V obci Neugablonz se uchytila sklářská výroba, vznikly zde například i tyto upomínkové předměty na mistrovství světa ve fotbale 2006. Foto: Profimedia

Prodejte nám sochu z Jablonce, žádali vyhnaní Němci. A stvořili hospodářský zázrak

Napsal/a Ivan Štern 31. července 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Jabloneckého Němce, sklářského inženýra Joachima Huschku vyhnali z jizerského domova hned po válce, v roce 1945. Na podzim toho roku dorazil do bavorského městečka Kaufbeuren. Proslavené bylo obchody s textiliemi. Ty ale sklářského inženýra nezajímaly. Zato ho zaujala rozbombardovaná muniční továrna…

Rozkládala se na zalesněném kopci nad městem. Jevila se mu jako ideální místo pro započetí sklářské výroby, od níž byl odehnán z Jablonce nad Nisou.

Huschka se obrátil na americkou okupační zprávu. Kupodivu se svým nápadem u ní pochodil. Dokonce pochodil i s myšlenkou, že vyháněné Němce, pokud pocházejí z Jablonce nad Nisou (a zejména mají-li něco společného se sklářskou výrobou), budou Američané směrovat k němu, do Kaufbeurenu.

Naopak nepochodil u tehdejšího bavorského ministerského předsedy Ludwiga Erharda, pozdějšího spolkového kancléře a spoluautora německého „hospodářského zázraku“. Erhard se patrně obával, že sudetští Němci vytěsní z trhu práce rodilé Bavory.

V tom se, jak si ještě ukážeme, „parádně“ mýlil. Nejen nevytěsnili, ale přinesli jim práci a pomohli jim z Bavorska vybudovat průmyslově nejvyspělejší spolkovou zemi tehdejšího Západního Německa.

Jablonecká sklárna v Bavorsku

Po nějaké době se na kopci nad městem v barácích bývalého zajateckého tábora postupně usídlovali bývalí obyvatelé Jablonce.

Huschkovi lidé po dobu trvání odsunu (vyhánění) českých Němců čekávali na konečných stanicích vlaků s vyhnanci a vystupující Němce, nejprve Američany s hygienických důvodů zasypávané práškem DDT, vyzývali, pokud pocházejí z Jablonce či z jabloneckého okolí a mají-li zájem, ať se připojí k Huschkovým lidem. Společně pak v Bavorsku vybudují ještě jeden Jablonec (Neugablonz).

Kopec nad městečkem Kaufbeuren po krátké době zahušťovaly řady rodinných domků. V rozkotané muničce jablonečtí (nyní novojablonečtí) rukou společnou přiváděli postupně k životu stále dokonalejší sklářskou výrobu.

Původní obyvatelé městečka z přistěhovalců moc velkou radost neměli. Považovali je za další hladové krky, které jim budou ujídat i to málo, co měli pro sebe. Jejich obavy vbrzku rozptýlili sami vyhnanci. Jimi rozvíjená sklářská výroba sebou přinášela spoustu souběžných činností, které bylo třeba zajistit, pokud sám výrobek měl být úspěšný i obchodně.

Ti méně zdatní podobně, jak tak po desetiletí předtím konali „skopčáci“ rozeseti ve staveních na svazích Jizerských hor, razili z rozžhavené skelné hmoty knoflíky a kaufbeurenské válečné vdovy skleněné knoflíky přišívaly po tuctech ke kartonovým platíčkům. Mnohdy to pro ně byl jediný výdělek, který je držel na živu.

Hroty nepřátelství a nevlídnosti se pomalu olamovaly. Místní pomalu nabývali přesvědčení, že ti podivní přivandrovalci, mluvící poněkud méně srozumitelnou němčinou, se díky řemeslné zdatnosti a podnikatelské odvaze stávají krok za krokem zdrojem jejich blahobytu.

To se dělo zkraje padesátých let. V letech, kdy si mnozí z jabloneckých vyhnanců mohli v okolí bývalé muničky, nyní sklárny, dovolit postavit si rodinný dům a odstěhovat se z některého z baráků bývalého zajateckého tábora.

Vrátnice bývalého zajateckého tábora tu stojí dodnes jako připomínka drsných začátků. Tam, kde stávaly dřevěné táborové baráky, vybudovalo hospodářské a bytové družstvo jabloneckých vyhnanců počátkem 50. let třípodlažní bytové domy. Byl to jeho první stavební počinek. Obojí (stará vrátnice a družstevní domy) představují hmatatelnou připomínku počínajícího kaufbeurenského hospodářského zázraku.

Sklářská výroba koncem 40. a počátkem 50. let jela na plné obrátky. Dobývala nejen německé a evropské, ale i světové trhy. Všude narážela na tvrdou konkurenci jablonecké sklářské výroby z Čech. Přesto se dokázala prosadit i na tom nejdůležitějším trhu. Na trhu americkém. Měla tu vlivné přímluvce v osobách jabloneckých Židů, kteří před Hitlerem do Ameriky uprchli už v roce 1938.

