Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Ilustrační foto: JAROSLAV OŽANA / MAFRA / Profimedia
,

Evropě i Česku hrozí blackout, varují experti. Je to nepravděpodobné, namítají jiní

Téma dodávek elektřiny, plynu i jejich cen, plánovaná proměna evropské energetiky a Green Deal jsou stále častěji předmětem běžných hovorů. Změny pociťují lidé ve svých peněženkách, téma využívají i zneužívají domácí i světoví politici. Plánovaný příklon k obnovitelným zdrojům vyvolává i obavy z toho, zda propojená evropská energetická síť změnu zvládne. Část expertů varuje před riziky blackoutu, část naopak veřejnost uklidňuje.

To, že Evropě hrozí už v průběhu letošní zimy série blackoutů, prohlásil například Jeremy Weir, šéf společnosti Trafigura, která patří k největším nezávislým obchodníkům se surovinami na světě. Řekl to v listopadu 2021 na konferenci Commodities Asia Summit, který pořádá prestižní deník Financial Times. Kolapsy energetické sítě podle něj mohou nastat zvláště tehdy, udeří-li tužší zima. Významnou roli v tom hraje nedostatek plynu, spolu s tím rostoucí ceny ropy i emisních povolenek a tlak na vypínání špinavých zdrojů – zejména uhelných elektráren.

Ve svém rozhovoru pro sever iDnes se k riziku blackoutu v Evropě vyjádřila i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Co se týče blackoutu, není v současné Evropě otázkou zda, ale kdy. Zdrojová připravenost se začíná vytrácet,“ komentovala probíhající velké změny v evropské energetice.

Krátce před Silvestrem se k těm, kdo vykreslují černé scénáře, připojili i experti ve Francii, kde kvůli údržbě stojí větší množství jaderných reaktorů než obvykle (více než čtvrtina z 56 atomových reaktorů). Na riziko poukázal tamní provozovatel rozvodné sítě, společnost Réseau de Transport d’Électricité (RTE): pokud se v lednu ve Francii prudce ochladí, hrozí tam prý výpadky dodávek elektřiny.

Nešlo by však o velké a náhlé výpadky, ale cílené krátkodobé omezení dodávek některým velkým výrobcům, nebo snížení napětí v síti. V krajním případě by se prý dodávky elektřiny přerušily na dvě hodiny. Lokální a krátkodobé výpadky však neznamenají blackout v pravém slova smyslu.

Předcházet a čelit

Místní problémy čas od času zažívá i Česká republika – jak jsme viděli i v uplynulých dnech –  například vlivem vichřic, bouří, či sněhových kalamit. „Blackout je přerušení dodávek elektrické energie na rozsáhlém území, které vzniká z důvodu mimořádné události v přenosové nebo distribuční soustavě,“ definuje jej například česká energetická společnost ČEZ. Ta také pravidelně svou reakci na možný blackout testuje.

„Na letošní rok začaly přípravné práce na cvičení jež by mělo proběhnout v druhé polovině roku a bude zaměřeno na spolupráci Integrovaného záchranného systému, ČEPS, svolávání krizových štábů, obnovu dodávky. Připraveno je i praktické cvičení Zkoušky startu ze tmy 2022, kdy jde o možnosti obnovy přenosové soustavy právě po systémové poruše typu blackout,“ říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

„Blackout je pravděpodobnostní událost. Takže to, kdy a jakým konkrétním způsobem nastane, nelze předpovědět. Letos tak nastat v Evropě může a nemusí. Co však lze konstatovat, že se zvyšuje nestabilita a volatilita produkce elektřiny v Evropě a tím i riziko blackoutu,“ míní Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

„Dominantně se to týká zimního období a nárůst rizika je způsoben odstavováním stabilních jaderných a uhelných zdrojů a stále větším spoléháním na volatilní větrné zdroje koncentrované ve specifických místech hlavně na severu Evropy. V současné době se riziko zvýšilo odstavením německých jaderných zdrojů, ale máme štěstí v relativně mírné zimě,“ dodává.

„Pochopitelně také správci stability sítě jsou si rostoucího rizika vědomi a snaží se mu předcházet a čelit. Je možné, že budou úspěšní. Příští zimu však mohou být s odstavováním dalších stabilních zdrojů v ještě horší situaci,“ doplňuje.

Společnost ČEPS, která je v Česku provozovatelem páteřní přenosové soustavy, ujišťuje, že má v případě potřeby připraven „plán obrany a obnovy soustavy“, tedy konkrétní opatření a postupy pro předcházení blackoutu i řešení pro variantu, že by blackout skutečně nastal.

