Uživatel

Miloslav Kala

Autor je prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu-