Aleš Rozehnal: Jeho veličenstvo Andrej Babiš

Napsal/a Aleš Rozehnal 22. února 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Výrok ministra financí Babiše „Strana jsem já.“ vzbudil největší pozornost z jeho rozhovoru pro britský list Financial Times. Toto vyjádřen je vědomou či nevědomou obdobou výroku připisovaného Ludvíkovi XIV. „Stát jsem já“, který vyjadřoval princip jeho vlády. Andrej Babiš se tak se sympatickou otevřeností přihlásil k právně historickému konceptu absolutismu.

V českém prostředí je absolutismus vnímán tradičně negativně, a to zejména pod vlivem marxistického výkladu pobělohorské doby, nicméně je to vnímání pokřivené a značně nespravedlivé.

Jedná se totiž o filozoficky propracovaný a historicky úspěšný koncept, jehož nevýraznějším teoretikem byl francouzský politolog a filozof Jean Bodin. Pokud je jeho učení transponováno s ohledem na výrok Andreje Babiše, znamená, že předseda hnutí ANO má nárok na absolutní poslušnost členů hnutí a jeho moc musí být absolutní, což znamená, že nepodléhá zákonům.

Aby však tato teorie měla nějaký smysl, musí svoji absolutní moc odvozovat od Boha, kterému odpovídá. Veškerá moc musí pocházet z jediné vůle, která však není bezprávná ani libovolná. Taková vláda je spravedlivější než demokracie, v níž rozhodují i hlupáci a nečestní lidé.

Absolutní vláda je navíc stabilnější než demokracie. Tato forma vlády odvozuje svoji legitimitu z pasáží Starého zákona, v nichž Bůh vybírá krále, který vládne Izraeli počínaje Saulem, který byl následně Bohem odstraněn ve prospěch Davida, jehož dynastie vládla až do babylonského exilu. Stejný koncept najdeme i epištole svatého Pavla Římanům, ale i ve výrocích samotného Ježíše Krista.

Božskému původu moci Andreje Babiše by také nasvědčovala vyjádření některých jeho podřízených. Například Radmila Kleslová ho označila za nadpřirozenou bytost, Martin Komárek je pověstný svým téměř náboženským uctíváním ministra financí a Radim Jančura obdivuje jeho vřelý vztah ke zvířatům, kterým se vyznačoval i svatý František kázající ptákům, zvířatům a plazům o Boží lásce.

Pozoruhodné také je, že život Andreje Babiše provází celá řada zázraků. Za socialistického režimu mohl studovat ve Švýcarsku, i když jeho rodina nepatřila ke komunistické nomenklatuře, byl registrován jako agent Státní bezpečnosti, i když s ní nespolupracoval, jeho bývalý zaměstnavatel Petrimex mu nezištně věnoval svoji úspěšnou českou pobočku a tajemná společnost vlastnící pouze poštovní schránku mu na rozjezd podnikání nezištně půjčila peníze.

Pokud tedy Andrej Babiš bude následovat svého ideového předchůdce Ludvíka XIV., budeme svědky jeho úspěšné vlády trvající úctyhodných 72 let.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)