„Rozvoj intermitentních zdrojů (zdrojů s kolísavou výrobou, pozn. red.) a probíhající dekarbonizace samozřejmě kladou na provozovatele nové výzvy, zejména v oblasti řízení (regulovatelnosti) soustavy. Změny ve zdrojové základně však probíhají postupně a plánovaně a jednotliví provozovatelé se na ně dlouhodobě připravují,“ říká mluvčí ČEPS Hana Klímová.

Život bez uhlí

Tahounem přechodu evropské energetiky k té zelené, nízkoemisní, je Německo. Elektřina vyráběná ze slunce a větru v sobě skrývá zmíněné riziko výkyvů dodávek v síti; na možnostech ukládání takto získané energie – například do velkých bateriových systémů, či do přeměny na vodík – se ale intenzivně pracuje.

„Elektřinu zatím nelze dlouhodobě a ve velkém skladovat. V současnosti se hovoří hodně o zeleném vodíku a biometanu, ovšem v českých podmínkách to zatím není finančně ani technicky představitelné,“ říká Pavel Farkač, analytik skupiny Sev.en Energy (společnost patří uhlobaronu Pavlu Tykačovi a významná část jejího byznysu souvisí s těžbou a spalováním uhlí, pozn. red.).

Jednou z možností, jak elektřinu skladovat, jsou přečerpávací a vodní elektrárny, i když jejich výstavba je s ohledem na krajinu složitá.

Česká přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách také hraje zásadní roli v českých plánech, jak postupovat v případě blackoutu. V roce 2019 získala od ČEPS certifikaci na takzvaný start ze tmy, který by umožnil obnovit napětí v přenosové soustavě podáním napětí do 180 kilometrů vzdálené uhelné elektrárny Chvaletice.

Zatímco Česko nebo Francie chtějí nové jaderné bloky stavět (ať už ty velké, či budoucí menší – modulární), Německo od jádra odchází. V lednu splnilo to, co předem avizovalo: odpojilo tři ze svých zbývajících šesti jaderných elektráren. Štěpná řetězová reakce se naopak po dlouhých letech od zahájení stavby rozběhla v bloku finské jaderné elektrárny Olkiluoto 3.

Evropská unie také začátkem letošního roku uznala jaderné elektrárny jako přechodný bezemisní zdroj, doprovodila to ale řadou podmínek (například připraveností úložišť použitého jaderného paliva), jež nebude snadné splnit.

Úleva pro jádro je vedena i snahou udržet v systému stabilní zdroje jako protiváhu proměnlivým dodávkám ze zelených zdrojů. Tuto roli zatím plní i uhelné a plynové elektrárny: umějí pružně měnit svůj výkon a tím reagovat na měnící se poptávku v průběhu dne.

I z českých plánů odstavit uhelné zdroje do roku 2033 je však zjevné, že tuto roli by měly plnit do budoucna hlavně plynové elektrárny. I ty dostaly v EU výjimku pro to, aby byly uznány za přechodový zdroj, ovšem také s náročnými podmínkami – se striktními limity na emise skleníkových plynů a přísným požadavkem na růst podílu „nefosilních plynů“ na spalování na třetinu už v roce 2026.

Podle Jiřího Koželouha z ekologického Hnutí Duha je zásadní dívat se za horizont roku 2030, kdy by Česko podle ekologů mohlo těžbu uhlí ukončit, a zároveň by do té doby výrazně přibyly obnovitelné zdroje. V takové situaci by jako záloha pro vyrovnání možných výkyvů, zejména v zimních měsících, stačily právě plynové elektrárny, kde by zemní plyn měl výhledově nahradit hlavně vodík.

Výhody zelené energetiky

Podle Jana Zavřela, odborníka na ekonomiku energetiky a finanční řízení, je ale problém v tom, že Evropská unie nemá smysluplnou energetickou koncepci do roku 2030 nebo 2050. „Místo toho vyhlašuje nekonzistentní příkazy a zákazy, aniž by někdo zkoumal jejich dopady na ekonomiky a energetickou bezpečnost jednotlivých států EU,“ myslí si. Ilustruje to na přesvědčení řady zemí, že když nebudou aktuálně schopny pokrýt svou poptávku z elektřiny ze slunce či větru, prostě si ji dovezou třeba z Francie nebo z Česka.

