Debakl státního zastupitelství u Ústavního soudu. Nejvyšší státní zástupce Zeman by měl být odvolán, říká právník Zdeněk Koudelka

Napsal/a Robert Malecký 6. května 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

ROZHOVOR. V přípravném řízení by měl i v případě změny státního zastupitelství rozhodovat místně příslušný soud v souladu s trestním řádem, řekl tento týden Ústavní soud. Je to klíčový nález, který nabourává praxi, kdy se státní zástupci v některých mediálně sledovaných kauzách obraceli třeba v případě rozhodování o vazbě na jiné soudy, než kde se údajná trestná činnost stala. Brněnský advokát a bývalý náměstek nejvyššího státního zástupce Zdeněk Koudelka to dokonce označil za nejvýznamnější nález proti tunelování práva na zákonného soudce. „Je to tak vážný debakl státního zastupitelství, že je to důvod pro odvolání nejvyššího státního zástupce,“ říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

  • V čem je nález Ústavního soudu tak významný?

Státní zastupitelství si v období nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana zvyklo na to, že může činit pod rouškou boje proti korupci neústavní kroky, včetně porušování základních práv lidí. Kam patří i právo na zákonného soudce. Nyní Ústavní soud řekl dost této hrubé neústavnosti, za kterou je odpovědné vedení státního zastupitelství, především nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Důležité je, že ve věci zákazu svévole ve výběru soudů státním zastupitelstvím byl Ústavní soud jednotný. Sice tři soudci s nálezem nesouhlasili, ale to proto, že chtěli zamezit nejen s manipulací soudů, ale i státních zastupitelství. Rovněž je důležité, že protiústavnost svévole výběru soudu ze strany státních zastupitelství ve svém vyjádření k věci uvedl i Nejvyšší soud. V odborné literatuře se o této neústavní činnosti státního zastupitelství psalo řadu let.

  • Můžete uvést konkrétní případy, kdy ze strany státního zastupitelství došlo ke svévoli?

zdenek-koudelka

Nejznámější případ je kauza poslanců Tluchoře, Šnajdra a Fuksy, kdy se skutky – údajně trestné činy – staly v Praze, ale o vazbách rozhodoval Okresní soud v Ostravě. V případě Shahrama Zadeha zase soud ve Znojmě, byť s kauzou nemá nic společného. V případě předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, která je stíhána za jmenování své místopředsedkyně v Praze, o povolení domovní prohlídky rozhodoval soud v Jihlavě. Přitom jihlavský soud ve svém vyjádření Ústavnímu soudu přiznal, že věděl, že stíhaný skutek – jmenování místopředsedkyně proběhlo na Praze 7.

  • Je to problém soustavy státního zastupitelství obecně, nebo je typický pro některé konkrétní stupně či jednotlivá státní zastupitelství?

Především je to problém obou vrchních státních zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství, které protiústavní činnost krylo, když nenapravilo tuto neústavnost v rámci dohledu nad podřízenými vrchními státními zastupitelstvími.

  • Proč právě na úrovni VSZ?

Vrchní státní zastupitelství si mohla nejvíce vybírat. Olomoucké z 25 okresních soudů, a pražské dokonce z 61. Je logické, že si státní zastupitelství vybere soud, kde očekává vyhovění, a ne zamítnutí svého návrhu.

  • Co teď bude dál? Jaký má nález smysl pro praxi v přípravném řízení?

Státní zastupitelství již ví, že porušovat ústavu se nevyplácí. Lidé si svá práva musí bránit proti zvůli a zneužívání moci. Ani protikorupční boj nemůže být omluvou pro porušování práv lidí.

  • Zmíněná předsedkyně ERÚ Alena Vitásková vyzvala ministra spravedlnosti, aby v konkrétních případech podal ze své pravomoci stížnosti pro porušení zákona. Je to reálné? Můžeme se dokonce dočkat situace, kdy dojde zpětně k nějakým revokacím  v běžících trestních řízeních, z nichž řada již je v řízení před soudem?

Je to logický postup těch, kteří byli o své ústavní právo na zákonného soudce okradeni. Je nutné zjednat nápravu. Státní zastupitelství musí vědět, že svévole a porušování ústavy nemohou být základem trestního řízení. Předpokládám, že obhájci obecně budou žádat nepoužitelnost důkazů získaných neústavně na základě souhlasu nepříslušného soudu při porušení ústavního práva lidí na zákonného soudce. O věci bude v rámci dovolání nakonec rozhodovat Nejvyšší soud, který se může postavit na stranu těch, již byli poškozeni neústavním postupem státního zastupitelství. Pokud Nejvyšší soud vyhoví obžalovaným, věc už se vůbec nemusí dostat k Ústavnímu soudu.

  • Je reálné naplnění i druhého požadavku šéfky ERÚ, aby ministr spravedlnosti vyvodil kárnou odpovědnost u těch státních zástupců, kteří se na kritizované praxi podíleli?

Ministr spravedlnosti musel jako právník vědět, že možnost volby z desítek různých soudů pro státní zastupitelství je popřením ústavního práva na zákonného soudce. Nic proti této praxi neudělal. Nečekám, že by vyvodil osobní zodpovědnost. Je to však tak vážný debakl státního zastupitelství, že je to důvod pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Pokud se tak nestane, je to důvod pro vyslovení nedůvěry vládě, jelikož tak velké a vedením státního zastupitelství podporované porušování ústavy tady od roku 1989 nebylo.

  • Obecněji – jak byste zhodnotil kvalitu dodržování ústavních práv v trestním, zejména přípravném řízení? Jsou i jiné zásadní vady?

Ve státním zastupitelství dochází ke zneužívání moci. Nejde jen o otázku výběru soudů dle libovůle vrchních státních zastupitelství. V kauze Shahrama Zadeha státní zastupitelství použilo metody totalitního státu, když soudem na kauci propuštěného Shahrama Zadeha nechalo znovu zatknout ještě ve věznici a dále několik dní drželo v cele s odůvodněním, že bude rozhodováno o jeho vydání do Íránu. Pan Zadeh přitom je náš státní občan a vydán by mohl být jen se svým souhlasem, což odmítl. Naštěstí této zvůli se postavil soudce Krajského soudu v Brně, který odmítl návrh státního zástupce na vazbu. Nevylučuji však, že kdyby si státní zástupce mohl vybrat jiný soud, sehnal by někde po republice soudce ochotného uvalit vazbu i zde. Ne obecně, ale v některých kauzách je moc zneužívána a bohužel jich není málo.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)