Islámský stát a jeho ideologii musíme zničit, shodli se politici v New Yorku

Napsal/a -pes- 30. září 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Členové Globální koalice proti ISIL se v rámci „Summitu k boji proti Islámskému státu a násilnému extremismu“ pochválila za pokrok v boji proti islámským radikálům.

Před rokem byla situace – podle prohlášení členů koalice – zoufalá. Islámský stát, známý též pod arabskou zkratkou Daeš, dobyl některá území v Iráku a ohrožoval města Erbíl, Kirkúk a Bagdád. Hrozily také další útoky proti jezídskému obyvatelstvu.

Přes dílčí nezdary

„Od té doby nehledě na nevyhnutelné dílčí nezdary koalice dokázala díky svému komplexnímu strategickému přístupu svou schopnost omezit činnost hutí Daeš v Iráku a v Sýrii. Koalice rovněž dosáhla úspěchů v oblasti bránění hnutí Daeš nabírat nové bojovníky, boje proti jeho propagandě a omezování financování její činnosti,“ popisuje Prohlášení členů Globální koalice proti ISIL: Koalice v prvním roce své existence.

Cílem Globální koalice, jejíž součástí je i Česká republika, je Islámský stát zničit.

Prohlášení mimo jiné upozorňuje na to, že Islámský stát stále hledá nové rekruty pokračuje a snaží se radikalizovat obyvatele různých zemí především prostřednictvím sociálních médií.

Brutální zvěrstva Daeš

„Jejich činnost zahrnuje páchání brutálních zvěrstev proti všem etnickým a náboženským skupinám, včetně obzvláště zranitelných menšin, dále pak ničení kulturního dědictví lidstva, jakož i úsilí o nabádání k páchání teroristických činů všude po světě,“ stojí v dokumentu.

To jsou zároveň i důvody opravňující mezinárodní společenství k vytyčenému cíli: „Svět je jednotný ve svém odmítavém přístupu ke hnutí Daeš a k jeho ničivé ideologii. Naše koalice opětovně potvrzuje své odhodlání nadále spolupracovat s cílem konečného zničení hnutí Daeš.“


Přinášíme celé znění, pracovní překlad dokumentu Statement by the Members of the Global Coalition to Counter ISIL: The Coalition at One Year/ Prohlášení členů Globální koalice proti ISIL: Koalice v prvním roce své existence.

Od založení Globální koalice proti ISIL v minulém roce jsme dosáhli pozitivních výsledků v našem snažení zacíleném na snížení vlivu a poražení této bezprecendentní teroristické hrozby.

Od samotného začátku jsme věděli, že se bude jednat o dlouhodobé úsilí. Nicméně situace před rokem byla zoufalá: ISIL, též známý pod arabskou zkratkou Daeš, dobyl některá území v Iráku a ohrožoval města Erbíl, Kirkúk a Bagdád. Hrozily také další útoky proti jezídskému obyvatelstvu. Od té doby nehledě na nevyhnutelné dílčí nezdary koalice dokázala díky svému komplexnímu strategickému přístupu svou schopnost omezit činnost hutí Daeš v Iráku a v Sýrii. Koalice rovněž dosáhla úspěchů v oblasti bránění hnutí Daeš nabírat nové bojovníky, boje proti jeho propagandě a omezování financování její činnosti.

Klíčovou roli v tomto snažení sehrála oddanost a přinesené oběti ze strany iráckých bezpečnostních sil včetně kurdských pešmergů a Lidových mobilizačních sil a syrských opozičních sil. Díky leteckým operacím Koalice, Daeš již nemůže vykonávat svou činnost na více než 30 % obydleného území Iráku, které v minulosti tato organizace ovládala. Bylo osvobozeno město Tikrít a více než 100 tisíc civilních obyvatel se vrátilo do města a do sousedních oblastí. V severní Sýrii Daeš ztratil větší část území, jež v minulosti zabral, a nemá přístup k většině syrsko-turecké hranice dlouhé 822 kilometrů až na zbývajících asi 100 km. V Iráku nyní působí více než 5 tisíc koaličních poradců z 18 zemí, kteří podporují úsilí irácké vlády posílit a rozvíjet místní bezpečnostní síly v boji za osvobození města Ramádí jakož i v přípravě na osvobození města Mosul. Kromě toho více než 900 osob poskytnutých Koalicí se účastní mise zajišťující výcvik a vybavení pro členy syrské opozice.

