Tomáš Prouza: Vysoká spotřeba energie jako znak pokroku? V roce 1957 možná…

Napsal/a Tomáš Prouza 19. dubna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Nedávno jsem viděl propagandistický plakát z roku 1957, kde se Československo chlubilo, jak mu utěšeně roste spotřeba energie a jak se mu ve spotřebě elektřiny daří dohánět a předhánět kapitalistické země.

Není asi lepší ilustrace toho, jak se s dobou proměnily naše energetické priority, píše v komentáři pro HlídacíPes.org státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.


Zatímco před necelými šedesáti lety byla rostoucí spotřeba energie znakem pokroku, dnes vyspělé země soupeří o to, komu se podaří rozbít závislost ekonomického výkonu na spotřebě energie a pokud možno spotřebu snížit, aniž by tím hospodářství utrpělo.

Česká republika se do tohoto proudu musí rovněž přidat.

Snížit závislost na dovozu

Naše nerostné bohatství ani zdaleka nekryje naše energetické potřeby a jsme – vzhledem k opakovanému utahování kohoutků Ruskem – možná až nebezpečně závislí na dovozech ropy a zemního plynu.

Jednou z cest snížení dovozní závislosti (což je klíčový bod vloni schválené energetické koncepce) je právě i zvyšování účinnosti spotřebované energie.

Jen samotné úspory energie v budovách mohou podle různých scénářů snížit spotřebu zemního plynu až o 1,8 miliardy metrů krychlových do roku 2030.

Celkově se navíc Česká republika (v Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR) do roku 2020 zavázala dosáhnout úspor 191 petajoulů (PJ). Rok 2020 je za dveřmi a je jasné, že nás k naplnění takového cíle čeká ještě mnoho práce.

Snížení energetické náročnosti na jednotku HDP je zároveň jednou z možností, jak snížit uhlíkovou náročnost ekonomiky a přispět tak k plnění našich závazků ve vztahu k ochraně klimatu.

Zdroje tu jsou

Česká vláda dlouhodobě obhajuje myšlenku, že dekarbonizace musí jít ruku v ruce s opatřeními, která podporují konkurenceschopnost. Dobře fungující programy podpory energetických úspor mohou zaměstnat tisíce lidí ve všech typech profesí napříč republikou; podmínkou je ovšem zajištění dostatečného financování.

Zde můžeme vycházet ze zkušeností s iniciativou Zelená úsporám, na kterou navazuje program pro rodinné domy Nová zelená úsporám. V něm jsou do roku 2020 prostředky v přepočtu ve výši 8000 Kč na každého obyvatele.

Vedle toho můžeme využít i prostředky z evropských operačních programů. Novinkou bude využití Evropského fondu pro strategické investice, tzv. Junckerova balíčku.

Zdrojů tedy máme dostatek, jejich efektivní a rychlé použití ovšem nepřijde samo sebou.

Chaos ve financích

Dosahování úspor je významným a dlouhodobým projektem. Podmínky programů proto musí být nejen dostatečně ambiciózní, co se týče úspor energie, ale také administrativně jednoduché.

V praxi to znamená zajistit předvídatelnost vlastníkům nemovitostí a ujistit je, že programy budou dlouhodobé.

Jen důvěra v to, že programy mají podporu a dávají smysl, jsou předpokladem úspěchu, protože investice v řádu stovek tisíc do rodinného domu či jednotek milionů do bytových domů se nerozhodují ze dne na den, ani z měsíce na měsíc.

Předchozí vlády bohužel zařadily podporu úspor energie do osmi vzájemně nekompatibilních programů na třech ministerstvech a na pražském magistrátu, přičemž každý program má mírně odlišnou cílovou skupinu i formu podpory.

Výsledkem není nic jiného než roztříštěnost a situace, kdy se nám nedaří využít úplný potenciál státem investovaných peněz.

Situaci se bude snažit napravit nově zřízený Koordinační výbor pro energetickou účinnost při ministerstvu průmyslu a obchodu. Bude teď hodně záležet na MPO, aby dostupné peníze nepřišly vniveč.

V energetice i v ekonomice

Plného potenciálu úspor však nedosáhneme do té doby, než dojde k významné změně uvažování jak o energetice, tak o celé ekonomice.

Debaty na vládní úrovni zdaleka nestačí. Musíme vedle toho přesvědčit širokou veřejnost, že svědomité a nákladově efektivní dosahování úspor má smysl, pomůže ušetřit náklady rodinného rozpočtu a zvýší životní standard.

Ale nejen to – úspory také pomůžou České republice. Nejen jako příspěvek k ochraně klimatu, ale také jako výrazné posílení naší energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti. Jen to chce přetavit slova v činy.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)