Dobrovolný sudetoněmecký vyhnanec

Na kopci nad Kaufbeurenem se začalo rodit celé město rozsahu nejméně města okresního. Bohatství, ke kterému se propracovalo pílí a řemeslným umem, se nestydělo dávat zřetelně najevo. To už si neslo i vlastní jméno, odkazujíc se jím na svůj český původ (ve smyslu böhmisch).

Nový Jablonec (Neugablonz). Jedním z prvních projevů rodící se zámožnosti bylo, že si město podle originálu stojícího v Jablonci na Horním náměstí postavilo kopii (zvenčí i zevnitř) funkcionalistického kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

Jen jedno se mu nedostávalo. Kašna se sochou bájného rytíře Rüdigera z Pöchlarnu z dílny novovídeňského sochaře Franze Metznera. Stávala před kostelem. Kopii kašny sice postavili. Sochu ale chtěli původní.

Z Horního jabloneckého náměstí zmizela krátce po válce přičiněním „vlasteneckých“ Čechů, likvidujících i všechny symboly germánství. Povalovala se a chřadla kdesi v depozitářích pražské vlády.

V době rakouské monarchie si sochu u sochaře Metznera zadalo město Vídeň. Mezitím vypukla první světová válka a hladovějící Vídeň měla zcela jiné starosti než kam umístit rytířovu sochu, natož dát dohromady peníze na její zaplacení.

Bohatý Jablonec, věčný konkurent sousedního Liberce (Reichenberg), který úkorně nesl, že se ve svém průčelí liberecká radnice (kopie radnice vídeňské) pyšnila sochou bájného rytíře Rolanda.

Rovněž z dílny sochaře Franze Metznera. „Vy máte Rolanda, my budeme mít Rüdigera!“, řekli si jablonečtí a vypravili se do Vídně. Vytrhli tak trn z paty válkou ožebračené Vídni.

Trvalo to zhruba 20 let, než se pražská vláda rozhoupala, aby se vůbec vyjádřila k žádosti novojabloneckých získat ve svůj prospěch Rüdigera. Zpočátku se nad jejich královskou nabídkou ve výši 40 tisíc německých marek ošklíbala (o peníze nějakých Sudeťáků přece nestojí).

Když jí ale za Husáka začala téct voda do bot a každá tvrdá valuta jí byla dobrá, na nabídku kývla. Zinkasovala valutu a do Bavorska poslala sochu bájného rytíře. Před novojabloneckým kostelem Nejsvětějšího srdce Ježíšova stojí dodnes.

Kaufbeurenský hospodářský zázrak

Přesně z takových a podobných příběhů se skládá poválečný německý hospodářský zázrak. Bylo jich na tisíce. Díky nim se Německo ve velice krátké době postavilo na nohy navzdory tomu, že jeho stav bezprostředně po válce byl více než zoufalý.

Dokládá, že země může být bezmála srovnaná se zemí, přesto je s to zmátořit se, pokud vládne vzdělaným, řemeslně zdatným, tvořivým a pracovitým obyvatelstvem a pokud tomuto vzdělanému, řemeslně zdatnému, tvořivému a pracovitému obyvatelstvu vláda připraví vhodné sociální a hospodářské podmínky tak, aby na jedné straně umožnily zcela svobodně a plném rozsahu rozvinout podnikatelskou tvořivost a aby na straně druhé neskrblily na míře sociálního bezpečí.

Obě podmínky se staly základními stavebními kameny rodící se německé společnosti hojnosti – vzdělané a řemeslně zdatné obyvatelstvo a nový koncept humanizovaného kapitalismu. Jeho autoři, noví liberálové (ordoliberálové) jej nazvali sociálně tržním hospodářstvím.

Příběhem sklářského inženýra Joachima Huschka a dalšími jemu podobnými dokládá dlouholetý evropský poslanec za bavorskou CSU Bernd Posselt, rovněž původem z Jablonce nad Nisou, kterak sudetoněmečtí vyhnanci, vzdělaní, řemeslně a podnikatelsky zdatní, soustředění do Bavorka, tu zemi, dosud proti ostatním spolkovým zemím průmyslově zaostalou, během několika málo let proměnili v jednu z nejbohatších a průmyslově nejvyspělejších zemí německého spolku a přispěli tak k německému obecnému hospodářskému zázraku.

Bavorský hospodářský zázrak Posselt uvádí se skrytou výčitkou: O toto jste, vy Češi, přišli, vyhnavše si své německé krajany do „říše“.


Text vznikl díky finanční podpoře NADAČNÍHO FONDU NEZÁVISLÉ ŽURNALISTIKY

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)