Aleš Rozehnal: Kleknout si na člověka, který jde jen na červenou? Policejní exces

Napsal/a Aleš Rozehnal 15. června 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Povalí–li policista člověka, který přechází na červenou, na zem a klekne si na něj, jedná podle svých nadřízených v souladu se zákonem umožňujícím mu použít donucovací prostředky. Jenže stejný zákon polici ukládá postupovat přiměřeně s ohledem na danou situaci, píše právník Aleš Rozehnal.

Záznam z incidentu, který se stal počátek dubna v Pardubicích, se objevil na youtube a vzbudil velký ohlas veřejnosti.

Dva muži vkročili na přechod ještě předtím, než naskočila zelená. Jednoho z nich se pokusil do příjezdu uniformované hlídky zadržet policista v civilu.

Muž ovšem nechtěl čekat a chystal se odejít. Policista jej srazil na zem a profesionálními chvaty mu bránil v jakémkoliv pohybu. Sevření uvolnil až po protestech okolojdoucích a mužových protestech, že se dusí.

Postižený se následně obrátil na státní zastupitelství, aby prověřilo, zda se nestal trestný čin. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ovšem neshledala důvody případ dál vyšetřovat. Incident pak prověřovala krajská policie.

A výsledek? Policista byl prý nucen, tak jak mu zákon umožňuje, použít donucovací prostředky.

Zákon a přiměřený postup

Jak to tedy s tím zákonem je? Požití donucovacích prostředků sice umožňuje, ale zároveň také jasně stanoví, že policie je povinna postupovat přiměřeně.

To znamená tak, aby její zásah, kterým někomu omezuje jeho práva a svobody, mírou odpovídal výsledku, jehož má být dosaženo. Samotný fakt, že zákon policistovi umožňuje donucovací prostředky požít, tedy nestačí. Záleží vždy na konkrétní situaci. Ta pak dává opodstatnění použitým prostředků.

Policista musí nejprve vyčerpat všechny jiné možnosti než ty, které zasahují do práv a svobod osob. A to i tehdy, vyžaduje-li to větší úsilí či náklady. Zákon policistovi ukládá dbát na to, aby člověku nezpůsobil újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání.

Ze zákona vyplývá, kdy je policista k donucovacím prostředkům oprávněn sáhnout. Jde o ochranu své osoby, jiného člověka, majetku nebo k ochraně veřejného pořádku.

Na červenou se nechodí

Přechází-li někdo na červenou, neohrožuje tím ni bezpečnost policistovu, ani nikoho jiného a ohrožen není ani ničí majetek. V úvahu tedy připadá případné ohrožení veřejného pořádku.

Na něm je v podstatě založeno fungování společnosti a opírá se o normy, které vycházejí z úvodních ustanovení ústavy a její preambule.

Veřejný pořádek tedy zahrnuje pouze ty nejdůležitější normy, bez kterých by naše společnost nemohla fungovat. Zahrnout mezi tyto normy i povinnost nepřecházet přes přechod pro chodce na červenou, což je přestupek společensky spíše méně závažný, je z tohoto pohledu velmi problematické.

Policejní služba je jistě náročná a nebezpečná. Nicméně v zájmu společnosti je třeba bedlivě sledovat situace, kdy policista nezvládne v důsledku emocí své chování, a reagovat na ně.

Ustanovení zákona o policii umožňující jejím příslušníkům fyzicky někoho omezit či dokonce použít násilí nelze vykládat jako neomezené, ale naopak je na místě výklad restriktivní. A to zejména – jak již bylo řečeno výše – s ohledem na povinnost policisty nepřekročit míru nutnou k dosažení účelu služebního zákroku nebo služebního úkonu.

Mimořádný exces

Nebere-li policista při zákroku v úvahu čest, vážnost i důstojnost člověka, proti kterému zasahuje, připustí-li, aby mu vznikla bezdůvodná újma, a zasáhne-li do jeho práv a svobod způsobem, který zjevně překročí míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem, jedná se o mimořádný exces.

Stejným excesem je, nedbá-li policista, zda použitím donucovacího prostředku nezpůsobí poškozenému újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání.

Pokud krajská policie takový exces schvaluje a považuje ho za oprávněný, jedná se o nebezpečnou známku růstu nekontrolované moci represivních složek státu.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)