Které firmy krátily stát na dani? To vám nepovíme, tají informace finanční správa

Napsal/a Adam Rut 3. března 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Generální finanční ředitelství bezostyšně a dle našeho názoru protiprávně tají názvy firem, které krátily stát na dani, píší v textu pro HlídacíPes.org Oldřich Kužílek a Adam Rut. 

Otevřená společnost, o.p.s. zažádala v polovině prosince o seznam právnických osob, kterým byla doměřena daň z přidané hodnoty v letech 2011 až 2014, pokud výše tohoto doměření byla aspoň pět tisíc, včetně výše tohoto doměření.

Neptali jsme se náhodně – Generální finanční ředitelství (GFŘ) se totiž v minulosti chlubilo, že odhalilo krácení na dani ve výši 4,5 miliardy korun při obchodování firem s drahými kovy – a Andrej Babiš tehdy tvrdil, že jména firem nejde zveřejnit.

To nás zaujalo, protože Nejvyšší správní soud již v roce 2010 dokonce v rozšířeném senátu rozhodl, že dluhy na daních jsou vlastně příjmem veřejných prostředků a proto se i ochrana majetkových poměrů prolomí.

Mlčenlivost?

Místo odpovědi na naši žádost se GFŘ vykrucovalo, že by tím odhalilo majetkové poměry těchto osob, takže nám žádné názvy firem a čísla dát nemůže, a že je navíc vázáno daňovou mlčenlivostí.

S tím jsme se nespokojili, odvolali se k Ministerstvu financí a namítli, že mezi krácením daně a majetkovými poměry není žádná souvislost a nelze dovodit, že čím větší majetkové poměry, tím větší rozdíl při doměřování DPH.

Ani argument o mlčenlivosti neobstojí, protože ta se týká jednotlivých pracovníků, ale ne úřadu jako celku, když poskytuje informace podle „infozákona“, jak výslovně stanoví § 19 Zákona o svobodném přístupu k informacím.

A znovu se odvolat

Ministerstvo financí nám dalo zapravdu – ohledně majetkových poměrů vytklo GFŘ, že nespecifikovalo, jak by k odhalení majetkových poměrů došlo, a že lze spíše odůvodněně předpokládat, že by k tomu dojít nemohlo.

Podobně uznalo náš argument s mlčenlivostí. Zaradovali jsme se proto a čekali na odpověď.


Chcete podpořit HlídacíPes.org?

Udělejte to ZDE a získejte tak i unikátní publikaci ZE – MAN.


K našemu překvapení ovšem GFŘ místo poskytnutí informací žádost opět odmítlo. Znovu se odvolává na majetkové poměry osob, prý z doměřené částky lze vypočítat základ daně. Ani základ daně ovšem bez dalšího neodhalí majetkové poměry právnické osoby.

Nad to je třeba uvést, že i kdyby se o majetkové poměry jednalo, Nejvyšší správní soud už dříve v rozsudku ze  dne  12.  3.  2009,  č.  j.  5  As  64/2008-137 usoudil, že pokud jde o příjemce veřejných prostředků, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů nemůže být důvodem pro neposkytnutí informace.

Krácení na dani přitom jednoznačně lze považovat za „příjem veřejných prostředků“, neboť jde o pohledávku veřejných rozpočtů.

Nezbývá nám tedy než se znovu odvolat a celou kauzu již zveřejnit – informace mohou ukázat důležité vazby, například, zda existuje spojení některých takových firem na politiku či státní správu.

Urputná snaha oddálit poskytnutí jmen firem a doměřených částek skrz již jednou vyvrácené argumenty budí podezření, že tato argumentace je účelová a má jen oddálit poskytnutí informací, na kterých je nepochybný veřejný zájem.  

Oldřich Kužílek a Adam Rut, Otevřená společnost, o.p.s.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)