Ilustrační foto z propalestinské demonstrace v Berlíně. Foto: Profimedia

Výchova k antisemitismu a džihádisté z ISIS jako učitelé v evropských školách

Napsal/a Robert Břešťan 7. listopadu 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Vzdělávací systém utvrzuje mladé Palestince v Gaze i na Západním břehu v antisemitismu a nenávisti k Izraeli. A to i v rámci osnov škol provozovaných Organizací spojených národů. S uvedením řady konkrétních příkladů na to poukazuje studie, která analyzovala 222 palestinských učebnic.

Na to, jak vzdělávání malých Palestinců vypadá, upozornila už v roce 2019 nevládní organizace Impact. V následujících letech se k rozboru učebnic pro malé a mladé Palestince vrátila.

Analyzovala přes dvě stovky učebnic a porovnávala je i v čase a v jejich různých verzích. Konkrétní seznam zkoumaných učebnic schválených palestinským ministerstvem vzdělávání je součástí přílohy zprávy Impact. Nevládní organizace Impact-se (Institut pro monitorování míru a kulturní tolerance ve školním vzdělávání) se na svém webu představuje jako „mezinárodní výzkumná a politická organizace, která monitoruje a analyzuje vzdělávání na celém světě“.

Její analýza zahrnuje osnovy používané na Západním břehu, v pásmu Gazy, východním Jeruzalémě i ve školách UNRWA (Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě).

„Násilí, mučednictví a džihád se systematicky objevují ve všech ročnících a předmětech. Extrémní nacionalismus a islamistické ideologie jsou rozšířeny ve všech učebních osnovách včetně učebnic přírodních věd a matematiky,“ konstatuje s tím, že možnost míru s Izraelem je odmítána a jakákoli historická přítomnost Židů na dnešním území Izraele a Palestinské samosprávy je v učebnicích zcela vynechána. Židé jsou označováni za kolonialistické okupanty.

Nesmrtelná teroristka v srdcích Palestinců

Impact zdůrazňuje, že při posuzování obsahu „používá metodické standardy založené na prohlášeních UNESCO a OSN a doporučeních a dokumentech o výchově k míru a toleranci: „Naše metodika je navržena tak, aby zkoumala každý detail v učebnicích; neparafrázuje, nespoléhá se na interpretace, ani se nesnaží ilustrovat předem vytvořené představy.“

Impact dochází k závěru, že učebnice používané ke vzdělávání mladých Palestinců podněcují k mučednictví a obětování životů v zájmu neustálého boje, běžně se v nich například používají slova jako revoluce, povstání a džihád.

„Matematiku se stále učí žáci čtvrtých tříd tak, že sčítají počty mučedníků zabitých při palestinských povstáních,“ nabízí příklad. Ve srovnání různých vydání učebnic prý autoři počty mučedníků, respektive atentátníků z období první intifády, opravili z předchozích 2026 „jen“ na 1392.

V jedné z učebnic je desetistránková kapitola, která se podrobně zabývá masakrem na pobřežní silnici v roce 1978, při němž bylo zavražděno 38 lidí včetně 13 dětí, 72 lidí bylo zraněno. Atentátnici, členku Fatáhu, Dalal Mughrabí prý text vyzdvihuje a teroristický čin dává za příklad „hrdinství“ a její památku prezentuje jako „nesmrtelnou v srdcích Palestinců“.

ZDROJ: se svolením IMPACT

Cvičení z geometrie, ve kterém se žáci pátých tříd učí vypočítat obvod obdélníku, využívá mapu Palestiny, která zahrnuje celý Izrael, v podobě obdélníku. Ve verzi učebnice z roku 2020 byla přidána hvězdička s poznámkou pod čarou, že mapa zobrazuje „historickou Palestinu“.

Žáci a studenti jsou i přímo vedeni k antisemitismu „informacemi“ o tom, jak Židé ovládají tok peněz, světová média a politiku, nechybí zobrazení ruky s Davidovou hvězdou, která drží zeměkouli.

ZDROJ: se svolením IMPACT

Židé jsou vykreslování jako nepřátelé islámu, kteří se pokusili zavraždit proroka Mohameda a džihád „za osvobození Palestiny“ je prezentován jako „osobní povinnost každého muslima“.

Čtení s porozuměním se vyučuje i prostřednictvím násilného příběhu propagujícího sebevražedné atentáty a vyzdvihujícího palestinské bojovníky v bitvě u Karamé, jak „podřezávali krky nepřátelským vojákům“ a „nosili pásy s výbušninami, čímž proměnili svá těla v oheň spalující sionistický tank“.

ZDROJ: se svolením IMPACT

Násilí se běžně objevuje v matematice a přírodních vědách. Například rychlost a zrychlení se ve fyzice učí na názorném příkladu mladé dívky, která vrhá kámen z praku. Žáci mají zodpovědět otázku, jaká bude rychlost vrženého kamene, „pokud mladá dívka zdvojnásobí rychlost otáčení praku, ale poloměr zůstane konstantní“.

