Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Prachatal, zdroj

Hidžáb ve škole soud nevyřešil, čekání na precedens trvá. Co symbolizuje muslimský šátek?

AKTUALIZOVÁNO. Dívka ze Somálska, které Střední zdravotnická školu v Praze 10 zakázala nosit hidžáb, neuspěla se žalobou. Soud se ale nezabýval podstatou věci, pouze konstatoval, že dívka muslimského vyznání k újmě nemohla dojít, neboť se nikdy formálně nestala studentkou školy. Jaký je vztah mezi právem na svobodu vyznání a českým ústavním pořádkem, rozebírá analýza právníka Aleše Rozehnala.

Co žalobě předcházelo? Kvůli zákazu hidžábu ze školy odešly dvě muslimské dívky. Podle ombudsmanky Anny Šabatové se dívky staly obětí nepřímé diskriminace, protože muslimský šátek je projevem jejich náboženství navenek.

Veřejná ochránkyně práv také uvedla, že řád školy odporuje ústavnímu pořádku České republiky, školskému i antidiskriminačnímu zákonu.

Takové pojetí ústavního pořádku však není v souladu s naším chápáním svobody náboženského vyznání, oponuje Rozehnal Šabatové v textu pro HlídacíPes.org.

Co symbolizuje hidžáb

Podle Listiny základních práva a svobod je Česká republika státem založeným na demokratických hodnotách, který se nesmí vázat na náboženské vyznání. Tím je dán sekulární charakter našeho státu. Každé školské zařízení musí mít právo rozhodnout o zákazu veřejné manifestace náboženských symbolů, i když by byl přípustný takový zákaz i obecně závaznou právní normou.

Hidžáb je muslimský šátek, kterým si žena zahaluje z náboženských důvodů vlasy, krk a poprsí. Zahalování se hidžábem je stanoveno z důvodu snížení žádoucnosti žen a tím i zájmu mužů o ně a vychází jednak z Koránu a jednak z muslimské právní vědy. Je tedy jednoznačné, že hidžáb je náboženským symbolem.

Otevřená expozice náboženských symbolů ve školách je v rozporu s rolí školy, která má být neutrálním fórem, kde dochází k rozvoji kritického myšlení. Rovněž ohrožuje principy a hodnoty, které mají školy svým žákům a studentům vštěpovat, v tomto případě zejména rovnost mezi muži a ženami, neboť hidžáb je právě symbolem takové nerovnosti.

Škola má přispívat k osvojování si kulturních hodnot, přípravě na profesionální život, budování občanské odpovědnosti žáků a studentů a rozvoji jejich osobnosti, což sice zahrnuje i výchovu k respektu k jednotlivci, jeho původu a odlišnostem, ale zároveň výchovu k akceptaci rovnosti lidí a rovného postavení mužů a žen.

Vyjadřování náboženského vyznání v prostorách školy musí být souladu s ohledem na pluralismus a svobodu ostatních a zejména nesmí narušovat vzdělávací aktivity. Tyto vzdělávací aktivity mají být neutrální, což vyžaduje, aby celá školská komunita byla chráněna před ideologickou nebo náboženskou propagandou, která vyvolává tenzi.

Sekulární charakter státu

Svoboda náboženského vyznání žáků a studentů neznamená možnost manifestovat znaky jejich náboženské příslušnosti, které mohou znamenat formu nátlaku, provokace, propagandy nebo proselytismu, podkopávat důstojnost nebo svobodu žáků nebo dalších členů školní komunity, narušovat vyučovací proces a výchovnou roli učitelů nebo zasahovat do řádu nebo fungování školy.

Expozice náboženských symbolů může mít vliv na svobodu svědomí a vyznání dalších žáků a studentů, kteří jsou kvůli svému věku vnímavější k ideologické a náboženské indoktrinací. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zdravotnickou školu, mohlo nošení hidžábu narušovat i profesní přípravu studentky.

Výměnou za to, že náš stát chrání svobodu náboženského vyznání, musí občané respektovat svobodu a neutralitu veřejného prostoru, v němž musí být zachována náboženská harmonie. Vzdělávací proces se většinou uskutečňuje právě v takovém veřejném prostoru, kde musí být respektován sekulární a neutrální charakter státu. Realizace svobody náboženského vyznání neznamená, že manifestace náboženského vyznání nemůže být předmětem regulace.

Svoboda náboženského vyznání je převážně individuální věcí vlastního přesvědčení a svědomí a neznamená automaticky právo chovat se vždy tak, jak to vyžaduje náboženská víra.

V demokratické společnosti, ve které koexistuje několik náboženství, je nezbytné uložit restrikce svobody náboženského vyznání tak, aby byly vyváženy zájmy různých skupin obyvatel. Vše výše uvedené by platilo i pro neadekvátní prezentaci symbolů křesťanských, jako např. nošení křížů nadměrné velikosti.