Vladimír Budinský, prezident Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, je přesvědčen, že žádný blackout ve střední Evropě v roce 2022 nehrozí. Důvodem je podle něj „zatím dostatečná kapacita“ ve výrobě elektrické energie a robustnost rozvodných a distribučních sítí v České republice i v sousedních zemích.

„Do budoucna, poté, co Němci odstaví zbytek svých jaderných elektráren, zbaví se uhelných elektráren a svým vlivem v EU donutí k likvidaci uhelných elektráren i Českou republiku, bude nebezpečí blackoutu v našem regionu reálné,“ varuje. Kritické podle něj budou roky 2023-2030, kdy ještě nebudou dokončeny záložní plynové zdroje a uhelné a jaderné budou odstavovány. „Nedostatek záložních kapacit, které jsou dnes většinou uhelné, nebezpečí blackoutu, který by mohl být zaviněn nějakou poruchou, například na vedení nebo ve velké rozvodně, může zvýšit,“ dodává.

„To, co vidíme a co novináři označují za ‚energetickou krizi‘, je ‚pouze‘ cenový šok – tj. poptávka vs. nabídka. Z fyzikálního hlediska není tento rok výjimečný – elektrárny vyrábějí, spotřebitelé spotřebovávají. K problémům by mohlo dojít, pokud zemní plyn dojde – pak by se Evropa ponořila do tmy a blackout by opravdu nastal. Zemní plyn ale zatím v zásobnících je a spolu s ‚lodním mostem‘ mezi USA a Evropou jeho nedostatek zatím nehrozí. Tedy z tohoto pohledu k blackoutu nedojde,“ myslí si i Radek Jirků, analytik Sev.en Energy, jež také působí především v oblasti těžby uhlí a výroby elektřiny.

I on ale – i s ohledem na pozici, v níž působí – varuje před odstavováním stabilních zdrojů ze systému a jejich nahrazováním obnovitelnými zdroji. „Osobně věřím, že v ČR nám taková situace zatím nehrozí. V Německu tento stav řeší elektrárnami, které tvoří zálohu systému – pokud by byl predikovatelný nedostatek výkonu v síti, budou povolány do služby. Za takovou zálohu jsou tyto elektrárny placeny a jsou udržovány v provozuschopném stavu.“

Rostislav Ulrich ze společnosti EO Charging, specialista na dobíjení v e-mobilitě, upozorňuje na výhody přechodu k zelené energetice: „Evropa tím získá výraznou energetickou nezávislost na Rusku. Je nutné se dívat na tuto energetickou změnu pohledem všech Evropanů. Větší část považuje nebezpečí změnu klimatu za velmi rizikovou a reálnou.“

Důvod, proč bude přechod Evropy na obnovitelné zdroje drahý, je podle něj daný tím, že celkový výkon takto vyráběné energie musí být silně naddimenzovaný. Vysvětluje to na příkladu: Když si pořídíte fotovoltaickou elektrárnu pro svůj dům a chcete být zcela nezávislí, musíte vše stavět podle spotřeby v zimních měsících, kdy se zároveň přirozeně vyrobí v panelech nejméně energie. Nutné je také počítat s vyšší kapacitou bateriového úložiště a tedy s vyššími náklady.

„Stejně tak je potřeba dimenzovat výrobu a kapacitu uložení elektrické energie při přechodu na obnovitelné zdroje v Evropě. Než Evropa dosáhne požadovaného cíle, tedy vybudování a přechodu k OZE, budou po přechodnou dobu sloužit k vyrovnání sítí aktuální tradiční zdroje elektrické energie. Tedy jaderné, plynové a do určité doby také uhelné elektrárny. Pokud budou během této hrozit blackouty, pak ve formě lokálních a krátkodobých výpadků,“ shrnuje Ulrich.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

33 komentářů

 1. Kalfa napsal:

  Zásadní pro celou problematiku OZE je nedovzdělanost jejich propagátorů. Asi by si místo “ Fridays For Future“ měli dostudovat fyziku, chemii a matematiku, protože, na rozdíl od sci fi, perpetuum mobile skutečně neexistuje.
  Mimochodem téma blackoutu v Německu není nic nového :
  https://byznys.ihned.cz/c1-65608320-obnovitelne-zdroje-vzaly-s-delsimi-mrazy-za-sve-bez-jadra-a-uhli-to-jeste-dlouho-nepujde
  což je článek přesně 5 – slovy pět – let starý.
  Teď už je v placené sekci, ale mám ho již těch pět let stažený.

