Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Bianca Dagheti on Foter.com,

30 let svobody: Objevují se svědectví, že Sověti vyhrožovali soudruhům nasazením tankových divizí

ROZHOVOR. Jak blízko bylo v listopadu 1989 k zásahu bezpečnostních složek, které by potlačily již rozeběhnutou revoluci? Badatel Centra pro dokumentaci totalitních režimů Radek Schovánek v rozhovoru pro HlídacíPes.org říká, že podle nových svědectví tomu zabránili sami Sověti. „Už jsou dvě potvrzená svědectví o tom, že zásah bezpečnostních složek neproběhl proto, že Sověti varovali, že se dvě tankové divize umístěné v Milovicích postaví na stranu Občanského fóra.“

 • Za pár týdnů oslavíme 30 let od pádu komunismu. V jaké kondici je podle vás třicetiletá dáma, česká demokracie?

Pro mě v překvapivě špatné. Ale netýká se to jen České republiky, týká se to i Polska a Maďarska, vlastně celého původního ost-bloku. Když se podíváme například na problematiku migrace – a to musím říct, že nejsem velký příznivec nabírání miliónů migrantů odkudkoliv – tak když se podíváme, jak se chovají západní státy a jak se chová ost-blok, tak tu železnou oponu v hlavách lidí vidíme úplně jasně. A to je něco, co mě děsí.

 • Kdy se to zlomilo?

Já si myslím, že se to nikdy moc nezlomilo, jenom to chvíli nebylo vidět.

 • Mám na mysli zlom, podobný jako byla třeba smrt prezidenta Václava Havla, po níž se teprve odehrál masivní nástup populistických hnutí.

Ne, myslím, že ne. To se jen vyměnili lidi na viditelných postech. Ale žádná změna, že bychom chvíli byli demokrati, a pak se zase oddemokratizovali, se nestala. Nedošlo u nás prostě k té vnitřní proměně, abychom se stali skutečnými Evropany, abychom skutečně byli součástí Evropy, která nám navíc sype neskutečné peníze, a to znamená v dobrém i zlém. Já třeba mohu vyčítat paní Merkelové, že porušila Dublinské dohody s tím, že nastala krizová situace. No – dohody se přece uzavírají pro krizové situace, když se nic neděje, není takových dohod potřeba. Ale i tak se domnívám, že pro celý východní blok bylo lepší se na tom řešení podílet, být součástí toho řešení místo toho, jak jsme se zachovali. A v tom vidím jeden z největších problémů, jak se naše společnost po 30 letech chová.

 • Jak daleko je po třiceti letech poznání toho, jakou roli hrála Státní bezpečnost?

Samozřejmě byla Státní bezpečnost o krok napřed z toho důvodu, že měla informace a analýzy. A ty ukazovaly, že vývoj se mění, že nová generace už nebude prostě ochotná normalizační poměry snášet. Já se domnívám, že 17. listopad byl takový pokus Státní bezpečnosti svrhnout Jakeše, Indru a skalní osmašedesátníky a dostat tam lidi, jako byl Adamec. Je mnoho náznaků, že se Zdeněk Mlynář měl stát generálním tajemníkem ÚV KSČ, což naznačuje i to, že tedy se do Československa vrátil autem rezidentury rozvědky. A dokonce už jsou dvě potvrzená svědectví o tom, že zásah bezpečnostních složek neproběhl proto, že Sověti varovali, že se dvě tankové divize umístěné v Milovicích postaví na stranu Občanského fóra.


Líbí se vám naše texty? Dejte nám hlas v anketě Křišťálová lupa 2019 – klikněte na obrázek níže.

Děkujeme za podporu. Redakce HlídacíPes.org

Křišťálová Lupa 2019


 • Mluvíme o dění po 17. listopadu a plánovaném nasazení Lidových milicí?

Ano, například proti Letné.

 • Jaká jsou to svědectví?

Jak jsem říkal, zatím jsou to dvě svědectví, možná dvě a půl, protože jedno je stále neprověřené. Říkají, že opravdu existovaly od Sovětů signály, že není možné Listopad řešit mocensky. Konkrétně jde o svědectví lidí, z nichž jeden byl přímo v Občanském fóru a druhý člověk byl už v září v Rusku v hvězdném městečku, a tam mu bylo řečeno, že pokud se bude dít nějaká změna, tak Sověti nedovolí její násilné potlačení. Já si myslím, že je to logické.