Nebo na jiném místě Izraelci na obrázku střílejí na projíždějící palestinská auta. Studenti jsou vyzváni, aby určili jaký počet vozidel bude zasažen, pokud je pravděpodobnost zásahu auta prvním výstřelem 70 % a osadník vystřelil na deset aut.

Jeruzalém a palestinské osnovy

Vzdělávání v palestinském uprchlickém táboře al-Askar se věnovala v roce 2016 ve své diplomové práci Alexandra Pleskačová ze Západočeské univerzity v Plzni. Tábor na Západním břehu Jordánu na okraji města Nábulus o rok dříve osobně navštívila.

„Výukové plány jsou odpovědností výhradně palestinských autorit. V jejich rukách jsou probírané obsahy jednotlivých předmětů i schvalování výukových materiálů jako učebnic a pracovních sešitů. Výjimku představuje pouze anglický jazyk, jelikož na vytváření učebnic angličtiny je najímána britská společnost. UNRWA využívá tytéž učební osnovy a u soukromých škol se liší některé předměty. Například mohou poskytovat výuku německého či francouzského jazyka, ale stěžejní předměty zůstávají stále stejné,“ vysvětluje ve své práci Pleskačová.

UNRWA řídí jeden z nejrozsáhlejších vzdělávacích systému na celém Blízkém východě. Celkem má v gesci na sedm set škol s půl milionem žáků. „Všechny děti se statusem uprchlíka registrovány u UNRWA ve školním věku se mohou zapsat do některé z UNRWA základních škol, která jim poskytne vzdělání v rozmezí devíti let,“ napsala autorka ve své diplomové práci.

Zdůraznila i to, že Palestinci dnes i díky práci organizace UNRWA patří k nejvíce vzdělaným národům Blízkého východu, mající nejnižší počty negramotných obyvatel a naopak nejvyšší procento držitelů vysokoškolského diplomu.

Školní rozvrh dětí se skládá z předmětů jako například matematika, arabský jazyk, zdraví a životní prostředí, občanská nauka, anglický jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova, literatura, islámská výchova, historie, zeměpis, národní výchova a předmět Jeruzalém. Autorka sama zdůrazňuje, že jí udávané údaje se týkají pouze uprchlického tábora al-Askar:

„Nejsem schopná relevantně posoudit, nakolik se například liší učební plány a metody ve státních školách v pásmu Gazy,“ konstatuje.

Palestinské osnovy prý ale přinejmenším v roce 2016 zahrnovaly i otázku Jeruzaléma. Byla zde líčena jednak jeho historie, zmiňovány byly i skutečnosti spojené s křesťanstvím a nebyla popírána ani historie židovská. „Ale hlavní náplní je vyzdvihnout vlastní nárok na Jeruzalém jako hlavní město palestinského národa,“ popsala před osmi lety autorka a citovala ředitele nábuluské pobočky ministerstva vzdělávání:

„Cílem Palestinců není popírat židovské náboženství, historii a jejich nárok na existenci, ale problémem je, že Izraelci zapříčinili vyhnání statisíců Palestinců z jejich domovů.“

Emoce prý vzbudil fakt, že v osnovách palestinských školách se objevilo i téma holokaust: „Obzvláště strana Hamás v pásmu Gazy nesla velmi těžce, když začaly být do učebních plánů UNRWA škol také implementovány informace o událostech spojených s tragédií holokaustu. Při protestech se představitelé této islamistické strany vyjadřovali o plánech seznámit palestinské děti s otázkou nacistického vyhlazování Židů jako o zločinu proti palestinským uprchlíkům, který má za cíl zamezit jejich nároku na návrat.“

Vychovej si svého džihádistu

To, že vzdělávání je oblast, která islamisty enormně zajímá, potvrzuje i nedávné zjištění švédských médií.

Podle nich desítky bývalých džihádistů z Islámského státu (ISIS) pracují v tamních školách, ve střediscích volného času, školkách a sociálních službách. A to navzdory opakovaným varováním bezpečnostních služeb, že navrátilci z území kontrolovaných ISIS, obvykle ze Sýrie, mohou přispět k radikalizaci místních komunit.

Na téma upozornil server Euractiv. Švédská ministryně školství Lotta Edholmová posléze označila švédskou politiku ohledně návratu a kontroly bývalých švédských islamistických bojovníků za „naivní“:

„Je naprosto nepřijatelné, aby lidé, kteří jsou teroristy ISIS, pracovali ve švédských školách, střediscích volného času a podobně.“ Podle Edholmové by zejména zaměstnavatelé ve školství měli více prověřovat minulost svých zaměstnanců.

V jednom z případů, o kterém informoval švédský tisk už na začátku tohoto roku, byl jeden z navrátilců z ISIS sice nejprve odsouzen na základě zákona, který zakazuje lidem cestovat na území kontrolované teroristy, přesto tři měsíce po odpykání trestu mohl začít pracovat s mládeží v Göteborgu. Tento konkrétní trestný čin totiž nebyl zaznamenán v jeho trestním rejstříku.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)