řepka, obilí, zemědělství, sklizeň
Foto: Petr Lemberk/ MAFRA/ Profimedia

Dědictví kolektivizace, role Agrofertu v českém zemědělství a proč rostou ceny potravin

Napsal/a Robert Břešťan 16. února 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Ještě generace našich prarodičů zažila, co je hlad a nedostatek potravin – o tom dneska nikdo ani neuvažuje, upozorňuje Martin Sedláček, zemědělský ekonom a publicista. Je to podle něj i díky často proklínaným evropským dotacím.

„Samozřejmě, že dotace pokřivují trh, protože se tím vytahují i všechny ostatní ceny – cena půdy, nájmů a ostatních vstupů. To se ví, ale není krok zpátky, jejich škrtnutí je nemyslitelné, protože to by naopak ten trh nejen narušilo, ale možná i zbortilo. Navíc jsou dnes dotace čím dál víc vázané na ekologické a environmentální parametry,“ říká Martin Sedláček v rozhovoru pro ekonomický podcast MakroMixér (připravují jej šéfredaktor HlídacíPes.org Robert Břešťan a hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš).

Vy říkáte, že nemáte rád dělení zemědělců na velké a malé. Proč? Vždyť přece někdo má hodně stád, jiný málo, někdo velké polnosti, další jen malé pole.

Toto je v České republice velké téma. České zemědělství opravdu sestává jak z malých rodinných farem, tak ze středně velkých podniků až z holdingových podniků. Je v tom v rámci Evropské unie specifické. Ale prostě je to tak, že tu v padesátých letech proběhla asi ta nejšílenější kolektivizace po vzoru Sovětského svazu a po roce 1989 celý zemědělský sektor řešil, co s tím. Bylo jasné, že se musí obnovit majetková práva k půdě a k původním majetkům. Kdo chtěl obnovit své hospodářství, měl na to chuť, lidi, energii, tak měl možnost začít rodinně hospodařit. Zbyla tu ale i zemědělská družstva, která šla do takzvané transformace, asi není potřeba jít do detailů.

Z nich se tedy stali ti velcí…

To jsou jakoby ty velké společnosti. I proto se v českém éteru hovoří o velkých a malých, ale já se ptám, kde je ta hranice, kolik je to hektarů? To nikdo neřekl a neřekne. Je potřeba také říct, že asi třetina zemědělské půdy byla státní, šlo hlavně o pohraniční oblasti, odkud byli po druhé světové válce vysídlení Němci, a i ta se nějakým způsobem privatizovala.

Někdy si na toto téma vypůjčuji slova někdejšího ministra zemědělství Josefa Luxe, který říkal: nechme vzniknout rodinné farmy tam, kde to dokáží a chtějí. Protože ne všude to tak bylo – kořeny a tradice byly zpřetrhané a lidé neměli šanci to zvládnout. Dnes farmy rodinného typu hospodaří asi na jedné třetině zemědělské půdy a zbylé dvě třetiny obhospodařují právnické osoby. I ty by se dále daly dělit na eseróčka, akciovky nebo družstva. A jsou tedy i firmy holdingového typu.

Před 300 lety se zemědělství věnovalo 80 % populace; živilo sebe a živilo těch zbylých 20 %. Dnes dvě procenta populace musí vytvořit dostatek, či spíše nadbytek, pro všechny ostatní.

Když se řekne holding…

Když se řekne holding, tak přirozeně vytane na mysli společnost Agrofert. Říká se, že bez se v podstatě v českém zemědělství nic neodehraje, třeba proto, že je to velký výrobce hnojiv, producent osiv, vlastní velké skladovací kapacity a podobně. Je to pravda, nebo je to taky taková mediální zkratka?

Vždycky navrhuji hovořit o zemědělství bez Agrofertu, protože samozřejmě vše je zastíněno vstupem pana Babiše do politiky a to poněkud brání objektivnějšímu a zklidněnému pohledu na celé zemědělství. Když jedna farma koupí druhou farmu, třeba klasické eseróčko, tak už vlastně vytváří holding těch dvou podniků; a v českém zemědělství je holdingů tohoto typu celá řada. Do zemědělství dnes investují – a zemědělci se toho i trošičku lekají – i nezemědělské investiční skupiny, dokonce i banky, pojišťovací nebo makléřské společnosti. Ale ze všech nejznámější a nejviditelnější je, ze známých důvodů, hlavně ten Agrofert.