 • Jak se ta svědectví ověřují?

Naše Centrum pro dokumentaci totalitních režimů se snaží ty informace validovat – ale ony zapadají i do širšího kontextu, například když Milouš Jakeš dodnes říká, že 17. listopad byla od Sovětů zrada. Takže toto myslím, že byl v tu chvíli takový bezprostřední impuls, proč oni jakoby ztuhli, zmrtvěli – a dál už každý hrál hru, jakou uměl. Oni se velmi báli, že budou potrestáni, to samozřejmě bylo možné říct, že k tomu nedojde, protože nejsme jako oni. Na druhou stranu Havel velmi stál o to, aby se ta moc předala v klidu. Na to zase komunisti řekli ano, my odstraníme ty největší jestřáby, ti rezignují. Čili v tomto si myslím, že byla dohoda, ale rozhodně za tím nevidím nějaké spiknutí nebo něco podobného. Prostě situace se řítila velmi rychle a každá ta strana hrála s kartami, které měla a jak nejlíp uměla.


Co o „zradě“ říká Milouš Jakeš?

O nasazení Lidových milicí:

„O co šlo? Šlo o to, že tady byli kohouti, kteří chtěli být generálním tajemníkem. Štěpán, Adamec a Štrougal, jenž neunesl, že se jím v roce 1987 nestal místo mě. Všichni sledovali jedno – a řeknu to vulgárně: „Nesmíme si umazat ruky.“ Takže i Mirek Štěpán měl obavu, aby nedošlo k něčemu, co by mu zabránilo být generálním tajemníkem. Proto Praha milicionáře odmítla přijmout.“

O „zradě“ Sovětů:

„Podívejte, já toho nevěděl víc. Třeba že se Lenárt, Hegenbart a generál Lorenc v létě 1989 sešli s velvyslanci NATO. Nebo že Štěpán v září 1989 navštívil všechny generální tajemníky v evropských socialistických zemích. V Bulharsku ho vítali s vojenskými poctami. A víte, co tam domlouval? Poradu generálních tajemníků v NDR! To by si sám nedovolil. Plnil zadaný úkol. Usuzuji, že ho s vědomím Gorbačova instruoval Janajev z Mezinárodního svazu studentstva. Gorbačov nás zradil. Slíbil Bushovi, že do konce listopadu budou provedené změny. Honeckera svrhli deset dnů po říjnových oslavách vzniku NDR.“

O Gorbačovovi:

„Gorbačova jsem znal dlouho. On byl zemědělský tajemník, já byl zemědělský tajemník. Po večeři se ke mně seběhli generální tajemníci všech socialistických zemí a Ceaușescu se ptá: „Kdy bude ta porada?“ Všichni to věděli, jenom já ne! Stál jsem tam jak blbec… Šel jsem se optat Gorbačova. Prohlásil, že nemá na rokování čas, a bylo po poradě. Gorbačov si možná ani neuvědomuje, co s perestrojkou rozpoutal. Nastolil rozkladný systém. Dopustil, aby se pět set miliónů lidí ze dne na den ocitlo na straně kapitalismu. Podílel se na znovusjednocení světa, ale za jakou cenu. Nic se nevyřešilo. Svět je dnes na šikmé ploše.“

(citace jsou z rozhovoru pro časopis Reflex z října 2014)


 • Když se dostaneme k oblíbeným – možná konspiračním teoriím – jaký je váš názor na vliv rezidentur na přípravu budoucích českých prezidentů?

Máme volbu prezidenta jaksi veřejnou, no tak jsme si ho zvolili opravdovou většinou. To, že se v politice nehraje čistě, je jasné a opak snad nikdo ani nečekal. Třeba Marek Benda už dopředu říkal, že zavést přímou volbu prezidenta je fatální chyba. Nemáme prezidentský systém a nakonec ty důsledky vidíme, ale já bych se do těchto spekulací nerad pouštěl.

 • Dobře. Nechme to tedy otevřené.

Samozřejmě, že postavení ruské rozvědky tady je naprosto excelentní, protože vazby, které tady mají, to obrovské množství lidí, desetitisíce lidí, kteří tady žijí, vytvářejí informační zdroje. A jejich informační zdroje musí být perfektní, ale nemyslím, že až tak moc ovlivňují českou společnost. Dost se to přeceňuje.

