BIS: Lobbisti měli zájem o stamilióny z „letů nad Prahou“, ale neuspěli

Napsal/a Robert Břešťan 26. října 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Veřejná část výročních zpráv BIS bývá obvykle dosti nekonkrétní. Přesto se v té poslední kontrarozvědka rozepsala o tom, jak se „nejmenované vlivové skupiny“ pokusily ovládnout státní podnik Řízení letového provozu a sesadit – jmenovitě – generálního ředitele Jana Klase. Měly důvod. Jím řízené „zlaté vejce“ vydělává každoročně slušné peníze.

„Letos, stejně jako vloni, do státního rozpočtu odvedeme 100 miliónů korun,“ říká ředitel ŘLP Jan Klas v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

 • Jaké to pro vás bylo číst si v ve výroční zprávě BIS své jméno a popis snahy „nejmenované vlivové skupiny“ o to vás sesadit?

Bylo to překvapující, ale zároveň i povzbuzující. Člověka potěší, že se někdo zabýval i takovými záležitostmi a že se ne všechno může stát hrátkou nějakých nejmenovaných skupin či lobbistů.

 • O co tedy šlo?

On to nebyl jeden izolovaný pokus, probíhalo to poměrně dlouho. Hráli v tom roli někteří bývalí zaměstnanci, kteří se spojili s ne příliš důvěryhodnými řekněme lobbisty. Bránil jsem se standardním způsobem, podal jsem tři trestní oznámení týkající se hlavně ochrany osobnosti, ale například i falšování dokumentů. Táhlo se to vlastně posledních pět let a zatímco dříve ta oznámení policie odkládala, teď se tím pokud vím intenzivně zabývá. Klas ŘLP

Za sedm let 11 ministrů

 • Zmínil jste některé bývalé zaměstnance. O koho šlo? Psalo se o Karlu Kouklíkovi, který z ŘLP odešel v roce 2008…

Nechci být konkrétní, i když část už skutečně proběhla v tisku. Část vyšetřování je ale ještě živá, takže bych nechtěl být konkrétnější.

 • Přesto, jaký byl scénář, jak jste ho viděl vy?

Asi nic ojedinělého. Začalo to dezinformační kampaní, pokračovalo to ovlivňováním lidí s rozhodujícími pravomocemi, kdy po očernění následuje tlak na odvolání. Trvalo to poměrně dlouho. Dozvídal jsem se o tom například od náměstků ministra dopravy, že na ministerstvo chodí lidé a snaží se lobbovat za změnu v ŘLP. V některých případech mne oslovil novinář, který měl v ruce kompromitující materiál, který od někoho dostal…

 • To hlavní se dělo za úřednického ministra Zdeňka Žáka. Dnes cítíte politickou podporu?

Rozhodně cítím větší stabilitu, snad to souvisí trochu s celkovou změnou klimatu ve společnosti. Nicméně si nemyslím, že by podnik, jako je náš, měl být závislý na politické podpoře.

 • Stíháte si vůbec pamatovat jména ministrů dopravy?

Všechna jména si pamatuji, i když s některými z nich jsem se ani nestihl osobně seznámit. Bezprostředně ke svému chodu ministerstvo dopravy nepotřebujeme, i když to, že se na jednom úřadě za sedm let vystřídá 11 ministrů nás zprostředkovaně ovlivňuje. Přináší to různé koncepčně nedomyšlené věci, změny legislativy a podobně. Státní podnik je ale poměrně autonomní kategorie, generální ředitel má velké pravomoci a pokud funguje hospodaření i podnik jako celek, není mnoho důvodů, proč by do něj měl stát zasahovat.

 • Nepřišel někdo z řady těch ministrů s nápadem na privatizaci ŘLP?

Privatizace na stole nikdy nebyla. S některými ministry jsem ale vedl diskusi, zda by nebylo lepší se přeměnit na akciovou společnost. Chvíli to vypadalo, že se kategorie státní podnik úplně zruší, ale v tuto chvíli to není téma. Poslední novela alespoň umožnila část zisku využít pro státní rozpočet, což nás přibližuje ke klasickému modelu, kdy tu je vlastník, v našem případě stát, který si může vzít určitou dividendu.

