Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Printscreen: YouTube,

Aleš Rozehnal: Co kromě falešných zpráv skrývá nová smlouva mezi Francií a Německem

Minulý týden uzavřely Francie a Německo v Cáchách novou smlouvu o přátelství. Tento dokument vyvolal mnoho emotivních reakcí, včetně šíření falešných zpráv. Jak to tedy opravdu je?

Cášská smlouva navazuje na Elysejskou smlouvou z roku 1963, která položila základy mírových vztahů mezi Francií a Německem 18 let po skončení druhé světové války. V době uzavření Elysejské smlouvy však každá ze stran přistupovala k vzájemné spolupráci poněkud odlišně.

Z francouzské strany byla chápána jako příležitost snížit závislost západní Evropy na Spojených státech. Původní text Elysejské smlouvy proto neobsahoval žádné zmínky o vztazích Německa a Francie k USA, Velké Británii nebo NATO.

Dnes je jiná doba…

Ústředním motivem gaullismu té doby byla evropská strategická autonomie, která se stala ústředním motivem i současného francouzského vedení.  V tomto ohledu Cášská smlouva na Elysejskou smlouvu skutečně navazuje.

Na nátlak amerického prezidenta Johna Kennedyho prosadila německá strana do preambule Elysejské smlouvy ustanovení o úzké spolupráci s USA a Velkou Británií. Německo se totiž v té době stále vzpamatovávalo z porážky ve válce a bylo závislé na pomoci západních spojenců.

Francii se prostřednictvím Elysejské smlouvy nepodařilo vytvořit protiváhu k USA, což nakonec vedlo k odcizení Francie a Německa v této otázce. I přes to lze konstatovat, že Elysejská smlouva byla úspěšná a ze dvou rivalů učinila spojence.

Cášská smlouva byla uzavřena za situace, kdy jak USA, tak Velká Británie svoji angažovanost na evropském kontinentu zmenšují. Francie a Německo jsou navíc v současné době otevřeně nepřátelské vůči americkému vedení. Na rozdíl od 60. let minulého století má vedoucí roli v tandemu Francie a Německa v současné době bezpochyby Německo.

Co je skutečně ve smlouvě?

Cášská smlouva vypočítává více než šedesát projektů posilujících francouzsko-německou spolupráci, včetně přeshraničního zaměstnávání, investiční programy pro příhraniční regiony, společné výzkumné projekty, společnou dopravní a jinou infastrukturu v příhraničních regionech a podobně.

Smlouva také vyzývá příhraniční oblasti, aby vytvářely tzv. euroregiony. V tomto ohledu nemá Cášská smlouva celoevropský přesah.

Cášská smlouva dále stanoví, že prioritou německo-francouzské diplomacie bude získání místa v Radě bezpečnosti OSN pro Německo, což je však zcela mimo mezinárodně-politickou realitu.

Důležitým tématem Cášské smlouvy je plán na vytvoření evropské obranné unie. Tento projekt není nový a diskutuje se o něm již od 50. let minulého století, kdy se USA zapojily do korejské války.

Cílem má být stav, kdy by západní Evropa mohla jednat nezávisle v zahraniční a obranné politice. Smlouva předpokládá společná francouzsko-německá vojenská cvičení, společné armádní projekty a společné jednotky vysílané do stabilizačních misí.

Kdo získá a kdo ztratí

Po odchodu Velké Británie z EU budou Francie a Německo zdaleka nejsilnějšími ekonomikami v rámci EU. Pokud se tyto státy na něčem dohodnou, těžko je v EU někdo zastaví. Proto je dalším tématem Cášské smlouvy vytvoření francouzsko-německé aliance v Evropské unii, která má vyloučit dlouhé diskuze v rámci unie.

V orgánech EU by tedy Francie a Německo měly mluvit jedním hlasem, čímž by se měla upevnit síla celé unie. Jinak než na úkor dalších evropských států to ale nebude možné. Nicméně je zjevným faktem, že tato koalice fungovala již před uzavřením Cášské smlouvy.

