Referendum jako riziko pro demokracii? Co Okamura a spol. voličům neřeknou

Napsal/a Aleš Rozehnal 16. února 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Debata o referendu v Česku je ve svém jádru stejná jako v jiných zemích. Společenské elity se k referendu vyjadřují skepticky. Jeho zastánci naopak poukazují na problém odcizení občanů a institucí státu, který referendum pomáhá překonat. Skepsi elit odmítají jako projev elitářství a obavy ze ztráty mocenského monopolu. Referendum ale není automatický všelék demokracie.

Odpůrci referenda poukazují na to, že občané nejsou dostatečně informovaní, aby rozhodovali o složitých otázkách týkajících se společnosti, mohou být ovlivněni propagandou, silnými osobnostmi, zastrašováním či drahou reklamní kampaní.

Neopomenou zmínit ani to, že referenda používali diktátoři jako byl Adolf Hitler, aby legitimizovali svoji represivní politiku.

V případě voleb do zákonodárných sborů jsou však občané informováni, resp. neinformováni zcela stejnou měrou, rozhodují na základě sympatií, pocitů či instinktů, a přesto nikoho nenapadne tuto volbu zpochybňovat.

Stejně tak jsou při této volbě ovlivněni propagandou, silnými osobnostmi a reklamní kampaní, což je považováno za inherentní součást existence svobodných voleb.

Ani zneužívání referenda těmi nejhoršími diktátory není pádným argumentem proti němu, protože diktátoři často používají demokratické instituty, jako jsou svobodné volby, pro zničení demokracie, a přesto nikoho nenapadne tyto instituty zpochybňovat.

Myslet i na menšiny

Přesto má v sobě referendum systémově zabudován prvek ohrožující demokracii, ačkoli je označováno jako projev demokracie přímé.

Ústavní pořádek demokratických států je sice založen na většinovém rozhodování, ale zároveň dbá o práva menšin. Z tohoto důvodu demokratické režimy používají pro nalezení rovnováhy mezi pravidlem většinového rozhodování a právy menšin tři hlavní nástroje.

Prvním z nich je to, že zákony nejsou přijímány přímo občany, ale jejich volenými zástupci.

Dalším nástrojem je separace státních mocí, a to zejména moci výkonné, soudní a zákonodárné, a systém brzd a protiváh mezi těmito státně-mocenskými složkami.

Třetím nástrojem je to, že součástí ústavního pořádku demokratických zemí jsou také často nepsané zásady zakotvující podstatné náležitosti demokratického právního státu, bez kterých by se již o takový stát nejednalo.

Tyto hodnoty a principy jsou na formulaci psaných zákonů v podstatě nezávislé. Jedná se tedy o vázanost hodnotami, na nichž stojí konstitucionalismus, ale i například to, že před vládou práva se musí sklonit i demokratická většina.

Méně je někdy více – i v demokracii

Ze státních mocí funguje na většinovém principu pouze moc zákonodárná. Tento fakt není náhodný, ale má zajistit ochranu občanů před vládou davu. Demokratické režimy jsou tedy založeny na nutnosti korekce a limitů vlády většiny.

Z tohoto důvodu se zákonodárného procesu účastní jak moc výkonná, tak moc zákonodárná. Stejně tak je na chodu prosazování práva většinou účastna moc výkonná a soudní. Exekutivní kroky různých složek moci výkonné jsou zase podrobeny dohledu a přezkumu moci soudní a zákonodárné.

Referendum však tuto strukturální ochranu společnosti rozbíjí. Státní moc již není vykonávána vzájemně se kontrolujícími orgány, ale spočívá pouze v rukou většiny občanů, která je ze své povahy nekontrolovatelná a není nikomu odpovědná.

Dalším integrálním problémem referenda je to, že neumožňuje přijetí kompromisního řešení. Z mnoha řešení problému připouští referendum pouze výběr mezi dvěma extrémními polohami, které ve skutečnosti mohou vyhovovat pouze menšině občanů. Kompromis je naopak možno nalézt po dialogu různých složek státní moci.

Otázkou tedy je, zda zavedení referenda nevyvolává více problémů, než kolik jich řeší.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)