Dřívější odchod do důchodu s jistotou plné penze měla dlouho zaručený jen jedna profese – horníci z hlubinných dolů. Foto: Adolf Horsinka/ MAFRA/ Profimedia

Do důchodu dřív a s plnou výší? Náročné profese se hlásí, stát určí, kdo projde

Napsal/a Robert Břešťan 6. října 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Dřívější odchod do důchodu s jistotou, že vyměřené peníze nebudou kráceny o neodpracované obvyklé roky, měla dlouho zaručený jen jedna profese – horníci z hlubinných dolů. Letos nově přibyli zdravotničtí záchranáři a podnikoví hasiči. Okruh oprávněných osob z náročných profesí se má ale dále rozšířit. Stát teď řeší jak – v dřívějším plném důchodu by se totiž rád viděl kdekdo.

Je to Pandořina skříňka, říká o možnosti, že vybrané náročné profese budou moct odejít bez sankcí do důchodu až o pět let dříve, Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.

„Ta debata se rozhodně nemá vést o profesích, když už, tak o konkrétních rizikových pracovištích. Můžete mít člověka v těžkém průmyslu, kdy jeden je ve výjimečně nízké a druhý ve výjimečně vysoké kategorii rizika. Pak nevzniknou všechny ty debaty o tom, proč my ne a proč vy ano. Jakmile do toho dáte konkrétní profese, tak tahle absurdní debata skončí rozvratem systému,“ varoval už dříve Hampl.

Každý desátý v těžké práci?

Seznam náročných profesí by chtěl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představit letos na podzim. Zatím stát nemá jasno v tom, podle jakých kritérií okruh lidí s nárokem na plný dřívější důchod určit.

„Naši pozornost směřujeme na rizika definovaná v zákoně o ochraně veřejného zdraví, která jsou využívána všemi zaměstnavateli při kategorizaci prací a intenzitě jejich působení na konkrétním pracovišti. Nebude se tedy jednat o okruh osob podle názvu profese, ale podle působícího rizika,“ vysvětluje mluvčí MPSV Jakub Augusta.

Celkem existuje třináct rizikových faktorů pracovního prostředí: chemické látky, fyzická zátěž, prach, hluk, vibrace, neionizující záření, pracovní poloha, psychická zátěž, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, zraková zátěž, zátěž chladem, zátěž teplem a práce s biologickými činiteli. Podle nich se už nyní posuzuje rizikovost práce.

To už nyní musí povinně provádět každý zaměstnavatel, musí vést i evidenci o tom, jaký počet směn konkrétní zaměstnanec v takovém rizikovém prostředí odpracoval.

MPSV spolu s Ministerstvem zdravotnictví má okruh rizik, na která se výjimka bude vztahovat, zúžit. „Mělo by jít o rizika, u kterých lze předpokládat, že dlouhodobé vystavení má vliv na lidský organismus a nelze jej ochrannými pomůckami eliminovat,“ upřesňuje Augusta.

Předpokládá se, že za každých deset let ve vysoce rizikové práci by měl být nárok na zkrácení důchodového věku o jeden rok.

Kolika lidí by se to mohlo týkat, není vůbec jasné. Jisté vodítko nabízí Český statistický úřad. Ten se v roce 2022 ve svém Výběrovém šetření pracovních sil dotazoval mimo jiné na to, kolik lidí v rámci zaměstnání vykonává těžkou fyzickou práci jako je manipulace s těžkými břemeny, zvedání lidí (například pacientů) nebo práce v bolestivých či únavných pozicích včetně dlouhodobého stání.


