Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foto: Profimedia
,

Zase ten Brusel? Co by měl každý vědět o evropském klimatickém balíčku

Když se mluví o zelené politice, řada lidí začíná vidět rudě. Však se také po představení balíčku legislativních návrhů Fit for 55 Evropskou komisí objevila kritika ze strany některých politiků a ekonomů, relativizující dříve přijaté závazky. Jedním z hlavních argumentů jsou obavy z ohrožení konkurenceschopnosti domácí i evropské ekonomiky.

Balíček legislativních návrhů s názvem Fit for 55 byl představen v průběhu loňského července. Tento soubor 13 zákonných opatření má umožnit splnění společného unijního závazku pro rok 2030, tedy  snížení emisí skleníkových plynů o 55 % v porovnání s rokem 1990, formou plynulé transformace hospodářství EU.

V této souvislosti vyvstává otázka, nakolik je takové snížení emisí nutné. Prakticky všichni vědci zabývající se klimatem se shodují v tom, že pokud máme do budoucna zabránit nezvratným změnám planetárního ekosystému, je podobné snížení naprosto nezbytné. Vyplývá to mimo jiné z nedávného reportu Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

Jen pro představu, na jeho vzniku se podíleli vědci z 66 zemí světa (včetně České republiky), kteří se v rámci připomínkového řízení museli vypořádat s téměř 80 000 komentáři. Současná úroveň poznání přitom stojí na pevných základech, o čemž svědčí například i loňská Nobelova cena za fyziku, která ocenila dlouhodobý přínos v oblasti spolehlivého modelování klimatu.

Přehled jednotlivých částí balíčku Fit for 55. Zdroj: se svolením Fakta o klimatu

Opakovaně se ve vztahu k ekologickým návrhům objevují obavy z toho, že změny jen podvážou konkurenceschopnost domácí i evropské ekonomiky.

Přestože se nyní potýkáme s vysokými cenami energie, rekordní inflací i nejistotami, spojenými s pandemickou situací, je vhodné uvažovat i v delším časovém horizontu než pouze na nejbližší měsíce nebo roky. V této souvislosti je na místě připomenout primární účel balíčku, kterým je úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil kritickou hranici.

Pokud by k tomu totiž došlo, znamenalo by to spuštění celé řady nevratných procesů, které by měly fatální dopad na fungování lidské společnosti. Řeč je o postupném kolapsu jednotlivých částí globálního ekosystému a s tím související ztráta schopnosti produkce potravin nebo změna životních podmínek, které se pro mnohé obyvatele stanou neúnosnými (vlny smrtících veder, sucha, záplavy apod.).

Body zlomu v ekosystémech. Zdroj: se svolením Fakta o klimatu Na webu je dostupný i popis bodů zlomu v kryosféře nebo atmosférickém a oceánském proudění

Víme, že včasná a účinná opatření dokáží zabránit nejhorším scénářům a ve výsledku vychází výrazně levněji než škody způsobené změnou klimatu v případě, že k rychlému snížení emisí nedojde. Upozorňuje na to nejen starší Sternova zpráva, ale například i nedávná studie Evropské centrální banky.

Celkové náklady na snížení emisí, resp. přechod ke klimatické neutralitě je poměrně obtížné vyjádřit. Existují ovšem odhady založené na analýzách od Reuters, Mezinárodní energetické agentury aj., které hovoří o ekvivalentu přibližně 2 % světového HDP nutných k dekarbonizaci uhlíkově nejnáročnějších sektorů. To je méně, než kolik se ve světě každoročně vydává na zbrojení. Podobná částka je pak každé dva roky vynaložena na produkci potravin, které ve finále skončí mezi odpadky.

Bližší popis částí balíčku Fit for 55. Zdroj: se svolením Fakta o klimatu

Navržený balíček Fit for 55, který byl mimo jiné oceněn prestižní poradenskou společností Deloitte, bezpochyby přinese celou řadu změn. Aby se zabránilo dopadům na nízkopříjmové skupiny obyvatel, byl návrh balíčku doplněn o nově vzniklý Sociální klimatický fond, financovaný z aukcí nových emisních povolenek. Transformaci největšího zdroje emisí, tedy energetiky, by zase mělo umožnit navýšení prostředků v již existujících fondech. To znamená nejen vyšší investice do daného sektoru, ale především vznik nových pracovních míst nebo vyšší energetickou efektivitu a soběstačnost.