Na závěr je třeba poznamenat, že souladnost zákazu hidžábu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod několikrát potvrdil i Evropský soud pro lidská práva.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

69 komentářů

 1. český maloměšťák napsal:

  Náboženstvím podmíněné zpracování spirituality, coby zřejmě to přirozeného projevu mozkové činnosti, je jistě velmi významnou součástí individuálního i skupinového života příslušníků druhu HSS.
  Tento však daleko více je závislý , co se týče svého přežití jako individua i jako druhu, na příjmu potravy takříkajíc přízemní, světské. Kdy tento příjem potravy je podmíněn zejména existencí rostlin (viz potravní řetězec). Tyto rostliny velmi často vyžadují zásahu včel – aby vůbec mohly vzkvétat, natož vyrůst.
  Může tedy studentka či student v ČR přijíti na hodiny např. náboženství ve včelařské kukle ? Kdy takto vyjadřuje svůj postoj ve věci, která je evidentně mnohem důležitější než je postoj např. k různým bohům či jejich falešným prorokům ?
  Já si myslím, že díky precedentu, který zavádí do českomoravskoslezskoromských škol paní Šabatová, jsou tyto projevy svobodné vůle možné, ba snad i žádoucí (osvětová činnost).

  Obecně by pak mělo platit, že člověk ve svobodné, liberální, demokratické, kapitalistické atd. zemi, měl by mít možnost vzíti si na hlavu (a jít s tím na veřejnost) vše – krom čepice SS-mana, člena Čeky, helmice důstojníka či vojáka Britského imperia, přilbice americké obsluhy B 52, fezu či turbanu, jarmulky, čepice funkcionáře KSČ (Číny !!), bankéřské buřinky, biskupského kolbouku apod.
  A nejen na hlavu, ale třeba i na nohu, ruku, chodidla atd.

  Však jistě brzy poslanci schystají příslušný zákon, pak bude vše jasné.
  Od toho je zde taky máme, proto si je živíme – aby nevznikaly spory…a když už vzniknou, tak ať se mají právníci o co opřít.
  Pouze takový právnický stát pak vzkvétá.

  • český maloměšťák napsal:

   oprava : biskupského klobouku (nebo raději kardináslkého ?)

  • Ioda napsal:

   Hezké, zní to sice pěkně logicky, ale je to tendenční. Zkuste to naopak-něco od nás prosadit v takové SA, SAE, Kuvajtu, Jemenu, Pakistánu a … mohl bych pokračovat dále. Vůbec nechápete podstatu i povahu věci problému. Klasické naivní sluníčkářské názory sice znějící hezky a humanisticky, ale pokud se budeme podle nich chovat, bude to náš hrob!

 2. český maloměšťák napsal:

  Pan Rozehnal

  Pane Rozehnal, jak se ( v souvislosti s Vašimi pohledy na nošení hidžábu) díváte na to, že v budově Parlamentu ČR byla zřízena kaplička (nevím zda ekumenická či pouze katolická)? Kam si mohou poslankyně a poslanci chodit ulevit duševně, nemateriálně.
  A neměla by pak paní Šabatová požadovat také zřízení poslanecké mešity…… či aspoň poslaneckého dubového háje ? A když to pak půjde dál a dál….nebude se musit přikoupit ještě jedna taková budova ? Kolik to asi pak může všecko stát, dohromady (i s penězi, které daňový poplatník vynakládá na modlení se poslankyň a poslanců, nejen na ožírání se ) ?

  • petrph napsal:

   Pokud vím, tento spor už byl vyřešen v 17.století vyhlášením pravidla „..Cuius regio, eius religio, neboli koho vláda země, toho víra. Tudíž poslanci jako zákonodárci si mohou i pro sebe odhlasovat co chtějí, a v Parlamentu dát postavit třeba šaolinský chrám a učit se v něm kung fu. To jim ani Šabatka radit nemusí

   • ČERT napsal:

    Když nad tím tak přemýšlím, přijde mi to trochu vedle… To „cuius regio, eius religio“ (v češtině se to může také trochu rýmovat, když se to přeloží jako „čí panství, toho náboženství“) se zavedlo v době reformace již v 16.století ve Svaté říši římské, tj. v Německu, prostřednictvím augsburského náboženského míru r. 1555. V 17.století to bylo znovu potvrzeno vestfálským mírem r. 1648 (tj. o skoro 100 let později), který ukončil třicetiletou válku. V praxi to znamenalo, že když byl vládce (kníže, vévoda apod.) nějakého tehdy z četných německých států katolík, katolíci měli být i jeho poddaní; stejně tak, byl-li ten zeměpán protestantem, nejčastěji luteránem, tak zase poddaní byli protestanti. Vlastně šlo o dopad rozkolu, ke kterému došlo po r. 1517 uvnitř západního křesťanství v důsledku protestantské, v první řadě Lutherovy reformace a následných v podstatě náboženských válek. – – – Takže pokud jde o tu aplikaci „cuius regio, eius religio“ do naší současné reality… To je asi jako kdybychom se všichni museli hlásit ke stejné víře (či ideologii) jako náš zeměpán – a k takové pozici má v současnosti nejblíže, jako hlava státu, president Zeman.

 3. Standa napsal:

  Vyborne shrnuto pane Rozehnal.

 4. Martin K. napsal:

  I když se mi taky nelíbí možnost šíření islámu, tak musím férově upozornit na to, že se nám taky nelíbilo, když nám komunisti zakazovali nosit křížek. Ano, pan Rozehnal zákaz hidžábu „napravuje“ uvedením přirovnání k možnosti zákazu nadměrně velkých křížů. To je, ale na samostatnou diskuzi…
  Pokud bychom, ale připustili, že na nošení hidžábu by měly podle této logiky (hidžáb – křížek) právo, tak ale v žádném případě bychom nemohli připustit změny (pokroucení) učebních osnov ve prospěch kterékoliv skupiny. Myslím tím např. tělocvik, výtvarnou výchovu nebo třeba historii a přírodopis, příp. další pro kohokoliv „choulostivé“ předměty.
  Tady, samozřejmě nesmí být braný zřetel na jakékoliv vyznání, přesvědčení, …
  Hold, žijeme v Evropě v nějaké „civilizaci“ a kdo tady chce žít s námi, tak to bude muset „překousnout“.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Asi se se nedočkám odpovědi (reaguji na příspěvek starý 7 měsíců a 4 dny),ale přesto se ptám: Martine K., Vám komunisté opravdu zakázovali nosit křížek? Nosím křížek, od útlého dětství a ani za totality mně nikdo nošení křížku nezakazoval (a to jsem coby dorostenec reprezentoval v atletice, tedy ve vykrojeném tričku), pravda, nebyl jsem nikdy členem KSČ.