 • Jiří Ovčáček vysvětlil důvod, proč se Miloš Zeman nezúčastní listopadových oslav, tak, že nebude dělat stafáž členům KSČ, příslušníkům ČSLA, neomarxistům a fašistům. Jak to číst?

Mně Miloš Zeman na oslavách 17. listopadu chybět nebude. To je asi tak vše, co se k tomu dá říct.

 • Má ještě smysl stíhat zločiny komunismu? Nedávno jsem na sociálních sítích zachytil váš povzdech nad zbytečností Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

Je to jenom mé soukromé přesvědčení, ale pokud je po 20 letech promlčená vražda, takže kdyby ten příslušník v roce 1989 někoho zavraždil, tak ho dnes nelze stíhat, tak je pro mě osobně trošku problematické ho stíhat za to, že před 40 lety někomu sebral invalidní důchod. Měli bychom jít úplně jinou cestou, například tou, kterou šlo Polsko. Tam přijali zákon, že žádný příslušník komunistické tajné policie nesmí mít vyšší než průměrný důchod. To já považuji za správné. Též bychom měli zveřejnit seznamy příslušníků Státní bezpečnosti. Ty v úplnosti neexistují a nikdo se je ani nepokouší vytvořit, přesto, že by to nebylo díky existujícím kádrovým a personálním spisům nijak složité – je to jenom práce. Nemáme zveřejněnou kartotéku členů KSČ, dokonce není ani digitalizovaná. To, co společnost potřebuje, jsou informace. Vědět, co se dělo, proč se to dělo a kdo to dělal. Ale po tolika letech trestně stíhat někoho, kdo měl jenom tu smůlu, že si to dneska někdo ještě pamatuje nebo že to někde někdo našel, to já už považuji za vyhaslou věc.

 • Druhá instituce je Ústav pro studium totalitních režimů. Vy jste byl před nějakým časem „odejit“, čili vás názor může být subjektivně zabarven. Přesto – naplnil ÚSTR své poslání?

Ano, byl jsem před pěti lety pro nadbytečnost vyhozen. ÚSTR a Archiv bezpečnostních složek byly založeny proto, aby tvořily organický celek. Mělo dojít k tomu, že se velmi rychle budou zpracovávat archivy Státní bezpečnosti a budou k dispozici novinářům, publicistům, dokumentaristům, filmařům. To se před pěti lety zastavilo, obě instituce se de facto oddělily. Ústav se dnes zabývá věcmi, které já považuji za naprosto marginální a nevýznamné. Archiv se tak nějak zapouzdřil, a pokud se nepletu, tak loni nevznikl jediný nový fond. Nemáme zpracovanou ani Krajskou zprávu Státní bezpečnosti Praha, která je vlastně z těch krajů nejdůležitější. O ostatních ani nemluvím. A domnívám se, že ústav neplní ani své poslání, které je uvedeno přímo v zákoně. Byla velmi potlačena digitalizace. Dnes je postup asi na deseti nebo patnácti procentech toho, kde byla před pěti lety. Ale máte pravdu, nejsem člověk, který se na toto dívá nezávisle, protože jsem byl u vzniku té instituce a s nějakou koncepcí a představou jsme ji budovali. Ale jsem optimista a doufám, že poměrně brzo dojde k razantní změně.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

30 komentářů

 1. Evropan napsal:

  Gorbačov prostě pro Rusko potřeboval obchod se Západem, obětoval na to kosmickou výzbroj i Varšavskou smlouvu.

  • bolševník napsal:

   Hodně z nás před těmi třiceti roky věřilo, že se opráší myšlenky Pražského jara. Bohužel ty myšlenky navždy pohřibily Brežněvovy tanky . A proto jsme tam, kde jsme !

 2. Petr Kaminsky napsal:

  1) Tem Jakesovym recem (a hlavne nazorum a vysvetlenim) bych neprikladal az takovy vyznam. Vsichni vime, ze je to hlupak. Takovi si radi vymysleji jinou realitu, aby vypadali lip. 2) Neni divu, ze Archiv prestal pracovat. Praci USTR sabotuji od pocatku socialiste (byvali komuniste), kteri chteji zabranit, aby se o jejich cinech dozvedela verejnost.