Není také možno zastírat, že francouzský a německý pohled na evropské záležitosti se liší. Německu jde hlavně o integraci Evropy na principech liberální demokracie, i když s jeho vůdčí rolí danou pozicí lokálního politického a ekonomického hegemona. Hlavní zájem Francie je pak posílení jejího postavení a tím lepší zajištění ochrany jejích zájmů.


MAPA ČESKÉ JUSTICE od HlídacíPes.org

ZEMAN útočí na nezávislost soudů. Je justice připravená na podobné ataky?


Zatímco Německo by jistě uvítalo revizi brexitu, Francie cítí v brexitu možnost zvýšení své vlastní politické, ekonomické a vojenské síly v rámci EU. Nevadí jí tolik, že EU s větší váhou Francie bude ve skutečnosti slabší ve světovém měřítku.

Pro ostatní členy EU, a to nejen pro rebelující země Visegrádské čtyřky, ale i například pro Itálii, je Cášská smlouva do určité míry frustrující. Frustrace vyvěrá mimo jiné z toho, že dva evropské státy, které se neustále ohánějí multilateralismem, uzavřely bilaterální dohodu, která všechny ostatní vyloučila.

Je také zřejmé, že společný postup Francie a Německa v rámci EU sice zřejmě zvýší akceschopnost a sílu tohoto nadstátního útvaru, ale povede k potlačení hlasů ostatních členů.

Co by na to řekl Karel Veliký?

Z toho vyvěrá i rozdílný přístup k větší integraci. Francie a Německo mají logicky zájem na integraci co nejužší, protože ve vzniklém impériu by vzhledem ke své politické a ekonomické síle byly rozhodujícím faktorem.

Slabší státy se tím dostanou tak trochu na vedlejší kolej a budou mít na výběr: Buď se této integraci přizpůsobit, nebo zůstat do určité míry mimo. To by mohlo vést ke vzniku tolikrát zmiňované dvourychlostní Evropy.

Na závěr zbývá dodat, že Francie a Německo si nemohly zvolit symboličtější místo k podpisu smlouvy, než jsou Cáchy. Karel Veliký vybudoval z Cách svoji říši a sjednotil Evropu.

Z Cách řídil porobení evropských pohanských kmenů a jejich přestup na jeho verzi křesťanství. V Cáchách také založil evropskou kulturní a náboženskou jednotu, ze které Evropa čerpá dodnes.

Je však otázkou, zda Cášská smlouva přispěje ke sjednocení Evropy, nebo naopak k jejímu rozdělení.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

26 komentářů

 1. Masák napsal:

  Samozřejmě, že smlouva přispívá k rozdělení Evropy.Voličům celé Evropy ( včetně těm francozským ) nebude vyhovovat, že jim vládne a z jejich práce tyje Německo, které v minulosti způsobilo tolik zla a prohrálo 2. světovou válku.

  • Petr Novák napsal:

   Z vaší práce tyje Německo? Ta smlouva je mezi Francií a Německem. Není to prohlášení Německa o tom, jak to v Evropě bude. Německo se se svojí rolí v první polovině minulého století velmi dobře vyrovnalo. Z úplně zničené země je dnes hlavní ekonomikou Evropy. Protože 40 let našeho komunismu využívalo naší práce? A to, že prohrálo válku přece není v tomto případě žádný hendikep. Co kdyby ji prohráli spojenci?

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Kdyby válku prohráli spojenci, tak byste neměl možnost se tak blbě vyptávat, ledaže by se Vaši předci „dali k Němcům“.

   • Moravus napsal:

    Bez USA a jejich finančních obřích injekcí po DSV, by Německo dnes, bylo ještě za námi dobrý kus cesty.

