Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Facebook: Tomio Okamura, zdroj

Aleš Rozehnal: Návrh na pozastavení činnosti Okamurovy SPD je jen plácnutím do vody

Téměř všechna média přinesla zprávu, že Nejvyšší správní soud přijal návrh na pozastavení činnosti hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, který podal bývalý brněnský člen strany Kamil Papežík. Bohužel však již nepřipojila informaci, že tento návrh nemá žádnou šanci na úspěch.

Důvodem návrhu na pozastavení činnosti hnutí má být dle pana Papežíka skutečnost, že nemá demokraticky ustanovené orgány. V návrhu stručně uvádí, že nejvyšší orgán hnutí, kterým je konference, se nekonal řádně, protože výsledky regionálních konferencí v Jihomoravském, Plzeňském a Olomouckém kraji byly zmanipulované.


HlídacíPes.org chystá další exkluzivní publikaci, po Babišovi a Zemanovi je na řadě

TOMIO OKAMURA – nekorunovaný král českých populistů. Podpořte nás!


Je pravdou, že Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích stanoví, že vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které nemají demokraticky ustanovené orgány.

Zákon tedy u politických stran a hnutí rozlišuje jednak vnější, a jednak vnitřní demokratičnost. Vnější demokratičnost spočívá v tom, do jaké míry se strana či hnutí hlásí k idejím demokracie nebo je odmítá.

Demokracie dovnitř i navenek

Interní stranická demokratičnost spočívá v možnosti členů strany, respektive hnutí, volit své vedení, možnosti členů ovlivňovat agendu, v ochraně základních práv členů strany či hnutí, v garanci práva na informace, transparentnosti, svobodě projevu uvnitř hnutí a možnosti tvorby frakcí.

Demokratická struktura strany nebo hnutí musí být vertikální a jeho legitimita musí být utvářena zezdola. Členové nemohou být vyloučeni ze stranického rozhodovacího procesu a musí být zaručena rovnost všech členů strany s vyloučením nutnosti slepě poslouchat pokyny lídrů strany nebo možnosti takovou poslušnost vyžadovat.

Naše demokracie spočívá na soutěži politických stran a hnutí, protože vyjadřují názory a potřeby společnosti. Pokud má mít jedinec právo na rovnost a svobodu v demokracii, musí mít tato práva i v tělesech, která mu umožňují na demokracii participovat.

Je nepochybné, že v demokracii nemají místo politické strany, které demokracii odmítají. Stejně tak ale není v demokracii místo pro strany, které samy nejsou demokratické.

Nedostatek vnitřní demokratičnosti je důkazem nedemokratičnosti vnější, protože dříve nebo později vnitřní agendy a chod strany ovlivní vnější stranické postoje a aktivity. Zcela zřetelně se to projevilo na stranách leninistických a ultranacionalistických. Stanovy politické strany nebo hnutí tedy musí vylučovat stranickou diktaturu nebo oligarchii.

Pro pozastavení činnosti politického hnutí je nutné, aby hnutí porušovalo zákony, aby takové jednání bylo přičitatelné politickému hnutí a nejednalo se o individuální exces fyzické osoby, byť jinak oprávněně zastupující politické hnutí.

Nutné je i to, aby toto jednání představovalo bezprostřední hrozbu pro demokratický právní stát, aby pozastavení činnosti politického hnutí bylo přiměřeným opatřením, a aby bylo nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.

Služebník Pána temnot

I kdyby se tvrzení pana Papežíka obsažená v návrhu ukázala jako pravdivá, skutečnost, že všichni členové nebyli pozváni na regionální konferenci hnutí, takovou míru ohrožení demokracie nezbytnou pro pozastavení činnosti politického hnutí nepředstavuje.

Zákon samozřejmě pamatuje i na takové případy. Netrestá je ale sankcí pozastavení činnosti hnutí, ale možností soudního přezkumu rozhodnutí orgánu hnutí. Člen hnutí se musí nejdříve obrátit na rozhodčí orgán hnutí.