Čili jeho vliv celkový na zemědělství je přeceňován?

V současném mediálním prostoru bych řekl, že ano. Agrofert začal v zemědělství podnikat už v devadesátých letech, je pravda, že vyrábí hnojiva, ale ta si dnes dokážou zemědělci dovézt odkudkoliv, na trhu je dodavatelů určitě dost. Ano, na konci devadesátých let tady byli dva velcí hráči, kteří měli sklady na obilí: Agropol a Agrofert, přičemž ten druhý koupil prvního a v tu chvíli to byla velká síla, protože když zemědělci potřebovali prodat obilí, tak to bylo v podstatě jen tam. V dnešní době má ale většina zemědělských podniků vlastní sila, vlastní skladování obilí, takže kdo nechce spolupracovat s Agrofertem, tak se mu rozhodně může beze všeho vyhnout.

Hlavně těm velkým zemědělcům se často vyčítá, že jedou na výkon, že ta péče o krajinu není taková jako třeba v případě těch rodinných farem, že rozlehlé lány více přispívají k erozi, že se půda příliš upevňuje velkými těžkými stroji. Je to tak, vidíte vy nějaký rozdíl v péči o půdu a o krajinu?

To bych tedy určitě viděl jinak. Je jistě důležité, jak se každý o ten konkrétní hektar zemědělské půdy stará, velký i malý. Je jistě možné si vybavit různé zprávy z médií, jednou o tom, že nějakému malému zemědělci uhynula špatnou péčí zvířata, jindy u většího třeba rozsáhlý splav půdy ze špatně zaseté cukrovky. Podstatné je, jestli opravdu někdo o tu krajinu pečuje a pracuje, s péčí řádného hospodáře. A z mé zkušenosti bych řekl, že o svůj hektar pšenice, brambor nebo řepky se starají všichni úplně stejně. A pokud jde o zemědělskou techniku, buďme rádi, že ji máme. Před 300 lety se zemědělství věnovalo 80 % populace; živilo sebe a živilo těch zbylých 20 %. Dnes dvě procenta populace musí vytvořit dostatek, či spíše nadbytek, pro všechny ostatní a to samozřejmě bez zemědělské techniky nejde.

V české ekonomice jsme zažili bezprecedentní rok 2022, ve kterém extrémně zdražila celá řada potravin, ať už se jednalo máslo, mouku nebo maso. Hraje roli více zdražení cen v zemědělství nebo navazující zpracování potravin, eventuálně marže v maloobchodě?

Spravedlivě je potřeba říci, že všechny ty tři části – zemědělec, potravinář a prodejce – se samozřejmě na tom zvýšení cen podílely. Už kvůli růstu nákladů na energie, už jen cena paliva narostla enormně. Chtěl bych se tu zemědělců zastat, ti při cenotvorbě tahají trošičku za kratší konec provazu. Jinak rok 2022 byl neočekávatelný a neplánovatelný, ale byl poučný.

Potvrdil i to, že zemědělská ekonomika ospravedlňuje dotace do zemědělství právě tím, abychom se dokázali vyhnout nedostatku potravin. Ještě generace našich prarodičů to po druhé světové válce zažila, dnes o tom ale nikdo ani neuvažuje. Když se chceme vyhýbat nějakým extrémním cenovým výkyvům, tak prostě nějaké subvence, dotace a regulativní nástroje Evropská unie a společná zemědělská politika mít má.

Ještě se vraťme k tomu, že jste říkal, že zemědělci dlouhodobě tahají za kratší konec provazu. Nemají to ale ještě horší třeba ti zpracovatelé, kteří dejme tomu vykupují mléko, ale producenti se mohou rozhodnout ho nedodat a vyvézt třeba do Německa?