 3. teufel3424 napsal:

  Aarchiv mě velmi zklamal, zvlášť jsem se těšila na seznam milicionářů, protože spousta z nich má dnes negativní lustrační osvědčení jen na základě „čestného“ prohlášení, že v LM nikdy nebyli.

  • Mgr. Josef Orel napsal:

   Kolik let těm milicionářům dnes je? A kde jsou důkazy, že kromě členství v LM spáchali nějaké trestné činy?

   • Franta napsal:

    Kde ty milicionáři jsou ?
    Hádejte
    Mimochodem kdopak vám to dělá premiera ?

   • Petr Lidmila napsal:

    Nevím jestli spáchali nějaký trestný čin,ale místo toho aby byli v práci,
    tak si hráli na vojáčky u toho chlastali a ještě to měli placené.

   • Petr Pobuda napsal:

    Jako mladý dělník , po vyučení, jsem byl svědkem vyzbrojení a odjezdu milicionářů z našeho podniku. Jeli na „cvičení“ . Vrátili se před obědem. Nám bylo divné, že tak brzy. Pak jsme se dověděli, že před Brnem, jim v autobuse řekli, že jedou do Prahy. Kromě velitelů se všichni vzbouřili a donutili autobus zastavit a vrátit se zpět. Až na pár důchodců, je většina už po smrti.

 4. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  „Ale jsem optimista a doufám, že poměrně brzo dojde k razantní změně.“ Nejsem optimista, ke změně nedojde, to by ČR nesměl být stát Čechů. Ne nadarmo se říkalo, že na Češích se dá štípat i dřevo a na oprávněnost tohoto úsloví existuje řada důkazů, od Pražského povstání prakticky 3 dny před oficiálním koncem války, po posledním místě, co se týká data vzpoury proti komunistickému vládnutí.
  Dnes už se to neříká, ale zato, to beze zbytku platí. Stačí, aby vrchní mafián zavětřil a řekl, 20 minut po zprávě o smrti Karla Gotta, že navrhne pro něj státní pohřeb a hned mu vyskočí volební preference, nebo aspoň zůstanou na stejné výši, za spokojeného mručení příznivců jeho politického podnikání.

 5. Ondřej Dvořák napsal:

  To jsou ti zářní demokrati, plnou hubu demokracie a potom varují před přímou volbou prezidenta. Přímá volba je etalon demokracie. Zastupitelská demokracie je k přímé subsidiární, tzn., používá se jen tehdy, jestliže je přímá demokracie pro dané úkoly příliš těžkopádná, pomalá. Ovšem, proti gustu, žádný dišputát… jen prosím ze sebe nedělejte demokraty, anebo o demokracii raději vůbec nehovořte, když podsouváte kritiku přímé volby.

  Děkuji.

  • Jaromír napsal:

   Již Masaryk pravil, demokracii by jsme měli, ještě aby jsme měli nějaké demokraty. To je zásadní a o tom byla a zřejmě bude i další volba presidenta. Lidi by museli volit osoby, kteří mají demokratické smýšlení. To se nestalo a místo toho, zvolili Zemana, který o demokracii neví zhola nic, stejně jako o slušnosti. Možná by nebyla špatná nějaká parlamentní a senátní komise, jejíž výsledek by byl soudně přezkoumatelný, která by kandidáty na presidentský úřad prolustrovala dle jasně daných zákonných a ústavních podmínek. 40 let totality zanechalo ve zdejších lidech nesmazatelnou stopu a jsou schopni zvolit kohokoli aniž by přemýšleli nad důsledky. Byl jsem také pro přímou volbu presidenta po té, co byl zvolen Klaus, ale místo toho, aby to bylo lepší, dopadlo to ještě hůře.

   • Ondřej Dvořák napsal:

    „Nezbývá, než vyměnit voliče…“ to je také z nějakého citátu

   • Pavel Liška napsal:

    Já bych řekl, že na to ( a na hodně činů představitelů ČR) přesně platí to geniální: „chtěli jsme to tentokrát udělat co nejlépe…., ale dopadlo to jako vždycky “ .