Šlo by samozřejmě namítnout, že podobné snahy o řešení klimatické krize přijdou vniveč, pokud v nich Evropa zůstane osamocená. Tento argument je neplatný už jen z toho důvodu, že Evropa ve svém úsilí zdaleka není jediná, viz například tento přehled závazků největších producentů skleníkových plynů. Současně se ukazuje, že EU v dané oblasti nastavuje trendy. Ať už jde o limity na výfukové emise nebo systém obchodování s emisními povolenkami, které po zavedení v EU převzali i v dalších částech světa. 

Stejně jako zmíněné příklady nejspíš ani nově navržený balíček nebude zcela bezchybný, nicméně v tuto chvíli představuje jediný ucelený návrh řešení klimatické krize. Na to by neměli zapomínat ani jeho kritici, minimálně do té doby, než sami přijdou s jiným plánem, který umožní vyhnout se nebezpečné destabilizaci světového klimatu s dopadem nejen na ekonomickou, ale také bezpečnostní nebo humanitární situaci. Pokračovat ve stávajícím statu quo totiž pro Českou republiku není udržitelná cesta ani z hlediska emisí, ani z pohledu budoucí konkurenceschopnosti. 


Autor je analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

36 komentářů

 1. Admirál napsal:

  Zelený úúděl – asistovaná sebevražda Evropy.

 2. John napsal:

  Je to hezky popsáno ale kdo to bude kontrolovat jestli to tak skutečně je? V dnešní době se ohromně kácejí deštné pralesy pro dřevo a dělaj se z toho pro zisky palmové plantáže a nikoho to v unii nezajíma není o tom ani zmínka v Bruselu jenom pořád výfuky. A sou i jiné věci proti přírodě tak jak má tomu člověk pak věřit. Ohrazujeme se suverenitou a svobodou ruzných státu to se hned hrozí ozbrojenýma konfliktama ale když hoří hektary lesu a pralesu tak se na to koukaj v televizi než by se domluvilo nějaké vyslání pomoci na rychlejší uhašení tak kde je ten boj za přírodu! A kde sou ruzné zkoušky vojenských zbraní raket a cvičení obrovské emise a zmínka nikde.

 3. v napsal:

  Myslím si, že každý už ví, že Brusel a celá EU je cesta do chudoby a do pekel dlážděná „dobrými“ úmysly. Zanedlouho se EU rozpadne a nastane konečně svoboda.

 4. A. S. Pergill napsal:

  1. Pokud nezačnou omezovat emise jejich hlavní producenti, nemají ty pšoukanečky z EU prakticky žádný význam. Na celou EU připadá nějakých 6 – 8 procent světových emisí CO2. I kdybychom spáchali hromadnou sebevraždu jejich stažením na nulu, bohatě to nejen srovnají, ale i překročí desítky uhelných elektráren, které staví jako diví v Číně, Japonsku, Indii a vdalších státech. I Austrálie spaluje uhlí a bude je pálit i nadále, IPCC sem, IPCC tam.

  2. Pokud by to bruselští a další ekologičtí soudruzi mysleli vážně, museli by jednoznačně prosazovat jádro, protože to je jediný zdroj, s výjimkou vodní energie (které je obecně málo a nejsou podmínky pro navyšování těchto zdrojů), který skutečně žádný CO2 za svého běhu neprodukuje. Za Občasné Zdroje Energie musí být držena horká záloha v paroplynu nebo uhlí, která produkuje zcela zbytečně CO2 a jen čeká až přijde mrak, nebo přestane foukat (či zafouká moc) vítr, aby za ně zaskočila. Jistě neprodukuje toho CO2 tolik, jako když produkuje elektřinu, ale něco z ní uniká zcela jistě. Nicméně, pokud tyto emise pohotovostních záloh připočteme do bilance OZE, vyházejí hůř (=“skleníkověji“) než jádro.
  Nebyly by také prosazovány elektromobily, jejichž emise CO2 jsou s výjimkou Francie a Norska (ale v Norsku se to už srovnává) vyšší, než emise z aut na benzín nebo naftu, u nás cca trojnásobně. Akorát ten CO2 neutíká z výfuku na autě, ale z komínů elektráren (takže ekologové fungují na principu „Sejde z očí, sejde z mysli“). Pomíjím jejich další nevýhody, jako je drahý provoz, ubohý dojezd a riziko kolapsu baterie při jakékoli nepravidelnosti v dopravě (typu dopravní nehody a následné zácpy na dálnici).

  3. Protože jsou prosazována opatření, která produkci CO2 reálně zvyšují (jaká jsem uvedl výše a další), nevěřím tomu, že protagonisté „boje za klima“ věří tomu, co hlásají. Chovají se totiž jednoznačně tak, jakoby té škodlivosti CO2 sami nevěřili a redukce emisí skleníkových plynů by nebyla jejich cílem.

