Bez migrantů by se moderní Česko neobešlo, v oboru IT jich tu pracuje nejvíce z vyspělých zemí

Napsal/a Robert Břešťan 30. listopadu 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Bezmála třetina všech kvalifikovaných zaměstnanců v oboru informačních technologií v Česku jsou cizinci – de facto ekonomičtí migranti. Je to spolehlivě nejvyšší podíl ze všech vyspělých zemí sdružených v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Až po Česku následuje Irsko, Izrael a Spojené státy.

Plyne to z nedávno publikované zprávy OECD zaměřené na migraci: International Migration Outlook 2020. Podíl vysoce kvalifikovaných migrantů v poměru k domácí populaci pracující v oboru informačních a komunikačních technologií:

Poptávka trhu ve většině zemí převyšuje nabídku absolventů v oboru, a tak si firmy vypomáhají přísunem kvalifikovaných lidí ze zahraničí.

I v době postupně rostoucí nezaměstnanosti a v době omezeného cestování kvůli pandemii trvá podle českého Ministerstva průmyslu a obchodu mezi tuzemskými firmami zájem o zaměstnávání kvalifikovaných lidí ze třetích zemí.

V podstatě jedinou cestou, jak takové zaměstnance do Česka dostat, jsou nyní vládní programy ekonomické migrace: Klíčový a vědecký personál, Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Kvalifikovaný zaměstnanec. Jen takto může cizinec získat oprávnění, které potřebuje k pobytu a „dlouhodobějšímu výkonu ekonomické činnosti na území ČR“.

Právě sem spadají zejména pracovníci IT, inženýři, či statutární zástupci firem. Významnou část těchto pracovníků v Česku tvoří lidé z jiných zemí Evropské unie.

IT je mimochodem celosvětově jeden z nejrychleji rostoucích oborů ekonomiky. V Česku jeho rozvoj souvisí i s deklarovanou snahou tuzemské ekonomiky „přepnout“ na výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

Jen mezi lety 2005 – 2018 se počet zaměstnanců v oboru zvýšil v Evropě o 42 %, v USA dokonce o 68 %. Podle amerických statistik je 48 % zaměstnanců v kalifornském Silicon Valley ve věku 25 – 44 let zahraničního původu.

Jen málo „českých cizinců“

Kromě toho Česko podporuje i program Kvalifikovaný zaměstnanec, zaměřený na pracovníky na pozicích, o něž mezi Čechy a Češkami zájem příliš není: montážní dělníci, řidiči, šičky a další. Tento program se týká konkrétně těchto vybraných zemí: Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldávie, Mongolsko, Srbsko a Ukrajina. Na počet takto přijatých zaměstnanců vláda stanovila kvóty.

Celkově – podle OECD – je podíl cizinců na české populaci osmiprocentní, od roku 2007 se jejich počet zvýšil o 41 %. Nejčastěji jde o Slováky, Ukrajince a Vietnamce. Podle Českého statistického úřadu činil podíl cizinců s pobytem v ČR nad 12 měsíců v roce 2019 jen 5,4 %.

Jak ukazuje graf níže, Česko má mezi zeměmi OECD jeden z nejmenších podílů cizinců v populaci:

Přibývá zemí, které lidem s potřebnou kvalifikací a zájmem pracovat v oboru informačních technologií nabízejí takzvaná start-up víza umožňující dlouhodobý pobyt, v některých zemích i nabídku ubytování a počáteční finanční podporu.

Program pro klíčový a vědecký personál, určený výhradně pro významné investory, výzkumné organizace, technologické společnosti a společnosti typu start-up, zavádí od ledna i Česko.

Kurzem k lepší integraci

Jak ukazuje graf níže, Česko je zemí, kde lidé ze zahraničí neměli problém sehnat práci (ČR ovšem vykazuje poměrně velký rozdíl mezi podílem zaměstnaných žen a mužů – migrantů). To ovšem souvisí s dlouhodobě nízkou nezaměstnaností v ČR a snahou zaměstnavatelů sehnat pro své provozy vůbec nějakou pracovní sílu. To se nyní s nástupem covidové a post-covidové krize může změnit.

Od ledna mimochodem v Česku začne být účinná novela zákona o pobytu cizinců, která zavádí mimo jiné takzvané povinné integrační prvky – konkrétně absolvování adaptačně-integračního kurzu v délce osm hodin během prvního roku pobytu s platností od roku 2021. Kurz, kteří si cizinci mají platit sami, je má seznámit „s jejich právy a povinnostmi, se základními hodnotami ČR, místními poměry a s kulturními zvyklostmi“.

Zpřísňuje se i postih za neoprávněný pobyt na území České republiky, novela umožní rychlejší zrušení pobytu po spáchání trestných činů. Cizinec bude mít nově povinnost prokázat při kontrole oprávnění k pracovní činnosti, jinak mu hrozí pokuta až 5 000 Kč.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)