„Pohled do srdcí i hlav“ mladých Arabů. Co si myslí o Islámském státu a proč utíkají do Evropy

Napsal/a Robert Břešťan 12. července 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Průzkum Arab Youth Survey s podtitulem „pohled do srdcí i hlav mladých Arabů“ otevřeně popisuje řadu problémů, jež do značné míry stojí i za uprchlickou vlnou mířící do Evropy. 

Podrobný průzkum proběhl v 16 arabských zemích letos v lednu. Mladí Arabové podle něj považují za největší hrozbu ve svém regionu Islámský stát, terorismus, ale také nezaměstnanost, sociální napětí a růst životních nákladů.

Ne Islámskému státu

Odhaduje se, že bez práce je nyní v arabských zemích 75 miliónů ze zhruba 200 miliónů mladých lidí ve věku 18 – 24 let. Právě nezaměstnanost a nedostatek možností pro životní uplatnění je podle čtvrtiny mladých Arabů hlavním důvodem, proč se podle nich ostatní muslimové přidávají k Islámskému státu.


Čtěte též:

Islamolog Zdeněk Müller: Proč mladí muslimové tíhnou k džihádismu


Patnáct procent mladých Arabů má za to, že důvodem může být i nárůst vlivu západních hodnot v jejich regionu, 12 % si myslí, že důvodem je americká Invaze do Iráku. Jakýkoli důvod pro to, aby se někdo přidal k Islámskému státu však neumí najít 25 % mladých Arabů.

rizika

Růst vlivu Islámského státu sleduje 77 % mladých Arabů, 50 % to vnímá jako nejvážnější překážku budoucího vývoje.

„To, jak malou přitažlivost pro mladé lidi mají extremisté jako je Islámský stát a jak drtivá většina jich odmítá jejich metody i interpretaci islámu, je asi nejvíce potěšující část našeho průzkumu,“ píší v doprovodném textu autoři výzkumu.

Pozor, je tu Německo

Zajímavý pohled nabízejí odpovědi na otázku, v jaké zemi na světě by mladí lidé z arabských zemí chtěli žít, pokud by měli možnost.

Pět let v řadě jsou jasnou volbou Spojené arabské emiráty. Na druhém místě jsou Spojené státy a na třetím následuje Německo, jež se ještě v roce 2014 do první pětice „vyvolených“ zemí ani nedostalo.

V jaké zemi na světě byste chtěli žít

země zaslíbené


 

FAKTA o průzkumu: zúčastnilo se jej 3500 Arabů ve věku 18 – 24 let, 50 % mužů, 50 % žen, metoda – osobní rozhovory

16 zemí: Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jemen, Jordánsko, Irák, Libanon, Palestina, Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko a Tunisko.

Šetření probíhalo v lednu 2016. Společnost ASDA’A BursonMarsteller průzkum zpracovává již osmým rokem.


„Když si ten výzkum přečtete pozorněji, vyplynou vám z něho i věci, které na první pohled nemusejí být úplně zřejmé, jsou ale o to zajímavější. Vedle publikovaných hlavních závěrů se tak například dozvíte, že mladí Arabové považují Spojené státy za jednoho ze tří nejdůležitějších spojenců,“ poznamenává k výsledkům Václav Sochor z agentury Bison & Rose, která v ČR zastupuje autory rozsáhlého průzkumu.

USA státy jsou skutečně v průměru po Saudské Arábie a Spojených Arabských Emirátech vnímány mezi mladými v regionu jako hlavní spojenec.

Patrné jsou však značné regionální rozdíly. Celkově sice z průzkumu vychází, že USA bere jako spojence 63 % mladých Arabů a za nepřátelský stát je považuje 32 % (5 % neví), v některých zemích je poměr zcela opačný.

USA nepřízel spojenec

Z evropských zemí je pak na pátém místě mezi zeměmi vnímanými jako spojenecké Velká Británie, na devátém Francie a na desátém Turecko.

Raději stabilitu než demokracii

Průzkum ukazuje i to, že pět let po událostech Arabského jara by dala většina mladých v regionu přednost stabilitě před demokracií.

Vývoj je jasně patrný z následujícího grafu. Zatímco v roce 2012 důsledky arabského jara vnímalo pozitivně 72 % mladých, dnes se jejich počet snížil na polovinu.

Je v důsledku Arabské jara je arabský svět lepší?
(% odpovědí ano 2012 – 2016)

arabské jaro

Nadpoloviční většina (53 %) mladých v regionu souhlasí s výrokem, že „s ohledem na aktuální dění na Blízkém východě má přednost podpora stability než podpora demokracie“. Nesouhlasí s tím 28 % oslovených, 19 % neví/ není si jisto.

Na druhé straně 67 % mladých Arabů od politických představitelů požaduje, aby více dbali na svobodu občanů, lidská práva a postavení žen ve společnosti, 17 % s tím nesouhlasí, 16 % neví.

Souhlas s výrokem: politici mají dělat více pro větší svobodu a práva žen

(země s nejvyšším procentním zastoupením odpovědi ano)

ženská práva

Třetina zpráv: rodiče a přátelé

Průzkum se zaměřil i na to, z jakých zdrojů mladí Arabové získávají informace. Se 63 % stále převládá televize, vzrůstá ale vliv on-line médií a sociálních sítí. Vysoké zastoupení (30 %) mají „přátelé a rodina“.

zdroje informací

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)