Zemědělci opravdu prodávají své komodity za ceny, které jim ten zpracovatel v tuto chvíli nabídne, samozřejmě jsou schopni nějakým způsobem vyjednávat. Ale zároveň se ceny nejednou za posledních deset let dostaly na hranu, často i pod výrobní náklady, ale zemědělec i tak prodat musí. Třeba to mléko je prostě neuchovatelná, neskladovatelná komodita a můžeme připomenout takzvanou mléčnou krizi na přelomu let 2015 a 2016. Ceny byly tak nízké, že se mléko vylévalo do kanálu.

A historie zná třeba i pálení obilí. Je to takový surový projev, jak se toho nadbytku zbavit. I proto má Evropská unie jakési základní výkupní ceny a hladiny, pod které by ten výkup neměl klesnout. A pokud jde o tu cenotvorbu, dá se říct, že se ceny utvářejí plus minus tržně v celoevropském prostoru, kde máme jednotný trh. A zemědělci opravdu akceptují a musí akceptovat ceny, které jim obchodníci nabízejí. Ale samozřejmě i potravináři si stěžují na to, že jsou zase v soukolí zemědělců a obchodních řetězců. To je prostě ten léta trvající spor mezi obchodními řetězci, potravináři a zemědělci.

Nechceme přeci přídělový systém nebo lístky, tak ano – podporujme zemědělce. V západní Evropě se i před rokem 1989 podporovali plus mínus jako v socialistickém Československu.

Když je agronom trouba

Na čem se dá v zemědělství podle vaší zkušenosti nejvíc vydělat? Dá se na to vlastně pohlížet takhle – že budu pěstovat jenom tohle, protože na tom nejvíc trhnu? Třeba řepka má zrovna takovou nálepku…

Kdo umí v zemědělství tu kterou komoditu pěstovat či u hospodářských zvířat chovat, tak na tom dokáže vydělat. Bylo by samozřejmě smutné, kdyby se nevydělalo… I když je i spousta zemědělců, kteří s něčím skončili. A když zmiňujete tu řepku. Té se u nás pěstuje plus minus stejně jako ve Francii nebo v Německu. Řepka má – teď nevím, jestli to štěstí nebo tu smůlu – že my máme pro její pěstování dobré půdně-klimatické podmínky. Řepku tu pěstovat umíme a ona vychází. Nárůst pěstovaných ploch je už od 90. let a to tehdy vůbec nešlo o biopaliva. Byl boom rostlinných tuků, rostlinného másla, mluvilo se o zdraví, cholesterolu a živočišné máslo bylo na druhé koleji.

Ale to přimíchávání v podobě biopaliv řepce určitě taky pomohlo.

To vzniklo na úrovni Evropské unie, řešilo se jaké to má výhody, proč přimíchávat biopaliva do normálních paliv. Jednak kvůli úspoře na dovozu ropy a EU řešila i obecně zemědělskou nadprodukci u rostlinné rostlinné výroby a vypadalo jako dobrý nápad vyčlenit část půdy na to, abychom si na ní vypěstovali „paliva“. Mluvilo se o tom, že za starých dobrých časů musel každý hospodář dát 10 – 15 % svých polí na to, aby si vypěstoval krmivo pro své koně. Ustupuje se od toho v Česku, ale zbytek Evropy dál přimíchává. Motorům aut to nevadí a nejsem si vědom, že by proti tomu v EU někdo vystupoval.

Na druhé straně se mluví o tom, jak ty lány řepky nebo i kukuřice přispívají k erozi, odvodňování krajiny…

Když to nějaký trouba agronom naseje tak, že pak déšť spláchne ornici do půlky vesnice, tak tím dělá medvědí službu celému zemědělství. V Česku ale máme nově nastavená pravidla pro pěstování na erozně ohrožených plochách, je to daleko striktnější než před třemi čtyřmi lety. Je nařízena maximální výměra pozemků jedné plodiny na 30 hektarů a na půdně ohrožených plochách je to jen deset hektarů. Povinné budou i biopásy nebo trvalý travní porost na okrajích prostě těch pozemků. Ale jak říkám, když máte agronoma nebo pěstitele, který má všech pět pohromadě, tak to nikdy nezaseje tak, aby z toho udělal škodu a ostudu.