  • Jan napsal:

   Radek Jirků, analytik Sev.en Energy by si měl nastudovat kolik plynu Evropa kupuje od Ruska a kolik je schopné dodat USA. Analytik, který nemá páru o základních údajích. Soudruh Koželuh z Duhy by nám mohl zase osvětlit, kde budeme brát ten zemní plyn pro náhradu výkonu našich uhelek, když Putin není náš kamoš.

   • Pavel napsal:

    A ty sis to nastudoval, nebo jen blábolíš a ve skutečnosti nevíš nic?

    • A. S. Pergill napsal:

     Kdysi jsem zjišťoval pokrytí spotřeby plynu EU. Muselo by v přístavech EU denně přistát několik tankerů na kapalný plyn, další desítky by byly na cestě USA – EU, stejné množství na cestě zpět a nějaké by sosaly ten plyn v USA.
     Tolik tankerů na plyn prostě není a v EU není ani infrastruktura pro jeho přijetí z lodí v takovém množství.
     Když si najdete na netu roční spotřebu plynu v EU, kapacitu tankerů na plyn, jakou mají rychlost, kolik je to přes Atlantik, tak to zbylé je dost elementární výpočet.

     • josef napsal:

      … no tak to si myslím, že by neměl být problém, protože zde častý diskutér Pavel by určitě ty tankery -ale pouze z USA, tlačil kupředu alespoň pohledem… USA přece vždy vítězí – a hlavně když tam na nich budou vlát prapory hvězd a pruhů ( a Parkanová Vlastička si řekne, „vidíte došlo na má slova“…).

  • Zdeněk napsal:

   Naprostý souhlas. Nevzdělanost v základních technických předmětech většiny milita ntních propagátorů OZE je zcela evidentní nebo je to pouze jejich byznys, bez ohledu na skutečné výhody a nevýhody.
   OZE mají v moderní energetice určitě své místo a význam a ne pouze ekologický, ale musejí se toho zhostit technici s plnohodnotným vzděláním a určitou praxí v elektrotechnice nezatížení ekologicko-politickými vlivy.

   • Luboš Skala napsal:

    Už jsem to v pododibé diskuzi psal cca před rokem. Ta nefosilní energetika je možná….ovšem za cenu násobně drażší,než současná cenová hladina a jestě je omezení kdy a jaký výkon budete v energetické síti potřebovat….jsem elektotechnik a začíná být vice než jasné, že jde jen o to vytáhnou z kapes občanů poněkud vyšší obnos peněz,pro zájmové skupiny. Pouhým administrativním zásahem by El.en. mohla být Min. O polovinu levñější ..jen by spekulanti tolik nevydělali….Za to můžeme poděkovat EU…Ty dotace co nám posílají by jsme zaplatili dvakrát,nehledě na to,že se z nich často investují nesmysly.

   • A. S. Pergill napsal:

    Prostor pro OZE je, vzhledem k jejich obrovské ceně na instalovaný výkon a značné nestabilitě, naprosto zanedbatelný. Pochopitelně, v racionálně řízené energetice, ne ve fantasmagoriích aktivistů s nulovým vzděláním (psychiatrická diagnóza žádoucí).

 2. A. S. Pergill napsal:

  Čím dříve k blackoutu dojde, čím bude horší, čím více lidí během něj zemře, tím líp. Bohužel, je to tak. Je tak, názorně podle Komenského, lidé v západních státech EU pochopí, že „zelená energie je nesmysl, jen penězovod do kapes lidí, kteří ji provozují a čerpají na to obrovské dotace.
  Budoucnost je v jádře, do té doby, než budou postaveny dostatečné jaderné kapacity, je třeba spalovat uhlí (na rozdíl od plynu ho nekupujeme za drahé peníze z politicky problematických oblastí). Případně otevřít ložiska vlastního břidličného plynu (a zrušit zákony, které to tč. zakazují).
  A kdo nebude mít dostatek energie z jádra, ten zemře. Jako vymřeli neandrtálci.

 3. Pavel napsal:

  Kdo má tepelný zdroj s hnanou soustavou (např. kotel na biomasu emisní třídy 5) a nemá UPS, která udrží v chodu čerpadla po dobu ochlazení soustavy, má problém už po několika minutách výpadku elektrické energie, neb se mu kotel přehřeje, a na druhou stranu si bez elektriky (UPS nebo jiného zdroje) nezatopí.

