René Šifta: Národ Švejků svědomitě nosí roušky. Češi cítí, že konečně můžou rozumět právu

Napsal/a René Šifta 14. dubna 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Český národ sice stvořil Švejka, ale současně se jím také nechal inspirovat – všemu se vysmívá, jakékoli právní předpisy nedodržuje, už dopředu hledá kličky a obchází je. Co tedy právě Čechy přimělo k tomu, aby naprosto ukázkově a vzorově dodržovali nouzový stav a nosili roušky?

Současná doba je zaplevelena pravidly a zásadami, které číhají na každém kroku. Bez pravidel není možný chod žádné společnosti, ale přemíra regulace samotnou společnost dusí. Lidé nevnímají právní předpisy, a tedy jejich jednodušší podobu ve slově právo, jako přívětivé, a není to proto, že by jim nerozuměli zevnitř, ale proto, jak na ně zvenku působí.

Tedy kdo právo tvoří a schvaluje a hlavně taky, jakým způsobem je přijímáno a že procedury pro schválení jsou zdlouhavé. Strkanice, naschvály a nevraživost při přijímání zákonů obyčejné lidi odpuzují a ti ztrácejí zájem o právo a berou ho jen jako umělý útvar, který je jen nuceně trpěn.

Virus, druhá šance pro právo

K důvěře nepřispívají ani neustálé novely novel z domácí provenience, vnější evropské zásahy, mezinárodní smlouvy a všeobjímající judikatura. Navíc, pokud jsou lidé nuceni se s právem setkat i osobně, při sporech nebo soudních jednáních, jen se jim utvrdí původní náhled.

Doznají, že právo je velmi obsáhlé, nestálé, složité, nepřehledné a nesrozumitelné, a to mnohdy i pro odborníky. Rezignují tedy jak na jeho pochopení, tak i na samotné přijetí. Celkový dojem ze slova „právo“ je tak negativní.

Nouzový stav paradoxně naopak v lidech vyvolal pocit, že právo mohou znovu pochopit, a začali se o něj zajímat. Co se tedy stalo a proč nastal takový náhlý obrat? Právo se sneslo z výšin, z toho prvoplánovitě vystavěného piedestalu, na který normální smrtelník neměl mít nárok dosáhnout, zpět k lidem.

Ukázalo se neotesané v surovém stavu a ve své původní nahotě, bez jakýchkoli prostředníků, jen ono a adresát. Zrodilo se náhle a nenadále a to ve své nejčistší, efemérní podobě.

Nouzovému stavu rozumí každý

Pravidla pro přijetí a vyhlášení nouzového stavu jsou sama osobě prostá, stručná a jednoduchá a to se promítá i do jejich praktického použití. Vyhlašují se napřímo a jejich účinnost je bezprostřední a tedy vliv na životy lidí je okamžitý.

Vytvoří je ten okruh lidí, který je i lidem představí. Je tam autentičnost a uvěřitelnost, která je nepřenositelná a vytváří se jen mezi tvůrci a adresáty. Vyhlašování je přímé, bez nutných neosobních kroků v podobě zanesení do sbírky listin a vytištění v papírovém formátu.

Krizová oznámení nouzového stavu a následných krizových opatření jsou osobní, personifikovaná a lidé si spojili tyto povinnosti s konkrétní osobou. Tou osobou byl předseda vlády, ministr zdravotnictví anebo předseda krizového štábu, a ne jako za normální situace, kdy se vydávají zákony a jiné právní předpisy, „někdo“ neurčitý, který je v anonymitě a není vidět.

Vyhlášení nouzového stavu je jen na jedné straně papíru a obsahuje několik prostých vět. Je tedy jednoduché, srozumitelné a přehledné. Text je pochopitelný průměrnému čtenáři a nelze v něm najít kličky a dvojsmyslnosti, nejsou v něm odborné právnické složitosti nebo latinské texty. Dostupnost je samozřejmostí, a to nejen z pohledu vyhledávání, ale i financí.

Pravidla jasná jako ve sportu

Doteď všeobecně platilo, že zákony se netvoří pro lidi, nejsou tu pro ně, ale jen slouží k jejich ovládání. Při vyslovení slova právo se hned objevilo spojení „my a oni“, tedy rozdělení společnosti na ty, co právní předpisy musí dodržovat, a na ty, co je tvoří.

Nouzovým stavem vznikla propojenost a vzájemná součinnost a dělení na „oni a my“ se ztratilo. Prostí občané se začali o dění spojené s koronavirovou epidemií zajímat, a to především díky jasným postupům designovaným právě právem.

Člověk se rád dívá na sportovní utkání, protože tam jsou jasná a dopředu daná pravidla, ví, kdo jsou domácí a kdo hosté, jak dlouho se bude hrát. Vidí i celý průběh utkání a má přehled, jaká běží minuta a kdo zrovna vyhrává a kdo prohrává. Díky transparentnosti je sport velmi sledovaný. A právo se teď stalo takovým sportovním utkáním, vysílaném v přímém přenosu.

Roušky jako důkaz

Nošení roušek se stalo vlastně všelidovým referendem za to, aby se právo stalo značkou. Nejen značkou ale i produktem, u kterého, když se vysloví nebo objeví, tak lidem vytane na mysli, že právo je tvořeno přímo pro ně, je jejich a může být i spravedlivé.

Hadrové roušky z domácí provenience se staly kotvítkem v lidské mysli, které při jakékoli vzpomínce bude ukazovat, že právo může být napsáno i v lidské podobě.

Roušky mají ještě i další charakteristickou vlastnost: Jsou viditelné, a proto dokážou zhmotnit právo v reálném životě. Vytvořily rozpoznatelnou hraniční čáru mezi tím, co bylo, a co bude a vymezily počáteční bod nula. Uvedly začátek „novodobé společenské smlouvy“, ze které právo, kdysi v počátcích lidských dějin, vzniklo.

Nultý bod, kdy se lidé vzájemně domluvili, že budou dodržovat pravidla, aby mohli vedle sebe pokud možno nerušeně žít. Prvopočátek práva, které vymezilo vzájemná práva a povinnosti a za porušení, stanovilo příslušné sankce.

Rouškování upozornilo ještě na jeden rozměr, když vymezilo úlohu státu. Stát má regulovat a pomoci jen ve chvílích, kdy to jednotlivci a společnost nejsou schopni zvládnout, tedy v mimořádných situacích. V normální době by ale stát a jeho vrcholní přestavitelé měli být jen servisem a sloužit lidem. To už však dávno není pravda. Veřejné instituce regulují vše, co jim přijde pod ruku, a ovlivňují životy mnoha lidí.


Autor je právník a rozhodce při Hospodářské komoře a působí v Ústavu práva a právní vědy

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)