Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Facebook ANO 2011,

Aleš Rozehnal: Pokud Babiš prodal svému Agrofertu předražené akcie, mohl tím spáchat trestný čin

ANALÝZA. Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš zveřejnil závěry zprávy auditorských firem o svých příjmech. Chtěl tak rozptýlit pochybnosti o svých soukromých financích. Audit ale přinesl více otazníků než odpovědí. „Pokud by akcie společností, které Andrej Babiš Agrofertu prodal, byly předražené, mohl by se Andrej Babiš dopustit trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku, byť je vlastníkem Agrofertu,“ píše ve své analýze pro HlídacíPes.org Aleš Rozehnal.

Podle informací zpravodajského serveru Neovlivní.cz policisté, kteří vyšetřují kauzu nákupu korunových dluhopisů Andreje Babiše od jeho společnosti Agrofert, rozšířili vyšetřování i o obchody, které byly popsány ve zprávě dvou auditorských společností týkající se jeho příjmů osvobozených od daně.

Podle této zprávy příjmy Andreje Babiše osvobozené od daně pocházely z prodeje akcií tří společností, a to slovenské společnosti Afeed a dvou českých společností Profrost a Afeed CZ, které prodal své společnosti Agrofert. Policie údajně považuje tento nákup pro Agrofert za velmi nevýhodný.

PSALI JSME: Babišova auditorská účtenka? Agrofert od svého majitele nakupoval velmi nevýhodně

Po prostudování účetních závěrek společnosti Profrost by se dalo podezření policie přitakat. Za akcie společnosti Profrost měl Andrej Babiš v roce 2010 získat částku 527 468 800 Kč, ačkoli měl v době prodeje ve společnosti již de facto pouze přibližně 20procentní podíl.

No nekupte to, když je to tak nevýhodné

O několik dní před prodejem totiž  Babiš jakožto jediný akcionář společnosti přijal rozhodnutí, že se základní kapitál této firmy zvyšuje o 100 milionů Kč, z čehož 80 procent vkladu převzal koncern Agrofert a pouze 20 procent převzal Andrej Babiš.

Agrofert měl tedy v době koupě akcií Profrostu od Andreje Babiše v této společnosti již fakticky supermajoritu.

Společnost Profrost měla navíc v době, kdy Andrej Babiš prodával její akcie za zmíněných 527,5 milionu Kč, vlastní kapitál pouze 1,9 milionu Kč a její aktiva ve výši 361 mil. Kč byla kryta pasivy tvořenými z 356 miliony Kč cizími zdroji, zejména bankovními úvěry.

Stejně tak se zdá být nevhodným pro Agrofert nákup akcií slovenské společnosti Afeed, které Andrej Babiš Agrofertu prodal v roce 2009 za částku 6 242 000 eur. Ke konci roku 2010 však činil vlastní kapitál této společnosti pouze 1 942 000 eur.

Zmíněný zpravodajský sever uzavírá s tím, že „prodat svojí firmě nevýhodně jinou svojí firmu podle všeho v tomto případě samo o sobě nebude trestné, protože koncovým poškozeným by byl zase jen Andrej Babiš.“ Takový názor je však v rozporu s ustálenou judikaturou.

Trestný čin?

České soudy standardně rozhodují tak, že se může jediný jednatel společnosti s ručením omezeným, který je zároveň i jediným společníkem této společnosti, dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, a to s ohledem na oddělení majetku obchodní společnosti od majetku jejího jediného společníka.

Obdobně soudy uzavírají s tím, že ani v případech jediného akcionáře, který současně vykonává funkci předsedy představenstva akciové společnosti, není možné ztotožnit majetek takové právnické osoby s osobním majetkem jediného akcionáře.

Proto v případech, kdy předseda představenstva jako statutární orgán akciové společnosti poruší při opatrování nebo spravování jejího majetku povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, a způsobí tak na jejím majetku škodu, je trestně odpovědný za citovaný přečin.

Pokud by tedy akcie společností, které Andrej Babiš Agrofertu prodal, byly skutečně předražené, mohl by se Andrej Babiš dopustit trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku, byť je vlastníkem Agrofertu.

Dlužno však poznamenat, že by si tato rozhodovací praxe soudů zasloužila revizi, protože oddělení majetku společníka a jeho společnosti je toliko právní fikcí a je něčím, co existuje pouze v lidských představách, ale nikoli v reálném světě.

Jaká to byla hra?

Jaký by ale mohl být důvod toho, že by Andrej Babiš prodával svému Agrofertu předražené akcie svých společností? Mohlo by se přeci zdát, že to co dostane do jedné své kapsy, musí před tím vyndat z druhé své kapsy, a že se tedy jedná o tzv. hru s nulovým součtem.

