Čínský prezident Si Ťin-pching. Foto: Profimedia

Čínští komunisté plánují: Mírný blahobyt už máme, teď přijde „krásná socialistická velmoc“

Napsal/a Sinopsis 21. července 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Zatímco si Komunistická strana Číny připomíná sto let od svého vzniku, její generální tajemník Si Ťin-pching během svého slavnostního projevu 1. července zopakoval, že strana už vyhlíží další velké výročí, říjen 2049. Bude to sto let od chvíle, kdy Mao Ce-tung vyhlásil z brány Tchien-an-men založení Čínské lidové republiky.

Obě tato výročí jsou součástí tzv. konceptu „dvou staletí“ a jsou spojena se stranou vytyčenými strategickými společensko-ekonomickými cíli vedoucími k modernizaci socialistické Číny a upevnění jejího postavení ve světě.

O „dvou staletích“ poprvé mluvil v roce 1997 bývalý generální tajemník KS Číny Ťiang Ce-min během 15. sjezdu strany, konkrétní podobu dal tomuto konceptu ale až Si Ťin-pching po svém nástupu k moci v roce 2012. Si rozdělil cíle strany do tří kroků, z nichž první dva, „vyřešení problému existenční situace lidu“ a „celkové zvýšení životní úrovně lidu směrem k mírnému blahobytu“, prohlásil během oslav dovršení „prvního staletí“ za dokončené.

Po „společnosti mírného blahobytu“, podle Si Ťin-pchinga již dosažené, je nutné dále modernizovat socialismus, aby bylo možné dosáhnout hlavního cíle „druhého století“, tedy učinit z Číny „silnou a prosperující, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou socialistickou modernizovanou velmoc“.

Tento dlouhodobý cíl dále Si Ťin-pching rozděluje do dvou fází. V té první by se Čína měla do roku 2035 vypořádat s jedním ze svých nejpalčivějších problémů, výraznou nerovností mezi životní úrovní venkovských oblastí a měst. V druhé fázi se má Čína „stát vůdčí zemí spojující vnitřní sílu a mezinárodní vliv“.

Neomalená cesta k velmoci

Si Ťin-pchingovi předchůdci Ťiang Ce-min a Chu Ťin-tchao hovořili ve vztahu ke „dvěma staletím“ o Číně pouze jako o „státu“. Až současný generální tajemník začal používat pojem „velmoc“, a dal tak jasně najevo své vysoké geopolitické ambice. Za těmi se skrývá nejen snaha učinit z Číny globální ekonomickou velmoc, ale i cíl přetvořit současný systém mezinárodních vztahů ve prospěch Číny.

Toho se Peking v posledních letech snaží docílit prosazováním svých mezinárodně politických konceptů „oboustranně prospěšné spolupráce“ a „společenství sdíleného osudu lidstva“, které mají nahradit současný systém a pomoci Číně stát se světovým lídrem.

Ačkoliv Čína své koncepty mezinárodní politiky prohlašuje za mírové, doplňuje je zároveň asertivní zahraniční politikou, projevující se například takzvanou „diplomacií vlčích válečníků“, zabíráním území v Jihočínském moři nebo agresivní rétorikou vůči Tchaj-wanu. Tato často neomalená asertivita přispěla k prudkému propadu mezinárodní prestiže Číny a zároveň pomohla přimět vrcholné představitele demokratických států ke společnému postupu vůči Pekingu, čímž se čínská snaha o získání role světového lídra značně ztěžuje.

Si Ťin-pching navěky?

Zatímco před dovršením „prvního století“ se v Komunistické straně Číny obměnilo pět generací stranického vedení, do výročí založení Čínské lidové republiky se pravděpodobně příliš mnoha změn nedočkáme.

Podle pravidel nastavených strůjcem ekonomických reforem Teng Siao-pchingem, která měla zabránit přílišné kumulaci moci v jedné osobě, jako tomu bylo u Mao Ce-tunga, by správně mělo dojít k obměně stranického vedení už v roce 2022 během 20. sjezdu strany.

Tato pravidla však vzala za své po předchozím sjezdu v roce 2017, kdy bylo „Si Ťin-pchingovo myšlení“ zaneseno do stanov strany a následně i do čínské ústavy, čímž se Si Ťin-pching stal de facto doživotním lídrem strany, i kdyby nezastával žádnou funkci. O své funkce však Si pravděpodobně nepřijde, protože z ústavy již zmizela klauzule omezující úřad prezidenta na dvě funkční období.

V případě funkce generálního tajemníka strany je pak omezení funkčního období pouze neformální a Si Ťin-pching nebude mít při své pevně konsolidované pozici problém prosadit své setrvání ve funkci. Cesta ke „krásné modernizované socialistické velmoci“ tak bude pevně v jeho rukou.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)