  • Josef II napsal:

   Pergille,každé vláda zvažuje jádro a odkládá řešení.
   Duvodem může být:
   1.Vysoké náklady na budování elektráren.
   2.Dlouhá doba realizace.
   3.Ukládání jaderného odpadu.
   4.Možné bezpečnostní riziko (viz Černobyl,Fukušima)
   5.Nové technologie které mohou způsobit znehodnocení výroby elektřiny v atomové elektrárně.Myslím,že to řeší vědci celého světa,ne jenom váš mozek.
   Je pravdou,že by už měla vláda dostat odvahu řešit tento problém.

   • A. S. Pergill napsal:

    To Josef II

    1. Náklady na vyprodukovanou MWH jsou u jádra nejnižší. Jsou více než desetkrát nižší než za stejnou kapacitu OZE (po zohlednění procenta doby, po kterou jede JE a po kterou jedou OZE se rozdíl ještě asi o půl řádu zvyšuje ve prospěch JE; odhady nákladů na akumulaci energie z OZE ten rozdíl činí přímo katastrofálním). Tedy, lacinější je voda, ale vodních zdrojů tu už moc nepostavíme, maximálně nějaký geotermální zdroj. Všechno ostatní produkuje CO2

    2. Kdyby nás nezdržovali zelení, agenti Německa a podobní šmejdi, už by to stálo.

    3. Ano, nicméně se počítá s přepracováním odpadu a dolováním některých velmi drahých surovin (např. lanthanoidy, štěpné izotopy do jiných typů reaktorů apod.).

    4. Černobyl nehrozí, tamní grafitové reaktory byly maskovanou výrobou zbrojního plutonia, VVR jsou něco úplně jiného. Fukušima nehrozí, resp. pokud by nějaká tsunami (odkudkoli) dorazila až k Temelínu nebo Dukovanům, měli bychom naprosto jiné starosti než nějakou radioaktivitu. Proti něčemu takovému by byl i impakt na konci křídy jako bouchnutí pytlíkem proti ručnímu granátu.

    5. I kdyby nějaká nová technologie už nyní ležela v něčí zkumavce, tak než se dostane do provozuschopné podoby, ty nyní projektované JE budou mít životnost za sebou. A energie z jaderné fúze bude i za nějakých padesát let „dostupná do dvaceti let“, jako od 50. let do dneška. A bez energie z JE stejně fúzní elektrárnu nepostavíte ani nespustíte.

 5. Tomas Rott napsal:

  Krizi mají ti, kdo chtějí řešit „klimatickou krizi“!

 6. petrph napsal:

  No to je sice hezké, ale k  těm „obavám z ohrožení konkurenceschopnosti domácí i evropské ekonomiky“, kupodivu ani slovíčko, Jedině strašení že bez těch klimaomezení by mohlo být ještě hůř.
  Takže, možná by to chtělo pustit k pluralitní diskuzi i ty „menšinové?“ vědce, kteří upozorňují že na ten přechod na bezemisní společnost nemáme, zkrátka NEMÁME dostatečné technologie (rozuměno pro pokrytí spotřeby energie v plné kvantitě i kvalitě). Ono na to fakticky Západ nemá ani finančně, takže si myslí že si ty potřebné stamiliardy zase vytiskne navíc, ale zase tolik aby se těmi penězi dalo topit pod kotly jich nebude.

  A vlastně ještě dojemné sliby dodržování od Číny a USA. Na to jak se nyní Západ k Číně chová /včetně naší nové vlády), tak od ní nemůže čekat víc než diplomatickou zdravici, ale svojí ekonomiku určitě podrážet nebude. No a sliby USA vydrží tak akorát do nástupu dalšího prezidenta.

  • Jiri Janecek napsal:

   Mne fascinuje, kolik clovekohodin prace politruku, rezimnich pisaru a sarlatanu a alchymistu z akademicke sfery se promr_a ve verbalni onanii o potrebe snizit emise CO2 behem pristich 15 let… Prijde mi, ze mnohem vic nez na ten nas posledni vzneseny cil, zakaz palstovych brcek a usitek do roku 2021…
   Ja teda zadne EU navrhy necetl, i kdybych je cetl, tak bych asi ani nepochopil, ze je to o ekologii, ale z toho obrazu v mediich mi prijde, ze je to ze sta procent o omezeni emisi CO2. Je v tech planech aspon slovo o tom, ze bilance CO2 ma i druhou stranu?
   Nemam moc pocit, ze by se nase krajina behem poslednich 20 let nejak zlepsila co se tyka schopnosti zachytu CO2… Pokud bychom znicili vsechny zelene rostliny v Evrope a snizili emise CO2 o 99 % a nasledoval nas cely svet, byla by planeta zachranena?