 6. Josef Bareš napsal:

  Spoluobčané,
  používejte logiku a zodpovězte si otázky :
  1. Kdo z marxistických pohlavárů z vašeho okolí věřil, že je komunismus životaschopný? Těch bylo hodně málo.
  2. Kdo založil „Prognostický ústav“ ( kolébku budoucích vládních politiků)?
  3. Kdo zadržel armádu, policii, milice?
  4. Skutečná revoluce je střelba, věšení na pouličním osvětlení.
  5. Já si vážím východních marxistů, že dospěli k názoru : UKONČÍME UTOPICKOU TEORII PANA MARXE NEKRVAVOU CESTOU A STANOU SE Z NÁS KAPITALISTÉ. To máte málo příkladů ve svém okolí včetně našeho premiéra.
  6. Nebyla „SAMETOVÁ REVOLUCE“ řízená z Moskvy?

 7. Jan Kolman napsal:

  Vše bylo dohodnuté, tzv. revoluce je FAKE. Už to u nás mělo být v r. 88, přece máme ty osmičky, ale nepodařilo se to vyprovokovat, nesešlo se dost lidí na zmlácení a tak ty TV štáby zase odjely a přijely za rok. To už se to zorganizovalo lépe. Gorby je nechal udělat revizi výsledků II. sv. války a předal ji střední Evropu s pro potřebným trhem, ale válečných obětí. V Polsku to vedl agent Bolek a v Česku agent Chudóžnik. Tento 2. komunistický převrat ve 20. století provedla vnitřní StB podporovaná prograsivním křídlem ÚV KSČ, podle scénáře z Moskvy a v režiji „Západu“. Výsledek už dnes vidíme na vlastní oči.

  • Jaromír napsal:

   Domluvené bylo jen to, že se nebude střílet do lidí, ale kdyby lidi nevyšli do ulic a ten zasmrádlý socialismus neposlali do kytek, byl by tady pravděpodobně dodnes v nějaké podobě jako například v Bělorusku. A pravděpodobný důvod tlaku ke změnám byl ten, že SSSR byl tak ekonomicky na dně a vyčerpán, že už i tamní pohlaváři pochopili, že pokud nenastane nějaká zásadní změna v ekonomickém systému a uvolnění poměrů, nastane velmi brzy úplný krach a možná i s krvavou revolucí. Už také nebylo možné utajit, že životní úroveň v mnoha aspektech, je vyšší na západě, než na východě. Předháněli nás mnohé i dříve rozvojové země. Na druhou stranu, nikdo z pohlavárů, kteří se tehdy vzdávali moci, nechtěl úplný konec socialismu a definitivní odebrání moci komunistické straně, oni jen chtěli nějaké ústupky. A tady za ně rozhodli občané, že to nebudou pouhé ústupky, ale zásadní změna. Zřejmě ani Gorbačov, jako i pohlaváři v dalších zemích, zcela nedokázali odhadnout sílu vůle vlastních občanů, dojít až ke změně politického systému. Jak by to mohli vědět, když jakékoli snahy občanů o nějakou rozumnou diskuzi, byly nejen zakázány, ale důsledně trestány. Možná naprostá neznalost toho, po čem občané touží, bylo i naše štěstí, jinak by tak snadno neustoupili. Sám musím říci, že jsem nečekal, že dojde až k tak zásadní změně, ale stálo mi to za to, riskovat každý večer být na náměstí podpořit jakékoli změny k lepšímu. A nemyslete si, viděli jsme ty tajné a lidi od PS, jak kolem krouží a rozhodně jsme nemohli tušit, jestli něco nechystají. Lehce by nás pochytali, identifikovali a pak by nám to dali sežrat. Na malém městě to bylo riziko vždy. Věřili jsme jen v soudnost. Ale jeden můj příbuzný který byl tehdy v LM, mi po letech řekl, že by do nás šel střílet a to bez zaváhání. A v prognosťáku nebyli připravováni lidé na kapitalismus, ale v podstatě na nějakou formu socialismu s lidskou tváří a dnešní chování Klause i Zemana tomu zcela odpovídá. I když to byli ve své době velmi progresivní lidé, zamrzli ve svém myšlení a nejsou již schopni dalšího posunu. Stále tíhnou k určitému způsobu chování a obklopují se podobnými lidmi. Až tito lidé odejdou a přestanou ovlivňovat politiku, pak to teprve bude definitivní rozloučení se, se socialismem a normalizační politikou.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Kdyby nebylo „sametové revoluce“ a „kdyby lidi nevyšli do ulic a ten zasmrádlý socialismus neposlali do kytek, byl by tady pravděpodobně dodnes v nějaké podobě jako například v Číně. Nikoliv jako v Bělorusku. Jediné o co šlo a co Gorbačov nepochopil, bylo získání trhů pro Západ, případně likvidace konkurence (to se týkalo třeba výroby obráběcích strojů, traktorů Zetor, některých chemikálií jako kyselina acetylosalycilová, deoxyglukosa, platinová catostatika, kyselina citronová apod.). V SSSR šlo o ovládnutí surovinových zdrojů jako je ropa, zemní plyn, čisté kovy a oxydy t.zv. vzácných zemin, platiny pro katalysátory,
    i zlata a diamantů na Sibiři.

