Přečtěte si, proč se stávkuje na ZŠ v Chomutově

Ve středu 6. 11. 2019 zůstala řada škol zavřená, jiné se k vyhlášené stávce „za platy“ připojily symbolicky, další ji ignorovaly. Například na ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, ale pedagogický sbor stávku pojal a odůvodnil šířeji. Jejich varování před kolapsem celého systému stojí za přečtení celé. My jen vybíráme:

  • školství se zmítá ve víru zcela nekoncepčních změn a mnohdy protichůdných vizí; byrokratická zátěž v rozporu s plány politiků strmě narůstá a tzv. papírování nabralo doslova obludnou podobu
  • mizerné postavení učitelů ve společnosti, despekt ze strany veřejnosti na jedné straně a velmi vysoké očekávání na straně druhé
  • narůstající procento extrémně problémových žáků a nespolupracujících rodičů, to jsou nejčastější důvody, proč zkušení a skvělí kantoři odcházejí působit do jiných zaměstnání
  • diskutovaná inkluze byla zavedena překotně, problémy s ní spjaté se řeší za pochodu a na úkor samotných dětí
  • řešíme záškoláctví podporované rodiči, agresivitu slovní i fyzickou, pokřivené morální principy
    Atd. Je to neveselé čtení. Ve školství nejde zdaleka jen o platy a netýká se jen lidí z oboru a lidem s dětmi školou povinnými.
ZŠ Chomutov: Důvody stávky pracovníků školy

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org