého cvičáku dnes nabízen k prodeji, pro mě zase velkým překvapením není. Už v roce 2003 se totiž po Trmicích šuškalo, že právě budoucí prodej areálu je hlavním důvodem a cílem aktivit skupiny členů kolem pana Hainze a jeho ženy. Nevím, jak je to právně, ale eticky je to podle mě celé úplně špatně. Stát v roce 2002 areál zámeckého cvičáku převedl na základní kynologickou organizaci bezúplatně a ZKO ho teď nabízí k prodeji za několik miliónů korun. To je přece nemorální! Navíc když porovnáte současný stav areálu a stav v roce 2002, tak tehdy byl ten stav rozhodně mnohem lepší. Mimo jiné i proto, že tehdy se na péči o něj podílelo mnohem více aktivních členů, než je tomu v současnosti. O tom prodeji si myslím, že je to prostě prasárna.

 • Jaké pojistky jsou v dokumentech proti zašantročení majetku a jak by takové věci podle vašeho názoru měly být řešeny do budoucna?

Vím, že v protokolu o převodu majetku z roku 2002 je uvedeno, že areál musí být po dobu 10 let využíván pouze k účelu, ke kterému je určen. To si ale myslím, že vůbec není dostatečné. Ta lhůta sice uplynula, ale to by neměl být důvod, aby na tom dnes chtěl někdo vydělat milióny. Navíc si myslím, že ta podmínka splněna nebyla a v tom areálu se i v té desetileté lhůtě odehrávaly i jiné aktivity. Stát ten majetek převedl na ZKO bezúplatně a měl by se zasadit o to, že nikam nezmizí. Podle mě by bylo správné ten majetek buď dál využívat pro kynologickou činnost, nebo ho vrátit zpět státu, který by ho mohl svěřit třeba obci nebo jinému spolku a zajistit tak jeho využití s nějakým veřejným prospěchem.

 • Měli by někteří původní členové zájem se do původního spolku vrátit?

Ta nabídka zámeckého cvičáku ke komerčnímu prodeji zvedla vlnu odporu a dnes existuje skupina 32 lidí, kteří již podali žádost o členství k ZKO Trmice – 159, tedy v té původní základní organizaci. Jsou mezi námi původní členové, aktivní kynologové z jiných organizací i doposud neorganizovaní hobby pejskaři. Spojuje nás snaha o záchranu toho krásného areálu, který by bez nadšení a práce mnoha desítek lidí v minulosti nikdy nevznikl. Naši žádost o členství jsme na vědomí poslali i městu Trmice, pražské centrále Českého kynologického svazu i jeho ústecké krajské organizaci a požádali jsme je o pomoc. Jestli pan Hainz už nechce kynologii v areálu zámeckého cvičáku dělat, tak my ano.


Vedení svazu je proti prodeji

Spolek v Trmicích má vlastní právní subjektivitu, i když působí jako pobočný spolek Českého kynologického svazu. V praxi to znamená, že při případné likvidaci by si majetek spolku mohli rozdělit jeho stávající členové. Taková situace by přirozeně nastala v okamžiku, kdy by kynologové přišli o vlastní areál.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Český kynologický svaz situaci v Trmicích začal sledovat poté, co ho na nabídku prodeje upozornili členové nové újezdské organizace. A předseda českých kynologů Václav Kejř napsal před několika dny Karlu Hainzovi dopis, v němž upozorňuje na možné nenávratné škody, pokud bude areál prodán.

„Jakožto předseda Českého kynologického svazu se samozřejmě stavím za snahu o zachování a obnovení sportovní kynologické činnosti v rámci základní kynologické organizace č. 159 a vyzývám Vás, abyste veškeré aktivity, které by mohly vést k případnému ukončení činnosti ZKO Trmice – 159, zastavil přinejmenším do doby, než bude rozhodnuto o členství uvedených uchazečů v ZKO Trmice – 159,“ napsal Kejř.

Ten zároveň Hainze požádal o odpověď, proč jím vedená základní organizace nepřijímá nové členy.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)