Uživatel

Michael Romancov

Michael Romancov (1969) vystudoval politologii ve specializaci politická geografie. Působí na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze, na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha, přednáší také na katedře politologie FF ZČU v Plzni. Věnuje se politické geografii, geopolitice a Rusku. Během rusko‑ukrajinské krize se stal jedním z nejcitovanějších odborníků v této problematice. Často vystupuje ve zpravodajských a publicistických pořadech České televize a Českého rozhlasu.

Michael Romancov: Bez násilí to Moskva neumí

Málokterý výrok TGM je stále tak aktuální jako tento: „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“ Maximálně přesvědčivý důkaz šokované Evropě předložila Ruská federace, když v březnu 2014 anektovala Krym. Evropané snili...