Západ vs. Východ. Dnešní svět není černobílý. Foto: Profimedia

Rozdělení na Západ a Východ nedává smysl. Dnešní svět je komplikovanější

Napsal/a Jonáš Syrovátka 3. října 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

POLEMIKA. Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery se v editorialu 39. čísla nazvaném „Testování Orbánem“ zamýšlí nad vymezením a užitečností pojmu Západ. Položil si otázku, zda dnes dává smysl používat perspektivu stavící proti sobě demokratický a lidská práva chránící Západ a Východ charakterizovaný negativními rysy jako je nesvoboda nebo úpadek formovaný zkušeností studené války. Popisem situace ve střední Evropě naznačuje, že je tento pohled nadále užitečný pro popis politického dění. Autor tohoto textu však argumentuje, že české debatě o dění ve světě spíše pomůže, když se přestane toto rozdělení používat.

Tabery definuje Západ relativně volně jako místo „úcty k právům a institucím“. Jeho Západ není fyzickým místem – i přestože ve svém textu zmiňuje země západní Evropy – ale spíše stylem vládnutí. Imaginárním politickým společenstvím, k jehož principům by země střední Evropy, popisované stále jako ještě nezralé a zpozdilé, měly směřovat.

Samozřejmě je na místě debata o tom, co by se v české společnosti a politice dalo zlepšit. Ale nabízí se otázka, proč vůbec o podobném tématu diskutovat za použití geografické perspektivy.

Nebylo by produktivnější bavit se o dobrém vládnutí konkrétněji, pojmenovávat přesně problémy, které hodláme řešit, a poté se inspirovat rozličnými zkušenostmi z celého světa bez ohledu na to, ze které světové strany přicházejí? 

Z mýtického Západu řešení nečekejme

Západ jako unitární jednotka může být zdrojem aspirace pouze za předpokladu, že ignorujeme politickou realitu. Státy ležící na západ od našich hranic mají celou řadu sociálních, ekonomických a politických problémů, které nelze odbýt jednou vedlejší větou o „skandálech, populistech a trapnostech“.

Naopak liberální demokracie po celém světě čelí vážné krizi důvěry a po celém světě lze vidět vzestup krajně pravicových politiků nabízejících alternativy vůči status quo. Silná pozice Donalda Trumpa před příštími prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických je pouze jedním z mnoha příkladů, že i v těchto zemích mohou zvítězit zcela jiné hodnoty než „úcta k právům a institucím“.

Ano, demokracie zemí ve střední Evropě není v dobré kondici, ale není pravdou, že jde pouze o problém tohoto regionu. A nemá smysl čekat, až řešení přijdou z mytického Západu, protože ani tam je očividně neznají. 

Binární logika dobrého Západu a zlého Východu pak zcela neobstojí při snaze o pochopení politické dynamiky na globální úrovni. Jak si na této škále stojí Indie, Brazílie nebo třeba Kazachstán? Pokud bylo již ve studené válce rozdělení světa na dva ideologické bloky značně zjednodušující perspektivou, v multipolárním 21. století už nedává smysl vůbec žádný.

Dnešní debata je složitější

Místo recyklace zaběhlých šablon je třeba snažit se lépe porozumět odlišné dynamice vývoje v různých regionech a pochopit jejich historii, společnost a politické zájmy. A právě schopnost nahlédnout svět – včetně mytizovaného Západu – očima jiných společností nám může umožnit se v něm lépe zorientovat.

Asi nebude velkým překvapením, že státy Afriky nebo Jižní Ameriky budou mít na údajný závazek západních států k „právům a institucím“ dosti odlišnou perspektivu, než máme my. 

To by nás nemělo šokovat, ale spíše přivést k závěru, že pojem Západ vznikl v určitém dějinném kontextu. Ano, možná dával smysl pro formulaci politických aspirací disidentů v letech osmdesátých. Ano, možná dával smysl při formulaci zahraničně politických cílů v letech devadesátých.

Ale co dnes? Dnes, se bez něj při vedení debat o výzvách, kterým České republika, Evropská unie a lidstvo jako společenství čelí, snadno obejdeme. A proto neuškodí jej odložit.


Autor textu je doktorandem oboru politologie na Masarykově univerzitě v Brně. Výzkumně se zabývá ruskou politikou a ideologií nedemokratických režimů. V rámci svého působení v českých i zahraničních think-tancích se věnoval tematice dezinformací a jejich dopadů na politiku a společnost.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)