 5. petrph napsal:

  To se obávám že problém je někde jinde, a je mnohem zásadnější.
  V úvodu bych tedy upozornil že ve stejné Listině základních práv a svobod je dále v článku 16 uvedeno „Výkon těchto (náboženských) práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. Ovšem, pravomoc rozhodnout zda v konkrétních případech jde o aplikaci těchto opatření by měl mít až Ustavní soud, resp. tyto případy pak vyhlásit jako precedentní. A tato precedentní rozhodnutí u nás zatím neexistují, čili bez rozhodnutí US se nedá říct, zda lze u nás zakázat nošení hidžabu ve školách. Čili – a v tom se mnou bude pan doktor určitě souhlasit, bylo právně čisté, kdyby ty studentky podaly už tehdy vůči nějakému diskriminačnímu rozhodnutí školy odvoláním které by závěru řešil ústavní soud.
  Jenže se to řešilo úplně jinak.
  1. Ta škola nezakázala nosit dívkám hidžáb, ten zakaz vyplynul ze širšího zákazu nošení jakýchkoliv pokrývek hlavy (z hygienických důvodů na zdravotní škole)
  2. Když dívky tento zákaz v případě hidžabu ignorovaly, tak je na to škola opakovaně upozorňovala. Ale pouze upozornovala, a nezavedla proti nim tehdy žádné právní opatření, nepropustila je ze školy, neomezila jím žádnou činnost ve škole.
  5. Načež tedy dívky, aniž se pokusily o nějakou diskuzi, aniž hledaly nějaké právní řešení, studium školy samotné předčasně ukončily.
  Čili, jestli chtějí dnes se zpožděním 3 let školu žalovat pro diskriminaci, je otázka co je to diskriminace. Protože jak vidno, škola proti nim žádné právní opatření nepoužila, jak jsem zmínil, nepropustila je ze školy, neomezila jím žádnou činnost ve škole. Pouze -a tak to vidím já, jim sdělila svůj názor na právní problém, který dosud nebyl precedentně řešen ústavním soudem (takových jsou možná tisíce)..A jestli by mělo být pouhé sdělení takového rozdílného právního názoru diskriminací, tak sbohem svobodo projevu názoru, sbohem pluraritní demokracii, a hurá směrem k totalitě západní sluníčkářské korektnosti

  • Damúza napsal:

   Dobré úvaha, vhodně doplnující právní názor JUDr. Rozehnala.

  • liberal shark napsal:

   Velmi správně, na bod (4) článku 16 Listiny základních práv a svobod se často a rádo zapomíná. Takže pro připomenutí:

   Článek 16
   (1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
   (2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
   (3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
   (4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

 6. český maloměšťák napsal:

  Ostatně neměly by se v budově poslanecké sněmovny instalovat úly ?
  Zřídit tam zahrady (nebo louky, popř. pole s řepkou) by taky nemuselo být až tak těžké, ať mají užiteční obyvatelé takovéto budovy kam lítat za potravou.
  Kdo je pro úly ?
  Zdržel se někdo ?
  Fajn, kdo to ale zaplatí ?

  Tak prej ta kaplička je ekumenická, ten kříž je tam prej jen tak, mimochodem. Že prej si tam klidně zájemci můžou jak předříkávat Toru , tak číst súry, kříže ať si nevšímaj, to je jen taková dekorace – jako třeba piano ve středostavovské rodině.
  Tedy stačila jedna multireligiozní místnost, nebude třeba přikupovat další budovy.

  Tak a teď ty úly. Co s nima ?

 7. Taoiseach napsal:

  A co bude, když se studentkou školy stane řádová sestra?

  • český maloměšťák napsal:

   Anebo co když se studentkou stane včelařka !!??!!

  • petrph napsal:

   Což o to, ono by se v individuálním případě nemuselo stát nic, právě díky „iniciativě“ paní Šabatové která v podstatě donutila tu školu aby změnila vlastní školní řád, v tom smyslu že škola může (rozumějme musí) udělit pro nošení náboženských symbolů vyjímku. Takže, i řádová sestra by mohla studovat, a na argumenty pana doktora Rozehnala by nikdo nebral zřetel..
   Průšvih nastane právě až se na jedné škole v jedné třídě střetnou radikální zástupci různých církví – a budou si svou náboženskou svobodu vynucovat i prostřednictvím státu a práva proti sobě.

   • Taoiseach napsal:

    Pro jednotlivce platí, že všechno, co není zakázáno, je povoleno. Podstata sporu je tedy v tom, zda existují dostatečně pádné důvody pro takový zákaz. JUDr. Rozehnal je pro zákaz „manifestace“ náboženské příslušnosti, ale jeho argumentace je dosti nepřesvědčivá – „mohou znamenat formu nátlaku, provokace, propagandy nebo proselytismu, podkopávat důstojnost nebo svobodu žáků nebo dalších členů školní komunity, narušovat vyučovací proces a výchovnou roli učitelů“ – to je přece v případě šátků nesmysl.

