Uživatel

Daniel Kroupa

český politik, vysokoškolský učitel, filosof, politolog. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Žák Jana Patočky. Léta ho pronásledovala StB. Pořádal filozofické bytové semináře. Po Sametové revoluci 1989 se stal poslancem za Občanské fórum, později za ODA, které v letech 1998–2001 předsedal. Na přelomu století působil jako senátor v PČR. Dnes přednáší politickou filozofii na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.