 4. PETR napsal:

  V Bruselu lezi na uctech miliardy EUR,proc se nepouziji na usporne spotrebice v cele EU,nebo jejich dotaci ?Odtamtud chodi jen vsecha nesmyslna narizeni .Nejlepsi ee je predsi nevyrobena,nebo podporuji vyrobu ee /nasich/ uhlobaronu? CT vysila pres satelit/99 % pokryti/ proc provozuje sit pozemnich vysilacu/o spotrebe pomlcim/.Kazda nova TV ma i sat prijimac stanby 0.5 w !!! Verejne osvetleni /LED 40-100 W ,Oproti 250 W /.Prebytecna ee v noci se muze akumulovat do baterii,ci precerpavacek.Zatim se nejak preslapuje na miste !!!Atd…

  • A. S. Pergill napsal:

   Protože žádné úsporné spotřebiče neexistují. Jsou jen spotřebiče dotované a nedotované.
   Spotřebiče ve stanby režimu zase při spuštění nevyvolávají proudový náraz, jako kdyby se zapnuly. Ten může bát horší (pro stabilitu sítě) než malá kontinuální spotřeba. Navíc to některé z nich potřebují pro udržení informací o nastavení.
   Skladování energie není vyřešeno. Dlouhé Stráně v sobě mají energii, kterou spotřebuje ČR během pár minut (v závislosti na denní době, dni v týdnu atd). My bychom potřebovali mít uloženu energii asi na měsíc „provozu“ ČR, v zimním období, aby bylo jasno.
   Monochromatické osvětlení (sodíkové výbojky, laciné LED apod.) znečitelňuje za deště vodorovné dopravní značení a může vést i k dopravním nehodám.

   • PETR napsal:

    usporne spotrebice je oficialni veb ,o dotovanych a nedotovanych spotrebicich se nic nepise,tak prosim nesirte paniku.rika vam neco energetiky stitek ?Led verejne osvetleni se muze instalovat min na 60% republiky,kde nepusobi vase potize.Zajedte si do Mydlovar ,tam vam ukazou obri baterii,ale vse je o penezich z Bruselu,nez nejaka nesmyslna nazizeni…Jinak kazda zbytecna spotreba je zbytecna!!! Predevsim se musi chtit !!! A kazdy musi zacit sam u sebe!!!Cim min toho mam doma na ee,tim vic jsem chranen pred black autem.Jinak nova JE je beh na dlouhou trat,my potrebujeme resit zaspanou situaci statem okamzite…

    • A. S. Pergill napsal:

     Ano, můžete si na televizi svítit svíčkou, jak ta slovenská ekoaaktivistka.
     Jinak je jasné, že ta úspornost je jen podvod. V laboratoři mám chladničku (používám ji jako termostat pro teploty 5 -20 stupňů, hlavně pro některé chladnomilné plísně) a je na ní štítek C. O asi dvacet metrů dál mají tu samou chladničku od stejní firmy, stejné značení písmenky a čísly, a má třídu A.
     Navíc tahle chladnička funguje na bázi Peltierových článků, takže v ní není žádná náplň typu freonů, nemá čerpadlo, jen vrtulku vně, která ofukuje teplou část těchto článků a uvnitř, která ofukuje tu studenou. Což není v té „třídě“ zřejmě nijak zhodnoceno, byť je to dost podstatná věc.
     Obří baterie v Mydlovarech by pokryla spotřebu ČR možná ani ne na jednu sekundu (1,8 MWh). Sorry, to je jen hodně drahý propagační plakát e-onu a nic víc.

     • PETR napsal:

      Ja mam lednicku Simens +++ 1.8 m vysokou /spotreba 149 kwh zmereno! bezproudy rezim 36hod./ta sama velikost v B 320Kwh bezprody rezim 12hod, asi tak. Jinak tv samsung 40″ ,20w ,2/3 roku jednoduchym zpusobem predelano na solar 12V.Baterie musi byt v miste spotreby,jen jsem chtel upozornit na velikost.Vam jde asi o neco jineho a proto vas Blackaut postihne daleko razantneji!Dennodenne projizdim do prace pres tri vesnice do prace s Led osvetlenim a zadny vas jev nepozoruji a to je statni silnice 1 tr.