  • Michal napsal:

   Jen doufejme ze to rozdeleni bude rychle…

 2. Můžete namítnout, co mi je do toho, když jsem Australan ! Mám ale příbuzné a kamarády v Č.R., tedy proto se starám ! Původní EHS bylo hospodářské společenství vyspělých Západoevropských zemí. V současnosti je EU konglomerátem různě velkých a různě produktivních zemí, kterým jsou často diktovány ekonomické zbytečnosti a politické sebevražedné podmínky (příjem quot illegálních muslimských vetřelců). Pro bezpečnost České republiky je důležité členství v NATO, ale nikoliv v EU !

  • Pavel Liska napsal:

   Máte 100%_ní pravdu, ale tady a speciálně na tomto severu to málokdo takhle vidí.

  • liberal shark napsal:

   EHS bylo jen ekonomické společenství a proto fungovalo. Dnešní EU je totalitní nad-stát, řízený neomarxistickým politbyrem z Bruselu, a proto niákdy fungovat nebude. Rozdílná velikost a ekonomická výkonnost členských států není problém.

  • Jan Procházka napsal:

   Pane Rehulka, klobouk dolů, vyslovil jste veřejně můj už dlouholetý názor. Jednoznačně je třeba opět uvést stav do původního EHS. Politická a korektní nadstavba je naprosto zbytečná. Takhjle by byla Evropa silná a nezmítala by se ve zbytečných polemikách! Děkuji za váš názor

  • Svene, také souhlasím. I když NATO je takový sporný otazník. Jaký má smysl? Kdyby Putin či jeho nástupce chtěl jít dál než do Ukrajiny? NATO je ale stále jen bezzubý žrout peněz členských zemí.

 3. Karel Novotný napsal:

  Glosa mě zklamala. Nejen, že z obsahu smlouvy moc neobsahuje, navíc i směřuje zavádějícícm směrem. Třeba „Pokud se tyto státy na něčem dohodnou, těžko je v EU někdo zastaví“ Tím myslí jaké hlasování? V EP? V Radě EU? Ano, jsou to řečnické otázky, protože nic takové neexistuje …

  • Zdeněk Juříček napsal:

   Chtěl jsem odepsat,ale po přečtení Vašeho příspěvku jsem došel k závěru ,že bych napsal naprosto to sámé.Souhlasím.

 4. Frenki Hunter napsal:

  Nějak se zde neuvedlo, že onen panovník, Karel Veliký, si při jednání s nekřesťanskými oponenty nebral servítky. Výstižněji sděleno, dal každému takovému na krk meč a řekl, „vyber si, buď budeš křesťanem, nebo vůbec nebudeš“.
  A pokud by jeho „přesvědčovací metoda“, měla být „novým franckým královstvím“ převzata, tak potom „hurá do středověku!“

  • ČERT napsal:

   No jo, ale je známo, že to odnesli hlavně původní pohanští Evropané, jako germánští Sasové v dnešním Německu… Já nevím, to na mě přijde, kdybychom tedy řekli, že ti pohané byli nějací „předkřesťané“, a kdybychom to chtěli aplikovat na dnešek, že by se to asi mělo vztahovat hlavně na ateisty, jako řekněme nějaké „postkřesťany“…(???)

   • Frenki Hunter napsal:

    Karel Veliký nenáviděl pohany. Jeho pokřesťanšťování všech v jeho dosahu mečem bylo radikální. Přímo barbarské. Počet jeho manželek a potomků byl ale nekřesťanský. Jedna z jeho manželek měla jen třináct let a měl s ní devět dětí, než ve svých 24 letech zemřela.

    Opravdu to bylo tak, jak jsem minule uvedl. A „odkazu“ té Karlovy „přesvědčovací metody“ se logicky musíme obávat i dnes, když se vyvolává bůhví proč a v bůh ví jakých obrysech bývalá franská říše a přístup k ostatním členům EU, viz kvóty, výhrůžky všeho druhu, apod. Ty výhrůžky byly a objevují se znovu, napříč Německem i Francií. Je na čase zvážit v rámci reakce vznik nového středoevropského společenství států.

