Těchto soudruhů se již škrty v důchodech týkat nebudou. Foto: Profimedia

Škrty v důchodech komunistických šéfů: stovky lidí dostanou o tisíce méně

Napsal/a Robert Břešťan 29. srpna 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Členové Ústředního výboru KSČ, okresní tajemníci, předsedové národních výborů, bývalí ministři vlád ČSSR či lidé, kteří před rokem 1989 působili ve vysokých funkcích v řadách StB, SNB, u Pohraniční stráže nebo v Hlavním štábu Lidových milicí – ti a ještě mnozí další, pokud ještě žijí a pobírají starobní důchod, by si měli od března příštího roku na penzi znatelně pohoršit.

„Zpracováváme seznamy osob, které byly ať už ve stranickém, státním nebo v bezpečnostním aparátu – od určitých skupin výše. Jsou to většinou vedoucí funkcionáři, vedoucí tajemníci, plukovníci, generálové a podobně,“ řekl pro HlídacíPes.org už dříve Kamil Nedvědický, 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jak zdůrazňuje ministerstvo práce a sociálních věcí, z jehož iniciativy byl zákon přijat, opatření míří na „nejvyšší představitele institucí udržujících a prohlubujících totalitní režim, ne na všechny osoby, které v určitých liniích řízení vykonávaly činnost ve prospěch komunistického režimu“.

Seznam pro plátce důchodů

„Okruh vrcholných představitelů byl stanoven tak, aby byl komplexně podchycen klíčový mocenský aparát komunistického totalitního režimu včetně špiček prokuratury a třídní justice. Žádná skupina prominentů nezůstala opomenuta a nevznikají tak neodůvodněné rozdíly,“ doplňuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Historici Ústavu i Archivu bezpečnostních složek mají k soupisu funkcí a pozic dodat konkrétní jména a také dobu, již v ní pohlaváři komunistického režimu strávili. Seznam mají odevzdat do konce srpna.

To, kolik let daný soudruh ve funkci působil, je zásadní: novela zákona počítá s tím, že za každý ukončený rok se starobní důchod sníží o 300 korun.

„Je s tím spojena velká archivní práce. Extra peníze ani tabulky jsme na to sice nedostali, ale přerušili jsme některé jiné práce a vyčlenili na to některé kolegy, protože to bereme jako společensky důležitou věc,“ dodává Nedvědický.

Seznam dostanou od ÚSTR všichni tuzemští plátci důchodů. Především tedy Česká správa sociálního zabezpečení, ale i ministerstvo vnitra, obrany a spravedlnosti.

Pokud by některý z prominentů komunistického režimu nabyl dojmu, že se jeho jméno na seznamu objevilo neprávem či omylem, má šanci se odvolat. „Potvrzení o funkci je přezkoumatelné soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí plátce důchodu,“ zaručuje i zákon.

„Krácení starobních důchodů pro tzv. prominenty komunistického režimu je pojato především symbolicky. Má jít o společensky uznanou přiměřenou paušální sankci za to, že daná osoba v minulosti vykonávala činnosti, které významným způsobem aktivně podporovaly tehdejší režim, který byl později označen zákonem za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný,“ vysvětluje za ministerstvo práce a sociálních věcí mluvčí Jakub Augusta.

Ne méně než 18 700 Kč

První ponížený důchod by měl dorazit v březnu příštího roku. Pokud pobírá někdo vdovský či vdovecký důchod po někdejším prominentovi, škrty se jej týkat nebudou.

„Pokud tedy dnes třeba bývalý vysoký funkcionář KSČ pobírá důchod ve výši 25 tisíc měsíčně a víme, že ve vysoké stranické funkci byl 10 let, tak jeho důchod bude snížen o 3 000 Kč. Úprava nepřinese výraznou úsporu státnímu rozpočtu, jde ale o důležitý symbolický rozměr,“ vysvětloval už dříve při představení návrhu ministr práce s sociálních věci Marián Jurečka.

Garantována pak má být ale i nejnižší suma, jíž už se krácení nedotkne – ve výši 18 700 Kč.

Původní odhady počtu lidí, jichž se škrty v důchodech budou týkat, sahaly do tisíců osob, nyní ministerstvo práce a sociálních věcí hovoří spíše o stovkách.

Například z poslední ryze komunistické vlády Lubomíra Štrougala, která měla dvacet členů, žije už jen tehdejší ministr bez portfeje Marián Čalfa, bývalý ministr financí Jaromír Žák a exministr zahraničního obchodu Jan Štěrba.


Jakých představitelů komunistického režimu se týká snížení starobních důchodů

 • (1) Ustanovení této hlavy se vztahují na představitele komunistického režimu, za které se pro účely tohoto zákona považují pojištěnci, kteří v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byli
 • a) členem nebo kandidátem Ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,
 • b) vedoucím tajemníkem krajských, okresních nebo obvodních výborů Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska,
 • c) členem vlády Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky,
 • d) předsedou Národního shromáždění Československé republiky, Národního shromáždění Československé socialistické republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, České národní rady nebo Slovenské národní rady,
 • e) předsedou nebo primátorem národních výborů, jde-li o zemské národní výbory, ústřední národní výbory, krajské národní výbory, Národní výbor hlavního města Prahy, okresní národní výbory, národní výbory měst Brno, Plzeň a Ostrava a obvodní národní výbory v krajských městech a v hlavním městě Praze,
 • f) předsedou Nejvyššího soudu Československé republiky, Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, Nejvyššího soudu České socialistické republiky nebo Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky,
 • g) generálním prokurátorem Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky nebo hlavním vojenským prokurátorem,
 • h) plukovníkem nebo generálem působícím v Hlavní politické správě ministerstva národní obrany nebo federálního ministerstva národní obrany, politické správě vojenského okruhu, útvaru Vojenské kontrarozvědky jako složky Státní bezpečnosti nebo Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády a jejích předchůdců,
 • i) plukovníkem nebo generálem zařazeným ve Sboru národní bezpečnosti, vojsku ministerstva vnitra, Pohraniční stráži nebo Sboru nápravné výchovy a předchůdcích těchto útvarů (složek), nebo
 • j) členem Hlavního štábu Lidových milicí
Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)