   • A. S. Pergill napsal:

    O žádné CO2 nebo plasty, pochopitelně, nejde. Je to jen a jen kšeft s „alternativami“, které jsou pekelně drahé a polofunkční, takže je lidé nechtějí. Tak se musí předstírat „klimatické ohrožení“ či „šílená nebezpečnost plastů“ a cpát to do lidí násilím.

    Ostatně, někdy v 80. letech jsme byli svědky hysterie o „šílené nebezpečnosti azbestu“, která se na začátku tohoto tisíciletí provalila jako z větší části podvod. Jistě, azbest není neškodný, ale dávky na reálné vyvolání rakoviny plic u průměrného zdravého člověka byly ve studiích, placených výrobci konkurenčních materiálů, které se v důsledku vyšší ceny a nižší kvality nemohly uplatnit na trhu, o několik řádů nadhodnoceny. U nekuřáků ještě víckrát.
    Takže jediný výsledek tažení proti azbestu byl pád Twin Towers po teroristickém útoku 11. 9., protože v nich byl v důsledku protiazbestové hysterie nahrazen od cca 10 nadzemního podlaží azbest méně kvalitní izolací, která neustála záhřev, na jaký ten azbest byl propočítán, že ho vydrží.

 7. Vladimír Komárek napsal:

  Problém je z velké části na naší straně: Češi si jako vždycky myslí, že ostatní svět přechytračí a tak nedělají téměř nic (skutek utek´. A to jsme prý vyspělá země s vysokou úrovní vědy a průmyslu…ale kde je příprava na vlastní výrobu plynu (bioplynky, výroba „ze vzduchu“ např.), kde je progres s velkou atomovkou (přetahovaná Rusofilů s normálními lidmi od dodavatele trvá roky); kde je příprava na úložiště radioaktivních odpadů…atd., atd. Myslíme si, že přechytračíme všechny, že budeme parazitovat na ostatních…ale zatím na to doplatíme sami – viz třeba to, že stávající inflace je minimálně z 50% naše domácí. Prostě hanba nám (čest výjimkám). [Chyba, že si vládneme sami…když jsme historicky opakovaně prokázali, že to neumíme – nejlepší by bylo předat všechny pravomoci buď do Bruselu, nebo do Berlína – nikdy do Moskvy – hodně díky této jsme tam, kde jsme…]

  • A. S. Pergill napsal:

   Za první republiky jsme si vládli sami a byla to doba největšího rozkvětu našeho státu. Dtto další podobná období před habsbursko – rakouskou okupací. Dtto 90. léta, kdy jsme se zbavili sovětů a ještě nám do toho nemohli moc kecat modří bolševici z Bruselu.
   A pokud se týká onoho „područení se“ asi platí ono „Pánbu je vysoko a cár daleko“ (co by optimu blízký stav) a je tudíž lepší mít to řízení z daleké Moskvy (navíc v současnosti silně pragmatické a bez nějakého zvláštního ideologického blbnutí) než z Berlína nebo Bruselu, které jsou podstatně blíž a navíc se v nich ideologicky blbne na kvadrát. Pokud ne rovnou kubicky.

  • petrph napsal:

   No, pokud to vidíte takhle, tak samozřejmě že nemáme a nejsme schopni. Pokud bychom to vlastním vědeckým a technologickým vývojem schopni byli, tak jsme dneska ekonomicky na úrovni Švýcarska, jak ostatně mnohými našimi politiky slibováno. Ale neumíme to. Proč, to by byla jiná story.
   Jenomže ať neklesáme na mysli, pokud by takové efektivní technologie (rozuměno, efektivní co do kvality i kvantity) měl ten nazelenalý Brusel, jistě by nám je poskytl, ať je používáme společně. Abych dal takové hezké přirovnání, stejně jako nám zajistil ty vakcíny proti covidu, akurát se zapomněl zmínit (asi to tehdy ani nevěděl), že bude třeba se jimi nechat opíchávat 2x za rok….:)))

 8. williams napsal:

  Pan Zdechovský v jistém článku hovoří o tom že „Všechny materiály schvalované Babišovou vládou na sobě měly nápis Green Deal“. K čemu má sloužit toto tvrzení? Znovu k napadání Babiše, protože Green Deal je kravina a lidi jsou proti tomu? Nebo je to tak úžasná věc, že ji musíme za každou cenu schvalovat? Jak spolupracovali europoslanci s vládou? Nejspiš Babiš nechtěl a rozhodoval o všem sám. Tak proč je platíme ty slavané europoslanmce v čele s Jourovou, která mimo jiné nějak stíchla. Asi má hodně práce než skončí. Co pro nás udělali? NIC. Nehájí národní zájmy.

