Aleš Rozehnal: Babiš v čele ministerstva spravedlnosti nebude. Kdyby ano, ovládl by své vlastní stíhání

Napsal/a Aleš Rozehnal 9. července 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA (AKTUALIZOVÁNO). Trestně stíhaný ministr spravedlnosti by měl možnost prostřednictvím kárného řízení vyvíjet tlak na státního zástupce či soudce, který nerozhodoval podle jeho představ. Stejně tak by mohl takovým nepoddajným státním zástupcům či soudcům mařit jejich kariérní postup, finančně škrtit státní zastupitelství nebo soud, u kterého působí, přetěžovat tyto instituce nerovnoměrným rozvržením práce nebo vydávat jejich negativní hodnocení, a to tak, až by začali plnit jeho vůli.

Po rezignaci Taťány Malé na funkci ministryně spravedlnosti se objevily zprávy, že by řízením tohoto rezortu mohl být pověřen sám premiér Babiš. Ten si to sice o den později rozmyslel a prezidentovi místo sebe navrhl jiné jméno, přesto stojí za to domyslet do důsledků původní scénář – tedy ten s Babišem.

Zdálo by se, že mimo kumulace funkcí, která se zdá být obecnějším řešením personálních problémů druhé Babišovy vlády, není na této situaci nic až tak mimořádného.

Opak je ale pravdou. Andrej Babiš je trestně stíhán a na zákonnost jeho trestního stíhání dohlíží státní zastupitelství. Je také možné, že se jeho případ někdy dostane do procesního stádia, ve kterém bude některý ze soudců rozhodovat o jeho případné vině a trestu. A právě v rámci státního zastupitelství a justice má ministr spravedlnosti mimořádné kompetence.

Co může ministr spravedlnosti

Ministr spravedlnosti může dočasně zprostit soudce výkonu funkce, a to v případě, že je na soudce podán kárný návrh pro takové kárné provinění, pro které je v návrhu navrženo uložení kárného opatření odvolání z funkce. Kárné řízení může být navíc zahájeno z iniciativy samotného ministra spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti rovněž rozhoduje o výběru soudců a jejich dalším kariérním postupu, ale i o počtu soudců, asistentů, vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků, vykonavatelů a dalších zaměstnanců u jednotlivých soudů, rozhoduje o jejich financování a dotváří jim pravidla pro fungování.


MAPA ČESKÉ JUSTICE  – nová exkluzivní publikace HlídacíPes.org

Vztahy a vazby v českém soudnictví. Pro odborníky i laickou veřejnost


Ministerstvo spravedlnosti také hodnotí postup soudů v řízení a rozhodování z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání, soudcovské etiky a také, zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům.

Ve vztahu ke státnímu zastupitelství má ministr spravedlnosti ještě větší pravomoci. Může kdykoli požádat kterékoli státní zastupitelství o informaci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní zastupitelství činné.

Ministr spravedlnosti také státní zástupce jmenuje a státní zástupci skládají slib k jeho rukám. Ministerstvo spravedlnosti zároveň stanoví počty státních zástupců, vyšších úředníků a odborných a dalších zaměstnanců státních zastupitelství, zabezpečuje financování jejich hospodaření a vyřizuje stížnosti podané na postup státního zastupitelství

Ministr spravedlnosti může dočasně zprostit státního zástupce výkonu funkce, a to v případě, že je na státního zástupce podán kárný návrh pro takové kárné provinění, pro které je v návrhu navrženo uložení kárného opatření odvolání z funkce. Kárné řízení může být navíc zahájeno rovněž z iniciativy samotného ministra spravedlnosti.

Střet zájmů jak Čapí hnízdo

Trestně stíhaný ministr spravedlnosti by tak měl možnost prostřednictvím kárného řízení vyvíjet tlak na státního zástupce či soudce, který nerozhodoval podle jeho představ. Stejně tak by mohl takovým nepoddajným státním zástupcům či soudcům mařit jejich kariérní postup, finančně škrtit státní zastupitelství nebo soud, u kterého působí, přetěžovat tyto instituce nerovnoměrným rozvržením práce nebo vydávat jejich negativní hodnocení, a to tak, až by začali plnit jeho vůli.

Konflikt zájmů by se tak v případě Andreje Babiše dostal opět na kvalitativně novou, tedy vyšší úroveň.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)