Stát mrhá časem i miliardami na ochranu orné půdy

Napsal/a Robert Břešťan 1. června 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Práce na ochraně zemědělské půdy stát příliš nezajímá. Plány sice spolkly už 13 miliard, ale z chystaných opatření není hotova ani desetina.

Plyne to z aktuálního kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten prověřil hospodaření s penězi určenými právě na úhradu pozemkových úprav. Ty rozdělovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) především z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů.

Na problém dlouhodobě upozorňuje i spolupracovník HlídacíPes.org, agrární analytik Petr Havel.

Na čem poroste obilí?

Jen MZe v letech 2007 až 2014 vynaložilo na pozemkové úpravy z různých zdrojů celkem 13 miliard korun.

„V České republice je vlastní realizace navržených pozemkových úprav dlouhodobě velmi pomalá. Od roku 1995 se ve zpracovaných katastrálních územích dokončilo jen 9 % z navrhovaných opatření, která měla za cíl zpřístupnění pozemků, provedení protierozních opatření, dále vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Jejich dokončení může vzhledem k dosavadnímu vývoji trvat ještě několik desetiletí,“ upozorňuje kontrolní zpráva NKÚ.

Například z navrhovaných protierozních opatření se od roku 1995 podařilo uskutečnit jen 7 %. V České republice je přitom ohroženo zhruba 50 % orné půdy vodní erozí a téměř 10 % erozí větrnou. Většina ohrožené půdy tak není systematicky chráněna a orné půdy trvale ubývá.

Podle propočtů agrárního analytika Petra Havla se v České republice ročně ztratí zemědělská půda zhruba za tři miliardy korun.


Petr Havel: V Česku se ztrácí zemědělská půda. Ročně za tři miliardy korun


„Přestože dostupné analýzy už řadu let ukazují, že v České republice je zhruba polovina veškeré zemědělské půdy (a podle některých údajů i více) ohrožena vodní a větrnou erozí, politici ani podnikatelé se zatím nemají k tomu, aby se pokusili tento nevyhovující stav řešit,“ napsal Havel a čerstvá zpráva NKÚ jeho slova potvrzuje.

Centimetr za sto let

Neustále postupující proces se odráží mimo jiné v rostoucím riziku záplav či naopak sucha: jen od roku 1997 dosáhly škody způsobené povodněmi částky 174 miliard korun.

Škody, které napáchají sucha, se zatím vyčíslena nejsou, počet regionů, která opakovaně čelí nedostatku vody, ale roste. Zdaleka se už nejedná pouze o jižní Moravu nebo chmelařskou oblast Žatecka a Lounska.

Další údaj je neméně alarmující. Odborníci odhadují, že vlivem eroze se každoročně může z každého hektaru ztratit (tedy například odplavit či odvát) až deset tun zeminy.

„Souhrnná hodnota takto se ztrácející půdy se v České republice odhaduje na více než tři miliardy korun ročně, což se týká více než tří miliony drobných vlastníků pozemků v naší zemi,“ upozorňuje Havel.

Naopak centimetr kvalitní ornice, která je schopna vsakovat vodu a bránit tak vodní a větrné erozi, se podle některý údajů vytváří sto let, podle jiných ale i mnohonásobně déle  – záleží na podmínkách příslušné lokality.

 

 

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)