 9. lesni skritek napsal:

  Vazeny pane Oldřichu Sklenáři, proc ve vete „Tento soubor 13 zákonných opatření má umožnit splnění společného unijního závazku pro rok 2030 …“ pisete „ma umoznit“? To vazne verite, ze zakonna opatreni neco umoznuji? Samozrejme, ze neverite, protoze vite jako kdokoliv jiny, ze zakonna opatreni neco VYNUCUJI. Ale ono by to z propagandistickeho hlediska neznelo prilis popularne, kdyby se ochrana klimatu vynucovala, tak se nas pokousite ziskat pro vec manipulaci se slovy. Nejen, ze se vam vas zamer prilis nedari (tedy alespon v mem pripade), ale jeste urazite nasi inteligenci a cit pro matersky jazyk.

 10. lesni skritek napsal:

  „Jen pro představu, na jeho vzniku se podíleli vědci z 66 zemí světa (včetně České republiky), kteří se v rámci připomínkového řízení museli vypořádat s téměř 80 000 komentáři.“ Vzhledem k tomu, ze z historie zname pripady, kdy se milily cele civilizace, povazuji pocet odpracovanych cloveko-hodin za argument neplatnyi k prokazani pravdy.

  „Přestože se nyní potýkáme s vysokými cenami energie, rekordní inflací i nejistotami, spojenými s pandemickou situací, je vhodné uvažovat i v delším časovém horizontu než pouze na nejbližší měsíce nebo roky.“ Mam tomu rozumet tak, ze se domnivate, ze ceny (nejen) energii se nekdy vrati k cenam pred 2 lety a nejedna se o delsi casovy horizont?

  • Dr. B napsal:

   Jen drobná poznámka, on se ten váš argument přece nechá zcela legitimně otočit a pokud se „v historii mýlily celé civilizace,“ můžeme dnes jako relevantní argument brát v potaz i to, že se mýlí široká veřejnost a oni vědci z 66 zemí světa mají pravdu, nebo ne?

   • A. S. Pergill napsal:

    Já bych viděl problém v tom, že ti vědci měli jasně dané ideologické zadání a mantinely, které nesmějí překročit. Jako za komunistů nebo za nacistů.
    To, že je tažení proti CO2 v současné době naprostá pitomost, vám snadno spočte kterákoli paní se základním vzděláním, která je s to hlídat rodinný rozpočet.

   • prof. A napsal:

    My však máme mnoho důkazů, že se pravidelně a hrubě mýlí EU (potažmo EK). Z oblasti automobility (lze pokračovat se zdravotnictvím, energetikou atd.) např. start-stop, flotilové emise CO2 nebo povinné přimíchávání biosložky do paliv. Vždy to dopadá draze zaplacenou katastrofou s naprosto opačným účinkem.
    Nedůvěra k nucené revoluci je tedy opodstatněná.

    • Dr. B napsal:

     Systémy start-stop, zde naprosto souhlasím. Situace, kdy má své opodstatnění, sice existují, ale jeho ekologický přínos je diskutabilní. Naštěstí jde vypnout (pokud nechcete stále mačkat tlačítko, odpojte na autobaterii konektor na měření napětí a systém se neaktivuje, maximálně vám bude auto hlásit závadu start-stop. Prostě zlatý český ručičky 😉).
     Co se týká oné biosložky v palivech, tam vidím jako hlavní problém to, že u nás stále používáme zastaralou generaci biopaliv. Pěstujeme tak palivo na polích (to je podle mě zlo) a ničíme si tak motory (především turba, DPF, EGR ventily atd.). U nových generací biopaliv však ten dopad již není zdaleka tak velký a nové motory jsou stále více tomuto palivu uzpůsobené. Zde vidím jako největší problém lobbing různých zájmových skupin navázaných na jejich výrobu a brzdících tak přechod na novější generace. K tomuto tématu ještě poznámka. Tatra vyrábí motor, který i bez těchto pitomostí dovede plnit Euro 5, takže to jde i jinak.
     Flotilové emise, v principu pitomost, ale na druhé straně to automobilkám s velkým podílem elektro nebo hybridních aut umožňuje vyrábět i modely nepostižené downsizingem. Máte tak, coby zákazník, stále na výběr i silnější motory.
     Víte, ono těch pitomostí je samozřejmě mnoho. Zkusil jste se někdy zamyslet nad ekologickou stopou zpomalovacích prahů? Ano, jejich smyslem má být zvýšení bezpečnosti a nikoli snížení emisí, ale pro ilustraci toho, že každá mince má dvě strany, je to zajímavý příklad.
     Chápu, že snahu o ekologičtější společnost budou provázet kvanta nesmyslů a proti těm je třeba bojovat, ale v celkovém principu nám patrně stejně jiná cesta nezbyde, pokud našim potomkům nechceme zanechat zdevastovaný životní prostor. Ač mě na moderních autech vadí spousta věcí, musím přesto konstatovat, že za posledních 20-30 let se kvalita vzduchu v ulicích měst zásadně zlepšila. Při násobném nárůstu automobilů si nedovedu představit, že by v ulicích stále kroužily staré Avie, Žigulíky, Škodovky atd. To už bychom byli nejspíš všichni udušení.
     Poznámka na závěr – máte super nick 👍😊