Prostřednictvím společné činnosti jsme vytvořili fungující Koalici, jejíž ustanovení bylo ještě v minulém roce pouhopouhou myšlenkou. Zahrnuje nejen vojenskou koordinaci, nýbrž i činnost inovativních pracovních skupin, jež se zaměřují na následující oblasti:

  • Narušení nabírání zahraničních bojovníků, jejich pohybu a schopnosti udržet si je (ve spolupráci s Globálním protiteroristickým fórem);
  • boj proti vymáhání a zneužívání ekonomických a energetických zdrojů a využívání finančního a bankovního systému (ve spolupráci se Skupinou pro finanční akci);
  • konfrontaci s poselstvím hnutí Daeš, jímž je nenávist a násilí, a zároveň prezentaci alternativní a inkluzivní vize naděje na lepší budoucnost;
  • stabilizaci iráckých území, jež byla osvobozena od nadvlády hnutí Daeš, prostřednictvím podpory irácké vládě v obnově činnosti místních úřadů a policie, s cílem umožnit bezpečný, dobrovolný a udržitelný návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob.

Tento týden, kdy se členové Koalice scházejí se zástupci ostatních států a organizací na okraji zasedání Valného shromáždění OSN, spolupředsedové pracovních skupin budou informovat o pokroku svých iniciativ a synchronizaci činnosti těchto iniciativ s ostatními multilaterálními institucemi, jak bylo zmíněno výše.

V Iráku podporuje Koalice úsilí vlády premiéra Haidera al-Abadího v realizaci procesu reforem, usmíření a decentralizaci země včetně spolupráce s Kurdskou regionální vládou a zástupci území s většinovým sunnitským obyvatelstvem, jakož i se zástupci etnických a náboženských menšin.

Realizace těchto reforem je významným krokem k odstranění etnických a sektářských konfliktů prostřednictvím nastolení dlouhodobého míru, stability a prosperity Iráku a poražení hnutí Daeš.

V Sýrii podporuje Koalice syrský lid v jeho úsilí čelit Daeš a ustanovit přechodnou vládu na základě principů Ženevského komuniké, jež zemi přivede k vytvoření demokratické, inkluzivní a pluralistické vlády, která bude reprezentovat vůli všeho syrského lidu.

Koalice rovněž pečlivě vyhodnocuje hrozbu, již představuje hnutí Daeš v ostatních zemích, a zkoumá způsoby, jak je možné ho omezit a porazit. V tomto úsilí Koalice spoléhá na existující protiteroristické úsilí, jakož i na nástroje a osvědčené postupy, které je schopna poskytnout. Poražení hnutí Daeš v Iráku a v Sýrii rovněž pomůže znehodnotit a zkomplikovat činnost těchto skupin.

Koalice silně podporuje úsilí Organizace spojených národů a mezinárodního humanitárního společenství v Sýrii a v Iráku, jakož i v celém regionu, jež se zaměřuje na zajišťování základních potřeb uprchlíkům a těm, již byli zasaženi probíhajícím konfliktem a násilím.

V tomto ohledu oceňujeme země a společenství v tomto regionu, jež na svém území přijali uprchlíky a vnitřně přesídlené osoby. Zejména se jedná o Egypt, Irák (včetně území Iráckého Kurdistánu), Jordánsko, Libanon, Turecko a ty v Evropě a kdekoliv jinde na světě, kdo přijímají uprchlíky a pečují o ně.

Plánujeme posílit vzájemnou spolupráci v této oblasti. Hnutí Daeš pokračuje v nabírání nových členů a v radikalizaci snadno ovlivnitelného obyvatelstva, především pak prostřednictvím sociálních médií. Jejich činnost zahrnuje páchání brutálních zvěrstev proti všem etnickým a náboženským skupinám, včetně obzvláště zranitelných menšin, dále pak ničení kulturního dědictví lidstva, jakož i úsilí o nabádání k páchání teroristických činů všude po světě.

Vzhledem k těmto důvodům pouze prostřednictvím dlouhodobých závazků a vícekolejného přístupu lze hnutí Daeš zničit. Svět je jednotný ve svém odmítavém přístupu ke hnutí Daeš a k jeho ničivé ideologiii. Naše koalice opětovně potvrzuje své odhodlání nadále spolupracovat s cílem konečného zničení hnutí Daeš.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)