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Co se týká SSSR je nutné podotknout, že velikost sovětského trhu pro spotřební zboží, byla také obrovským lákadlem pro Západ.

 8. Mgr. Josef Orel napsal:

  Informace, že Gorbačov upozornil vedení KSČ, že sovětská armáda zabrání jakékoli násilné akci proti probíhající revoluci, není ničim novým. Zdá se, že se někdo rozhodl zase objevovat Ameriku, aby byl zajímavý,

 9. gargamel napsal:

  Migrace se měla začít řešit,ale vojensky tím,že se obsadí pásmo 100-200 km na libyjské straně a neptat se nikoho zda chce nebo ne.Migrační katastrofa totiž může zase kdykoli začít znova a nikdo na ni není opět připraven.Irán-sankce,Irák-demonstrace,Egypt sucho,Jordánsko-menšina co si řekne o práva většiny,Saudi s iránem,Jemen,Čína-ekologická katastrofa,Severní Korea-hladové migrace.Afrika rozpadený kontinent.Na to jsou nějaké kvoty směšná parodie na řešení.Tady se měla obsadit u Středozemního moře v Lybii pásmo a držet věc dokud to půjde.V Evropě půjde za chvíli o přežití.Podělaní politici nás opravdu nezachrání

 10. Ondřej Dvořák napsal:

  Systém je jiný, ale lidé jsou stále stejní.

 11. ČERT napsal:

  Jenom pár poznámek: 1) Tak dovolil bych si výhradu vůči kritickému postoji pana Schovánka, který jako nějaké negativní dědictví komunismu vidí to, že se ty postkomunistické státy odmítají zapojit do sociálního inženýrství, provozovaného státy v západní části Evropy. Nebo je snad přesvědčen, že vše, co se vždy dělo a děje v západní Evropě, je a musí být zákonitě nějak dobré, prospěšné, rozumné, hodné následování…??? Jinak, tak třeba takové Rumunsko (nejspíš s vidinou nějakých finančních výhod ze strany EU) se v tomhle směru projevilo již povolněji než třeba státy V4…
  2) Tak otázka eventuálního sovětského zásahu do československých událostí roku 1989 zůstává samozřejmě otázkou, ale ÚSTR zveřejnil náznaky ze sovětské strany v tomto smyslu z roku 1989 někdy v roce 2013, a také se tedy připomínaly takové poněkud skeptičtější pohledy (třeba i M. Kocába), že ti Sověti nechtěli vůbec do našeho vývoje tehdy zasahovat apod. Tak jistě, že pokud by u nás v listopadu 1989 došlo k nějakému vnitřnímu konfliktu, nějakému krveprolití, tak je velice pravděpodobné nebo jisté, že by ti sovětští vojáci zasáhli přinejmenším jako nějací arbitři… Zase, když se tady dneska tolik mluví o nějakých ruských zájmech, tak SSSR určitě neměl v roce 1989 zájem na tom, co vlastně dnes také stojí u zrodu té tzv. nové studené války, tzn. na tom, aby s rozpadem sovětského bloku ty státy středovýchodní a jihovýchodní Evropy zahájily své jednoznačné směřování do západních organizací. Jistě, tohle tehdy, s končící studenou válkou, nebylo ještě jasné, ještě i o něco později se tu předkládala alternativa rozpuštění nejen Varšavské smlouvy, ale i NATO…
  Jinak, v tomhle celkovém kontextu tedy také může stát za pozornost, co už jsem tady v nějaké souvislosti jistě zmiňoval – a to zájem USA v prosinci 1989, krátce po schůzce Bushe seniora a Gorbačova na Maltě, a v době ozbrojeného povstání proti Ceauseskovi v Rumunsku, aby SSSR právě v Rumunsku (kde, na rozdíl od nás, sovětští vojáci nebyli již od 50.let) vojensky zasáhl. I naše tehdy ještě revoluční média to kladla do souvislosti s tím, že USA zrovna byly samy zaměstnány vlastní vojenskou intervencí v Panamě.
  Ovšem tak nějak celkově, je pravda, že když člověk tak někdy v roce 1990 nahlédl do české jazykové mutace sovětského časopisu „Nová doba“, tak ty politické změny, ke kterým na konci předchozího roku došlo ve střední a jihovýchodní Evropě, byly hodnoceny každopádně pozitivně.

