Ruská ambasáda v Praze. Foto: Profimedia

Rusko si s českými stavebními zákony hlavu neláme. Nejen v Praze užívá domy bez kolaudace

Napsal/a Robert Břešťan 22. května 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Ruská ambasáda pro své zaměstnance či další své pracovníky dlouhodobě používá několik bytových domů v pražské Bubenči. Některé z nich však od doby svého vzniku v 80. letech neprošly kolaudací a neměly by se tedy k bydlení ve skutečnosti užívat. 

Ruská federace má jen v Praze ve svém majetku tři desítky různých obytných domů či vil a další desítky menších technických staveb či garáží. Dohromady tvoří především v Bubenči na Praze 6 svého druhu město ve městě. Areály jsou veřejnosti nepřístupné, uzavřené, oplocené. A některým z objektů chybí potřebné úřední razítko.

Jde například o bytové domy v blízkosti ruské ambasády, konkrétně v komplexu na adrese Schwaigerova 2. Ty jsou sice vedeny jako „objekty k bydlení“, ale nemají přidělené číslo popisné ani evidenční. Zkolaudovány nejsou stejně jako třeba ruský rekreační objekt v obci Jevany.

Od počátku je to ruské

„Zmíněné budovy byly vystavěny na základě usnesení vlády ČSSR. Náklady na výstavbu nesla SSSR, objekty jsou tak registrovány jako její majetek. K registraci ve veřejném rejstříku katastru nemovitostí ale až do roku 2020 nedošlo. Ze série mezivládních jednání mezi ČR a Ruskem vyvstala potřeba tento nedostatek odstranit a nastavit reciprocitu,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová, proč byl zápis do katastru ve prospěch Ruské federace proveden až vloni, na základě usnesení vlády z ledna 2020.

Vila Jevany, nezkolaudovaný rekreační objekt ruské ambasády v Česku. FOTO: se souhlasem Mapy.cz, Creative Commons 4.0 (CC-BY-SA 4.0)

Už od počátku ale Rusko se stavbami plně nakládá jako se svým majetkem a hradilo a hradí i veškeré opravy, údržbu či provoz. Přestože pozemky pod stavbami (kam patří i další bytové domy například v ulici Ovenecká či Wolkerova) byly a zůstávají majetkem Česka, ne vždy ruská strana respektuje územní plán, pravidla a český stavební zákon.

Nejen zákonný požadavek na kolaudaci, ohlášení a schválení stavebních úprav, ale i pravidla pro to, zda lze na daném typu parcely stavět, či ne.

„Pokud má být stavba zkolaudována, není, a přesto ji někdo užívá, jde o přestupek. Je na stavebním úřadě, jak posoudí jeho závažnost. Zatímco třeba u garáže je společenská nebezpečnost relativně malá, u bytového domu je důležité, aby splňoval normy, protihlukové předpisy, světlou výšku, hygienu, protipožární pravidla a podobně. Jde tedy o stavby, jejichž výsledná podoba je pod veřejnoprávním dohledem a vždy se mají kolaudovat,“ říká Pavlína Komedová, advokátka, jež se zaměřuje na problematiku nemovitostí, stavebnictví a územního plánování.

Při kolaudaci stavební úřad mimo jiné zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s povolením a dokumentací a zda nebude ohrožovat bezpečnost lidí. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je přestupek, za nějž hrozí pokuta až milion korun.

„Pokud jde o sankce, je možné uložit pokutu i zakázat užívání stavby, a požadovat tak její vyklizení. Když dům není zkolaudovaný pro bydlení, tak se v něm bydlet nemá. Je to ale na rozhodnutí konkrétního stavebního úřadu a někdy také chuti jednotlivců věc řešit,“ dodává Komedová s tím, že snaha věc řešit je nepřímo úměrná době, která od dokončení stavby uplynula.

Do sporu s Ruskem nejdeme

Většina bytových domů, jež užívá ruská ambasáda, vznikala v 80. letech minulého století. „Archivní materiály k některým těmto objektům jsou poměrné kusé, popřípadě se je dosud nepodařilo dohledat. Z toho lze usuzovat, že postupná dostavba areálu v době socialismu probíhala poměrně živelným způsobem a bez patřičných formálních náležitostí,“ konstatuje Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6, v jejímž katastru téměř všechny předmětné nemovitosti stojí.

Stavba zasahující na nestavební pozemek v majetku České republiky. FOTO: se souhlasem ČÚZK 2021, Creative Commons CC-BY 4.0

Do otázek kolaudace, či možných sankcí pro majitele domů, tedy Ruskou federaci, se ale městská část pouštět nehodlá.

„Jednání s ruskou stranou ohledně narovnání právních vztahů v oblasti nemovitostí je za Českou republiku zcela v kompetenci Diplomatického servisu při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Jeho odborné zázemí a postup v této věci plně respektujeme. Přímo s naším odborem výstavby v Praze 6 žádný zástupce Ruské federace v současnosti nejedná,“ dodává Hannich.

Když vloni předkládalo Ministerstvo zahraničí na vládu návrh na převod vlastnického práva ke stavbám, například u rekreační stavby v Jevanech explicitně napsalo, že „budova dosud není zkolaudována“, u ostatních tato zmínka chybí.

Na dotaz, zda plánuje ruskou stranu vyzvat k dodatečné kolaudaci předmětných staveb, Ministerstvo zahraničí nereagovalo.

HlídacíPes.org se s dotazy spojenými s kolaudací obytných domů obrátil i na ruskou ambasádu v Praze, odpovědi se ale nedočkal.

Postavte si pravoslavnou kapli

Nezkolaudovanými stavbami prohřešky ruské strany proti českému stavebnímu zákonu nekončí. Například na parcelním čísle 1793 v užívání ruské ambasády lze dohledat stavbu, jež sice fyzicky stojí, ale úředně neexistuje. Nezapsané jsou i stavby dvou garáží na pozemcích, které sice patří Česku, konkrétně Diplomatickému servisu, ale jsou trvale v užívání Ruské federace.

Například někdejší altán přímo v areálu hlavní budovy velvyslanectví si Rusové přestavěli na pravoslavnou kapli, u níž je v Katastru nemovitostí poznámka „nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem“. Podobně souhlas stavebního úřadu neměla přístavba u vrátnice u vjezdu do areálu ambasády. I zde je poznámka „nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem“.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Nezapsaná je třeba přístavba haly u vily v ulici Na Zátorce. A na „nesoulad způsobu využití pozemku se skutečným stavem“ lze narazit v katastru i u areálu čtyř bytových domů u promenády Anny Politkovské na okraji parku Stromovka.

S ruskou stranou už řadu let – dle údajů zapsaných v Katastru nemovitostí – formálně běží některá řízení stavebního úřadu kvůli neschváleným a nenahlášeným stavebním úpravám, ale bez výsledku.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)