     • A. S. Pergill napsal:

      To PETR
      Ty chladničky byly jen ukázka, že ty štítky absolutně nic neznamenají, když je na identickém výrobku jednou A a jednou C.
      Baterie v místě spotřeby jsou, pochopitelně, výrazně méně efektivní než nějaká centrální baterie.
      Příbuzný má na chatě FV panely a větrnou vrtuli, vše z Číny, propagátoři OZE prostě podporují totalitní čínský režim daleko víc než nějací olympionici. Utáhne mu to notebook, mobil (občasné nabití, internet s VIFI, televizi pár hodin denně a LED osvětlení. Ještě občasní pumpování vody do nádržky v podkroví. Ledničku už ne, tak ji mají na propanbutanovou bombu. Stačí se to přes týden dobít na víkendy. Když jsou tam trvale, musí mít s sebou agregát, protože tu a tam baterky vymlasknou do dna. Vaří na plynu nebo na dřevě.
      Domácnost potřebuje prát, mýt nádobí, ohřívat vodu, v zimě topit, (+ další spotřebiče) a to se tímhle zařízením prostě utáhnout nedá.
      OZE a na individuální úrovni jsou prostě fantasmagorie.
      Nebo byste musel přiznat, že je cílem zelených, aby lidi žili jak ve středověku, v zemljance, celá rodina i se zvířaty v jedné místnosti. Bez televize, bez telefonu, bez chladničky (atd.). To by nějak OZE utáhnout mohly.

 5. i napsal:

  Kapitalismus padá, jde od krize morální ke krizi ekonomické a zanedlouho zbídačení a zchudlí lidé vezmou právo do svých rukou. EU se rozpadne a nastane chaos. Jen USA z toho profituje a raduje se, jak se podařili rozložit Evropu. Teď rychle rozmístit americká vojska, aby mohli uchvátit co se dá. To jsme to po 30- ti létech budování kapitalismu daleko nedotáhli. V socialismu byl oproti dnešku blahobyt. Levné energie, benzín, bydlení všechno za hubičku, jo, komunisti to uměli, nedá se nic dělat, je to tak.

  • Pavel napsal:

   Ano, rusácký oligarchický kapitalismus a totalitní centralismus padá od morální krize k ekonomické. Že se puťkou zbídačení rusové budou bránit před dalším hraním si na vojáčky v puťkově je režii a rusácko se v chaosu rozpadne je nabíledni. Frontový „blahobyt“ byl v socialismu jsi chtěl říct. Na šunty se muselo čekat a ještě uplácet aby se vůbec dostalo. Na ty byty za „hubičku“ se čekalo roky. Levné to ovšem nebylo, DOTOVANÉ to ano. A výsledek, zkrachovalá ekonomika, zdevastované životní prostředí a infrastruktura a zastaralý průmysl, služby, že by se za ně styděli i v Africe. Tohle komunisti uměli.

   • josef napsal:

    … no nevypadá to na zbídačení Rusů za Putina.. Zrovna včera sdělovali v rozhlase, že kdyby „Putin“ zastavil veškeré energ.suroviny na „Západ“ (jakože se to nestane), tak vydrží více jak 7 měsíců,protože st.banka má rezervy za více jak 600 mld. dolarů – a to by ten západ nevydržel, protože „náhradní“ kapacity by v plném rozsahu to nenahradily…

 6. milanmid napsal:

  Měli bychom odstřihnout dráty do Německa a Rakouska až si užiji toho ECO šílenství !!!!! Dle kupovat plyn přes Transgas !!!ALE TO ASI NEPŮJDE ONI HO CHTĚJI RYCHLÉ ZRUŠIT !!!! A RADĚJI BRÁT PLYN PŘE INNOGY KTERÝ JE 5 KRÁT DRAHŠÍ JAK HO KUPUJI MAĎAŘI OD RUSKA !!!!!! KDY SE UŽ TADY UDĚLÉ POŘÁDEK NA MINISTERSTVECH ASI NIKDY ????

 7. Horymír napsal:

  Na severu Afriky se postaví solárně-termické elektrárny,které budou přes Středozemní moře dodávat v noci elenergii do Evropy. Závislost na Rusku vyměníme za závislost na ručníkářích.

  • A. S. Pergill napsal:

   Kdybychom nestavěli bezcenné nesmysly na fotovoltaiku a vítr, mohli bychom mít solárně termální elektrárny i na našem území. Sice je to zase podstatně dražší než jádro, ale, na rozdíl od větrníků a fotovoltaiky, je to alespoň trochu funkční.

 8. Krása Jiří napsal:

  No je to jednoduché, odstřihneme se od evropské sítě a máme elektřiny dost. Němci ať si užijí

 9. Petr C. napsal:

  Průšvih je právě v tom, že zastánci zelených energií hřeší na to, že pořád je ještě dost tzv. tvrdých zdrojů a že je z čeho výpadky a výkyvy vykrývat.
  Pro jistotu se moc nepíše o tom, kolik to ČEPS (a potažmo nás všechny) stálo, aby byla přenosová soustava odolná vůči výkyvům přenášeného výkonu.
  Provozovatelé distribučních sítí to museli řešit také – a taky to nebylo jednoduché ani levné.
  Něco málo o tom vím a jsou to obrovské peníze.
  Kdyby se do ekonomiky zelené energie započítaly všechny tzv. vyvolané investice, tak by ta návratnost a efektivita vycházela poněkud jinak.