  • petrph napsal:

   Mimochodem, pokud se týká oné informaci, že „.. SSSR právě v Rumunsku (kde, na rozdíl od nás, sovětští vojáci nebyli již od 50.let) vojensky zasáhl. „, nikdy nic oficiálně nepotvrdilo. Pouze jsem na kdysi na jakémsi pofiderním serveru nalezl informaci, která se blíží spíše smyšlené konspiraci. Tvrdilo se v ní, že prý „neurčitý počet ruských turistů přijelo do Rumunska, zde se převléklo do rumunských uniforem a zúčastnilo se aktivně puče proti Ceausescovi. Pak prý vrátili půjčené uniformy a vratili se domů.
   Jak jsem nakoupil, tak prodávám, ale zdá se to spíš k smíchu

   • ČERT napsal:

    Tak ta moje informace byla o tom, že „USA tak nějak ponoukaly SSSR, aby v Rumunsku vojensky zasáhl“ (takhle o tom tehdy, v tom prosinci 1989, informovala naše média). Ta Vaše informace z toho pofiderního serveru, to je pro mě tedy úplná novinka, to slyším poprvé. Tam šlo každopádně o to, že tam došlo k ozbrojenému konfliktu mezi Securitate, Ceauseskovi věrnou tajnou policií, a armádou, která byla původně taky vyslána proti demonstrantům, ale postavila se na jejich stranu proti režimu…
    Ale vidíte, když píšete o nějakých turistech… Tady to povstání proti Ceauseskovi v podstatě primárně vzešlo z řad početné maďarské menšiny v Rumunsku, mj. asi i proto, že třeba chytali maďarskou televizi a věděli lépe než většina ostatní rumunské veřejnosti, co se děje (nebo už stalo) v ostatních evropských komunistických zemích. Ale pak v následujících měsících, už po pádu a zastřelení Ceauseska atd., se tam také projevilo takové národnostní napětí právě mezi Rumuny a Maďary. A myslím, že už někdy v březnu 1990 (tzn. dosud velmi krátce po té revoluci), v době hlavního maďarského státního svátku, tam přijeli nějací maďarští turisté, nejspíš nějací nacionalisté, vyvěšovali tam na veřejnosti (konkrétně v Temešváru, nevím jestli i jinde) maďarské vlajky atd., a prostě vyvrcholilo to v potyčky mezi Maďary a Rumuny, které si vyžádaly i několik málo obětí na životech.
    Ale to připomínám jenom proto, když zmiňujete nějaké turisty… Slyšel jsem o těhle maďarských turistech z doby jen o několik málo měsíců pozdější. O nějakých ruských turistech v době toho povstání, to slyším poprvé až teď od Vás (resp. tedy, jak říkáte, jak prodáváte)…

 12. petrph napsal:

