Miloš Zeman a Miroslav Jansta (2018). Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Aleš Rozehnal: Prezidentský metál Janstovi a proč je důležité respektovat presumpci neviny

Napsal/a Aleš Rozehnal 2. listopadu 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

POZNÁMKA. Státní vyznamenání udělovaná prezidentem Zemanem každý rok vyvolávají mimořádnou pozornost, někdy i oprávněné zděšení. Letos mělo zřejmě největší mediální ohlas udělení vyznamenání předsedovi České unie sportu Miroslavu Janstovi. Kontroverzi vyvolalo zejména to, že je proti Janstovi vedeno trestní řízení ve známé dotační kauze. Jeden z komentátorů dokonce uvedl, že tímto oceněním vyjádřil prezident Zeman neúctu k institucím státu, které představuje.

Jsem přesvědčen, že tento pohled je mimořádně mylný. Posiluje přesvědčení veřejnosti, že osoba, proti které je vedeno trestní řízení, je občanem druhé kategorie, který nemá stejná práva jako občan trestně nestíhaný.

Udělení vyznamenání Miroslavu Janstovi je přitom celkem přirozenou akceptací zásady presumpce neviny. A respektování této zásady nemá nic společného s úctou ke státním institucím, i když zrovna Vrchní státní zastupitelství v Praze příliš úcty nevzbuzuje.

Presumpce neviny spočívá v tom, že na obviněného či obžalovaného musí být nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku.

Každý obviněný či obžalovaný má právo, aby na něj bylo nahlíženo tak, že bude obvinění zcela zproštěn, a to nejen ve smyslu trestněprávním, ale i společenském a reputačním.

Tato zásada je založena na principu limitace státní moci ve svobodné společnosti. Stát má široké pravomoci vyšetřovat, stíhat a trestat, ale nemůže tak činit v rozporu se základními právy člověka. Presumpce neviny má chránit člověka proti nadměrným zásahům státní moci do jeho práv.

Důstojnost a čest obviněného či obžalovaného nesmí být degradována již samotným trestním stíháním, a jediným trestem, který je jim možno udělit, či újmou, kterou mohou utrpět, je trest po vyslovení viny.

Principy právního státu by neměly být uplatňovány pouze v soudním řízení, ale mělo by na nich být vystavěno i fungování společnosti v rovině mimoprávní.

Hodnoty jako je správnost, důvěryhodnost, respekt k lidské důstojnosti nemohou být uzavřeny v soudní síni, ale měly by prostupovat lidskými vztahy, tedy i politikou.

Zásada presumpce neviny musí být důsledně uplatňována. Pokud by to tak nebylo, budou represivní složky státu rozdělovat lidi na plnoprávné a poloprávné a tím určovat, kdo má jaká práva a kdo nikoli. Což vyústí v to, že nakonec budou všichni bezprávní.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)