Odpověď je bez bližších informací těžko nalézt, ale je třeba poukázat na obrovský nerozdělený zisk společnosti Agrofert, který se v současné době pohybuje okolo 30 mld. korun. Tato výše nerozděleného zisku je způsobena tím, že Agrofert nevyplácí Andreji Babišovi žádné dividendy, jejichž výplata je zatížena daní.


Chcete podpořit HlídacíPes.org?

Udělejte to ZDE a získejte tak i unikátní publikaci ZE – MAN.


Pokud však akcionář prodá své společnosti předražené akcie, které po určitou dobu vlastní, jedná se o operaci daněprostou.

Prodej předražených akcií tak může být vlastně skrytou výplatou dividendy, ze které není potřeba platit daň. Asi není potřeba dodávat, že takové jednání by bylo jednáním simulovaným a tudíž neplatným, které by vykazovalo všechny znaky daňového úniku.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

5 komentářů

 1. Richter napsal:

  Snad jen pro úplnost je třeba doplnit nejasný závěr.

  280/2009 Sb. Zákon daňový řád

  § 8 (3) Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.

 2. Weber napsal:

  Dnešní „hafan“ šije do A. Babiše,až se z něj kouří, ale Andrej se asi nepotí na hřbetě, neboť má nepochybně přízeň lidu zajištěnu a čím více do něj budou ti „lepší“ bušit, o to bude mít více příznivců, o tom nepochybuji. Myslím, že budeme muset někteří přehodnotit jeho osobnost. Dost lidí, já také myslel, že Babiš je pěkný vyčuránek, chytrý jako liška, ale zdá se, že on je jen šťastný ogar, kterému se daří na co sáhne a ostatní, včetně konkurence tomu nebudou chtít věřit. Moje úvaha vyplývá z jeho přístupu k životu, aspoň dle toho, jak se prezentuje. Kdysi byl nucen vstoupit do KSČ, mávl nad tím rukou a vstoupil, přišli za ním kvůli povolání stbáci, že by se měl upsat čertu, tak dal kapku krve, asi ne svojí a mávl nad tím rukou, čerti padli a ucítil správnou šanci pro to, aby nemusel mávat rukama, využil možností a založil Agročert a zase se daří. Hlavní moje domněnka, že A. Babiš není génius, ale šťastný člověk, neboť on prohlásil, že nikdy neřešil svoje peníze, výdělky a pod., neboť v posledních dnech to dokazuje tím, co říká. Mně trochu připomíná J. Čunka v době, kdy měl problémy s občankami a jiného čunkokusy. Rozdíl je v tom, že Babiše mají lidé raději, neboť cítí, že je jeden z nich (mentálně), jen bohatší, asi má štěstí.Ne, že by byl lotr. Proto, má Babiš na podzim vítězství jisté i kdyby seděl v base!

 3. RZ napsal:

  Nějak do toho nezapadá prodej 20% podílu Profrostu společnosti Rapaces Group. Ten držel podíl 20% od roku 2010 a inkasoval za to odpovídající 20% podíl dividend. Např. podle zápisu z 23.6.2014 byl zisk dělen podílem 7740 ku 30960. A to přitom RAPACES GROUP ( dnes už vymazaný a sfúzovaný s Agrofertem) tento 20 % podíl pořídil za pouhých 20,4 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že paní Simona Sokolová je účastna v řadě babišových firem a babiš zbývající 80 % na Profrostu podíl prodal za cca 500 mil. Kč, je divné, proč ho kupoval tak předraženě či proč prodal 20% podíl Sokolové tak levně. Společnost Racaces vytáhla na dividendách v letech 2011-2015 celkem 34740 tis. Kč !!! A to vše za pořizovací cenu 20400 tis. kč. Pokud to měla být odměna za práci pro babiše v Profrostu, tak si ji vytáhla přes podíly na zisku v Rapaces a to bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění. V každém případě – cena za podíl na ZK měl být podle §196a oceněn jak pro prodej Agrofertu, tak i směrem k osobě Simony Sokolové, která se prokazatelně účastní ve vedení jiných babišových firem . Je tam hrubý nesoulad v tom, jak se investice za 20,4 mil. Kč během 5 let zázračně vrátí do rukou spolupracující osoby.

 4. Julka napsal:

  A co chystane osvobození divident od 15% daňového zatížení..na Slovensku funguje..myslim, že tady to chtěl a chce někdo prosadit..proč by zatim ten zisk rozděloval?

Přidávání komentářů není povoleno