ŘLP kontra ČSA

 • Vloni jste do státního rozpočtu poslali 100 miliónů. Bude to stejné i letos?

Jak na straně podniku, tak na straně zakladatele, ministerstva dopravy, je důležité, aby to bylo předvídatelné a stabilní. Takže i letos by to mělo být 100 miliónů. Takový je aspoň názor dozorčí rady a předpokládám, že bude respektován i ministerstvem dopravy.

 • Procenta ze zisku by ale nakonec pro stát mohla být výhodnější, ne?

Myslím, že výkyvy, kdy je v jednom roce nárůst a v dalším pokles, je něco, s čím se špatně pracuje jak státnímu rozpočtu, tak firmě. Lepší je stabilní nominální částka, která se samozřejmě může v čase navyšovat.

 • Prizmatem různých vlivových skupin, jak napsala BIS, je docela logické, že se o vás zajímaly. Vlastní kapitál ŘLP je 5,5 miliardy, loňský hrubý zisk 536 milionů korun při obratu 3,7 miliardy. I v době krize byl obrat stále nad třemi miliardami. Těžíte z toho, že máte díky poplatkům za přelety v podstatě zaručený příjem?

Je to souhrn věcí na straně výnosů i nákladů. Konec roku 2008 a rok 2009 znamenal významný pokles v letecké dopravě a museli jsme proto omezovat i naše náklady. Pokud jde o výnosy, naše ceny jsou pořád pod průměrem Evropy a k tomu nabízíme kvalitu v tom smyslu, že neprodukujeme žádná zpoždění, že letadla mohou létat po optimální trajektorii a máme i vysokou míru bezpečnosti. Z toho plyne i to, že je náš vzdušný prostor atraktivní.

 • Jaká část příjmů ŘLP jsou právě poplatky za přelety?

Celkově to je 78 % našich příjmů, což zahrnuje přeletové i přibližovací poplatky. Další výnosy tvoří rozšiřující se portfolio našich komerčních aktivit. Ať už jde o výcvik dispečerů, moduly pro techniky nebo výcvikové středisko pro piloty, které jsme koupili od ČSA. Takže ve výcviku v letectví pokrýváme prakticky všechno, co si lze v oboru představit.

 • Jak důležitý partner je pro vás ve svém současném stavu ČSA?

Partner je to pořád důležitý. I když pokud bychom to brali jen ekonomicky, tak ta důležitost dramaticky poklesla. Není to dominantní zákazník celkově, ani jako uživatel našich služeb v Praze. Přejeme jim to nejlepší, aby nové investice byly bodem obratu. Na dně už ČSA jsou, doufám, že to půjde nahoru.

 • ŘLP se dobře daří, kde se stala chyba s ČSA?

Asi bych to nechal bez komentáře, myslím ale, že některé věci jsou obecně známé. Mluvili jsme už o tom, že politika by podniky tohoto typu neměla ovlivňovat, ale v ČSA se to v minulosti stalo. Tak to asi bude ten důvod.


Co napsala BIS ve veřejné části zprávy za rok 2014

Snahy o dysfunkci centrálních orgánů státní správy

V první čtvrtině roku 2014 se skupina lobbistů pokoušela iniciovat odvolání generálního ředitele státního podniku Řízení letového provozu České republiky (ŘLP) Jana Klase a obměnu vrcholového managementu podniku.

Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Lobbisté přes prostředníky z okolí vysoce postavených ústavních činitelů a z podnikatelského prostředí zařizovali schůzky svého adepta na generálního ředitele se členy vlády. Šlo o pokračování aktivit z roku 2013.

BIS na rozdíl od Policie ČR, která uvedenou vlivovou strukturu vyšetřovala kvůli korupci, identifikovala v případě tohoto nelegitimního lobbingu jako nejzávažnější bezpečnostní rizika manipulaci s veřejnými zakázkami ŘLP a destabilizaci státního podniku. Dobré hospodářské výsledky ŘLP ukázaly kompetentnost vedení podniku, což zřejmě přispělo k tomu, že se zájmy na odvolání generálního ředitele nerealizovaly.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)