Rostlinná produkce nám v čase narůstá, ale naopak ta živočišná, pokud se díváme třeba na chov prasat, jde setrvale jde dolů. V čem je problém?

Když zůstaneme u těch prasat, 60 % vepřového masa dovážíme. Na jednu stranu můžeme hovořit o tom, že je tady evropský trh, můžeme mluvit i o nějaké potravinové bezpečnosti nebo soběstačnosti, ale můžeme ji brát i v intencích celé Evropy. Já bych si přál, abychom jako čeští zemědělci dokázali vyrábět leckteré komodity na evropské či světové úrovni, byli v nich dobří a celková hospodářská produkce by přispívala celkovému HDP. Zrovna prasata jsou ale velmi specifický obor – technologicky i geneticky náročný.

Po roce 1990 chovatelství a chov prasat u nás poměrně zaostaly – technologiemi a hlavně genetikou. Asi není třeba jít do detailu, ale o ekonomice chovu prasat rozhoduje hlavně počet narozených a odchovaných selat na jednu prasnici za rok. Ustát to dokázali vlastně jen ti, kdo se přizpůsobili, zainvestovali do nejmodernějších technologií a nejmodernější genetiky. Dnes je největší evropský producent vepřového Španělsko. Což ale vychází ze strategie tamního ministerstva zemědělství z doby před 20 – 25 lety. Tehdy Španělsko nebylo žádný významný producent vepřového a dnes je v Evropě jedničkou.

A tím jsme u peněz na rozvoj, na investice, u dotací. Jak moc ovlivňují evropské zemědělství?

Zemědělství je v rámci EU opravdu velmi ovlivňováno. Tak třeba dotace. Jsou dotace, které dostávají všichni zemědělci plus mínus stejné – to jsou dotace na hektar. Naši zemědělci se můžou zlobit, že jsou o něco nižší než ve Francii a v Německu, ale jsou zase o něco vyšší než v Litvě a nebo v Rumunsku. Byť hovoříme o společné zemědělské politice, ona tak úplně společná není. Jednotlivé státy a vlády mají ještě svoje peníze a různou formou dokáží podpořit své zemědělství. Chtějí třeba držet tradiční lokální produkci, anebo se pustí do nějaké koncepce, že podpoří chovatele prasat jako ve Španělsku. Tím se na celoevropském trhu přerozdávají karty.

Pojďme ještě blíže k těm dotacím. Našel jsem údaj zhruba tři roky starý, podle nějž příjmy českých zemědělců jsou na evropských dotacích závislé zhruba z 65 %, což se mi jeví jako poměrně dost. Znamená to, že bez dotací to už prostě nejde?

Dneska to bez toho už nejde, je to něco, z čeho se už nedá prostě vystoupit. Ty dotace se váží k tomu, že Evropa by nebyla soběstačná. Nechceme přeci přídělový systém nebo lístky, tak ano – podporujme zemědělce. V západní Evropě se i před rokem 1989 podporovali plus mínus jako v socialistickém Československu. Prostě vyrobíš tolik a tolik tun brambor, tak na ty brambory, nebo litry mléka, dostaneš takovou dotaci. Samozřejmě, že to pokřivuje trh, protože se tím vytahují i všechny ostatní ceny, vytahuje se cena půdy, ceny nájmů a ostatních vstupů. To se ví, ale není krok zpátky, jejich škrtnutí je nemyslitelné, protože to by naopak ten trh nejen narušilo, ale možná i zbortilo. Navíc jsou dnes dotace čím dál víc vázané na ekologické a environmentální parametry.

Už tu zaznělo slovo soběstačnost. Je Evropská unie jako celek potravinářsky soběstačná?

Pokud nebudeme hovořit kupříkladu o citrusech, tak v základních komoditách Evropská unie soběstačná je.


Rozhovor je textovou verzí ekonomického podcastu MakroMixér, který připravují hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš a šéfredaktor HlídacíPes.org Robert Břešťan. Tento i starší rozhovory z tohoto podcastu najdete ve všech běžných podcastových aplikacích:  SpotifyApple PodcastsSoundCloud a Google Podcast.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)