 10. Luboš Skala napsal:

  Už jsem to v pododibé diskuzi psal cca před rokem. Ta nefosilní energetika je možná….ovšem za cenu násobně drażší,než současná cenová hladina a jestě je omezení kdy a jaký výkon budete v energetické síti potřebovat….jsem elektotechnik a začíná být vice než jasné, že jde jen o to vytáhnou z kapes občanů poněkud vyšší obnos peněz,pro zájmové skupiny. Pouhým administrativním zásahem by El.en. mohla být Min. O polovinu levñější ..jen by spekulanti tolik nevydělali….Za to můžeme poděkovat EU…Ty dotace co nám posílají by jsme zaplatili dvakrát,nehledě na to,že se z nich často investují nesmysly.

 11. Petr napsal:

  Blackout samozřejmě bude když EK s ním počítá a připravuje se na něj.
  Jestli si někdo myslí že si elektromobil dobyje kdykoliv tak se plete.
  Budou pěkně určené hodiny nedobýjet od do kvuli stabilizaci sítě.

 12. PETR napsal:

  Nic jineho v dohledne dobe,nez palit uhli nam nezbude. Podivejte se do centra Widne,spalovna KO.To je vse o kvalitnich filtrech. Brnenska firma Sako stavi jiz druhou linku na spalovani KO.Vyrobi teplo,vyrobi ELEKTRINU a mesto ,vcetne sirokeho okoli nemusi zkladkovat KO. Co je mensi zlo,kupovat z Australie uhli,platit povolenky,nebo zabit dve mouchy jednou ranou/Zbavit se KO a vyrobit ee+levne teplo?/Nekde to JDE a nekde NE.Nez stavet jadernou katedralu 20 let a jeste se zadluzit na 50 let,tak ve srovnani delky stavby spaloven /s kvalitnimi filtry/ je to hracka.Rakousko za tech 40 let ukazuje, ze uplne zelena evropa nikdy nebude,jinak uz by davno byla za ,,vodou,,JE je u nas utopie,s odrenyma usima se dostavel Temelin.S nabidnutych statu uz to nikdo neumi,o cene za 25 let pomlcim a vysledek? To bych spis vyhral 1.vyhru ve sportce …Brusel je na dve veci…Poradit si musime sami…

 13. MAREK JAN napsal:

  Lidi tak mě stát pod zákonem do roku 2022 se musí odstranit kotle na tuhá paliva ,jinými slovy ty kotle co si očíslovali emisními třídami , když ne tak platit pokuty a platit pokuty atd . Ano ale tímto mě dostali do chudoby , kdo má platit elektriku za to tepelné čerpadlo , a když vypnou proud tak jsem skončil , něco mi tam v tom zmrzne praskne a kdo mi co dá , budu se soudit s čezem že vypli proud a mě vznikla škoda ? To je špatné , svoboda se v česku vytrácí ,a pomálu to jistě přechází do demokratické diktatury , když kdo koli chce lidem stát něco nařizovat tak mu na to má dát peníze , to by bylo v pořádku , ale nařídit a pak se ještě přiživovat na dph atd je nehoráznost . BOHATČÍ STÁTY EU A OBČANÉ NA TO MAJÍ VÝPLATY NA REFORMI EKO ALE ČESKO JE CHUDÁ ZEMĚ ,TAK TO JE TROCHU PODVOD NA LIDI .JE JASNÉ ŽE PLYN BUDE DRAHÝ JAKO NIKDY NEBYL A ELEKTRIKA TAKÉ , ALE JAK TAK VIDÍM ČESKÉ POSLANCE TO TAK TROCHU JAK SI NETRÁPÍ , ONI TO MAJÍ JASNÉ JEN TĚM POTŘEBNÝM DÁME 200 ,KČ NEBO 300,KČ A JE TO PRO NĚ VYŘEŠENÉ , ALE CO STŘEDNÍ TŘÍDA TA MÁ V TÉTO VĚCI JASNO NIC NEDOSTANOU A SCHUDNOU TOTO JE PŘECI UČEL VYTAHAT Z LIDÍ PENÍZE A KRIZE S ENERGII JIM V TOM VELICE NAPOMÁHÁ , TAK ŽE HURÁ DO ZLIKVIDOVÁNÍ STŘEDNÍ TŘÍDY , TĚM NIKDO JAKO ŽE JSOU TI POTŘEBNÍ TĚM NIKDO NIC NEDÁ ALE ZDRAŽÍ SE VŠEM STEJNĚ , JÁ NEROZUMÍM TOMU VŠEMU S ELEKTRIKOU NA BURZE ATD ALE JEDNO VÍM ŽE JE TŘEBA V RÁMCI DEMOKRACIE V ČESKU PLATIT A DRŽET HUBU , O TO JAK BUDEME PLATIT POHLEDÁVKY SE POSTARÁ ZA NÁS VLÁDA A POSLANCI V ČR DAJÍ NÁM PODPORU TEDY TĚM NEJCHUDŠÍM 200,KČ NEBO 300,KČ A JE TO VYŘÍZENÉ , TAK ŽE V TICHOSTI ONO SE NIC ZVLÁŠTNÍHO V DNEŠNÍCH DOBÁCH VLASTNĚ NEDĚJE , NEJDE BÝT OPTIMISTA KDYŽ MÁM OČI A UŠI , E MI Z TOHO SMUTNO KAM JSME DO DOŠLI JAKO ČR , LIDI JSOU PROTI SOBĚ NASTARTOVANÝ LIDSKOST A ROZUM SE VYTRÁCÍ UKRUTNĚ RYCHLE V ČR , NO NIC PŘEJI VŠEM LIDEM AT JIM ELEKTRIKA PŘES ZIMU NEVYPADNE AT VYDRŽÍ ŽIVOT JE BOJ TAK CO UŽ