Na základě čeho by se měly definovat náročné profese, u nichž by bylo možné umožnit předčasný odchod do důchodu? Jak na tento dotaz odpověděla umělá inteligence ChatGPT:

Definování náročných profesí, u nichž by bylo možné umožnit předčasný odchod do důchodu, je komplexní záležitost, která by měla brát v úvahu několik faktorů:

  1. Fyzická zátěž: Profese, které zahrnují vysokou fyzickou zátěž, mohou být náročné na tělo a zdraví pracovníků. To může zahrnovat těžké zdvihání, dlouhodobé stání nebo opakující se pohyby.
  2. Psychická zátěž: Některé profese mohou být náročné na duševní zdraví kvůli stresu, emocionálnímu tlaku nebo traumatu. To platí například pro některá povolání v oblasti zdravotnictví nebo první pomoci.
  3. Nebezpečí a bezpečnost: Profese, které jsou spojeny s vysokým rizikem úrazů nebo zdravotních komplikací, mohou vyžadovat zvláštní ohled na bezpečnost pracovníků.
  4. Pracovní podmínky: Dlouhé pracovní hodiny, noční směny, práce ve špatných klimatických podmínkách nebo v izolaci mohou také přispívat k náročnosti profese.
  5. Délka kariéry: Profese, které vyžadují dlouhou kariéru s málo možnostmi na předčasný odchod, by mohly být považovány za náročné.
  6. Zdravotní a bezpečnostní opatření: Zohlednění dostupných zdravotních a bezpečnostních opatření, která mohou snížit rizika spojená s náročnými profesemi.

Definování náročných profesí by mělo probíhat na základě komplexního hodnocení a konzultace s odborníky na pracovní zdraví a bezpečnost. Cílem by mělo být zajistit, aby pracovníci v náročných profesích měli možnost předčasně odejít do důchodu, pokud jsou vystaveni vysokým rizikům a zátěžím, které by mohly negativně ovlivnit jejich zdraví a kvalitu života.


„V České republice uvedlo 9,3 % pracujících, že tráví celou nebo většinu pracovní doby těžkou fyzickou prací; 8,3 % tráví těžkou fyzickou prací polovinu pracovní doby nebo více. Jedná se zejména o řemeslníky a opraváře, obsluhu strojů a zařízení a montéry ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví,“ shrnují statistici.

Národní rozpočtová rada ve své aktuální Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí odkazuje na registr kategorizace prací vedený Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Podle něj v polovině roku 2023 překračoval počet „exponovaných zaměstnanců ve 3. a 4. kategorii 500 tisíc osob, tedy zhruba 9,4 % pracovní síly“.

Je však nepravděpodobné, že by vláda otevřela možnost pro plný předčasný důchod desetině pracující populace.

„Bohužel neexistují data, která by ukazovala, jak dlouhou dobu tito pracovníci v náročných profesích strávili, a jaké by tedy bylo jejich přesné krácení důchodového věku,“ konstatuje Národní rozpočtová rada.

A kolik to bude stát

Náklady spojené s dřívějším odchodem do důchodu by mělo kompenzovat zvýšení povinných odvodů na sociálním pojištění u těchto profesí (postupné zvýšení sazby až o 5 %).

I proto debatu bedlivě sledují zástupci zaměstnavatelů. „Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo pracovní skupinu, která se nyní zabývá definicí a vyčleněním skupin povolání, kde používání ochranných prostředků nedostatečně chrání negativní vlivy na lidské zdraví. Paralelně k tomu existuje také pracovní skupina založená Svazem průmyslu a dopravy, kde jsou zastoupeni zástupci firem a podniků s fyzicky náročnými povoláními. Vytvoření seznamu je nejtěžším úkolem a v tuto chvíli neexistuje žádný konkrétní a konečný návrh,“ říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

„Je nutné přesně vymezit a popsat, kterých profesí se bude dřívější odchod do důchodu týkat, včetně vyčíslení finančních dopadů na daná odvětví. V tuto chvíli nelze odhadnout, jak velikého počtu zaměstnanců by se dřívější odchod do důchodů mohl týkat,“ dodává.

HlídacíPes.org požádal o postoj k tématu dřívějšího odchodu do důchodu pro náročné profese i Českomoravskou konfederaci odborových svazů. I přes urgence ale odpovědi nedorazily.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)