    Pokud vím, tak uniforma řádových sester nošená z náboženských důvodů nikdy nikoho normálního nepobuřovala. Je tedy zjevné, že autor je předpojatý, pokud jde o různá náboženství.

    Dále ovšem uvádí „musí občané respektovat svobodu a neutralitu veřejného prostoru“. Přitom veřejným prostorem je nepochybně i ulice, takže podle této „logiky“ by ženy nesměly nosit šátky ani tam. Ani když drbou na návsi před obchodem.

    A další perla: „Svoboda náboženského vyznání … neznamená automaticky právo chovat se vždy tak, jak to vyžaduje náboženská víra“. A tohle napíše právník… Samozřejmě je to tak, že výslovná omezení v tomto směru může jednotlivcům uložit jen zákon.

    Nevím, jak to JUDr. Rozehnal dělá, ale ještě jsem tu od něho nečetl nic rozumného… Asi jsem taky zaujatý…

    • petrph napsal:

     Jenže to je právě ten průšvih.Když píšete „“Svoboda náboženského vyznání … neznamená automaticky právo chovat se vždy tak, jak to vyžaduje náboženská víra”. Tak si prosím uvědomte že problém není v tom že by jim stát zakazoval jejich náboženské chování, problém je v tom když oni sami chtějí si ty prvky jejich náboženství vynutit jako povinné ve svém okolí . A případ té zmiňované školy je v tom velmi poučný. Ona jim totiž ta škola nezakázala nosit hidžáb, Ten zákaz nosit tam jakoukoliv pokrývku hlavy tam platil už dávno předtím. A nastoupily tam dvě muslimky – a začaly potíže..

     • Taoiseach napsal:

      Že by nutily svému okolí nějakou povinnost, je naprostý nesmysl. Dále podle dostupných informací v té škole předtím žádný předpis ohledně odívání neexistoval.

     • predy napsal:

      ve školním řádu se se píše:bez pokrývky hlavy…a myslím že to tam je napsáno ještě dřív než ony se narodili.pokud jim to vadí,tak ať se učí jinde.zkuste v některých zemích,které vyznávají islám,vyjít se svou ženou s odhalenou tváří,se zlou se potážete.

   • český maloměšťák napsal:

    To by pak na dané škole vlastně probíhal jakýsi takový stálý, každodenní maškarní bál.

    Já si myslím, že žákům a studentům by se to líbilo. Možná by se na to dalo vybírat i vstupné – kdyby sehnali dobrou muziku.

   • Naděžda Machková napsal:

    Řádové sestry chodí do světských škol v civilu (např. na DAMU).

  • Naděžda Machková napsal:

   Řádové sestry chodí do světských škol v civilu (např. na DAMU).

 8. F! napsal:

  Kdybych jako motorkářka seděla ve vyučování s motorkářskou helmou na hlavě, řeknou si všichni, že to nemám v hlavě v pořádku. Upřímně si myslím, že ani ženy s hidžábem to nemají úplně v hlavě v pořádku. A to díky výchově, kterou jim předepsali muži. Ženy by už konečně měly pochopit, že mohou žít tak, jak jim to vyhovuje a že muži nemají právo na ně výchovně působit.

 9. J: Nemec napsal:

  Studence by někdo měl vysvětlit, že žije v zemi kde hidžáb nebo kastrol na hlavě je to samé. Akorát člověk s kastrolem na hlavě má víc rozumu než věřící fanatik.

  • Ilona napsal:

   Stručně a jasně řečeno, jen s tím rozdílem, že člověk s kastrolem na hlavě bude buď blázen nebo recesista a ženy se šátkem, který nosí z náboženských důvodů, jasně upozorňují právě na určité náboženství. Nejhorší je, že jakmile se jim povolí toto, začnou si vymýšlet další a další věci, které budou omezovat naši svobodu a než se nadějeme tak jsme …. Pokud nejsou schopné přijmout naše uspořádání země, nechť se vrátí tam odkud přišly.

 10. M.kubickova napsal:

  Nesouhlasím, aby se u nás šířil islám z prostého důvodu. Je to náboženství, které dovoluje šířit zlo, zabít druhého člověka, toto prezentoval v rádiu na české stanici sám jistý muslimský lékař. Na rozdíl od křesťan. Proč se nikdo nepostaví na stranu křesťanství? Objektivně mu vděčíme za civilizaci, kterou tu máme, stačí se podívat na země, kde islám je, jsou to zaostalé země se spoustou problémů, ekonomických, nedodržování lidských práv apod. A pokud dovolíme, aby prosadili islám u nás, za pár let nás čeká stejná realita. Kam přijdou přináší zmatek, rozpínavost a nerespektování čehokoli. Křesťané byli na území blízkého vychodu mnohem dřív než muslimové, no dnes už jich mnoho nezůstalo, díky toleranci muslimských bratrů. Stačí se zeptat místních křesťanů, co s nimi jejich sousedé muslimové dělají. Zatím čtu jen nespravedlivé předsudky vůči církvi, které se meloun pořád dokola. Žádné konkrétní skutečnosti, jen někdo říkal, někde jsem to slyšel, ani nevím kde, ale určitě to musí byt pravda. Jak smutné..

 11. Hoskova napsal:

  Absolutní nesouhlas s nošením šátku!!!!!V tomto případě se dokonce jedná o zdravotnickou školu,kde žâkyně prochází praxí a jsou oblečeny jednotně ve zdravotnické uniformě,ći v ochranném pracovním oděvu.Stejně jako ostatní kvalifikovaní pracovníci.Není možné,aby lékař se od operace chodil modlit a na sále byl personâl v šátcích, místo ve sterilním ochranném oděvu.Což se už v zahraničí děje!!!!!Domýšlejme věci do konce a nechme těch rádoby lidumilných idealistixkých keců!!!!!

 12. Maja napsal:

  Je mi úplně jedno co symbolizuje muslimský šátek. V Čechách nemá co dělat, tady nesymbolizuje naprosto NIC!

 13. Tom231 napsal:

  Stále mě připadá, že si spousta lidí neuvědomuje,již probíhající válku civilizací. Jakékoli couvání z našich pozic a ustupování agresivní ideologii, jen vyvolá další požadavky.

 14. Lucie napsal:

  Kdyz češi jedou do jejich země tak se musí přizpůsobit tak ať se ony přizpůsobí naší země anebo ať jedou z kama přijely kdyz nechcou se přizpůsobit naší země

 15. Lucie napsal:

  A kdyz se chce ucit zdravotnici tak musi respektovat to ze sadky tam nemaji patrit a pak ze se lidi budou radsi trpet nez aby chodily do nemocnic ja kdybych tam uvidela nejakou zenskou s satkem na kebuli tak radsi budu trpet nez aby me osetrila ???

 16. Hoskova napsal:

  Jestli dámy nezvládaly výuku,což je oma žitě doložitelné a byly odejity,tak a5 scoji blbost nesvádí na zákaz nošení jejich církevních symbolů v době výuky!Mozkovou kapacitu mohly využít jinak!

 17. zuzana napsal:

  Naprosto v demokratickém duchu, mám zato, že by byla zajímavá otázka do referenda, ne že bych volala po referendu!

  Přejete si aby v ČR převládal duch A křesťanství
  B islámu

  • lady napsal:

   Vážená,ZCELA jste zapoměla na C-ateismus;jestli se nepletu,většina v této zemi(děkuji min.režimu)jsou ateisté,nikoli ovce,ovečky jak byKAŽDÁ církev ráda…

   • ČERT napsal:

    K této debatě, dovolil bych si zapochybovat, zda ten vysoký podíl ateismu u nás je důsledkem výlučně minulého, komunistického režimu (i když ten k tomu také jistě hodně přispěl). Ono by to bylo na strašně dlouhý rozbor, ale víme, jak složité to bylo u nás s náboženstvím, jednotlivými křesťanskými frakcemi, dlouho předtím. V 15.stol. husitská a v 16.stol. k tomu protestantská reformace, v 17.stol. (po Bílé hoře) zase nucená, násilná rekatolizace. Později liberalismus a liberální 1.ČSR s tendencemi oživit husitské náboženské tradice. Zjednodušeně, s nadsázkou, „neunavilo“ nás už nějak to náboženství? Tak jako marxismus (komunismus), často se odmítavě k náboženství, konkr. křesťanství, stavěl i buržoazní liberalismus už od sklonku 18.stol. Podobně jako o ČR, tak se dnes jako o jiných nejateističtějších zemích hovoří též o některých takových, jež ve 20.stol. unikly komunismu, ale již v 16.stol. je zasáhla protestantská reformace – jako Nizozemí, Švédsko. – – – Na další strašně komplikovaný rozbor by bylo porovnávat křesťanství a islám, ač běžně srovnávané třeba v rovině teologické (víra v jednoho Boha). Zase zjednodušeně, vlastně od počátku jejich společenské role byly vzájemně dost odlišné; a nemluvě o výše nastíněném procesu sekularizace, kterou můžeme ztotožnit víceméně s modernizací, a který tak nějak zasáhl celý křesťanský svět, když to srovnáme se světem islámským (byť výrazné sekularizační tendence se objevily i tam – viz Kemal Atatürk v Turecku nebo nakonec Saddám Husajn v Iráku). Přes to všechno, jistě bych souhlasil s tvrzením, že ČR je v jádru křesťanskou zemí.

 18. Aleš napsal:

  podáte prst a utrhnou ruku…povolíte hidžáb a za chvíli jim bude vadit vánoční stromeček a celá naše zem se řítí do pr….

 19. Lenka napsal:

  Muslimsky satek nepatri do Evropske Kultury a myslim si pokud chci zit zde tak maji respektovat nasi kulturu pokut jedete do jich statu tak musi zena take nosit jejich Muslimsky satek ackoliv to nei v nasi kulture.

 20. Aja napsal:

  Milí čtenáři,
  jedna věc je náboženská svoboda a druhá věc je zdraví člověka a hygiena při výkonu povolání ve zdravotnictví. Představme si zdravotní sestru v hidžábu, který určitě každý den nepere v dezinfekci a nevyměňuje před vstupem na pracoviště, jak se sklání nad sterilním materiálem a hrudním cípem hidžábu plným virů a bakterií o něj každou chvíli zavadí a vytřásá vše, co se nachytalo na plandající textil. Opravdu by zastánci bývalé studentky chtěli, aby je nebo jejich děti např. s otevřenými ranami po úraze tato sestra ošetřovala?

 21. petrph napsal:

  Ono je vlastně dobře, že to jde k soudu právě teď. Pravě u soudu se nyní jasně ukáže čí argumenty jsou pravdivé a správné. Jestli příznivců migrace a nebo jejich odpůrců. Jestli je právda že migranti sem přicházejí aby přijali naší kulturu, a nebo si zde chtějí vynucovat tu jejich.

 22. J.kapounová napsal:

  Jen tak dál! Zakázat, všechny vyhodit, v ČR ať platí naše pravidla! Při návštěvě jejich země se také podřizujeme, tak pokud tady chtějí být, budou muset poslouchat naše zákony!!!!

  Kdyby ve škole někdo vyznával černou magii, satana atd, tak by mu to zakázali … !!

 23. Fanda napsal:

  Vážení, je mi úzko z některých vyjádření. Žijeme ve střední evropě a máme zažité křesťanské zásady. Pokud někdo má zájem zde žít či studovat musí se přizpůsobit.
  Kdo to nechápe tak doporučuji jet na dovolenou do Egypta či Tuniska a zkuste poslat nezahalenou ženu na prohlídku
  náboženských památek….To se budeme bát ve vlastní zemi?
  Ať neskončíme jako Francie

 24. Klaudius Picmaus napsal:

  Myslim si za clanek je postaven uplne spatne. Tak je pro zacatek. Hidzab neni nabozensky symbol. Hidzab symbolizuje dominantni postaveni muze v zemich, kde je hlavnim nabozenstvim Islam. V koranu neni nic psano o povinnosti nosit Hidzab. Za klíčovou pasáž bývají tradičně označovány verše ze čtyřiadvacáté súry, které doslovně uvádějí: „A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“
  Druhá určující zmínka pochází z třiatřicáté kapitoly a káže: „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.“

  Jádrem obou vyslovených přikázání – a důvodem, proč se muslimky v rozdílné míře halí – je tak v první řadě snaha vyvarovat se ženské vulgárnosti a současně zajistit, aby se příliš odhalené ženy nestaly pro své okolí sexuálním terčem. To potvrzuje i arabista Bronislav Ostřanský: „Ústřední imperativ, který je v Koránu na rozdíl od šátku přes vlasy naplno vyslovený, je cudnost. Šátek nemá smysl, pokud se žena cudně nechová.“

  Vicemene shrhuto a podtrzeno. Chteji nam ukazat nosenim satku ze jsou neco vic nez my. A pritom kdyz prijedete do islamskych zemi mate povinnost respektovat jejich zvyky. A oni nase naprosto nerespektuji

  • petrph napsal:

   To je právě ten podraz víte. Protože – opakovalo se to od začátku, V té škole nezakázali té slečně nosit hidžáb, protože to byl hidžáb. Ale protože na té škole platil ze školního řádu zákaz nošení jakýchkoliv pokrývek hlavy. Tudíž pokud to není náboženský sympol, neměla by ta slečna jakýkoliv právní ani morální důvod, proč by si ho mohla vynucovat nosit, ani se o to soudit.
   Takže se mi zdá dosti pokrytecké, a alibistické najednou prokazovat, že to prý „náboženský symbol není“, a všichni muslimové jsou vlastně mírní a naši kamarádi, a snadno se shodneme, jak psáno v Koránu 🙂

 25. Hosek napsal:

  PanJUDr.Motejl a JUDr.Varvařovský těm je možno říkat Ombudsman!!!!!!!

 26. liberal shark napsal:

  Právo Šaríja, neoddělitelná součást Islámské víry, je oficiálně a prokazatelně neslučitelné s evropským pojetím lidských práv (viz příslušný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva). Islám tedy nutně spadá do právní kategorie „hnutí, směřujících k potlačení práv a svobod občanů“. Je ho podpora a propagace by měla být trestána podle §403 trestního zákona jako zločin proti lidskosti.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Přeceňujete právníky. Soudní rozsudek je jedna věc a logické myšlení a kritický rozum, věc druhá. Píši to proto, že se obávám, že pokud případ nedostal soudce (soudkyně), který kritický rozum a logické myšlení používá i ve svém povolání a nedrží se blbecky jenom litery zákonů, může „nezávislý“ soud rozhodnout, že muslimky a Šabatová mají pravdu a ředitelku zdravotní školy odsoudí. I mezinárodní organizace dnes upozorňují na korupci a lobismus i v českém soudnictví. A všude, i v nezávislém soudnictví platí, že „pilný blbec nadělá více škody, než nejhorší zločinný škůdce“.

 27. Němec napsal:

  Podej čertu prst, peklem se ti odmění. Navíc obrovská chyba, která se stala díky EU politikům se už podle Listiny základních práv nedá řešit. Tato chyba jde napravit jen drasticky vojensky ale který politik na to má odvahu. Zabývat se šátkem, to se musí v Číně a Rusku uchechtat nad neschopností EU. Z jedné strany se na Evropu valí davy všehoschopných neznámých a z druhé strany čínská ocel. To nemůže Evropa vydržet.

 28. Proč? napsal:

  Trošku mi nedává smysl, proč ženy islámského vyznání, se chtějí stát zdravotními sestrami, když nesmí sahat na cizí muže. Jak budou pacienty ošetřovat? Budou vyhrazeny jenom na ženské pacientky?