     • A. S. Pergill napsal:

      I na katalyzátorech, které toto způsobily, leží stín. Byly tlačeny uměle protože v určité době nebyl odbyt pro platinu. Pochopitelně, existují i jiné postupy, jak dosáhnout dokonalejšího hoření v motoru. A existuje i československý patent na (do)spalování spalin studeným elektrickým výbojem (obešel by se bez platiny).
      Navíc, pokud bychom to vzali opravdu z gruntu, tak spalování nedostatečně zoxidovaného paliva ve výfuku na CO2 je silně proskleníková záležitost. Kdybychom z aut vymontovali katalyzátory, produkce CO2 autodopravou by docela zajímavě poklesla. Třeba by to soudružce Gretě udělalo radost 🙂

 11. lesni skritek napsal:

  „Navržený balíček Fit for 55, který byl mimo jiné oceněn prestižní poradenskou společností Deloitte, bezpochyby přinese celou řadu změn.“ Tento argument povazuji za zcela irelevantni. Dokonce bych rekl, ze odkaz na poradenskou spolecnost spojenou s mnoha mezinarodnimi skandaly, kontroverzemi a poskytujici poradenstvi tabakovemu prumyslu, lze povazovat za vtip.

  „Současně se ukazuje, že EU v dané oblasti nastavuje trendy. Ať už jde o limity na výfukové emise nebo systém obchodování s emisními povolenkami, které po zavedení v EU převzali i v dalších částech světa.“ Medaile za hrdinstvi pri ‚nastavovani trendu‘ je jiste hodnotna. Muzete zkusit vysvetlit lidem, kterym rostou a zrejme porostou i nadale ceny energii, ze je ma hrat tento dobry pocit a tudiz tech energii ted vlastne potrebuji mene.

  Emisni povolenka je pokusem EU financne zatizit produkci CO2. Zajimava myslenka. Bohuzel se prozatim miji ucinkem. Misto motivavce ke snizovani produkce CO2 zavadenim jinych technologii, motivuje k promitani rychle rostoucich cen emisnich povolenek do zbozi denni spotreby. S emisnimi povolenkami se obchoduje na burzach, jako by to byly derivaty bezne komodity. EU je emituje, investori je smahem skoupi a po nejakem case je s prirazkou prodavaji producentum CO2, treba energetice, zemedelstvi, doprave, potravinarstvi atd. Nevim, jestli se timto podarilo usetrit nejake to CO2, ale vim naprosto jiste, ze rada investoru na tomto pohadkove vydelala. Je s podivem, ze EU takto asistuje s prelevanim penez svych vlastnich obcanu do rukou investoru. Neprezentuje se nahodou EU jako socialni?

  • Dr. B napsal:

   Emisní povolenky podle mě zcela ztratily svůj smysl ve chvíli, kdy se s nimi začalo obchodovat. S tím nelze, než souhlasit. Spíš měly být nastaveny jako nějaká forma ekodaně.
   Na druhou stranu, pokud stojí za zdražením energií, pak se stávají svým způsobem také nástrojem ke snižování plýtvání energiemi. Bohužel to, že na nich vydělávají mnozí spekulanti, je jistě špatně. Asi by bylo vhodné zatížit čistě spekulativní obchodování nějakou brutální daní a naopak snížit zdanění činností, které přidávají nějakou hodnotu. Samozřejmě za předpokladu, že u toho „vytváření hodnoty“ nebudu neúměrně zatěžovat životní prostředí. Jeho sanaci totiž v důsledku opět platí státy, tedy obyčejní lidé ze svých daní. A podnikatel tedy opět vydělává na náš úkor.
   Dosavadní daňový princip totiž v podstatě zvýhodňuje ty, kteří spekulují (a nic krom vlastního zisku za nimi nezůstane) na úkor těch, kteří něco vytvářejí.

