Recept na ruskou propagandu mezi řádky potvrzuje: Rusko je mistr informační války

Napsal/a Robert Břešťan 19. května 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Evropská odpověď na ruskou propagandu má cílit na celý ruskojazyčný svět. Tak, aby obyvatelé Ruska a dalších zemí, měli alternativu ke Kremlem řízeným médiím.

Navrhuje to studie, kterou 19. května na mediálním summitu v lotyšské Rize oficiálně představil bruselský think-tank Evropská nadace pro demokracii (EED).

Do ruskojazyčného světa zahrnuje vedle Ruska rozsáhlou oblast „od Baltu po centrální Asii“. Jen v zemích bývalého SSSR (bez Ruska) je nejméně 93 milionů lidí plynně ovládajících ruštinu. Na ty všechny se obrací ruská propaganda a – podle EED – by si jich měla začít důsledně „mediálně všímat“ i Evropská unie

Na přípravě strategie se podílí i známá americká novinářka Anne Applebaumová, expert na oblast střední Evropy britského týdeníku Economist Edward Lucas a řada dalších zkušených novinářů z Ruska, Litvy, Polska, Británie a dalších zemí.

Vladimir Putin, mesiáš

Studie upozorňuje na to, že ruská informační politika je jedním z hlavních pilířů oficiální koncepce ruské zahraniční politiky „Ruský svět“.

„Jde o mesianistickou misi prezidenta Putina, který chce sjednotit všechny ty, kdo se cítí být svázaní s Ruskem nejen etnicky, ale také politicky, ekonomicky, kulturně, díky pravoslaví či ruské historické paměti,“ vysvětlují autoři studie.

Vysílání ruských televizních stanic je i proto široce a zdarma dostupné ve většině zemí někdejšího SSSR.

Dominantním zdrojem zpráv a informací v ruském jazykovém prostředí zůstává právě televize, jíž dominují Kremlem kontrolované stanice „se zjevnou tendencí ke zjednodušování, překrucování a deformaci reality, jež je v rozporu s univerzálními hodnotami kvalitní a poctivé žurnalistiky“.

„Navzdory tomu míra přijímání těchto stanic zůstává vysoká a převyšuje zásah lokálních televizních kanálů, jimž se nedaří i přes vyšší kredibilitu diváky oslovovat,“ píše EED.

Význam internetu sice stoupá, zejména u lidí do 45 let, ale jak ukázaly průzkumy citované studií, „uživatelé jen málo vyhledávají různé zdroje a jejich mediální vzdělání obvykle nepostačuje k tomu, aby byli schopni odlišit seriózní zprávy a fikci“.

V alternativní nabídce televizních i multimediálních formátů chybí nezpravodajské pořady, dokumenty, zábavné formáty, satira v ruském jazyce. Je to přitom – podle autorů studie – právě tento typ pořadů, co dokáže „vybudovat u diváků důvěru a nabídnout obsah, jenž reflektuje skutečnost“.

Studie dále konstatuje:

  • Chybí pořady a zprávy lokálního charakteru. Kremlem produkované zprávy se silně koncentrují na mezinárodní scénu (s dominancí ukrajinského konfliktu) a domácím problémům věnují jen málo pozornosti.
  • Pozornost je proto třeba věnovat mediálním výstupům a iniciativám nabízejícím lokální témata napříč žánry tak, aby odrážela i rozdílný stupeň mediální gramotnosti.
  • Žádoucí je zvyšovat nabídku alternativních mediálních zdrojů i schopnost publika médiím rozumět. Otvírá se tím možnost pro nové alternativní nezávislé mediální iniciativy, jež budou mít možnost oslovit rozsáhlé ruskojazyčné publikum.
  • Mnoho příležitostí ke komerčnímu (ziskovému) provozu nových i stávajících alternativních médií studie nevidí – na lokální, národní, regionální ani globální úrovni i napříč mediálními platformami. Důvodem jsou zejména v některých zemích restrikce a omezování svobody slova a nezávislých médií i nerozvinutý reklamní trh.
  • I to je důvodem, proč v posledních letech poklesla v regionu míra zahraničních mediálních investic. Studie proto doporučuje „lepší koordinaci a dlouhodobý přístup v podpoře nezávislých médií v celém regionu“.

Návrhy konkrétních opatření

Studie pro začátek doporučuje vznik ruskojazyčného „mediálního hubu“, který by měl ztělesňovat hodnoty poctivé a přesné žurnalistiky a role hlídacího psa.

Hub by měl propojit partnery z různých zemí i platforem, sdílet zpravodajství, podílet se na společných investigativních projektech, nabízet společný videoarchív, analýzy či překlady.

Mohlo by jít svého druhu o mediální agenturu s působností v řadě nezávislých médií, kdy členství je podmíněno sdílením lokálních, národních, regionálních i mezinárodních zpráv.

Druhým navrhovaným bodem je „továrna na obsah“. Ta by se soustředila na nezpravodajské televizní a online pořady, jež by ale měly odrážet problematiku každodenního života i zábavnou formou. Zahrnovala by film, dokumenty, satirické pořady, drama a i reality show se zaměřením jak na starší tak mladou generaci.

Třetí bod je Centrum mediální excelence, jejíž cílem je profesionální trénink a programy podporující mediální gramotnost, věnovat by se mělo monitoringu médií a průzkumu trhu, mělo by být i centrem pro spolupráci s neziskovými organizacemi.

Studie zdůrazňuje i nutnost koordinace při podpoře různých mediálních iniciativ mezi vládami, privátními dárci a nadacemi.

Možnosti pro ruskou televizi

Z dlouhodobého hlediska pak připadá v úvahu i vznik nadregionální ruskojazyčné televize. Podmínkou pro její vznik je ale výše zmíněná „příprava terénu“: „Vytvořit takovou novou platformu bez toho, aby byla naplněna předchozí doporučení je velmi riskantní a finančně velmi nákladný experiment.“

Pokud jde o přístup, studie varuje, že výzvy pro současná nezávislá média orientovaná na Rusko, jsou zásadně jiná než v době studené války:

„Tehdy se ve snaze dostat za železnou oponu nezávislé informace vedla válka s cenzurou. Dnešní Rusko přístup k nezávislým informacím přístup má, i když omezený. Dominance Kremlem ovládaných médií nyní znamená zejména to, že mají monopol na emoce. Díky tomu se často stírá hranice mezi realitou a fikcí – i ve zpravodajství. S ukrajinským konfliktem se to jen prohloubilo.“

Proputinovská média mají prakticky monopol i na zahraniční zpravodajství, velký důraz kladou na dění na Ukrajině (na „chaos na Ukrajině“, jak se v ruských televizích často říká) a potlačují domácí zpravodajství. Pozornost věnují i „komplotu Západu“ proti Rusku, podotýká studie.

Detailní verzi všech doporučení má EED představit Evropské komisi v průběhu června.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)