  No, nechce se mi nikoho kritizovat, leč po přečtení toho článku začínám pochybovat o kreditu společenských věd,. Takže si to shrňme,pan vědec Suchánek tvrdí do médií, že mu nějaký nejmenovaný zdroj řekl , že někdo nejmenovaný z ruské strany vyhrožoval v roce 1989 někomu nejmenovanému z české strany, že pokud někteří nejmenovaní činitelé STB zde spustí vlastní puč. zasáhnou proti nim ruské vojenské jednotky.
  Kdyby snad pan Suchánek publikoval tuto naprosto nekonkrétní informaci bez podrobností v roce 1992 v Blesku, lidi by si řekli, třeba na tom něco bylo, tak doufejme že to naše justiční orgány tehdy vyšetří a označí konkrétní osoby. O 30 let později, by mu takovou nejasnou informaci o nikom ani ten Blesk nepublikoval..
  Tady jde bohužel právě o to, že tato informace se ale vůbec, ale vůbec do tehdejšího kontextu nehodí. Jistě, soudruzi na různých místech radili, radili, ale nic nevymysleli, protože bylo už předem jasné to, že Gorbačov hodil satelitní státy ve střední Evropě přes palubu a pro udržení komunistických diktatur neudělá vůbec nic..Že by snad na vojenskou podporu té či oné strany v těchto státech poslal zasahovat ruské vojenské jenotky, je naprostý nesmysl, a stejně tím určitě nemohl ani vyhrožovat. A nikdo jiný, než Gorbačov v SSSR takovou pravomoc neměl. Mimochodem – i je náznak že by to mohl být Gorbačov /nebo i řada lidí z jeho okolí, by pana Suchánka naprosto vědecky zdiskreditoval.
  No a na naší straně je skutečně škoda, že Suchánek jen naznačuje účast našich nejmenovaných činitelů STB, ale neuvádí jejich jména. Protože, jeden poměrně známý fakt naopak říká že generál Lorenc , který měl v roce 1989 vedení nad našimi silovými bezpečnostními složkami , ihned po zásahu 17.listopadu veškeré aktivity STB proti demonstrujícícm zakázal. Tudíž, ti případní „spiklenci z STB “ by (i bez vyhrožování z SSSR) svým pučem riskovali, tehdy ještě platný smrti za skutečnou velezradu. Ale i dnes by byla povinnost vyšetřovacích orgánů toto zpětně vyšetřit. Jestlipak alespoň jim pan Suchánek poskytne konkrétní jména a důkazy?

 13. Josef II napsal:

  Rád bych,aby mi někdo vysvětlil jak by tanky ochránily demonstranty.Jely by v čele demonstrantů v Praze,Brnu,Bratislavě ?Nebylo by to vměšování do vnitřních záležitosti cizího státu?Sametovku zorganizovala STB.

 14. Kerim napsal:

  ….ano je to pravda Svobodné rádio Jerevan opět potvrdilo tuto pravdivou zprávu, že se objevují a to zejména z ničehož nic, více méně, méně více, konec konců, tak takříkajíc a budou se objevovat další a další svědectví o Sovětských zrůdnostech před 30lety pod vedením perestrojkového demokrata Gorbačova….a čím déle budeme žít v naší rozkradené a rozprodané kriminalitou prolezlé demokracii, tak tím více se budou objevovat objevovat a objevovat svědectví

 15. Jirka Kočičáček Ander napsal:

  Krajská zpráva!??? Co takhle základy českého jazyka???

 16. Pavel Liška napsal:

  Už první věta pana Schovánka mne rozžhavila do běla : „jak se chová ost-blok, tak tu železnou oponu v hlavách lidí vidíme úplně jasně. A to je něco, co mě děsí.“
  Bože můj, ano, ten předěl je jasný, ale byl bych hodně opatrný v přidělování kladného či záporného znaménka na jednu nebo druhou stranu, jak to evidentně pan Schovánek dělá a tím rozděluje a vráží klín mezi země EU. Navíc tak nějak plive na vlastní národ.
  Jinak, zkušenost s totalitním režimem je nepřenositelná. Dnes a denně to vidím v diskuzích s kolegy ze Západu. Oni neví o čem to je. Neprožili to. Prostě tu zkušenost nemají. Nevidí, že se sami pomalu sunou k totalitě a ještě se za to plácají po zádech. Když jim řeknu, že jsem v roce 1989 málem zasahoval s ostrými proti svým bývalým spolužákům ( ano , byl jsem v r. 89 voják absolvent zákl. služby ) , tak na mne koukají a neví co říct. Nezažili to.
  Bože, pokud může být V4 pro EU přínosem, tak v tom, že to zrcadlo těm prosťáčkům progresivistickým z Bruselu nastavuje.

Přidávání komentářů není povoleno