   • A. S. Pergill napsal:

    Emisní povolenky by bylo třeba zrušit bez náhrady, jinak to vždy skončí nějakou kulišárnou, na které bude lidský odpad vydělávat na úkor společnosti.
    Je třeba postavit dostatek jaderných zdrojů (řekněme si to upřímně, bez nich nebude možné ani vyvinout fúzi, která už nějakých 70 let „bude za dvacet let vyřešena“).
    Existují i další technologie, které by razantně snížily až anulovaly produkci CO2. Např. genetická úprava jednoho genu zelených rostlin o řád zvýší účinnost fotosyntézy, pak by opravdu dávalo smysl pěstování rostlin na biomasu, případně biopalivo (bylo by to daleko účinnější než fotovoltaika bez problémů s náhlým kolísáním).

    Jenže, obávám se, že pokud budeme ve vleku naprosto iracionálně se chovající EU, která je v rukou ideologických fanatiků typu Timmermanse, jurodivých Gret a podobných existencí, tak se nic nevytvoří, nic nevyvine a nakonec budeme chcípat hlady s ekonomikou vrácenou někam před průmyslovou revoluci. S tím, že se tehdy v Česku jakžtakž uživil necelý milion obyvatel a těch přespočetných devět bude muset být vybito jako v Kambodži za vlády Pol Pota.

    • Dr. B napsal:

     V principu máte nejspíš pravdu, jen to na můj vkus vidíte příliš černě. Co se týká jaderných zdrojů, jinou cestu zatím asi nemáme. My dva se vlastně rozcházíme především v tom, že vy upřednostňujete velké JZ a já vidím větší smysl v decentralizaci. Zvýší to podle mě bezpečnost i stabilitu celé soustavy, a to jak energetickou, tak politickou. Samozřejmě zatím na úkor efektivity, ale když se něco pokazí, nebude to tak divoké, jako u velkých zdrojů. Proti těm hovoří mimo již zmíněnou bezpečnost a stabilitu i problém s chlazením. Máme prostě objektivně málo vody, například Dukovany rozšířit nejde právě z tohoto důvodu. Proto se v tomto případě hovoří pouze o náhradě dosluhujícího reaktoru (přesněji o jeho dosluhující nádobě).
     Co se týká biomasy, také se obávám nějakého nesmyslného zákazu, protože biomasa je v principu uhlíkově neutrální a její jediný problém vidím v emisích polétavých částic, nikoli v CO2. To jde však celkem úspěšně řešit filtrací zplodin a účinnějším spalováním.

     • A. S. Pergill napsal:

      Velké jaderné zdroje jsou jednak efektivnější, jednak levnější (na vyrobenou MWH). Jsou dlouhodobě provozovány a jsou na nich vychytány skoro všechny problémy. Navíc se dají snadněji připojit k síti, pokud se využije vedení ke stávajícím JE. Je také efektivnější (a levnější) jejich (dnes nezbytné) střežení před teroristy.

      Biomasa by měla význam jen jako GMO s posílenou fotosyntézou. U stávajících rostlin v podstatě při pěstování a sklizni projezdíte energii, kterou z ní získáte.
      Lesní probírky atd. musíte brát do úvahy, že do toho lidi investují strašně moc práce a když ji započítáte do ceny biomasy, tak se to nevyplatí.
      Já předloni na podzim koupil 11 m3 kůrovcového dřeva (4m klády), zpracovával jsem to po chvilkách přes půl roku. A to ještě nepočítám (raději) spotřebovanou elektřinu (pila).

 12. Jiří Vondra napsal:

  Nastavený systém obchodování emisních povolenek je zločin. Měl by význam, pokud by nebyl na burze. Jelikož tak každý občan předává své peníze někomu, neví komu, především spekulantům. Namísto, aby je sama obchodovala EK a takto získaný výtěžek šel celý na transformaci energetiky.
  Velmi mě štve, že já občan, který nakupuji energie a v ceně platím emisní povolenky, tak z těchto mých peněz bohatnou spekulanti.
  Vznikají noví „baroni“. Je otázkou, kdo jimi je? No ti, kteří mají informace a dostatek peněz.

  Možná by se zjistili zajímavé okolnosti, pokud by například investigativní novináři rozkryli, které osoby spekulantů skupují emisní povolenky a kdo za nimi stojí. Třeba by se přišlo na ohromný skandál, jak na tom vydělávají možná politici EK a europoslanci. Nevím, ale toho pocitu se nemohu zbavit. Cítím, že za tím něco takového musí být.