    • ČERT napsal:

     Jo, souhlasil bych s Vámi… Taky bych asi viděl optimální, pokud jde o otázku nějaké naší další užší zahraniční kooperace, především sepětí s ostatními zeměmi víceméně střední Evropy. Tak máme tady visegrádskou skupinu, navíc i tzv. Středoevropskou iniciativu (která vlastně překračuje i rámec dosavadní EU)… Je otázka, kam vlastně EU jako taková směřuje…

 5. Vladimír napsal:

  Je nepochybné, že je to promyšlený manévr Německa, jak se znovu dostat k možnosti realizovat starý záměr ovládnout Evropu. A Francie, která už bohužel nemá De Gaulla k tomu bude jen sekundovat. A pravděpodobně to bude i dalším impulsem k rozpadu EU. Za kladný přínos naopak považuji omezení vlivu USA na Evropu.

 6. Vítězslav Mynařík napsal:

  Napsáno stručně, věcně, s obrovským přehledem ! Bravo !
  Nádherná práce.

 7. Dušan napsal:

  Smlouva je o přátelství, Né o rozchodu. Buďme šťastní, že Evropské mocnosti spolu mluví. My ostatní, jenom s toho těžíme. Snažme se a učme se. A propós. Taky máme Višegradskou smlouvu.

  • liberal shark napsal:

   Souhlas, když se mohou sdružovat Benelux a Fněmecko, neexistuje žádný důvod proč by se nemohla sdružovat V4.

 8. liberal shark napsal:

  Elysejská i Aachenská smlova historicky navazují na smlouvu o spolupráci při budování Nové Evropy, uzavřené mezi vichistickou Francií a nacionálně-socialistickým Německem během druhé světové války. Liší se jen formou, obsah, cíl a metody zůstávají stejné. Naším výsostným strategickým zájmem je co nejužší vztah se státy V4, Rakouskem, USA a anglosaskou pětkou.

 9. Mirek napsal:

  Nezapomínejte, že Francie nás opakovaně zradila a nechala napospas Hitlerovi a vítač islamistů Macron dnes udělá cokoliv, aby se matce Mohamedů Angele Merkel vecpal co nejhlouběji do zadnice, jediné, co je zajímá, je země střední Evropy důsledně ekonomicky vykořistovat, jen z ČR posíláme ve formě dividend do Německa cca 300 miliard Kč! Masaryk se musí v hrobě obracet, když vidí, kam jeho nástupci naší republiku dovedli, díky EU nejsme nic víc, než kolonií Německa! Čím dřív se EU rozpadne, tím dřív budeme mít šanci na skutečnou nezávislost a ekonomický rozvoj! EU je mnohem horší než RVHP!
  Mirek.

  • Zdeněk napsal:

   Plný souhlas.Za dob,kdy bylo EHS se nic takového nedělo a nikdo
   nikomu nic nediktoval

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Zažil jsem obojí (RVHP i EU) a potvrzuji,že máte, Mirku, úplnou pravdu.

 10. Josef napsal:

  Brexit způsobil v konstrukci EU trhliny a tak by spolutvůrci tedy Francie a Německo se snaží o obnovuEU a vrací se k de Gaulovi a Adenaurovi.Je to víc jak padesát let co oba pánové titul smlouvu podepsali,hodně vody odteklo v Rynu a Evropa svět se změnil.Pokud nenaleznou modus vivendink Rusku bude Evropa ohrožena,protože VB a USA budou jednat s Čínou ve svých strategických zájmech ke škodě hlavně Rusku a oslabeniEU.

 11. Vše o čem jednali, zveřejnili? Nějak to jednání uspíšili po protestech hýbající Francií. Občas se to přenáší do i do Němec.

Přidávání komentářů není povoleno