Záběry z filmu o Nicolasi Wintonovi Jeden život. Foto: Profimedia

Doložte české předky. O občanství ČR se budou moct hlásit i „Wintonovi pravnuci“

Napsal/a Robert Břešťan 20. května 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

Při setkáních s krajany v zahraničí přibyla českým politikům v poslední době i jedna aktuální agenda: informace o tom, že občanství ČR budou moct po svých předcích nově získat lidé až do čtvrté generace. Týkat se to má až několika tisíc lidí z celého světa. Umožní to novela zákona o státním občanství, která je nyní na pořadu jednání v parlamentu.

Před totalitními režimy 20. století, nacismem a komunismem, uteklo do zahraničí až čtvrt milionu někdejších občanů Československa. Odhady se v tomto směru liší a zjistit, kolik potenciálních (staro)nových Čechů a Češek v zahraničí žije, je v podstatě nemožné.

„Nevíme, kolik osob v zahraničí občanství ztratilo nebo kolik českých dětí se českým občanům v zahraničí narodilo, a přesto české občanství po svém rodiči nenabylo,“ říká mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Jisté indicie i předpoklady, kolik lidí se nově o české občanství může přihlásit, ale existují.

Nejvíce zájmu je z Británie

Zjednodušená možnost získat české občanství prohlášením (a doložením potřebných dokumentů) se týká tří skupin lidí:

– bývalých občanů Československa a jejich potomků (§ 31),

– bývalých občanů, kteří si dosud nezvolili ani české, ani slovenské občanství (§ 32)

– a potomků českého rodiče, kterým v nabytí občanství zamezily problematické zákony z období komunismu (§ 33).

V prvních dvou případech odhady ministerstva hovoří maximálně o dvou tisících osob. Třetí je podle ministerstva „nejdůležitější paragraf z celé předkládané novely“.

„Odhad potenciálního zájmu je zde extrémně obtížný, neboť § 33 nebylo možné plně vyzkoušet v předchozí praxi, jako tomu bylo v případě ostatních dvou paragrafů § 31 nebo § 32. Přesto lze očekávat, že se bude jednat maximálně spíše o nižší tisíce osob ročně. Zájem se může objevit prakticky z celého světa,“ shrnuje mluvčí Wernerová.

Podle ministerstva je zájem krajanů o téma velký. „Liší se to podle zemí. Nejsilnější zájem vnímáme u osob z Velké Británie. Podobně silný zájem je i ze zemí Latinské Ameriky jako je Chile, Argentina, Brazílie, a Venezuela, ale i z Austrálie, Švýcarska a částečně USA,“ shrnuje MZV.

Tito žadatelé o občanství budou muset primárně doložit svůj vztah k těm členům rodiny, kteří občanství Československa původně měli. Například formou oddacího listu, úmrtního listu, rodných listů rodičů či prarodičů či dokladu prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství.

Zákon, který krajanům nabytí českého občanství umožňuje, platí sice už od roku 2014 (s následnou novelou z roku 2019), v krajanských komunitách se ale kvůli administrativní náročnosti dosud příliš neujal.

Dokládá to fakt, že v roce 2022 získalo (podle § 31) české občanství z celého světa pouze 854 lidí z krajanských komunit. „Je to asi jen jedna pětina z počtu osob, které na území ČR získají občanství z řad cizinců ,bez českých kořenů‘, cestou klasické naturalizace,“ vysvětluje Wernerová.

Náprava křivd do čtvrté generace

Například podle právníků Petra Merty a Tadeáše Mottla z advokátní kanceláře Solers Legal novela slibuje vyplnit mezery v zákoně, například ruší příliš krátkou lhůtu na podání prohlášení, ale neřeší například důkazní nouzi:

„Žadatelé jsou stále nuceni předložit stejné dokumenty jako dřív – zejména rodné, oddací a úmrtní listy, dále důkazy o způsobu a datu pozbytí občanství.“

Podle plánů by měla novela nabýt účinnosti již od 1. července 2024. Aktuálně je na programu probíhajícího jednání poslanecké sněmovny.

„Smyslem novely je náprava historických křivd, ke kterým docházelo v minulosti ze strany totalitní moci státu ve vztahu k bývalým českým občanům a jejich potomkům v zahraničí. Řada českých rodin v zahraničí dodnes zůstala rozdělených na členy rodiny s občanstvím a členy téže rodiny bez občanství (týká se to lidí narozených mezi 1. 10. 1949 a 7. 5. 1969) z důvodu komunistického zákona č. 194/1949 Sb.,“ vysvětluje za MZV Wernerová.

Zásadní změnou je i rozšíření nároku na nabytí českého občanství na potomky bývalých československých občanů až do čtvrté generace, tedy až pravnuků. Zjednodušeně to znamená, že se to týká například i vnuků a vnuček takzvaných Wintonových dětí.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)