15 věcí, kterými stát dusí živnostníky a malé podnikatele

Napsal/a Ondřej Neumann 21. května 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Povinná elektronická evidence tržeb je jen poslední kapkou. Stát nejenže pro živnostníky a malé podnikatele nic nedělá, naopak jim již delší dobu hází klacky pod nohy. Podnikatelům z Jablonce a okolí došla trpělivost a sepsali hned 15 bodů, kterými politici ničí malé podnikání.

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) mají v šéfovi Hospodářské komory ČR Vladimíru Dlouhém spojence pro zavádění elektronické evidence tržeb. Zdaleka ne všichni členové komory však jásají.

Kupříkladu Okresní Hospodářská komora v Jablonci nad Nisou ostře nesouhlasí. Při zdůvodnění svého NE přitom její členové na základě vlastních zkušeností do 15 bodů zformulovali, jak český stát škodí malým podnikatelům. Alarmující „obžalobu“ nabízí HlídacíPes.org v nezměněné podobě:


Celé stanovisko OHK Jablonec nad Nisou naleznete ZDE.


 1. prodloužení doby odpisování strojů, technologických zařízení a dopravních prostředků,
 2. likvidace daňových výhod spojených s pořizováním dlouhodobého majetku formou finančního leasingu,
 3. zrušení tzv. reinvestičních odpočtů zvýhodňujících pořizování investic,
 4. praktická likvidace možnosti tvorby rezerv na opravy dlouhodobého hmotného majetku,
 5. ve světovém měřítku naprosto ojedinělé a v krátkém čase realizované zvýšení snížené sazby DPH o 10 procentních bodů,
 6. dlouhodobá absence účinných prorůstových opatření,
 7. zavedení a konzervace administrativně náročného a ekonomicky škodlivého institutu superhrubé mzdy,
 8. zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné odvody osob samostatně výdělečně činných o 15 procentních bodů na straně jedné a zrušení daňové účinnosti těchto odvodů na straně druhé. Zejména posun v parametrech pojistných odvodů demotivuje drobné podnikatele, oslabuje jejich ochotu platit daně a je významným činitelem zvyšování podílu tzv. šedé ekonomiky,
 9. do neúnosné míry vystupňovaná a v krátkém čase houstnoucí byrokratická zátěž podnikání, např. zavedení registru podnikatelských účtů, institutu a registru nespolehlivých plátců DPH, nepřehledně zaváděná elektronizace finanční správy se značnými a pro drobné podnikatele mnohdy obtížně plnitelnými povinnostmi a sankčními riziky, chystané elektronické hlášení pro plátce DPH, připravovaná elektronická evidence tržeb apod.,
 10. neustálé změny daňových zákonů, nepředvídatelnost jejich vývoje, jejich nepřehlednost, složitost, následná výkladová a aplikační nejednoznačnost včetně přijímání a zveřejňování závažných legislativních změn na poslední chvíli,
 11. silový, politicky arogantní a nekonsensuální legislativní proces vyznačující se přijímáním a následným rušením celých zákonů či jejich pasáží (např. důchodová reforma, neústavní diskriminace ekonomicky činných důchodců),
 12. zavádění kaucí deformujících tržní prostředí a hospodářskou soutěž postihující zejména drobné podnikatele,
 13. narušení hospodářské soutěže a rovných podmínek podnikání vysokou mírou korupce na všech úrovních politiky a veřejné správy,
 14. praxe prováděných úsporných rozpočtových opatření a výdajových škrtů ústící do podfinancování systémů a faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost ekonomiky včetně nepříznivých dopadů na podnikatelskou situaci a zaměstnanost v některých oborech,
 15. absence strategické vize ekonomického vývoje formulované s cílem dosáhnout vysokého stupně míry využití národního potenciálu a existujících disponibilních zdrojů, definující zaměření na činnosti a finální produkty s vysokou přidanou hodnotou a její promítnutí do reálné hospodářské politiky, jejíž současná podoba podporuje mnohdy nevýhodnou a nestabilní subdodavatelskou orientaci české ekonomiky spojenou s nízkou či střední přidanou hodnotou, nekvalifikovanou prací, ekologickou zátěží apod.

Výzva končí následujícím apelem: „Jsme přesvědčeni, že chystaná elektronická evidence tržeb je v rozporu s § 5 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, podle kterého musí být v daňovém řízení šetřena práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a při vyžadování plnění jejich povinností mají být použity jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. Žádáme proto, aby od zavedení elektronické evidence tržeb bylo upuštěno a zlepšení výběru daní včetně deformací tržního prostředí se řešilo efektivnějšími, jednoduššími a finančně úspornějšími metodami.“

Podnikatelé a živnostníci z Jablonecka se se svojí výzvou ke zrušení nápadu s elektronickou evidencí tržeb obrátili nejen na další členy a orgány Hospodářské komory, ale i poslance a senátory.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)