Prostě to utratíme!

Napsal/a Ondřej Neumann 8. listopadu 2014
FacebookTwitterPocketE-mail

Hnutí ANO slibovalo lepší správu věcí veřejných i státních financí. Teď ministerstvo spravedlnosti vedené Helenou Válkovou (ANO) „roztrhlo“ Obvodní soud pro Prahu 5 na dvě části. Státní pokladnu to vyjde během pěti let na více než 72 milionů korun, navíc se zhorší fungování pátého největšího okresního soudu v republice.

Na první pohled nesmyslný krok má svoji logiku – ve hře jsou zakázky za téměř tři čtvrtě miliardy korun.
Obvodní soud pro Prahu 5 sídlí v prostorách justičního areálu na náměstí Kinských na pražském Smíchově. Areál patří státu, ve správě ho má Krajský soud v Praze (řeší agendu ze středních Čech). Ten po letech přetahování dal Obvodnímu soudu pro Prahu 5, respektive jeho civilní části, výpověď z části využívaných prostor. Tu posvětilo ministerstvo spravedlnosti a Vládní dislokační komise kývla na stěhování do soukromého objektu s odůvodněním, že stát žádný vhodný objekt nevlastní.

Trestní a civilní část soudu tak bude dělit několik rušných ulic a cca 750 metrů vzdušnou čarou. V budově, patřící soukromému majiteli, bude potřeba investovat cca 20 milionů do vybavení a počítačových sítí. Za nájem pak stát během pěti let dá přes padesát milionů korun. A po pěti letech? „Roztržený“ Obvodní soud pro Prahu 5 bude stále v roce nula. Sedmdesát milionů ovšem změní majitele.

Funkčnost soudu? Neřešíme!
„Je to mrhání státními penězi, a navíc je ohrožena funkčnost důležitého soudu, jehož agenda díky množství zde sídlících bankovních i mediálních domů bude dále narůstat. S rozdělením soudu bez jasného data, kdy se opět spojí, nemůžu souhlasit,“ nebere si servítky předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. Nad „dosud nepříliš koncepčním řešením problému umístění Obvodního soudu pro Prahu 5“ vyjádřila „vážné znepokojení“ i soudcovská rada tohoto soudu.

„Logika věci i zkušenosti, jež v podobné situaci učinily jiné soudy, jasně ukazují, že rozdělení soudu je nejen spojeno se zvýšenými náklady na provoz soudu (např. otázka počítačových sítí, potřeby vyššího počtu zaměstnanců), ale především působí neblaze na funkčnost soudu (např. ztížené možnosti řízení soudu, ztížení vnitřní komunikace mezi jednotlivými úseky, problémy ve vztahu k účastníkům řízení a jejich podáním),“ konstatovala soudcovská rada na svém zasedání 30. října.

Argumentace ohroženou funkčností soudu na ministerstvu spravedlnosti nezabrala. „Obvodnímu soudu pro Prahu 5 bude touto dočasnou dislokací zajištěno důstojné umístění pro plnění funkce soudu. (…) Co se týče rozdělení soudu dle soudních agend, je nutné si uvědomit, že takový stav byl již nyní, ačkoliv současná docházková vzdálenost mezi budovami „F“ a „B“ Krajského soudu v Praze je pochopitelně o něco kratší (cca 80 m),“ odpověděl vedoucí tiskového oddělení ministerstva Jiří Hovorka na dotazy Ústavu nezávislé žurnalistiky.

Provizorium na věčné časy?
Argument, že Obvodní soud pro Prahu 5 byl fakticky rozdělen již nyní, působí úsměvně (rozdíl mezi přejitím dvora uvnitř uzavřeného justičního areálu a zdoláním tři čtvrtě kilometru v husté pražské dopravě je zřejmý i laikovi). Vážnější je faktické přiznání ministerstva, že pro soudce z Prahy 5 nemá žádnou jasně danou perspektivu opětovného „spojení“.

„Je potřeba rovněž zdůraznit, že konečné řešení dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5 není uzavřeno. Ministerstvo spravedlnosti na řešení dané problematiky úzce spolupracuje s ministerstvem financí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože zásadní překážkou je nedostatek finančních prostředků na realizaci, které se pohybují v rozmezí 800 mil. Kč – 1 mld. Kč,“ konstatoval Jiří Hovorka.

Jinými slovy – stát nemá stamiliony na „konečné řešení“ situace Obvodního soudu pro Prahu 5. Rozloučí se tedy se 72 miliony za provizorium, aby za pět let stál před úplně stejným problémem jako dnes. Nabízející se řešení – soud zůstane, kde je, do doby, než se seženou potřebné prostory či peníze, naráží na tlak Krajského soudu v Praze. Ten chce Obvodní soud pro Prahu 5 ze „svého“ areálu za každou cenu vytlačit. A má podporu ministerstva spravedlnosti. (V této souvislosti je zajímavý fakt, že jedna z místopředsedkyň Krajského soudu v Praze je manželkou náměstka ministryně spravedlnosti Pavla Kasíka, který má „stěhovací agendu“ na starosti.)

A teď hurá na tu třičtvrtěmiliardu!
Původní výpověď zněla na datum 30. června 2014, v současné době se civilní část soudu musí vystěhovat do 30. dubna 2015. Na stěhování je navázána velkorysá rekonstrukce justičního areálu na náměstí Kinských. V podkladech ministerstvo spravedlnosti pro Vládní dislokační komisi s odkazem na studii Krajského soudu „odhaduje optimalizace funkčních potřeb Krajského soudu a realizace půdních vestaveb u většiny objektů areálu na částku 736 mil. Kč“.

Ministerstvo spravedlnosti ústy Jiřího Hovorky tvrdí, že „v současné době schválilo Krajskému soudu v Praze pouze investiční akci ve výši 50 mil. Kč, která se týká půdní vestavby v budově A“. Investici blížící se třičtvrtěmiliardě korun nicméně nijak nerozporuje s tím, že „vzhledem k rozpočtu, který nedovoluje zahajovat větší akce, tzn. rekonstrukce a dostavby celých budov, bude rekonstrukce areálu Krajského soudu v Praze probíhat po jednotlivých etapách, a to až v průběhu několika let (5–10 let)“.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)