Presumpce politické viny? Proč by hejtman Rozbořil i přes nátlak ČSSD neměl odstupovat

Napsal/a Aleš Rozehnal 24. října 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Premiér Bohuslav Sobotka a čerstvě i předsednictvo ČSSD tlačí olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila, který čelí obvinění z podplácení, k rezignaci na hejtmanský post i stranické funkce. Argumentem je tzv. presumpce viny, která by prý měla být uplatňována ve vztahu k politikům.


Všichni jistě vědí, že trestní řízení je ovládáno zásadou přesně opačnou, a to presumpcí neviny spočívající v tom, že na obviněného či obžalovaného musí nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku. Tato zásada je založena na principu limitace státní moci ve svobodné společnosti.

Zatímco demokratické státy mají široké pravomoci vyšetřovat, stíhat a trestat, nemohou tak činit v rozporu se základními právy člověka. Presumpce neviny má chránit člověka proti nadměrným zásahům státní moci do jeho práv.

Stejně jako za krále Klacka

Je však nutno poznamenat, že premiér Sobotka zcela jistě nevolá po zavedení principu presumpce viny v trestním řízení, ale odkazuje na princip společenské presumpce viny v politice, která má s právní kategorií pouze shodný název, a když každá spočívá v něčem jiném. Je tedy otázkou, zda je tento princip souladný s demokratickou společností žijící v právním státu.

Obvinění z trestného činu představuje pro každého hluboký zásah do jeho osobní integrity, soukromého, rodinného, společenského a profesního života, ale často i do zdravotního stavu. Každý obviněný či obžalovaný má právo, aby na něj bylo nahlíženo tak, že bude obvinění zcela zproštěn, a to nejen ve smyslu trestněprávním, ale i společenském a reputačním. Důstojnost a čest obviněného či obžalovaného nesmí být degradována a jediným trestem, který je jim možno udělit, či újmou, kterou mohou utrpět, je trest po vyslovení viny.


Čtěte též:

Svéráz ministra Chovance: Ať o vině hejtmana Rozbořila rozhodne veřejnost a strana

Podnikání hejtmana Rozbořila, muže, který byl ve špatný čas na nesprávném místě


 

Trestem, byť nikoli ve smyslu trestního práva, je samozřejmě i újma na dobré pověsti. S ochranou cti a důstojnosti je neslučitelné už i umožnění pořizování záběrů zadržených osob s pouty na rukou, které jsou vedeny či převáženy k nějakému úkonu trestního řízení. Prezentaci lidí s pouty na rukou veřejnosti má totiž, stejně jako před staletími, jediný účel, zotročit, degradovat a zlomit poraženou lidskou bytost. Tato praxe nepatří k opravdově civilizovaným společnostem.

Patří k civilizované společnosti zbavení politika či státního úředníka jeho pozice, zaměstnání či možnosti vykonávat funkci při vznesení obvinění? Tato ostrakizace je zcela jistě trestem. Je trestem nejen v rovině politické, morální či reputační, ale je trestem i v rovině právním. Tento trest je o to přísnější, že podle statistik mají obvinění a obžalovaní mnohem menší šanci najít si novou práci. Principy právního státu by neměly být uplatňovány pouze v soudním řízení, ale mělo by na nich být vystavěno i fungování společnosti v rovině mimoprávní.

Nebezpečné pseoudosoudy médií

Hodnoty jako je správnost, důvěryhodnost, respekt k lidské důstojnosti by neměly být uzavřeny v soudní síni, ale měly by prostupovat lidskými vztahy, tedy i politikou obecně. Politik by proto neměl odstoupit tehdy, kdy je mu sděleno obvinění z trestného činu, ale tehdy, pokud spáchá něco, co je neslučitelné s výkonem jeho funkce a tato neslučitelnost může být veřejností posouzena.

V případě hejtmana Rozbořila však veřejnost takovou možnost nemá. Musí spoléhat na jediný možný zdroj, který je ze své podstaty předpojatý, a to policii nebo státní zastupitelství. Obviněný hejtman Rozbořil má navíc orgány činnými v trestním řízení zakázáno se ke kauze vyjadřovat, což ještě více posiluje informační asymetrii a možnost alespoň laického úsudku občanů.

Všichni si jistě uvědomují nebezpečnost spektakulárních pseudosoudů veřejnosti, popř. médií, bez důkazů a bez možnosti obviněného se bránit. K tomuto fenoménu by politici neměli přispívat.

Zásady presumpce neviny jakožto právní kategorii a princip soudního řízení není možno zcela kopírovat do politiky či dalších oblastí lidského života, nicméně tento princip být uplatňován musí, protože jinak budou represivní složky státu rozdělovat lidi na plnoprávné a poloprávné, což vyústí v to, že nakonec budou všichni bezprávní.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)