 29. zdenek napsal:

  V Německu za první 4 měsíce spáchali migranti 69 000 trestných činů. To je zpráva Německé policie. Z více jak milionu Muslimů kteří přišli za posledních 18 měsíců do Německa nikdo nepracuje a pracovat nehodlá. Doslova jak uvedl Německý tisk nás pozvala Merklová a o práci nebyla řeč.

 30. Franz Joseph I. napsal:

  Nevím, tahle kauza s šátky mě minula, ale zmínil bych pár nepřesností z článku:

  1. zahalování má mnoho podob, některé (např. hidžáb) jsou v pořádku, další už neumožňují například identifikaci osoby, což může být pro vzdělávací instituci problém;

  2. šátek není muslimský symbol, stejně jako šátek u starých babek z Ukrajiny rovněž není náboženský symbol, ale kulturní (hygienický, estetický);

  3. zahalování v první řadě chrání ženu, podtrhuje její krásu a osobnost. Kdybych se měl rozhodovat, jestli je mi sympatičtější zahalená žena nebo stokilová velryba v bikinách/legínách/těsných riflích, tak bych se asi nerozhodoval dlouho..

  4. sekulární charakter státu je historický omyl. Naše společnost byla, je a bude křesťanská – nebo bude muslimská. Není nic mezi tím. Poznámka – nebyl jsem pokřtěn a nejsem aktivně věřící 😉

  • petrph napsal:

   Víte, už jsem to tu opakoval několikrát. Tyto nepřesnosti v článku nemají význam. Protože předmětem sporu je onen šátek uznaný jako náboženský symbol. Kdyby nebyl, tak ta studentka nemá žádný argument, protože je její povinností dodržovat školní řád. Který nošení pokrývek hlavy zakazuje.
   A ta vyjímka, na kterou se odkazuje, je Listina základních práv a svobod o svobodě náboženského projevu, a tedy se týká pouze naboženských symbolů.
   Abych pravdu řekl, jsem docela zajímavý jak to bude řešit soud, a jaké argumenty tohoto druhu (i z úst znalců) bude brát v potaz. Už včera z něj zveřejnili zpravodajství, včetně projevů lidí v soudní síni a je z toho docela kabaret…

 31. Němec napsal:

  Díky náboženství bylo a je nejvíce lidského utrpení. Listina základních lidských práv má chránit ale ne náboženství, která nevědí co to ta listina je.

 32. petr napsal:

  Jak dlouho studuje v čr?…a ted najednou chce nosit šatek? ..až ted?????

 33. Jaka napsal:

  Každý problém vyplývající z tohoto tématu je téměř předem prohraný, protože zakopaný pes je v – LIDSKÁ PRÁVA

  To je naprosto základní zásadní šílenost, která byla spáchána v naprosto jiné situaci, a k té současné to působí často záporně. Všichni se na to alibisticky odvolávají a nejsou schopni vymyslet žádné řešení, které by mělo logiku zdravého rozumu.

  Islám je v současnosti pro naši civilizaci ohrožením č.1, Evropa páchá sebevraždu! Ale hlavně že neporušíme něčí práva, většinou těch cizích.
  Jak to, že nemají práva domácích alespoň o chlup preferenční? My tu nechceme Islám, natož jeho symboly – mešity a jiné záležitosti, které do naší kultury a hodnot naprosto nepatří. Což je i způsob jejich oblékání.

  Bronisław Wildstein – Práva versus právo – http://www.revuepolitika.cz/clanky/1731/prava-versus-pravo

 34. Surcuf napsal:

  Nejsem advokát, nikdy bych to takto nezformuloval, ale vnitřně souhlasím s každým písmenkem. Je to popsáno naprosto pregnantně a dává to smysl i selským rozumem, takže nechápu, co p. Šabatová „řeší“, asi musí vykazovat činnost……….

 35. petrph napsal:

  Ano,v tomto případě soud rozhodl velice moudře. A to právě proto, že z celého průběhu bylo zřejmé, že vůbec nešlo o náboženskou diskriminaci, ale o připravenou provokaci. Která měla silnou medializací problému vynutit politický a soudní zásah pro/proti islámu, se kterým by šlo zase pracovat dál. Což se víceméně podařilo. A dobře že to soud nyní utnul..
  I když – usnesení je nepravomocné a je možné, že dojde k odvolání a nějaký vyšší soud vydá zcela opačný rozsudek .

 36. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Dopadlo to tak, jak se dalo čekat. Zbývá otázka, co s Annou Šabatovou?

 37. t117 napsal:

  … koukam, co za sber se seslo i tady.

  Svoboda nabozenstvi je ustavou zarucena. (I kdyby zarucena nebyla, kazdy vlastnich prav a svobod si cenici clovek musi z podstaty veci ctit, ze si kazdy muze nosit , co chce. Zadny skolni rad nebo petice ulicniho vyboru nebo vykriky luzy u soudu do toho nemaji co zasahovat.
  Noseni hidzabu NIJAK nenarusuje vyuku – ani dotycne, ani kohokoliv jineho. Neni zadnym nebezpecim. – Pokud nekdo tvrdi, ze ano, pak takovym obecnym zpusobem je stejnym nebo vetsim nebezpecim JAKYKOLIV jiny predmet (tuzka, mobil, prstynek… ad infinitum). A pokud nekdo „argumentuje“, ze nabozenstvi do skoly nepatri, mel by
  1/ rozlisovat mezi tim, jestli nabozenstvi propaguje skola/instituce, a nebo je-li to individualni vyjadreni nazoru/presvedceni jednotlivce – zaka.
  2/ pak tedy zakazat VSECHNY nabozenske symboly. Takze: krizky pryc, Davidovy hvezdy pryc, vyloucit ze skoly vsechny, kdo nosi jarmulku nebo obrazek Panny Marie. Kazdy casopis s horoskopem, casopis tvrdici, ze je Zeme placata, noviny tvrdici, ze Zeman & Trump & Babis mluvi pravdu vyjadrenou alternativnimi fakty, atd.
  Skonci to tak, ze zaci i ucitele budou nazi (coz by IMHO spatne vubec nebylo) a skola by byla prazdna krabicoidni budova bez jakehokoliv vybaveni a nateru. A samozrejem , ze by mezi nimi nemohla probihat ZADNA komunikace. Jedinym prinosem by snad bylo, ze by si lidi uvedomili, ze skolu (tak ji zname z Ceska) vubec nepotrebujeme, je skodliva a mela by se zrusit.