 14. liberal shark napsal:

  V každém případě klesá podíl disponibilních zdrojů v soustavě. Letos odstaví Německo další 4 GWe v jádře a ty nebudou ničím nahrazeny. K tomu chce Belgie odstavit 5 ze svých 7 JE do roku 2025. Zatím mohou zneužívat systémových kapacit sousedních států, ale ty jsou omezené. Pravděpodobnost velkého blackoutu roste. ČR odstavuje uhelné elektrárny a do roku 2035 zřejmě skončí i Dukovany.

 15. Václav napsal:

  Pokud by k němu došlo,tak si myslím,že by to byl takový ozdravný proses aby si lidé uvědomili co je za zrůdnost ta zelená politika.

  • PETR napsal:

   Pokud by nastal,tak by si lide uvedomily,jaka je elektrina vymozenost a jak se s ni plytva.cena za kwh je jeste porad nizka ,aby se s ni opravdu setrilo.Pote uz nebude potreba provozovat tolik uhelek/zatim se ee vyvazi ve velkem a sajrajt nam zustava doma v plicich/vcetne rtuti/. /Staci ,ze si zamorujeme ovzduzi ruznymi rachejtemi,sama sira a o nasich pejkach pomlcim,slavit se da i jinym zpusobem/. Jinak z Led osvetleni nam nevznika tolik svetelneho smogu.Neni pekny pohled na rozsvicenou galaxii?

   • A. S. Pergill napsal:

    Lidé by si doufám, uvědomili, že jim tuto samozřejmou potřebu někdo bere a zatočili by s ním podle toho.
    S elektřinou se u nás neplýtvá, ono to v podstatě ani nejde. Musí se vyrábět průběžně a když je jí nadbytek, tak se ten nadbytek musí „pustit do země“. To, že se průběžně opožďují hodiny na troubách, jejichž časovačem je frekvence sítě, ukazuje, že mám v dlouhodobém průměru elektřiny spíš nedostatek, který je řešen snížením té frekvence.

 16. A. S. Pergill napsal:

  Snad ještě k těm aktivitám Rakouska a Německa proti našim jaderným elektrárnám:
  Kdyby Dukovany a Temelín bouchly jako Černobyl (což je technicky nemožné) a všechno to padlo na Rakousko (což taky v podstatě není možné), tak by pořád tamní lidské a materiální ztráty byly zanedbatelné proti ztrátám u nás, způsobeným třistaletou okupací naší země Rakušany. A kdyby to všechno padlo na Německo (což je opět prakticky vyloučené), byly by německé ztráty naprosto zanedbatelné oproti naši ztrátám za okupace v letech 1938 – 1945.
  Takže by měli držet ústa a krok, na žádné montování se do našich věcí nemají sebemenší morální nárok.

Přidávání komentářů není povoleno