 13. Laco Franc napsal:

  Co by měl každý vědět o evropském klimatickém balíčku? Především to,
  -že málokdo se do toho snižování CO2 nevrhá tak po hlavě, jako EU,
  -že jeho realizace by nám způsobila výrazné zhoršení životní úrovně
  a z celé Evropy udělá bezvýznamnou provincii

 14. Jiří Vondra napsal:

  A také by se mělo uvádět, že významnějším skleníkovým plynem než CO2 je vodní pára. Takže snaha eliminovat CO2 je poněkud diskutabilní. Snižování CO2 se stalo náboženstvím – šílenstvím dnešní doby.
  Tím neříkám, že jsem proti snižování CO2. Ale rozumnou cestou bez sociálních a ekonomických otřesů, ke kterým dojde díky současně nastavené cestě EK.

  • A. S. Pergill napsal:

   Naprostý souhlas. Problém je, že klimatické modely s párou moc nepracuji, jednoduše proto, že poměrně malé změny tlaku a teploty ji proměňují na „antiskleníkové“ ledové krystalky nebo vodní kapky (zvyšují albedo planety). Přitom se jedná o změny parametrů vzduchu ve vysokých vrstvách atmosféry tak jemné, že je modely nezvládají s potřebnou přesností predikovat.

   Boj proti CO2 má opravdu charakter iracionálního jednání podobného náboženství. Už proto, že v rámci toho „boje“ se dělají opatření, která produkci CO2 naopak zvyšují. Ovšem, a zase jsme u toho náboženství, jsou zde sociální skupiny, které na šíření těchto nesmyslů nehorázně vydělávají, podobně jako klérus na blekotání o pánbíčkovi.

   • Dr. B napsal:

    Vždyť to znáte, můj milý Pergille, lidé prostě nějaké náboženství potřebují. Dává jim tolik potřebný pocit, že věci mají nějaký hlubší smysl, než jen vstát, makat, jíst a souložit a zase znovu.
    Když jsme celkem úspěšně vymýtili křesťanství, přišla na řadu ekonomika (přesněji řečeno vydělávání peněz) a nyní i snižování CO2. Obávám se, že tato nová náboženství nevydrží zdaleka tak dlouho, jako oněch 2 000 let křesťanství (a samozřejmě i mnohem delší dobu trvající judaismus atd.).
    Neměli jsme tedy spíš zůstat u toho křesťanství?

    • A. S. Pergill napsal:

     Křesťanství se z mnoha důvodů silně zdiskreditovalo.
     Navíc my většinou náboženství nepotřebujeme, protože jsme prošli těžkou selekcí na náboženskou lhostejnost. Už jen to, že se k nám dostávalo fakticky na čtyřikrát – nejprve irští mniši, potom Němci (resp. Frankové), pak Cyril a Metud, pak zase Němci. A pokaždé to bylo jak ty scény z Limonádového Joe, jak lidi ze Stetson City utíkají tu z Whisky salonu do Kolaloka salonu (když doraztí Limonádový Joe) nebo opačně (když dorazí Hogo Fogo.
     A posléze, za reformace a protireformace, v podstatě to samé a opakovaně. A to pomíjím boje kolem celibátu a jiné peripetie.

 15. Jindřich Mitter napsal:

  Tak dobrá pokud budeme chtít snížit emise CO2, logickým krokem je rozvoj jaderné energetiky. Tu ale Německo vypíná a Rakousko zcela odmítá. Francie má 7xnižší emise na 1kWh než Německo, které masívně investuje do OZE.
  Plán FIT for 55 je brán jako hotová věc, na které už nelze nic měnit. Možná jsem to nějak propásl, ale probíhala nějaká diskuse o tom, zde k tomu máme přistoupit? Ptal se někdo občanů, kteří to budou muset platit jaký na to mají názor? Ne, prostě to rozhodli v Bruselu, či spíšev Berlíně a hotovo.

  • Jindřich Mitter napsal:

   Jo a v článku nezazněl termín jaderná energie ani jednou. Tomu se vyhnout při tomto tématu je obdivuhodný výkon.

  • A. S. Pergill napsal:

   Diskuse, pochopitelně, žádná nebyla, jak je to v totalitních diktaturách obvyklé. To, že ta totalita hlásá naprosto bezcenné nesmysly, je prostě logické. Ti, co ji tvoří, jsou totiž zcela odtrženi od reality.

  • A. S. Pergill napsal:

   Vypínání jaderné energetiky je IMHO důkaz, že ekofašistům o žádné omezování emisí CO2 nejde. Oni chtějí provozovat naprosto bezcenné, ale bohatě dotované OZE a mít z toho bezpracný zisk. Nic jiného.

Přidávání komentářů není povoleno