  Orwellovsky absurdni je, ze nejvetsi zakazovaci toho, co maji nebo nemaji nosit ostatni jsou zrovna ti, co sami sebe oznacuji za obrance svobod (tady to plati skutecne pro vsechny potrefene: skolu, soudkyni, luzu, autora clanku i „komentujici“) a ze to delaji prave z duvodu zachovani svobod.
  Uzkoprsi, sebestredni, zapskli malomestaci ridici se: co ja delam/myslim, je jedine spravne -> prikazat; co si nemyslim/nedelam je spatne -> zakazat.
  V kulture, ktera o sobe tvrdi, ze je maximalne toleranti, ze jednotlivec je zakladem spolecnosti, ze zakazovat by se melo jen to, co ohrozuje ostatni, je to absurdne pokrytecke.
  No jo, doba Zemanismu, Babismu a Trumpismu… postupuje. Jde o to ji prezit, nez ti sami kriklouni na sve vlastni zakazovani & prikazovani jinym doplati sami.

  • Weber napsal:

   Vaše chápání svobody, co se týká oblékání, jděte vysvětlovat do nemocnic, na ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, spravedlnosti atd.

  • petrph napsal:

   Víte – ono by se o té svobodě, která se nesmí omezovat dalo dlouze diskutovat. Stejně jako o té náboženské.
   Ovšem v tomhle případě padla kosa na kámen. Tohle byla zdravotnická škola a mají se v ní dodržovat podobné předpisy ohledně úboru jako ve zdravotnických zařízení. Ze známých zdravotně-bezpečnostních důvodů. Tudíž, zkuste někde v nemocnici tahle nařízení porušit,můžete si kecat o svobodě jak chcete. Místní primář Vás osobně vykope ze dveří, i kdyby ho to mělo stát kariéru..

   • Weber napsal:

    Víte, že dlouze a zasvěceně mají touhu mluvit i o jednoduchých tématech především lidé nevzdělaní a hloupí? A také lenošní? Člověk rozumný, také vzdělaný rychle pochopí a jde dělat něco užitečného! Tož tak.

    • petrph napsal:

     Pardon, zrovna tenhle příspěvek byl mimořádně stručný. Právě proto že jsem se domníval že rozumní a vzdělaní lidé pochopí.

     • Weber napsal:

      Výše mnou psané patřilo k názoru týkající se debat o svobodě včetně náboženské. Vůbec nemířilo na Váš intelekt.

 38. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  „Jedinym prinosem by snad bylo, ze by si lidi uvedomili, ze skolu (tak ji zname z Ceska) vubec nepotrebujeme, je skodliva a mela by se zrusit.“ Soudě podle příspěvku, se zdá, že t117 je odněkud, kde už byl ten „jediný přínos“ dávno zrealizován a naučil se vlastní pílí skládat ty znaky, co se jim říká písmenka, skládat k sobě a je na světě příspěvek k diskuzi.

 39. Weber napsal:

  Sice autorem článku je dr. Rozehnal a rovněž dle něj je hidžáb náboženským symbolem, ale z výkladu vyplývá že: korán nařizuje zahalování žen kvůli snížení žádoucnosti žen atd. Z toho vyplývá, že vydávat nošení hidžábu za náboženský symbol je nesmysl! Jednak je to nařízeno a jednak jeho smyslem je utlumit sexistické nutkání mužů (asi také žen), čili podstatou je pragmatické uvažování o regulaci biologických pudů člověka. Co to má společného s náboženstvím, tedy vírou v nějakého Boha? Ta je snad dobrovolná, neboť z definice v to cosi musí člověk věřit. Jak chce někdo víru nařizovat? Nebo nařizovat, že někoho musí milovat? A když tedy v Boha věřím, kdo má právo tvrdit, že bez plnění nařízení( tu nošení hidžábu) má víra je falešná? Já mám dojem, že jakákoli víra naplňuje srdce city a pocity, proč se tedy víra podmiňuje oblečením? Takže tvrzení o příslušném oblečení věřícího jako podmínce náboženského vyznání je falešné.

 40. zdenek napsal:

  Nejhorší co mohlo tento stát bylo dosazení Havla zločineckou KSČ 30. 12. 1989 do funkce prezidenta. Tento alkoholik zavedl naprosto zbytečné funkce Senát Ombudsman, Kancléř atd. pro své kamarády a komunisty. Umělci vždy zradily svůj domov a je jedno zda to bylo za fašismu nebo komunismu. Proto si KSČ vybrala Havla a ten nezradil to proč ho KSČ vybrala.

Přidávání komentářů není povoleno