Daňová kouzla za čtvrt bilionu. Nejvíce se fixluje ve stavebnictví

Napsal/a Robert Břešťan 31. března 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Zatajené příjmy, které by teoreticky mohly být zdaněny, přesahují v Česku sumu 160 miliard korun ročně. Nejvíce „peněz bokem“, zhruba 37 miliard za rok, jde do stavebnictví. Mezi nejpoctivější v tomto směru podle analýzy Ministerstva financí patří obor „těžba a dobývání“. Tam jsou prý nevykázané příjmy nulové.

Plyne to ze „závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA)“, jež ministerstvo zpracovalo v souvislosti s prosazovanou elektronickou evidencí tržeb. (Kompletní Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace (RIA) – návrhu zákon a evidenci tržeb ke stažení ZDE)

Data uvedená v grafu níže zahrnují odhady dvou různých forem daňových úniků. První formou je nevykazování uskutečněných příjmů… (pro konkrétní čísla najeďte kurzorem na graf)

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚DEAE‘ border= ‚1‘ width= ‚400‘ height= ‚400‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationDEAE“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“OBOR“,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Nevykázané příjmy (v mil. Kč)“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Stavebnictví“},{„v“:36956}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel“},{„v“:35138}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ubytování, stravování, pohostinství“},{„v“:20017}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zpracovatelský průmysl“},{„v“:17933}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zemědělství, lesnnictví, rybářství“},{„v“:12394}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Profesní, vědecké a technické činnosti“},{„v“:8752}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Doprava a skladování“},{„v“:5699}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ostatní činnosti“},{„v“:5193}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Informační a komunikační činnosti“},{„v“:4819}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Administrativní a podpůrné činnosti“},{„v“:3447}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Činnost v oblasti nemovitostí“},{„v“:3325}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Činnost domácností jako zaměstnavatelů“},{„v“:2262}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zásobování vodou, odpadní vody a sanace“},{„v“:2093}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Kulturní, zábavní a rekreační činnosti“},{„v“:1758}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zdravotní a sociální péče“},{„v“:1495}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Vzdělávání“},{„v“:659}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“},{„v“:216}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Těžba a dobývání“},{„v“:0}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Veřejná správa a obrana“},{„v“:0}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“CELKEM“},{„v“:162156}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„title“:“Nevykázané příjmy podle oborů (v milionech Kč) „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:false,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“logScale“:false,“title“:“miliony Kč“,“textStyle“:{„color“:“#222″,“fontSize“:12,“italic“:true},“gridlines“:{„count“:“6″},“formatOptions“:{„scaleFactor“:null,“source“:“inline“},“format“:“0.##“},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“,“height“:371,“width“:600,“series“:{„0“:{„color“:“#ff0000″}}},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

…druhou formou úniků je nadhodnocování nákladů v účetnictví. To v součtu s nevykazovanými příjmy představuje bezmála čtvrt bilionu korun ročně, která buď uniknou zdanění, nebo slouží ke zkreslení hospodářských výsledků pro účely snížení daňového základu.

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚4155‘ border= ‚1‘ width= ‚400‘ height= ‚400‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization4155″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“OBOR“,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Nevykázané příjmy + nadhodnocené náklady (v mil. Kč)“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Stavebnictví“},{„v“:56749}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel“},{„v“:45334}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ubytování, stravování, pohostinství“},{„v“:22546}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zpracovatelský průmysl“},{„v“:28770}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zemědělství, lesnnictví, rybářství“},{„v“:14227}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Profesní, vědecké a technické činnosti“},{„v“:10796}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Doprava a skladování“},{„v“:9884}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ostatní činnosti“},{„v“:7911}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Informační a komunikační činnosti“},{„v“:7190}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Administrativní a podpůrné činnosti“},{„v“:4988}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Činnost v oblasti nemovitostí“},{„v“:4324}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Činnost domácností jako zaměstnavatelů“},{„v“:2262}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zásobování vodou, odpadní vody a sanace“},{„v“:3387}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Kulturní, zábavní a rekreační činnosti“},{„v“:2781}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Zdravotní a sociální péče“},{„v“:2121}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Vzdělávání“},{„v“:1020}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“},{„v“:375}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Těžba a dobývání“},{„v“:0}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Veřejná správa a obrana“},{„v“:0}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“CELKEM“},{„v“:224665}xxx01xxx}xxx01xxx},“options“:{„title“:“Součet zatajených příjmů a nadhodnocených výdajů“,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“title“:“miliony Kč „,“titleTextStyle“:{„color“:“#222″,“fontSize“:12,“italic“:false},“textStyle“:{„color“:“#222″,“fontSize“:12,“italic“:true}},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null,“title“:“OBORY“},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“,“height“:371,“width“:600,“titleTextStyle“:{„color“:“#000″,“fontSize“:“12″,“bold“:true},“series“:{„0“:{„color“:“#00ff00″}}},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

ZDROJ: MFČR, odhadovaná data jsou za rok 2012 (nejaktuálnější dostupná data).

Jako konkrétní příklad daňového úniku uvádí Ministerstvo financí odvětví stravovacích služeb . Celkové nepřiznané příjmy dosahují podle odhadů 20 miliard korun, další ztráty státu plynou z nadhodnocených výdajů. „Teoreticky podle revidovaných národních účtů by zde měl výnos DPH činit 11 mld. Kč, ovšem tímto sektorem bylo odvedeno 1,6 mld. Kč. To indikuje potenciální daňový únik v rozsahu 9,4 mld. Kč,“ píše se ve zprávě.

Na druhé straně, jak již napsal HlídacíPes.org, kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na DPH došla k závěru, že za hlavní daňové úniky spojené s DPH nejsou zodpovědní „malé ryby“, ale především podnikatelé, kteří úmyslně zkreslují účetnictví.

Na takzvané daňové mezeře u DPH (tj. rozdílu mezi potenciálně vybranou a skutečně získanou daní) se podle NKÚ podílejí bezmála z poloviny. „V tom je částečně kriminální jednání, částečně se na tom ale podílejí i auditoři. Směřují tam dnes nějaká opatření? Tím se tady nikdo nezabývá,“ řekl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Stát podle něj „velmi často přijímá přijímají opatření, která nejsou opřena o data a přesné analýzy“. Do této kategorie Kala řadí právě i chystaný systém na elektronickou evidenci tržeb, který by se měl dotknout zhruba 300 tisíc firem a živnostníků; především restaurací, hotelů a maloobchodu.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)