Poté, co tento orgán nevyhoví jeho žádosti o sjednání nápravy nebo o ní nerozhodne, se může obrátit na soud s návrhem na určení, zda je napadené rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. Pokud by soud určil, že rozhodnutí orgánu hnutí není v souladu se zákonem a stanovami, stalo by se neúčinným.

Návrh pana Papežíka je tedy pověstným plácnutím do vody a nejpozoruhodnější na celé kauze je asi to, že v čele pražské kandidátky SPD stojí jistý Hynek Beran, což je (jak příznačně odhalil anonymní šéfredaktor propagandistického Aeronetu, který návrh pana Papežíka obsáhle komentoval) bývalý velmistr Pražské Ordo Pragensis, držitel kabalistické svatavy v Praze, kandidát Baalova stolce, servant Pána temnot a purpurového oka, jeho temné výsosti 33. kruhu, Baala Ashmaela, a držitel Mah’ralu na odvrácené straně Jeruzaléma v Praze.


Text vznikl díky finanční podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

5 komentářů

 1. Petr Kaminsky napsal:

  A co ANO? Jakapak je tam vnitrni demokraticnost, kdyz vsechno nakonec muze zmenit (majitel) Babis? Osobne nerozumim lidem, kteri se tam hrnou. Nikdy neprosadi to, s cim nebude souhlasit Babis. Pak tedy jedine – vytah k moci.

 2. petrph napsal:

  Mimochodem, být to tak jak je popisováno v tomto článku by naprostá většina politických stran a hnutí v tomto státu vůbec nemohla právně existovat. Nemohlo by existovat ani ANO, ani TOP09, ani VV nebo LIDEM, u nich se dá prokázat že jeho legitimita byla utvářena shora. U většiny dalších stran (i těch demo) by se dalo snadno i svědecky prokázat že se zde nedodržují demokratické principy účasti straníků ze základen na jejím rozhodování. Vůbec, pokud vezmeme v úvahu současné -jediné skutečné- politické rozhodování v tomto státu, tedy koaliční většinu, zjistíme že „politicky “ rozhoduje sotva několik bossů těchto stran.
  Tudíž, pokud tedy hovoříme o rozhodování soudů v této věci – záleží čistě na jejich přístupu. Protože jsou to ony , které stojí exkluzivně, přímo z ústavy mimo politický i občanský vliv. Záleží čistě na nich co budou posuzovat za porušení zákonů a ohrožení demokracie v tomto státě. Pokud cokoliv – co není demokratické v řízení těch stran, můžou je rušit doslova na drátkách. Pokud se snad „probudí“ až když ta strana provádí (třeba i na úrovni vlády) nějaké pogromy, tak to už je obvykle pozdě… A pak je tu varianta tři, že by to ty soudy dělaly na udání, a výběrově, jak se komu zrovna hodí (třeba právě před volbama) a TO by bylo úplně nejhorší.

 3. antonín Tůma napsal:

  Demokracii je těžko hledat v mnohých stranách. Jen si dobře všímat.Na schůzkách stran/ členských/ mluví do nekonečna hlavní řečník.Na dotazy se sotva dostane a schůze skončí. Když se hlásí další,hned se mu vysvětlí,že se mýlí nebo špatně pochopil a pod. To, že se mohl přihlásil se považuje za velkou demokracii

 4. Weber napsal:

  Vzhledem k tomu, že návrh na zrušení SPD je ptákovina, tak mám dojem, že ono „tažení“, či kampaň proti SPD je rafinovaná reklamní akce před volbami, neboť nejen já i jiní si všimli, že otěže „ochrany“ před kudrnáči se chopil a je také úspěšný v myslích ohroženého lidu sám velký šéf, tedy A. Babiš. „Sláva“ T. Okamury pochopitelně bledne, narazil na těžkého soupeře a tak hledá řešení, jak něco zachránit. Zbývá otázka, co Tomio za tu reklamu od bývalého člena dal do prasátka Papežíkovi..

 5. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Kolik dostal Papežík zaplaceno a od koho? Nebyl to náhodou nějaký Bureš či babiš, nebo jak se ten exagent STB vlastně jmenuje (nebo volá?).

Přidávání komentářů není povoleno